Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Ing. arch. Martin Polách (fotka)
Ing. arch. Martin Polách
statutární místostarosta
(2014-2018)

» Územní rozvoj a veřejný prostor

Otázky a odpovědi

Téma: Územní rozvoj a plánování, veřejný prostor

volební období 2014-2018


Vážený pane starosto,

Chtěl bych se Vás zeptat, zda je nutné rozšiřovat bruslařskou dráhu v parku Ladronka, tzn. přidávat další metry asfaltu, či betonu do krajiny, resp. parku a jakým způsobem tento krok Prahy 6 zapadá do strategie města na adaptaci s klimatickými změnami?

[03.08.2018] nová otázka Richard Hladík

Dobrý den,

celá otázka zvýšení bezpečnosti dráhy v úseku od Usedlosti na východ byla předmětem veřejných diskuzí a nakonec jsme dospěli k závěru, že dráhu rozšíříme pouze o kus dnešní mlatové cesty, kterou přesuneme o kus dále na jih tak, aby byla oddělená pásem trávníku. To je snad přijatelný kompromis pro všechny. Opatření bylo schváleno společně s tzv. Plánem pro Ladronku v zastupitelstvu MČ Praha 6 v červnu letošního roku. Více informací naleznete na www.praha6.cz

S pozdravem

Martin Polách

[01.10.2018]

Dobrý den,
plánovaná tramvaj na Dědinu povede i ulicí Vlastina, kde je v současné době krásná stromová alej. Tato alej bude při stavbě tramvajové trati zachována, nebo se počítá s jejím pokácením, popř. nahrazením novými mladými stromy?
Dle dokumentu z 23. června 2016, který jsem našel na webu www.praha6.cz, se počítá s posunutím stěny u kasáren o několik metrů pro zachování této aleje. Je tato varianta stále aktuální, popř. kde bych našel aktuální návrh trati na Dědinu?
Děkuji za odpověď
S pozdravem Martin Suchan

[08.08.2018] nová otázka Mgr. Martin Suchan

Vážený pane magistře,

alej v ulici Vlastina by měla být zachována. Z toho důvodu se také v tomto úseku bude jezdit po kolejích. V další části nové ulice bude stromořadí uprostřed uličního profilu v travnatém pásu širokém 5m. Betonová zeď kasáren se bude posouvat směrem dovnitř. Aktuální výkresy umístíme v nejbližší době na stránky Prahy 6.

S pozdravem

Martin Polách

[27.08.2018]

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč MČ Praha 6 pronajímá v Ladronce prostory půjčovně segway vozítek, když je tam jízda se segway zakázána. Myslíte, že nájemci si vozítka z půjčovny přes park ponesou na zádech? Proč MČ jejich provoz nezakáže? Mimochodem, půjčovna má přímo na svém webu nabídku tras, kde se se segway nesmí, viz www.segwaytour.cz A ještě další dotaz, jak často chodí městská policie na Ladronku kontrolovat dodržování pořádku? Jsem tam aspoň 5x týdně a ještě jsem tam policii neviděl. Tak abych měl aspoň jednou to štěstí. Děkuji, Musela.

[12.08.2018] nová otázka Filip Musela

Dobrý den,

díky za Váš zájem o park Ladronka. Nejprve musím uvést na pravou míru některé majetkové vztahy. Praha 6 je vlastníkem objektu a pronajímá ho společnosti Ladronka s.r.o., která kompletně zajišťuje její provoz včetně dalšího podnájmu půjčovny sportovního vybavení. Vzhledem k tomu, že byla usedlost pronajata poměrně nevýhodně, jsme přistoupili k narovnání smlouvy a postupnému zvýšení nájmu. To pravděpodobně vedlo nájemce ke spolupráci s poskytovatelem vozítek Segway. Po zaznamenání problému v Ladronce jsme nájemce upozornili a vyzvali jej k ukončení půjčování segwayů v Ladronce. To se podle mých informací stalo. Dle provozního řádu parku jsou v něm zakázána motorová vozidla (víme, že segway je osobní přepravník, ale přesto má motor) a umístili jsme na kraje parku značky zamezující vjezdu segwayů. Dále máme připraveny piktogramy na samotnou dráhu. Odkaz, který posíláte, jsem dnes řešil s nájemcem a ten tvrdil, že to pravděpodobně bude neaktuální pozůstatek a že na to provozovatele segwayů upozorní. Ohledně přítomnosti strážníků městské policie na Ladronce neznám přesné detaily, ale vím, že se tam vyskytují. To je dotaz spíše na kolegu radního Hořánka, který má tuto gesci na starosti.

Pěkný den,

Martin Polách

[27.08.2018]

Vážený pane místostarosto,
v zápise ze zasedání KÚR 26. 6. 18 jsme se dočetli, že jste předběžně formuloval některé regulační zásady, které by měly být základem pro další práci s územím při tř. Milady Horákové u výjezdu z tunelu Blanka. Jak známo, vlastník území tam již víc než patnáct let plánuje výstavbu předimenzovaného „office parku“, na nějž se názor z radnice Prahy 6 vyvíjel od „je to zvěrstvo“, „nedovolíme prorůstání kvalitní vilové zástavby skleněnými monstry“, „ Bubeneč patřící sedmičce je charakteristický činžovní zástavbou, Bubeneč pařící šestce je charakteristický vilovou zástavbou a tyto dvě odlišné zástavby dělí ulice U Vorlíků“ (mimo jiné též názor autorů projektu hotelu Letná u Sparty) až po téměř jednomyslné odsouhlasení skleněného sedmipodlažního monobloku o rozloze 37 000 m2 Komisí územního rozvoje v roce 2011.
Mohl byste prosím informovat veřejnost,jaké regulační zásady jste formuloval a jaké budou ještě společnosti Lordship předloženy? Je mezi nimi také podmínka památkářů zachovat stávající vily (tři z pěti jsou udržované a plně využívané), neboť jejich ochrana je dána režimem památkové zóny? Zohledňují vaše regulační zásady i fakt, že po zapuštění Buštěhradské dráhy pod zem bude území, kde by měl vyrůst „office park“, přímo navazovat na dvoupodlažní vily ve Slavíčkově ulici (řada z nich má status kulturní památky)? Objevuje se v regulačních zásadách také nutnost respektovat magistrátní urbanistickou studii Hradčanská Špejchar, podle níž má být v předmětném místě vzhledem k nadlimitní koncentraci škodlivin u výjezdu z Blanky zachována vzrostlá zeleň? Bude zohledněn fakt, že do vilové zástavby, v níž sídlí desítky zastupitelských úřadů, se administrativní centrum nehodí? Děkuji za odpověď.

[14.08.2018] nová otázka Mgr. Elena Dobiášová

Vážená paní magistro,

mojí snahou bylo pouze to, abychom jasně vzkázali investorovi, že přesně taková forma zástavby jako zde již roky prosazuje, není reálná. Stále nám totiž nosil další návrhy, které nejsou akceptovatelné (stále téměř 30 tis. m² ploch, propojená hmota nadzemní části, sedm pater atd.) Jsem si vědom faktů, že se k celé věci bude vyjadřovat řada dotčených orgánů se závaznými stanovisky, a že existují platné podmínky některých rozhodnutí státní správy, případně i neopomenutelné plánovací dokumentace ve formě územní studie z roku 2004. I přesto může mít MČ Praha 6 vlastní názor na to, jak by zde měl vypadat územní rozvoj. Jistě tušíte, že patřím k lidem, kteří netrvají na konzervaci stávajícího stavu a dokázali by zde připustit uměřený rozvoj. Moje snaha tedy byla jen a pouze stanovit mantinely nové zástavby pokud by vůbec mohla být zvažována. Při mém posledním kontaktu s investorem jsem mu sdělil, že má nejprve shromáždit a přinést platné dokumenty a prokázat, že v místě vůbec je možné stavět. Teprve poté se můžeme bavit o regulacích nové zástavby.

S pozdravem

Martin Polách

[27.08.2018]

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, na kdy je naplánováno zahájení přestavby Bělohorské ulice (a jak dlouho bude přestavba trvat), a také zda se uvažuje o demolici betonových schodů a mostku v tramvajové smyčce mezi Pohořelcem a Malovankou (naproti gymnastického centra).
Schody jsou v hrozném stavu (naprosto ohyzdné) a zcela zbytečné.
Děkuji

[18.07.2018] nová otázka Šárka Loušová

Vážená paní Loušová,

aktuálně běží otevřené výběrové řízení na projektanta, který by měl na základě koncepční studie zpracovat navazující potřebné dokumentace. Termín pro podání nabídek je 23.8.2018.
Více informací naleznete zde:
www.iprpraha.cz

a zde:
www.tenderarena.cz

S pozdravem

Martin Polách

[31.07.2018]

Vážený pane, psal jsem již ke stejnému tématu několikrát. Centrum Dejvic, Dejvická ulice, je ponechávána svému osudu, bez jakéhokoliv náznaku případného řešení. Bez větších úprav se zde mohou točit historické filmy. Radnice již léta slibuje, hlavně po zvolení nových zastupitelů, postupně však jejich entuziasmus s přibývajícím časem vychládá. To postihuje i Váš tým. Dům čp. 4 měl již být dávno rekonstruován, jak radnice slibovala, stalo se pouze, že investiční plakát na budově byl sňat. Naproti vznikl park košťat, jinak se zoufalá snaha po zkulturnění plácku u kolejí nedá nazvat. Tato úprava se dá pojmenovat jen jako alibi, aby se něco udělalo. Tyto kroky jen pouze dokumentují nezájem radnice z hlavní osy Dejvic vytvořit odpovídající občanské a kulturní centrum. Lze vůbec v něco doufat? S pozdravem, Alfery-Hrdina. Při mém posledním komentáři jsem musel odpověď 2x urgovat, doufám, že aspoň zde nastane jisté zlepšení.

[20.06.2018] nová otázka Dr Pavel Alfery-Hrdina

Vážený pane doktore,

shodneme se spolu na tom, že Dejvická je hlavní obchodní ulicí Prahy 6 a že je ve velmi špatném stavu. Bylo a stále je naším cílem ji zrekonstruovat. V průběhu roku 2015 jsem se snažil celou věc rozjet, ale bohužel se mi to nepovedlo pod tíhou všech okolností a především z kapacitních důvodů. Ve stejném roce se otevřela Blanka a Praha 6 začala ještě více trpět dopravou. Bylo potřeba řešit jiné věci a svou pozornost jsem naopak zaměřil na vyřešení Vítězného náměstí, které je v horším stavu než ulice Dejvická, a kde reálně existuje problém s dopravou. Tady se nám podařilo prosadit a hlavně připravit soutěž na celkové řešení náměstí - výsledky prvního kola soutěže budeme hodnotit již příští týden. Myslím, že to je kus intenzivní práce s výsledkem a dobrý důvod, proč musela Dejvická počkat.
Mimochodem jsem v té době neměl územní rozvoj na starosti, ale i přesto se mi povedlo rozjet Šesťák a připravit Vámi vysmívanou úpravu na Hradčanské. Je třeba mít na paměti, že toto místo se za několik let celé rozkope kvůli podzemnímu nádraží a musí se vyřešit nově. Měli jsme vizi větších úprav včetně předláždění celého prostoru a stavby malé tržnice, ovšem okolnosti kolem blížící se výstavby zahloubení Buštěhradské dráhy nám nedovolily ji projednat. I z toho důvodu jsme nechtěli plýtvat peníze na větší úpravy.

Každopádně mám osobní prioritu začít s Dejvickou hned po volbách, samozřejmě, pokud budu zvolen. Je to - přesně jak píšete - hodně o dopravě. V celé ulici dnes parkuje víc jak 250 aut, a ten, kdo si představuje Dejvickou jako pěší zónu bez aut, si musí uvědomit, že by se v první řadě musely postavit podzemní garáže pod touto ulicí, což je investice v řádech stovek milionů korun. Nereálné to není, ale také to není bezpodmínečně nutné. Myslím, že reálný výsledek je někde mezi pěší zónou a obslužnou ulicí. Participací a soutěžemi, které jsme v tomto období uskutečnili, jsme se všichni hodně naučili a možná je dobře, že Dejvická musela počkat. Nyní si věříme, že zvládneme připravit její revitalizaci ve spolupráci s lidmi dobře a především reálně.

Děkuji za podnět.

S pozdravem

Martin Polách

[19.07.2018]

Dobrý den. Můj příspěvek není dotaz, ale spíše přesvědčení, že s úpravou Macharova náměstí nepůjde současné zastupitelstvo proti většinovému názoru obyvatel. V opačném případě se těším na letošní komunální volby. Jinak doufám ve zdravý rozum a ne o arogantní prosazování nesmyslného projektu.

[28.05.2018] nová otázka Jan Procházka

Vážený pane Procházko,

nemyslím si, že jdeme cestou arogantního prosazování nesmyslného projektu. To bychom asi volili jiný postup, nemyslíte? Naopak sledujeme otevřenou transparentní cestu, jak se dobrat co možná nejlepšímu návrhu. Veřejná soutěž je dobrý prověřený nástroj. Rád se Vás a další obyvatele pokusím přesvědčit na veřejné prezentaci v úterý 19.6. za přítomnosti autorů návrhu a dalších účastníků.
Stejně jako Vy doufám i já ve zdravý rozum.

Pěkný den,

Martin Polách

[28.05.2018]

Dobrý den,
mám dotaz ohledně plánované výstavby na parcele 826/2 majitele Sarka Valley s.r.o. ve Vokovicích. Nejde mi ani tak o samotnou výstavbu, protože si myslím, že nynější vzhled budovy není nijak pěkný a pokud vznikne cokoli nového ne příliš obrovského na tomto místě, bude to fajn. Spíše se mi jedná o dopravu, tedy výjezd z Vokovic, který je již nyní nedostačující. Pokud zde vzniknou bytové domy, kudy plánuje developer výjezd? Když si představím, že již nyní stojí v ranních hodinách zácpa na Evropskou v ulici Vokovická a v ulici na Krutci, nedovedu si představit, jak by taková doprava vypadala při vzniku dalších bytových jednotek. Předem vám děkuji za vaši odpověď. Pěkný den Helena Ambrožová

[19.03.2018] nová otázka Helena Ambrožová

Vážená paní Ambrožová,

uvažovaný záměr nové bytové výstavby řeší dopravní obsluhu území ve stávajícím režimu, tzn. ulicí Vokovickou a Lužnou. Zpracovatelé projektu dokládají, že budoucí zátěž je maximálně stejná, spíše však menší než je stávající dopravní zátěž pro tento areál.
Městská část Praha přesto prověřuje možnosti druhého napojení Vokovic ze západní strany.

S pozdravem

Martin Polách

[17.05.2018]

Dobrý den. Zajímalo by mne, zda se plánuje nějaká úprava pozemku parc.č. 3045/1 v katastrálním území
Dejvice. Tento prostor mezi domy před lety sloužil jako hřiště pro děti a zároveň zde umístěné lavičky jsme mohli my důchodci rovněž využívat. Myslím, že by všichni uvítali, kdyby tam opět nějaké hřiště bylo. Takový prostor zde chybí - děti zde byly chráněny před možností vběhnutí pod auta a my důchodci taky nemáme kam jít (všude je to daleko a buď do kopce nebo z kopce). Děkuji za Vaši reakci

[24.03.2018] nová otázka Emilie Bublová

Vážená paní Bublová,

děkujeme za Váš podnět ve věci využití pozemku p.č. 2045/1, k.ú. Dejvice – vnitroblok Zengrova x Rychtářská. Souhlasíme s Vámi, že vnitroblok není v současné chvíli nijak intenzivně využíván a je ponechán v podstatě k užívání jen obyvatelům okolních domů. Domnívali jsme se, že jste se tímto využitím spokojeni, ale pokud byste rádi, aby bylo obnoveno dětské hřiště, případně sportoviště a byla zde vybudována taková relaxačně sportovní zóna s posezením, lze Vaší žádosti (v rozsahu daném našimi finančními možnostmi) vyhovět. Podobný požadavek, jako jste nám zaslala, je obsahem i projektu „Mezidomí Zengrova, Rychtářská, Na Šťáhlavce“, který byl podán do akce „NÁPAD PRO ŠESTKU II – 2018/2019“.
Dovolujeme si Vás však upozornit na to, že vnitroblok je veřejně přístupný a po vybudování takovéhoto zázemí jej jistě začnou navštěvovat i občané z blízkého i vzdálenějšího okolí. Prostor je to ale poměrně velký, tak věříme, že Vám to nebude vadit.

S pozdravem

Martin Polách

[19.04.2018]

Dobrý den,
Mám dotaz ohledně úpravy pozemku parc.č. 3045/1 v k.ú. Dejvice.
Dříve zde bývalo dětské hřiště a plácek pro míčové hry. Dnes je to pozemek nikterak nevyužitelný, což je veliká škoda. Nikde v blízkém okolí se podobná odpočinková zóna jak pro posezení důchodců, tak pro volnočasové aktivity dětí v přírodě nenachází. Myslím, že by bylo vhodné tyto prostory obnovit, pro takové aktivity. Z pohledu bezpečnosti, je pozemek opravdu velmi vhodný pro děti a starší občané by si zde mohli v klidu posedět. Dnes nejbližší takováto místa jsou buď až na Hanspaulce a nebo v okolí Jugoslávských partyzánů, což je příliš daleko.

[24.03.2018] nová otázka Lenka Vrlikova

Vážená paní Vrlíková,

děkujeme za Váš podnět ve věci využití pozemku p.č. 2045/1, k.ú. Dejvice – vnitroblok Zengrova x Rychtářská. Souhlasíme s Vámi, že vnitroblok není v současné chvíli nijak intenzivně využíván a je ponechán v podstatě k užívání jen obyvatelům okolních domů. Domnívali jsme se, že jste se tímto využitím spokojeni, ale pokud byste rádi, aby bylo obnoveno dětské hřiště, případně sportoviště a byla zde vybudována taková relaxačně sportovní zóna s posezením, lze Vaší žádosti (v rozsahu daném našimi finančními možnostmi) vyhovět. Podobný požadavek, jako jste nám zaslala, je obsahem i projektu „Mezidomí Zengrova, Rychtářská, Na Šťáhlavce“, který byl podán do akce „NÁPAD PRO ŠESTKU II – 2018/2019“.
Dovolujeme si Vás však upozornit na to, že vnitroblok je veřejně přístupný a po vybudování takovéhoto zázemí jej jistě začnou navštěvovat i občané z blízkého i vzdálenějšího okolí. Prostor je to ale poměrně velký, tak věříme, že Vám to nebude vadit.

S pozdravem

Martin Polách

[19.04.2018]

 


ZPĚT na seznam skupin otázek© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=39 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz