Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Mgr. Jan Lacina (fotka)
Mgr. Jan Lacina
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře místostarosta
» Kultura
» Školství a vzdělávání

Otázky a odpovědi

Téma: Školství, vzdělávání, kultura a koncepce "otevřené radnice"


Vážený pane místostarosto,
městská část nebo různí pořadatelé pod její záštitou pořádají v průběhu roku řadu kulturních akcí, za což (odhlédneme-li od skutečného provedení některých z nich) zaslouží poděkování a pochvalu. Jednou z věcí méně pochopitelných je pojmenování některých z nich. Zatímco například v Písecké bráně probíhá zcela logicky a správně pojmenovaný Advent v Písecké bráně ( www.piseckabrana.cz, na náměstíčku u Wuchterlovy ( www.praha6.cz je názvem Vánoce v Praze 6 připravovaná akce opakovaně pojmenovávaná zcela anachronicky, protože se začátkem vánoční doby končí. Tuto akci s papírově občas přitažlivým programem výrazně znehodnocuje chybějící soudnost zvukaře: extrémně zesílený zvuk činí program rozumně poslouchatelným spíše za rohem. Pochybuji, že by zbytečně přehnaná hlučnost nevadila většině v okolí bydlících obyvatel, ke kterým naštěstí nepatřím. Pokud někdo z nich pro akci použije pozměněný název Peklo v Praze 6 podporované vedením městské části, vůbec se mu nedivím.
Myslím, že pokud městská část nějakou akci pořádá nebo zaštiťuje (což je většinou dobře), měla by také dbát jak na přiměřenost názvu, tak na to, aby se názvem a obsahem slibná událost nezvrhla na svévolné obtěžování okolí zbytečným rámusem, popřípadě omezováním průchodnosti, které se týká zase jiných akcí.
S pozdravem
Josef Jůza

[02.12.2017] nová otázka Josef Jůza

Vážený pane Jůzo,

Praha 6 v období adventu a Vánoc financuje více projektů, které si tuto sváteční dobu připomínají. Rozsvěcíme například pět vánočních stromů na pěti místech Prahy 6, hlavní třídy zdobíme vánočním osvětlením za bezmála milión korun. Letos se mi navíc po třech letech úsilí podařilo přesvědčit pražský magistrát, aby vánočně osvětlil Evropskou třídu. Nevypadá to špatně, řekl bych. Na Vítězném náměstí začínají v pátek před první adventní nedělí Adventní trhy, které běží další tři pátky až do Vánoc, městská část platí také advent v klubu Kaštan v Břevnově a v Písecké bráně na Hradčanech. Vedle toho organizačně i finančně podporujeme dobročinný vánoční bazar v divadle Semafor, pořádáme dvě mikulášské slavnosti před Skleněným palácem v Bubenči a před Národní technickou knihovnou. Kromě toho pořádáme také rozsáhlejší kulturní akci, kterou jsme před několika lety nazvali Vánoce v Praze 6. Ta nepokrývá z důvodu organizačních i rozpočtových celé adventní období, ale jen jeho vrchol a přesahuje jej do Prvního božího hodu, kdy v Husově sboru dáváme Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby, která se těší velké přízni místního publika.‎ Letos bude na přání obyvatel Prahy 6 program komornější než v minulých ročnících, abychom minimalizovali důvody ke stížnostem, které se ale, jak je vidět, při troše snahy vždycky dají najít.

Šťastný nový rok Vám přeje

Mgr. Jan Lacina, zástupce starosty MČ Praha 6 pro otevřenou radnici, školství, vzdělání a kulturu

[04.12.2017]

Vážený pane Lacino,
trochu mne znepokojuje situace s přijímáním resp. losováním žáků do prvních tříd v ZSˇ Hanspaulka. Jelikož letos to nebylo poprvé, co se losovalo, nebylo by vhodné upravit trochu kritéria, aby děti, které ve spádové oblasti bydlí od narození měly větší šanci na přijetí? Navrhuji zavést kritérium délky trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti, bytˇ chápu, že by to bylo administrativně náročnější. Do školy se totiž hlásí i děti, které zde vůbec nebydlí a pouze zde mají přehlášeno trvalé bydliště (včetně rodiců), ale spádově (podle skutečného bydliště) patří do jiné školy. Přijde mi velmi nespravedlivé, aby tyto děti měly stejnou šanci jako děti, které zde skutečně bydlí již od narození. Děkuji za vyjádření.
S pozdravem
L. Vejběrová

[12.07.2017] nová otázka Lenka Vejběrová

Vážená paní Vejběrová,

ačkoli jsou nám zcela pochopitelné důvody, proč nám návrh posíláte a účelové přihlašování dětí k trvalému pobytu se nám rovněž nelíbí, Vámi navrhované kritérium – délka trvalého pobytu ve spádovém obvodu příslušné školy je při přijímání dětí k základnímu vzdělávání považováno za kritérium nelegitimní a dle názoru odvolacího orgánu pro vydaná rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do základní školy, jímž je Magistrát hlavního města Prahy, je takovéto kritérium nepřípustné. V případě podaného odvolání proti nepřijetí dítěte z důvodu použití tohoto kritéria odvolací orgán bude s vysokou pravděpodobností rozhodovat ve prospěch odvolávajícího se. Losování je naopak považováno za kritérium legitimní.

S pozdravem

Mgr. Jan Lacina, zástupce starosty MČ Praha 6

[19.07.2017]

Dobrý den,

bude Praha 6 pokračovat v oceňované tradici operních představení v Šáreckém přírodním divadle i v roce 2017, případně na jaké představení se můžeme těšit.

Hezký den přeje

M Beneš

[02.06.2017] nová otázka Ing. Miloslav Beneš

Vážený pane Beneši,
ano, tradiční a oblíbenou Operu v Šárce připravujeme i letos. Těšit se můžete na operu Antonína Dvořáka Jakobín. V realizaci Originálního hudebního divadla Praha vystoupí sólisté, orchestr, sbor a balet Opery Národního divadla v Praze. Představení se koná v neděli 3. září ve 14 hodin a vstup je opět zdarma.
Těšíme se na Vás.

S pozdravem

Vítězslav Kozelek

[05.06.2017]

Vážený pane Lacino,
jsem v situaci kdy se mé dítě nedostalo do první třídy na Zš Hanspaulka. Jinam jsme se nehlásili, budeme podávat odvolání, ale zajímalo by mne jaký bude postup pokud si počty přijatých dětí "nesednou" a místo pro dceru nebude??
Na úřadě mi bylo řečeno, že v tuto chvíli je volno jen na Břevnově a pardon, ale taková vzdálenost je nepřijatelná, zaměstnání mi neumožňuje denně dojíždět.
Podotýkám, že tuto situaci možná budu řešit za tři roky znovu se synem .

Předem děkuji za odpověď
A.J.

[27.04.2017] nová otázka Ing. Anna Jásková

Vážená paní inženýrko,

ač mě Vaše situace mrzí, nemohu jinak, než konstatovat, že rejstříkovou kapacitu ZŠ Hanspaulka nedokážeme momentálně žádným způsobem navýšit. Vzhledem ke zkušenostem z minulých let bych Vám doporučoval nezatracovat ani možnost, že Vaše dítě bude do spádové školy přijato během nejbližších týdnů na nově uvolněné místo. Vámi avizované odvolání bude řešit krajský úřad, tj. v našem případě Magistrát hl. m. Prahy - závěr tohoto odvolání však nedokážu předjímat. Na poradě ředitelů jsme žádali, aby v případě, že se obrátíte na některou ze škol z okolí Vašeho spádového obvodu, aby Vám (tj. rodičům v obdobné situaci) v případě uvolnění nyní obsazeného místa vyšli vstříc. Jinak nadále platí, že aktuálně (tj. na začátku května) jsou schopni přijímat nespádové děti s bydlištěm v naší městské části v ZŠ Marjánka a ZŠ J. A. Komenského. Omezený počet míst je pak i v ZŠ Dědina, kde však čekají na vyřešení dodatečných žádostí rodičů spádových dětí. Pevně věřím, že situace za tři roky bude v oblasti Dejvic lepší, a to v důsledku završení několikaletého úsilí o výstavbu nového pavilonu ZŠ Bílá a půdní vestavby ZŠ A. Čermáka. Také budu věřit, že se kompetentní orgány konečně začnou zabývat i opatřeními, která zamezí obcházení školského zákona při účelovém přehlašování adresy trvalého bydliště.

S pozdravem

Mgr. Jan Lacina, zástupce starosty MČ Praha 6

[09.05.2017]

Vážený pane Lacino,
ráda bych se zeptala na přesná čísla z loňských a letošních zápisů do prvních tříd. Kolik dětí se do jednotlivých škol hlásilo, kolik bylo přijato, zda byly přijaty všechny spádové děti a zda a kolik bylo přijato nespádových dětí. Také by mě zajímalo jaký je očekávaný trend v přijímání nespádových dětí (myslím tím děti s trvalým pobytem na P6, ale z jiného školského obvodu). Děkuji a přeji příjemný den Tereza Havelková

[26.04.2017] nová otázka Tereza Havelková

Vážená paní Havelková,

k níže připojeným přehledům (v příloze) dle Vašich požadavků dodávám, že prioritou naší městské části je zajištění dostatečného počtu míst pro všechny děti s bydlištěm v MČ Praha 6, které se dostaví k zápisům. I proto máme aktuálně připraveno rozšíření kapacit dvou základních škol a výhledově i navýšení míst v dalších školách. Přijímání spádových dětí probíhá s výjimkou ZŠ Hanspaulka, kde je naplněna celková kapacita školy a nelze ji již rozšířit, bezproblémově. Nespádové děti jsou pak přijímány v souladu s předem zveřejněnými kritérii podle zájmu rodičů o konkrétní školy a dle kapacitních možností jednotlivých škol.

S pozdravem

Mgr. Jan Lacina, zástupce starosty MČ Praha 6

[27.04.2017]

Příloha: ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Otevřít soubor [ DOCX • 19kB ]

Dobrý den,
v červnu minulého roku odpovídal p.Kozelek na tomto foru na otázku znovu zprovoznění budovy býv.MŠ v ul.Šmolíkova 864/5.Prosím o info v jakém stádiu je přislíbené posouzení možností využití této budovy.Děkuji za odpověď a zdravím.

[07.02.2017] nová otázka Rudolf Stein

Vážený pane Steine,

předkládám odpověď vedoucí Odboru správy majetku Ing. Lacinové:
"Objekt Šmolíkova 864/5 byl vystaven kolem roku 1980 s původním využitím jako objekt mateřské školky. V průběhu jeho provozu byl objekt rekolaudován na odborné učiliště a v jednom z křídel byla zřízena provozovna restaurace. Rekolaudaci provázely i stavební zásahy do dispozic místností a stavebních konstrukcí objektu. Provoz učiliště s restaurací byl využíván již od roku 1999. Po ukončení činnosti nájemce odborného učiliště byla posuzována vhodnost využití objektu k dalším účelům. Vzhledem k technickému stavu objektu bylo vyhodnoceno, že další využití pro školní účely je zcela nevhodné. Tyto závěry byly konstatovány jak vzhledem k současným technickým požadavkům kladeným na provoz školských zařízení, tak i k jejich finanční náročnosti potřebné pro komplexní přestavbu objektu. Z těchto důvodů byl objekt posouzen i pro možné jiné využití. Z důvodů nedostatečných archivačních a skladových prostor pro potřeby městské části byl tento objekt posouzen i z tohoto hlediska a následně byl vybrán jako vhodný pro toto využití. Ještě v roce 2016 bylo rozhodnuto o zahájení projekčních prací spočívajících ve vytvoření podkladů pro rekolaudaci objektu a podkladů pro výběr dodavatele stavebních prací. V současné chvíli jsou podány žádosti o vyjádření dotčených orgánů státní správy k předložené dokumentaci. Následně bude zažádáno o stavební povolení."

S pozdravem

Vítězslav Kozelek

[16.02.2017]

Mgr. Jan Lacina, místostarosta MČ Praha 6

Vážený pane místostarosto,
prosil bych odpověď jak to nyní věcně, časově a finančně vypadá s přípravou výstavby odloučené časti ZŠ Bílá v ul. Na Kocínce. Z rozpočtu koho to bude placeno a jak je financování zajištěno.
Jaký je aktuální stav projektové přípravy, projednání v územním a stavebním řízení.
Kdy lze očekávat vydání stavebního povolení a zahájení stavby tj. demolici dvou stávajících pavilonků Na Kocínce a reálný odhad časového postupu výstavby.
Předem Vám děkuji za odpověď.
V Praze ve středu dne 8.února 2017
Vladislav Novotný

[08.02.2017] nová otázka Vladislav Novotný

Vážený pane Novotný,

v roce 2014 zahájil projektový ateliér Rala vypracování projektové dokumentace připravované novostavby. Dne 5.2.2015 byl vydán souhlas s odstraněním stavby dvou původních objektů Na Kocínce. Následně byla aktualizována projektová dokumentace a zahájeno územní řízení. Koncem března 2015 byly ze strany účastníků územního řízení vzneseny připomínky a námitky k projektové dokumentaci. Odbor výstavby ÚMČ Praha 6 stanovil termín k jejich vypořádání do konce června 2015 a řízení přerušil. Po vypořádání a přezkoumání všech doručených námitek bylo dne 27.1.2016 vydáno Rozhodnutí o umístění stavby pro záměr s názvem "ZŠ a MŠ na Kocínce". Proti vydanému rozhodnutí podali tři účastníci řízení odvolání, které dne 3.5.2016 postoupil Odbor výstavby ÚMČ Praha 6 na Odbor stavebního řádu MHMP k dalšímu posouzení. Dne 1.9.2016 Odbor stavebního řádu MHMP zrušil vydané územní rozhodnutí a věc vrátil k novému projednání. Na základě výzvy Odboru výstavby ÚMČ Praha 6 ze dne 12.10.2016 byla upravena projektová dokumentace a v současné době probíhá zajištění nových vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí. Po zajištění všech potřebných stanovisek bude opětovně podána žádost o vydání Rozhodnutí o umístění stavby.
Na základě výše uvedených skutečností není možné upřesnit předpokládaný termín zahájení stavby, neboť nelze předjímat, zda ze strany účastníků územního, stavebního a následně i výběrového řízení na dodavatele stavby opětovně nedojde k podání námitek, které zásadním způsobem ovlivňují přípravu celé akce. S přihlédnutím k potřebě kapacit objektů školských zařízení v Praze 6 se o demolici stávajících dvou pavilonů bez následné novostavby aktuálně neuvažuje.
V letošním roce jsou ve schváleném rozpočtu MČ Praha 6 zařazeny pouze finanční prostředky na zajištění projektové přípravy a související inženýrské činnosti. Financování vlastní realizace stavby bude řešeno v návaznosti na vydání pravomocného územního a stavebního povolení. S ohledem na předpokládanou finanční náročnost novostavby ZŠ a MŠ Na Kocínce bude prověřena možnost spolufinancování z rozpočtu hl. m. Prahy a současně z aktuálně vyhlášených dotačních programů v daném kalendářním roce.
Závěrem si Vám dovoluji poděkovat za projevený zájem o připravovanou novostavbu ZŠ a MŠ Na Kocínce, která by v případě realizace byla velkým přínosem pro žáky ZŠ a MŠ Bílá.

S pozdravem

Mgr. Jan Lacina, zástupce starosty MČ Praha 6

[09.02.2017]

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o možnost vykomunikování jedné takřka "sousedské" věci s Prague British School s ohledem na právní vztahy Prahy 6 a PBS.

Bydlíme v přilehlé ulici k PBS Vlastina a v poslední době nás pravidelně každé ráno budí po 7:00 hodině ranní vlezlý zvuk fukaru, kterým správce/školník čistí školní hřiště od sněhu. Je mi známo, že dle paragrafů a vyhlášek je již tato hodina mimo daný noční klid.
Přesto ale za celou ulici vznáším prosbu, zda by se úklid nedal posunout o něco později, neboť i 7 hodina ranní je ve vilové čtvrti hodina brzká, kdy spí ještě malé děti, starší občané a pracující osoby na směny.

Zvuk fukaru je hlasitý, monotónní a práce s ním na sněhu je dle mých osobních zkušeností zdlouhavá, ač samozřejmě pro člověka méně namáhavá. Tento zvuk skutečně nedovolí spát, odpočívat a člověk tak začíná den naštvaný.
Správce/školník tím navíc uklízí "pouze" hřiště - sezení, schody, plochu .. Nikoliv veřejné prostranství.
Prosíme o možnost posunu úklidu fukarem alespoň o hodinu později, či příp. použít obyčejné hrablo, které je navíc efektivnější než fukar, kterým se sníh jen přefukuje z místa na místo.

Předem Vám za "sousedy" děkuji za pochopení a budu se těšit na odpověď.

S pozdravem
Lenka Šátková

[09.01.2017] nová otázka Lenka Šátková

Vážená paní Šátková,

vzhledem k tomu, že způsob úklidu venkovních prostor není ve smlouvě o nájmu nemovitostí specifikován, nezbývá mi než Vám doporučit, abyste své výhrady a svá doporučení adresovala přímo vedení The Prague British School, případně požádala Hygienickou stanici hl. m. Prahy o přezkoumání, zda nedochází k překročení hlukových limitů.

S pozdravem

Mgr. Jan Lacina, zástupce starosty MČ Praha 6

[12.01.2017]

Dobrý den, pane Lacino,

chtěla bych se zeptat, jak to vypadá s výstavbou nové školky MŠ Vokovická, v jaké fázi se nachází přípravy? Slyšela jsem také, že se nejspíš nebudou přijímat na příští školní rok děti, jelikož se bude školka sestěhovávat do menších prostor. Je to pravda? Moc děkuji za odpovědi.

Irena Sisrová

[14.11.2016] nová otázka Ing. Irena Sisrová

Vážená paní Sisrová,

na Váš dotaz uvádím současný stav věcí k výstavbě či rekonstrukci MŠ Vokovická. S uvažovanou výstavbou nové MŠ Vokovická (současná budova MŠ) přistoupila MČ Praha 6 k nutným opatřením, která by eliminovala snížení celkové kapacity MŠ v celém správním obvodu Prahy 6. Usnesením Rady Městské části č. 762/15 ze dne 7. 10. 2015 byla schválena varianta demolice objektu bývalých jeslí a na jeho místě vybudování 2 třídní mateřské školky umožňující budoucí konverzi.
Počátkem roku 2016 proběhla demolice původního objektu jeslí č. evidenční 29 v k. ú. Vokovice. Po dokončení a zprovoznění dvoutřídní novostavby (předpoklad zahájení výstavby 2018) by měl být objekt stávající mateřské školky odstraněn či rekonstruován a vytvořena 3 či 4 třídní mateřská školka na současném pozemku. Záměr plánu organizace výstavby umožní setrvání dětí v lokalitě předstihovou realizací dvoutřídní MŠ Vokovická.
V současné době probíhá v souladu s usnesením RMČ č. 1174/16 ze dne 23. 3. 2016 vypracování projektové dokumentace dvoutřídní novostavby na bývalém pozemku jeslí. Pro školní rok 2017/2018 prozatím nepředpokládáme nepřijímání dětí do současné MŠ, nicméně v časovém sledu vývoje výstavby obou objektů k takovému mezikroku na přechodnou dobu dojde.

S pozdravem

Mgr. Jan Lacina, zástupce starosty MČ Praha 6

[22.11.2016]

Dobrý den,

bydlím na Divoké Šárce poblíž bývalé ZŠ Vlastina, kterou má již 9 let v pronájmu Prague British School. Až do letošních prázdnin bylo místní hřiště, které bylo postaveno z grantu Hl.města Prahy za spoluúčasti vlastníka objektu - m.č. Praha 6 (jak se lze na místě dočíst), přístupno vždy mezi 17. a 19. hodinou veřejnosti. Hřiště bylo velmi oblíbeno mezi místními rodinami s malými dětmi pro zajímavé herní prvky.
Když jsem se tam asi před týdnem s dětmi vydala, zjistila jsem, že od nového školního roku je veřejnosti přístupná pouze malá část hřiště, a to sice fotbalové hřiště s běžeckou dráhou - je to vyobrazeno na plánku vyvěšeném u vchodu a také na to poměrně nevybíravým způsobem upozorňuje místní školník.Jelikož není možné se ani posadit na tribunu, která do nově přístupné části není zahrnuta, je nasnadě, že tam většina místních zejména s malými dětmi, chodit nebude.

Chtěla jsem se proto zeptat, proč k této změně došlo (nikde jsem o tom nenašla žádné informace) a zda je tento krok školy učiněn se souhlasem m.č. Praha 6.

Děkuji předem za Vaši odpověď.

S pozdravem

Katarina Pátková Hejnová

[26.09.2016] nová otázka Katarina Pátková Hejnová

Vážená paní Pátková Hejnová,

škola The Prague British School poskytuje veřejnosti hřiště v rozsahu stanoveném nájemní smlouvou, a to na tu část pozemku, která byla svěřena do správy Městské části Praha 6. Na pozemek, kde jsou situována hřiště, byly uplatněny restituční nároky. Po mnoha letech soudních jednání bylo rozhodnuto, že v majetku hlavního města Prahy zůstalo jen 20 % pozemku. Zbývající část pozemku má jiného vlastníka, s nímž zřizovatel školy The Prague British School uzavřel samostatnou smlouvu o užívání hřiště. Výhradním uživatelem této části pozemku, včetně té s herními prvky, je v současné době škola The Prague British School. Škola tak není vázána souhlasným stanoviskem Městské části Praha 6.
Dovoluji si dodat, že veřejnosti je zpřístupněna i část nedalekého sportovního areálu ZŠ Dědina, a to od pondělí do pátku v době od 16.00 hod. do 18.00 hod. (do konce října) nebo od 14.00 hod. do 16.00 hod (od listopadu).

S pozdravem

Mgr. Jan Lacina, zástupce starosty MČ Praha 6

[05.10.2016]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=37 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz