Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Ing. arch. Martin Polách (fotka)
Ing. arch. Martin Polách
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře zástupce starosty
» Územní rozvoj a veřejný prostor

Otázky a odpovědi

Téma: Územní rozvoj a plánování, veřejný prostor


Dobrý den,

Nejsem si uplne jistý, jestli tato otázka patří do Vaší gesce. Chtěl bych se zeptat, v jaké fázi se nachází projekt "Zelená Malovanka".

Všiml jsem si, že došlo k výsadbě stromků u opěrné zdi lávky pro pěší na severní straně křižovatky, nicméně toto nepovažuji za ozelenění ale pouze o skrytí grafiti, které se na této stěně stále objevuje.

Děkuji.

[29.01.2018] nová otázka Radim Rejnek

Vážený pane Rejnku,

nevím, jaký přesně je aktuální stav věci ozelenění Malovanky, neboť to má plně v gesci náměstek pro dopravu, pan Petr Dolínek. Konkrétní podobu ozelenění MÚK Malovanka tedy řeší kancelář pana náměstka, nicméně historicky přišla s návrhem na humanizaci celé křižovatky Praha 6. První nápad architektů s natažením zelené sítě přes křižovatku, která se nechá porůst, se ukázal jako technologicky neproveditelný a dokonce nebezpečný. Následné zelené stěny, které tvořily gabionové koše do výše cca 10 m nad úroveň vozovky sice byly v roce 2016 magistrátem soutěženy, ale zakázka byla zrušena, neboť byl jediný uchazeč, cena přesahovala 57 mil. Kč a i toto řešení by bylo technologicky náročné a znamenalo by omezování průjezdů Blankou. My máme zpracovaný návrh na celé překrytí křižovatky deskou a propojení okolního města pěšími trasami, ale bohužel tato varianta patří do kategorie vizí a je předběžně odhadnuta na cca 3 mld. Kč. Nicméně technicky proveditelná je a myslím, že bychom se k ní měli upínat.

S pozdravem

Martin Polách

[05.02.2018]

Dobrý den,

mám dotaz k revitalizaci/provizorní úpravě prostranství u výstupu z metra Hradčanská. Je skvělé, že se tam alespoň něco udělalo, i když to zdaleka není ideální, ovšem můj dotaz je, proč na místě zůstaly strašlivé staré betonové odpadkové koše (na několika místech těsně kolem upraveného pozemku a u vstupu do metra), když nová úprava zahrnuje i koše nové, ladící s novým mobiliářem? Staré koše jsou polorozpadlé, často jim chybí vršek a celkově vypadají hrozně a kazí celý dojem z upraveného prostranství. Dojde k jejich odstranění? Lze to nějak uspíšit?

Děkuji!

[05.12.2017] nová otázka Mája Tesařová

Vážená paní Tesařová,

plocha u metra Hradčanská byla řešena samostatně jako pobytový prostor – tedy místo pro náhodná či plánovaná setkání občanů. Návrh zahrnoval veškeré úpravy včetně zvoleného typu odpadkového koše. Okolních prostor se však úpravy netýkaly, a proto na nich zůstane mobiliář tak, jak byl původně. Souhlasíme s Vámi, že standardní odpadkové koše z vymývaného betonu, které jsou rozmístěny plošně po celém území MČ Praha 6, nejsou tak designově vzhledné, jako odpadkové koše instalované v pobytovém prostoru. Také ale jejich pořizovací cena je zhruba třetinová. S ohledem na to, že MČ Praha 6 provozuje cca 1000 ks odpadkových košů, je tedy třeba přistupovat k jednotlivým místům rozdílně – drahé, ale designově vzhledné odpadkové koše dávat jen na významnější místa a jinak volit standardní odpadkové koše, velké, pokud možno odolné zásahům vandalů, s možností odstranit graffiti apod., kterými odpadkové koše z vymývaného betonu jsou.

S pozdravem

Martin Polách

[05.01.2018]

Dobry den, jiz jednou jsem vznasel dotaz pres podatelnu, nicmene tento zustal bez odpovedi. Tedy jeste jednou. Jake jsou plany s plochou mezi Brevnovskym klasterem a tramvajovou smyckou na Vypichu? Podle mych informaci tu mel po dostavbe tunelu blanka vyrust park. Dnes je situace takova, ze v lesiku vedle Patockovy ulice (na strane Brevnvskeho klastera) je mensi stanove mestecko bezdomovcu. Pokud tuto "nastrahu" prekonate, ocitnete se na prostranstvi, kterym vede cesta, ktera je z velmi hrubeho asfaltu a byla spise docasnou pri vyuzivani pozemku pro deponii pri stavbe tunely. Povrch prostranstvi ma od parkove upravy velmi daleko, jedna se v podstate o rozhrnutou cast deponie (coy by bylo v poradku pokud by se jednalo o hlinu, ne o vytezeny material z hloubky x metru). Na prostoru je pak nahodne umisteno par lavicek. Vse pusobi velmi neutesenym dojmem. Potencial toho mista mi prijde dost velky na to, aby nebyl naplnen puvodni zamer a sice tvorba parku? Muzete mi tedy prosim poskytnou informace k tomuto prostoru?

S pozdravem

Jan Koulicky

[24.11.2017] nová otázka Jan Koulicky

Vážený pane Koulický,

ano, o problému víme. K tomuto místu se váží dva stavební záměry. Prvním je výstavba Břevnovské radiály, která by přesně v tomto místě měla být vedena dle původního projektu již povrchově (v zářezu). Celá existence Břevnovské radiály je nejistá, každopádně je její realizace snahou Prahy 6 a požadavekm by bylo také její kompletní zahloubení i v tomto místě. Druhým záměrem je výstavba tzv. Olymp centra Markéta, které předpokládá výstavbu sportovního komplexu na místě sportovních hřišť a kolem plochodrážního stadionu Markéta. Celé přilehlé území mezi tímto záměrem a ulicí Bělohorská (v tomto místě už to není Patočkova) bude revitalizováno na park se systémem pěších cest. Studii na tento záměr máme k dispozici, ovšem jedná se o projekt ministerstva vnitra a prozatím nemáme svolení k jeho zveřejnění.

Děkuji za Váš zájem a přeji Vám hezké svátky.

S pozdravem

Martin Polách

[22.12.2017]

Dobrý den pane místostarosto,
můj dotaz směřuje, stejně jako mé předchozí, na pořádání akcí v parku Ladronka. Zúčastnil jsem se i setkání občanů se starostou, dalšími zástupci radnice a lobisty na Ladronce letos v létě. Ale nyní se nechci zabývat tím co bylo, ale tím co bude, či by mělo být. Cituji z časopisu ŠESTKA :
"První krokem přípravy plánu je analýza současného
stavu, jejíchž zásadní částí je průzkum ná-
zorů veřejnosti, neboli analýza hodnot a potřeb
v území. Průzkum začíná sběrem podnětů v terénu.
Na základě sebraných podnětů bude vytvořena
anketa, která bude zveřejněna na přelomu
října a listopadu. Plánuje se také průzkum
návštěvníků parku – jaký je jejich počet a jakým
způsobem prostor využívají a tráví zde čas.
Anketu budou mít možnost vyplnit lidé z  Prahy
6 i širšího okolí na internetu, obyvatelům nejbližšího
okolí bude zaslána v  papírové podobě
přímo domů. „Radnice při tom bude brát ohled
na to, jak na anketu reagují jednak místní obyvatelé
z okolí Ladronky a také širší veřejnost,“ říká
Jindřich Pinc, koordinátor participace."
Ptám se proto, že výše uvedený termín PŘELOM ŘÍJNA A LISTOPADU v podstatě uplynul a dosud jsem (jako místní občan s přímým výhledem na Ladronku) žádnou anketu neobdržel. Byl bych velmi nerad, aby byli místní občané nějak odstaveni od možnosti vyjádřit se k věcem, které je jejich života dost podstatně týkají. Myslím, že v předchozí anketě o rozšíření bruslařské drány, která byla byla přístupná pouze na internetu, se proti záměru postavila značná část místních obyvatel, včetně spolků místních občanů. A to i přesto, že se jedná většinou o starší obyvatele, kteří se na internetu spíše nepohybují.
Protože se blíží další termíny rozhodování o koncepci parku Ladronka uvedené v článku (jaro 2018 a rozhodování zastupitelstva v létě 2018), ptám se na tu avízovanou anketu, kdy ji místní občané obdrží v papírové podobě do schránky, aby se mohli vyjádřit?
Děkuji předem za přesnou, jasnou a pravdivou odpověď, která zcela jistě zajímá více v místě žijících občanů.
Richard Šmídek

[09.11.2017] nová otázka Richard Šmídek

Vážený pane Šmídku,

anketa je v přípravě. Ta se prodloužila díky značnému objemu dat z kvalitativního i kvantitativního průzkumu, který probíhal v září a říjnu. Stávající termín je začátek prosince, kdy bude spuštěna online verze. Papírová anketa bude vzápětí distribuována prostřednictvím České pošty. Termín jasný ještě není, neboť objednávka na roznos ještě nebyla vystavena.

S pozdravem

Martin Polách

[27.11.2017]

Dobrý den,

měl bych na vás několik dotazů ohledně právě probíhající rekonstrukce vozovky Na Okraji.

1) Podle původního plánu, který jsem našel na stránkách TSK a.s. měla být rekonstrukce dokončena do 10.10.2017. Podle informací ze stránek Prahy 6 je termín dokončení posunut na 8.11.2017. Proč došlo k prodloužení 4. fáze rekonstrukce o necelý měsíc, když se plánovaný začátek posunul o pouhých 5 dnů (z 26.8. na 1.9.)?
2) Jaká je celková cena této investice? Kde případně můžu zjistit tyto informace? Bude stavební společnosti fakturována nějaká pokuta za nedodržení původního termínu?
3) Proč není součástí této celkové rekonstrukce i oprava povrchu v přilehlé ulici Janouškova ("spodní" parkoviště)? Navíc před několika měsíci byla provedena rekonstrukce právě "horního" parkoviště ve stejné ulici. Nebo to je snad v plánu na příští rok? Kde a jak případně můžeme "žádat" o rekonstrukci "dolního" parkoviště v ulici Janouškova?
4) Proč se do ulice Janouškova ani Maříkova nevytvořily dočasné vjezdy, podobně jak tomu bylo v ulici Krásného během 3. etapy? Chápu to správně, že v těchto ulicích nebydlí žádný hodnostář z MČ Prahy 6? :)

Těším se na vaše odpovědi.

S pozdravem,
Michal Sikora

[09.09.2017] nová otázka Michal Sikora

Vážený pane Sikoro,

Vaše dotazy byly postoupeny správci komunikace, Technické správě komunikací hl. m. Prahy, který realizaci ulice zajišťoval. Některé z informací jsme si vyžádali a sdělujeme následující.

ad 1) Termíny stavby byly určeny dle předpokládaného postupu prací, nicméně stavba musela být koordinována s opravou kanalizačního řadu, která byla realizována jiným investorem, proto docházelo k úpravám termínů.
ad 2) Cena této investice byla cca 70 miliónů korun, podrobnější informace lze požadovat po správci komunikace.
ad 3) Oprava Janouškovy ulice je připravována správcem v rámci běžné údržby, s ohledem na letošní realizaci byla posunuta na rok 2018
ad4) Nemovitosti v ulici Krásného nemají jinou možnost přístupu na rozdíl od ulic Janouškova a Maříkova, které jsou přístupné z ulice Na Petřinách, proto bylo přistoupeno k řešení provizorní komunikace po dobu stavby jen u této ulice.

S pozdravem

Martin Polách

[09.10.2017]

Vážený pane místostarosto,

nedávný dotaz k zrušení stánků před obchodním domem Petřiny a Vaše odpověď na něj z 1. 8. 2017 ( www.praha6.cz mne vede k otázce, před kterou si ale neodpustím vyjádřit názor k pouličnímu prodeji u metra a obchodního domu.
Na rozdíl od autorky dotazu jsem toho názoru, že zrušení tržního místa bylo krokem ve prospěch většiny těch, kdo se místem často pohybují, a vadit bude především prodejcům a kapesním zlodějům, kterým vzniklá tlačenice jistě vyhovovala. Všem, kdo se o zrušení tržních míst v tomto prostoru zasloužili, naopak děkuji za upřednostnění normálních lidí před podnikatelskými zájmy několika jedinců. Když totiž zbytek chodníku neobsazený přímo prodejními pulty nebo stánky ucpali prodejci svými auty, účinně překáželi všem, kdo tudy museli projít na metro, tramvaj, do obchodního domu, či jen podél ulice Na Petřinách. K tomu po některých prodejcích zůstával nepořádek, někteří měli i tu drzost, že zabírali například i telefonní budku.
Pseudoargumenty tazatelky jsou ve vzájemném rozporu: píše o zboží, které v Bille nebylo, a na druhé straně braní zákazníků Bille.
Část prodejců prodávala ovoce a zeleninu. Jaký přínos pro zákazníky má, když někdo prodává před obchodem stejný druh zboží jako uvnitř, jen mnohdy dražší a méně kvalitní přinejmenším působením horka či naopak mrazů? Argumentace o prodeji ovoce a zeleniny z vlastní produkce zní nevěrohodně u prodejců nabízejících i banány a pomeranče.
A další zboží normální zákazník raději koupí v stálém obchodě, kam může později v případě potřeby kdykoli přijít zboží reklamovat, než někde na ulici.

Ale občas se tam objevili i ti, kdo prodávali ovoce a zeleninu, které opravdu sami vypěstovali.
Ti jsou předmětem této otázky.
V Dejvicích se již několik let koná prospěšná činnost, kterou radnice označuje ošklivým názvem farmářské trhy. Radnice plánovala něco podobného i u menzy Větrník. Proto je tam stále každý čtvrtek zákaz zastavení. Proč nemohou zemědělci prodávat své výpěstky tam, přinejmenším o plánovaných čtvrtcích?

S pozdravem

Josef Jůza

[18.08.2017] nová otázka Josef Jůza

Vážený pane Jůzo,

děkujeme za Vaši podporu řešení, ke kterému městská část přistoupila u stanice metra Petřiny.
Radnice městské část umožňuje a také ráda podpoří další pouliční prodej sezónních produktů (ovoce a zeleniny), které zemědělci sami vypěstují. Vhodné plochy pro farmářské trhy jsou průběžně vyhledávány a prověřovány. Tyto akce vyžadují nezbytné investice – např. úpravy nevyhovujících povrchů, přívody energií, smluvní zajištění s majiteli pozemků apod., takže příprava farmářského trhu je vždy během na delší trať. O trzích u menzy na Větrníku nemá naše Kancelář architekta žádné informace.

S pozdravem

Martin Polách

[14.09.2017]

Zdravím,
měl bych pár dotazů a předem děkuji za odpověď:
1) v jaké fázi je nyní prodloužení tramvajové linky na Dědinu? (začátek výstavby?)
2) již nyní je obrovský problém na dědině zaparkovat, s plánovanou tramvajovou linkou se sníží počet parkovacích míst minimálně o polovinu, které nahradí parkovací dům - předpokládám správně, že v rámci výrazného snížení komfortu v něm bude tedy alespoň parkování zdarma?
3) Jaký je skutečný důvod zavedení tramvajové linky na Dědinu (pro občany sídliště naprostá zbytečnost)? Jedná se o pseudonáplast po fiasku s prodloužením linky metra A?
4) Plánuje se obchodní/kancelářské centrum v trojuhelníku mezi Výzkumným ústavem, MO, a ulicí drnovská)
5) Plánuje se po pravé straně Evropské nad Mc Donaldem po křižovatku MO výstavba čehokoliv?
Děkuji

[23.08.2017] nová otázka Adam Berný

Vážený pane Berný,

co se týká Vašich dotazů:

1/ Prodloužení tramvajové linky na Dědinu je investorským záměrem hl. m. Prahy. Hlavní město připravuje projekt již pět let. Podle informací z portálu praha.eu se zahájením výstavby se počítá nejdříve v roce 2018, dokončení je plánováno na rok 2020.
2/ Parkovací dům, jehož investorem bude také hl. m. Praha, by měl být realizován v předstihu před dokončením prodloužení tramvajové trati na Dědinu. Parkovací dům bude řešit nejen situaci ohledně tramvajové trati, ale také dlouhodobý deficit parkovacích míst na Dědině. Architektonická soutěž o návrh parkovacího domu v prostoru křižovatky Vlastina a Drnovská proběhla v letošním létě, hl. m. Praha nyní uzavírá smlouvu s projektantem. Garážové stání velmi pravděpodobně nebude určeno k odprodeji, provoz zařízení bude zajišťován MHMP. Městská část Praha 6 bude požadovat stanovení ročních cen ve výši přijatelné a dostupné pro obyvatele Dědiny a nejbližšího okolí.
3/ Důvody zavedení tramvajové linky na Dědinu byly mnohokrát popsány v informačních kampaních. Hlavním cílem je připojení Dědiny na kapacitní ekologickou městskou dopravu. Další informace a stanoviska najdete např. zde: www.praha.eu
4/ Městská část nyní obdržela podnět do Komise územního rozvoje s návrhem omezené zástavby těsně při ulici Drnovská, nad křižovatkou s Vlastinou. Komise tento podnět zamítla vzhledem k faktu, že tato oblast je součástí VRÚ (Velké rozvojové území), jehož zástavba je podmíněna zpracováním územní studie (zahrnující celé území). V severní části zmíněného trojúhelníku (u MÚK) je po mnoho let připravována smíšená zástavba (investor FINEP), jejíž charakter je upraven v projednávaném Metropolitním plánu.
5/ Ke konkrétní uvažované zástavbě na severní straně Evropské ulici nad McDonaldem, po křižovatku s PO, nemáme žádné informace. Stávající územní plán zde zástavbu neumožňuje. Projednávaný nový Metropolitní plán ve své navržené podobě připouští rozšíření zastavitelného obytného území do pásu u Evropské ulice, tento dokument však není zatím schválen.

S pozdravem

Martin Polách

[14.09.2017]

Dobrý den pane Poláchu,
rád bych se zeptal, jak vypadá situace ohledně rekonstrukce pěší cesty mezi ulicemi Pelikánova a Rybničná. Dle Vašeho sdělení z 16.3.2017 má být rekonstrukce provedena majitelem pozemků, tj. Hlavním městem Praha v rámci správy TSK, cituji:
"Vážený pane Vorlíčku, v rámci majetkoprávního vyrovnání investora s HMP požadovalo město peníze s tím, že Vámi zmiňovanou cestu, kterou má ve svém majetku, zrekonstruuje samo v rámci správy TSK. Z tohoto důvodu není ani v podmínkách stavebního úřadu ke kolaudaci. MČ P6 bude tuto skutečnost na HMP připomínkovat. Děkuji Vám za Váš dotaz. S pozdravem Martin Polách".
Cesta je hojně používaná místními občany. Každý, s kým jsem mluvil, na rekonstrukci slibovanou již několik let čeká jako na smilování. Cesta je původně po celé délce asfaltová, ale asfalt je již zčásti rozpadlý a rychle zarůstá vegetací. Nynější stav někoho bohužel svádí i k vyvážení odpadků, k zakládání černých skládek a pejskaře k nesbírání exkrementů. Cesta by si už opravdu zasloužila v celé své šíři položení nového asfaltu či vydláždění.
Prosíme zda by MČ P6 mohla věc na HMP opět připomínkovat.
Děkuji i za spoluobčany v této lokalitě
J.V.

[17.08.2017] nová otázka Jan Vorlíček

Vážený pane Vorlíčku,

aktuálně je požádán magistrát o souhlas s provedením opravy pěší cesty mezi Pelikánovou a Rybničnou ulicí v rámci oprav prováděných naší městskou částí. Předpokládáme realizaci do konce tohoto roku.

S pozdravem

Martin Polách

[11.09.2017]

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli na MÚ víte, co to znamená pro místní občany, když necháte v ulici udělat zábor pro filmování. My to teď máme v Sušické ulici. Stojí tu už víc než týden velký autobus, u něho stánek se stolem a lavicemi a TOI TOI. Večer po desáté si tam nějací muži pouštějí venku televizi nahlas, ráno před šestou i teď o víkendu přijede několik aut a lidi z nich něco vykládají a hlasitě se baví. Zkrátka nám nedopřejí odpočinku. Mají do toho místní co říct?

[02.09.2017] nová otázka Jitka Bělinová

Vážená paní Bělinová,

zvláštní užívání komunikace za účelem pořizování audiovizuálního díla se řídí ustanoveními zákona o pozemních komunikacích (zákon č.13/1997 Sb.). Takzvanými neopominutelnými účastníky řízení jsou v daném případě správce (vlastník) komunikace a příslušný orgán Policie ČR.
Veřejnost do probíhajícího řízení zahrnuta není.
Ve vydaném povolení jsou taxativně vyjmenovány podmínky, za kterých je žadateli zvláštní užívání komunikace povoleno. Pokud se kdokoli domnívá, že v místě akce dochází k protiprávnímu jednání, může svůj podnět oznámit povolujícímu orgánu, který má možnost rychlého zjednání nápravy. V okrajových částech dne (mimo obvyklou pracovní dobu) je účelné zavolat hlídku Městské policie (tel. 156), která může pořádek zjednat na místě. Postihovat běžný hovor lidí na veřejné komunikaci ale není reálné.

S pozdravem

Martin Polách

[11.09.2017]

Dobrý den, měla bych na Vás několik dotazů.
1) z jakého důvodu je každý rok rozkopán skoro celý Břevnov?
2) v ulicích Hládkov a Na Hubálce byly umístěny značky "zákaz zastavení" platné od 24. 7. bez udání důvodu. Obyvatelé přilehlých ulic měli v loňském roce (pokládka VPN kabelů) stížený pohyb v okolí svého bydliště a to nezmiňuji zvýšenou prašnost a nepořádek. Nyní to vypadá na opětovné kopání a nikde se nedá dočíst, co se bude dít, na jak dlouho, a která firma bude práce zajišťovat. Myslím si, že by občané měli vědět, zač se utrácejí jejich peníze.
Děkuji za odpověď
Daniela Nováková

[20.07.2017] nová otázka Daniela Nováková

Vážená paní Nováková,

časté "rozkopání" komunikací nelze z velké části ovlivnit, neboť jednotlivé organizace (například Technická správa komunikací, telekomunikace atp.) mají finanční prostředky na stavby nových sítí dlouhodobě naplánované na jednotlivé roky předem a schválený rozpočet musí v daném roce dodržet.
V současné době je v ulicích Hládkov - Za Hládkovem prováděna firmou Čermák a Hrachovec a.s. obnova vodovodního řadu s termínem do 31. 10. 2017. V ulicích Za Pohořelcem, Bělohorská, Hládkov a Na Hubálce ukládá firma AB one s.r.o. optické kabely.
Informace o stavebních činnostech bývají zpravidla umístěny na webových stránkách MČ Praha 6 (úřední deska).

S pozdravem

Martin Polách

[08.08.2017]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=39 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz