Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Mgr. Jan Lacina (fotka)
Mgr. Jan Lacina
místostarosta
(2014-2018)

» Kultura
» Školství a vzdělávání

Otázky a odpovědi

Téma: Školství, vzdělávání, kultura a koncepce "otevřené radnice"

volební období 2014-2018


Dobrý den,

patřím k té části obyvatel, která se nehodlá smířit s denodenním pohledem na maršála Koněva jako spasitele Prahy a vítá jakoukoli změnu v této věci. Pochopil jsem již, že možnost odstranění ohyzdného propagandistického monstra jsme již dávno propásli, táži se tedy, kdy bude objektivizována legenda pod ním a co bude s komunistickým pomníkem dál. Nátěry na růžovo vnímám jako materializované volání po tomtéž, dosavadní odpovědí na poslední pokus z května je pomalé restaurování bronzové sochy, což může být netrpělivější částí populace vnímáno jako provokace z vaší strany. Rovněž dovolte, abych se s vámi podělil i o svou obavu ve věci obsahu textu, který chystáte, tuším, že jsou i mocné hlasy konzervativců či rovnou z Ruské ambasády, která se o svůj propagandistický pomník jistě zajímá. Přeji vám více odvahy, než dosud, a těším se na odpověď, už bych se rád přestal stydět

[20.07.2018] nová otázka Martin Rataj

Vážený pane Rataji,
dovolte mi stručně reagovat na Váš dotaz. Radnici Prahy 6 se nabízely tři možnosti, jak s pomníkem maršála Koněva naložit. Za prvé, nechat sochu v současném stavu, za druhé, pomník úplně odstranit, a za třetí, umístit na něj dodatkové tabule, které by vysvětlovaly všechny důležité události ve vojensko-politické kariéře maršála Koněva. Praha 6 se rozhodla ke třetímu, kompromisnímu, řešení. Text informativních cedulí, který se na pomníku objeví, byl pečlivě konzultován se třemi významnými historickými institucemi - Ústavem pro studium totalitních režimů, Ústavem pro soudobé dějiny akademie věd ČR a Vojenským historickým ústavem Praha - aby byla zachována historická přesnost a vyváženost textu, a pečlivě zváženo každé slovo, které se v něm objeví. Bohužel došlo k mírnému zpoždění s umístěním informativních cedulí, které bylo částečně způsobeno časovou náročností výroby desek a prázdninovým režimem slévárny, předpokládáme však, že k instalaci cedulí by mělo dojít do 20. srpna tohoto roku.
Letošní rok je rokem české státnosti, ve kterém si připomínáme nejen založení demokratického Československa, ale také slavíme 25 let od založení samostatné České republiky. Současně si připomeneme 50. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do demokratizujícího se Československa v roce 1968. Záměr realizovat osazení sochy maršála Koněva dodatkovými deskami s historicky přesným textem nám do toho všeho krásně zapadá.
S pozdravem
Mgr. Jan Lacina, místostarosta MČ Praha 6

[06.08.2018]

Vážený pane místostarosto

Obracím se na Vás, s otázkou na budoucí využití objektu ZŠ Vlastina. Jako občan Prahy 6 posledních
40 let bydlím v bezprostřední blízkosti této školy a proto dlouhodobě sleduji, jak je objekt a jeho
přilehlé školní hřiště využíváno. V této škole jsem též absolvoval povinnou školní docházku, a proto
mne mrzí, že můj osmiletý syn musel v loňském roce nastoupit do jiného školního zařízení.

Posledních zhruba 11 let školu využívá soukromá elitní škola Prague British School (PBS). Nájemní
smlouvu uzavřela MČ P6 s touto institucí v roce 2007, tj. v době, kdy - jak uvádíte v článku novin
městské části Šestka z června 2017, do prvních tříd nastupovala zhruba polovina dětí než nyní.
Vzhledem k tehdejšímu deficitu dětí měla varianta pronájmu areálu soukromé škole jistou logiku, i
když roční výše nájmu (5,2mil.Kč) je s ohledem k výši školného (400-500tis. ročně) minimálně
diskutabilní. Škola má 350 míst a prostým vynásobením průměrného školného, které PBS uvádí na
svých stránkách dojdeme k částce kolem 150 mil.Kč ročně jen za školné a to nepočítám státní
příspěvek ve výši 60% z normativu ve státní škole. .

Domnívám se, že za současného stavu (nemluvě o budoucím, kdy by měl v letech 2022 počet dětí
nastupujících do prvních tříd kulminovat) už přínos v podobě několika milionů ročně zdaleka
nevyváží problémy, způsobené stále většímu počtu dětí a rodičů žijících ve spádové oblasti školy.
Děti jsou už dlouhé roky nuceny docházet do vzdálenějších zařízení a místo pěšky je většinou
rodiče musí vozit autem. Pochopil bych to, kdyby MČ prostředky utržené z nájmu investovala nad
rámec běžných výdajů ve spádové oblasti školy tak, aby komplikace se zrušením školy místním
obyvatelům alespoň částečně vynahradila. Peníze jsou ale pravděpodobně vedeny jako příjem a
následně utraceny za výdaje v celé MČ.

Výše uvedený článek v novinách Šestka dále uvádí, že o prodloužení, nebo vypovězení smlouvy, platné
do roku 2022 (kdy by počet dětí nastupujících do prvních tříd měl kulminovat), by se mělo rozhodovat
v první polovině tohoto roku. Pevně doufám, že městská část v následujících letech opět upřednostní
zájmy svých občanů a voličů, a obnoví řádný provoz školy, tak aby jí mohly využívat místní děti.
Jak je ostatně v článku uvedeno, během doby nájmu PBS pošle do rozpočtu městské části skoro 80mil.Kč,
za což lze postavit novou školu – což v následujících letech může učinit i tato elitní instituce, která
jistě počítá s dlouhodobou působností v našem hl. městě.

Souvisejícím problémem je využití rozsáhlého školního hřiště, které je nájemcem (PBS) využíváno
pouze ve všední dny v dopoledních hodinách, ev. krátce po obědě. Zbytek dne a o víkendech bývá
hřiště prázdné. Před necelými dvěma lety bohužel skončila možnost přístupu veřejnosti alespoň
ve všední dny mezi 17 a 19 hodinou. Jak jste uvedl v odpovědi na jeden z dotazů, stalo se tak
z důvodu restitučního nároku, který po mnoha letech potvrdil soud. PBS se pak uzavřením nové
smlouvy s restituentem (resp. vlastníkem 80% plochy hřiště) úplně vyhnula závazku zpřístupňovat
hřiště veřejnosti alespoň 2 hodiny denně. Zajímalo by mne, proč netrvala MČ na dodržení této
dohody alespoň u 20% plochy hřiště, které stále vlastní Hl.město Praha a spravuje MČ Praha 6?
Mnohem zásadnější je ale otázka, jak mohlo město s přispěním MČ investovat veřejné finance na
zvelebení pozemku, u kterého probíhal restituční spor, a bylo pravděpodobné, že v budoucnu
připadne soukromému majiteli?

Předem děkuji za odpověď

S pozdravem

Jakub Havlas

[04.05.2018] nová otázka Ing. arch. Jakub Havlas

Vážený pane inženýre,

vzhledem ke skutečnosti, že o prodloužení, ukončení či úpravách smlouvy o nájmu školní budovy v ulici Vlastina nebylo dosud rozhodnuto, nedokážu Vám sdělit žádná závazná stanoviska. Nemám ani žádné ověřené podklady k Vašim hypotézám o výši školného a počtu žáků, proto s nimi nebudu polemizovat. Kde si však dovolím mít odlišný názor, je Vaše představa dotací ze státního rozpočtu – normativ Prague British School čerpat nemůže, protože tato škola není zařazena do Rejstříku škol MŠMT.
Souhlasím s Vámi však, že v období nejbližších 3 - 5 let dojde k navýšení počtu žáků ve školách až na hranici jejich kapacit (další růst naštěstí není prognózován, nicméně ověřujeme to aktualizací demografické studie). Co se ovšem týče území Ruzyně, Liboc a přilehlé části Vokovice, tam takto kritický stav nepředpokládáme. Zdejší školy jsou schopny přijímat všechny spádové žáky (mají jich cca 40-60%) i další zájemce z MČ Praha 6 (cca 10-40%). A nejen je - konkrétně do ZŠ Dědina dochází čtvrtina žáků, kteří nebydlí v MČ Praha 6 (a škola je bere kvůli doplnění do optimálních počtů v jednotlivých třídách). Proto zůstává otázkou, zda se případně nově otevřenou školu ve Vlastině ulici podaří žáky naplnit do takové míry, aby měla jak dostatek státních financí na platy, tak i přiměřený příspěvek zřizovatele na provoz.
Mnohem větším problémy s místy ve školách je v Dejvicích a Bubenči. Tam se proto buď již buduje, nebo je alespoň připravováno rozšíření kapacit hned čtyř základních škol. A to je možné i díky desítkám milionů z pronájmu, které zmiňujete.
V souladu s platnou smlouvou Prague British School i nadále zpřístupňuje hřiště veřejnosti minimálně po dobu 10 hodin týdně (s výjimkou prázdnin). Jedná se o víceúčelové hřiště s gumovým povrchem, které vybudovala MČ Praha 6 a náleží do 20% plochy pozemku vlastněného hl. m. Prahou a spravovaného MČ Praha 6. Hřiště bylo dobudováno v roce 2004, tedy v době, kdy školu zřizovala MČ Praha 6 - proto bylo financováno z prostředků naší městské části. Restituční spor o pozemky školy a přilehlé venkovní prostory se potom táhl dlouhá léta, z čehož lze odvodit, že se o žádný jednoduchý případ s dopředu jasným rozsudkem nejednalo. V tom posledním bylo nakonec stanoveno, že část pozemků, a to vč. budovy školy, restituci nepodléhá, část s většinou plochy hřiště však již ano.

S pozdravem

Mgr. Jan Lacina, místostarosta MČ Praha 6

[15.05.2018]

Vážení,
prosím o sdělení kdo schválil realizaci projektu "lavička Václava Havla" u NTK za neuvěřitelných kč 850.000,-
Uveďte laskavě konkrétní jméno(a) a stranickou příslušnost.
Jak byla cena kalkulována a jaké závěry z této nehoráznosti UMČ vyvodí?
Děkuji
Stránský

[25.01.2018] nová otázka Jan Stránský

Vážený pane Stránský,
realizaci projektu Lavička Ferdinanda Vaňka schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 6 na svém zasedání dne 16. 12. 2016, když schválilo návrh rozpočtu na rok 2017, ve kterém byla uvedena i položka na realizaci lavičky. Pro hlasovalo 35 ze 44 přítomných zastupitelů z řad TOP 09, ANO 2011, STAN, KDU-ČSL, ODS a ČSSD. Kompletní přehled hlasování posílám v příloze.
Dovolím si upozornit, že Lavička Ferdinanda Vaňka není lavičkou ve smyslu městského mobiliáře, ale uměleckým dílem. Cena za toto umělecké dílo – 500 000 Kč – v sobě zahrnuje 1. cenu za vítězství v architektonické soutěži, honorář autorů, výkresovou a realizační dokumentaci (včetně statického posudku atd.), projednání s dotčenými orgány, vlastní výrobu uměleckého díla a dopravu lavičky na místo. Částka na úpravu okolí a osazení – 500 000 Kč – zahrnovala odborné sejmutí stávající betonové desky, provedení základů pro lavičku dle zpracovaného statického návrhu, zpětné osazení betonové desky a osazení bronzové informační destičky. Částka nebyla vyčerpána v plné výši i přes náročnost osazení a tato položka nakonec vyšla na 350 000 Kč. V celkovém součtu jsme se tak dostali k částce 850 000 Kč, což v porovnání s ostatními uměleckými díly v okolí vychází příznivě.
Na vytvoření uměleckého díla vyhlásila městská část Praha 6 dne 3. 11. 2016 otevřenou anonymní jednokolovou soutěž s datem ukončení v prosinci 2016. Vyhlašovatel obdržel celkem 22 návrhů. Všechny z nich splnily soutěžní podmínky a postoupily do hodnocení odborné poroty. Ta se sešla dne 15. 12. 2016 ve složení zástupců městské části i nezávislých odborníků. Porota rozhodla o udělení cen v souladu se schválenými soutěžními podmínkami. Rozhodnutí poroty pak bylo schváleno usnesením Rady městské části ze dne 21. 12. 2016.
Vzhledem k tomu, že veškerý proces byl transparentní a jeho kroky prošly schválením jak Rady městské části, tak Zastupitelstva, nejedná se o žádnou nehoráznost, jak ve svém dotazu naznačujete, ale o běžný postup realizace uměleckého díla.
S pozdravem
Mgr. Jan Lacina, zástupce starosty MČ Praha 6

[29.01.2018]

Příloha: náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Otevřít soubor
[ PDF • 465kB ]

Vážený pane místostarosto,
městská část nebo různí pořadatelé pod její záštitou pořádají v průběhu roku řadu kulturních akcí, za což (odhlédneme-li od skutečného provedení některých z nich) zaslouží poděkování a pochvalu. Jednou z věcí méně pochopitelných je pojmenování některých z nich. Zatímco například v Písecké bráně probíhá zcela logicky a správně pojmenovaný Advent v Písecké bráně ( www.piseckabrana.cz, na náměstíčku u Wuchterlovy ( www.praha6.cz je názvem Vánoce v Praze 6 připravovaná akce opakovaně pojmenovávaná zcela anachronicky, protože se začátkem vánoční doby končí. Tuto akci s papírově občas přitažlivým programem výrazně znehodnocuje chybějící soudnost zvukaře: extrémně zesílený zvuk činí program rozumně poslouchatelným spíše za rohem. Pochybuji, že by zbytečně přehnaná hlučnost nevadila většině v okolí bydlících obyvatel, ke kterým naštěstí nepatřím. Pokud někdo z nich pro akci použije pozměněný název Peklo v Praze 6 podporované vedením městské části, vůbec se mu nedivím.
Myslím, že pokud městská část nějakou akci pořádá nebo zaštiťuje (což je většinou dobře), měla by také dbát jak na přiměřenost názvu, tak na to, aby se názvem a obsahem slibná událost nezvrhla na svévolné obtěžování okolí zbytečným rámusem, popřípadě omezováním průchodnosti, které se týká zase jiných akcí.
S pozdravem
Josef Jůza

[02.12.2017] nová otázka Josef Jůza

Vážený pane Jůzo,

Praha 6 v období adventu a Vánoc financuje více projektů, které si tuto sváteční dobu připomínají. Rozsvěcíme například pět vánočních stromů na pěti místech Prahy 6, hlavní třídy zdobíme vánočním osvětlením za bezmála milión korun. Letos se mi navíc po třech letech úsilí podařilo přesvědčit pražský magistrát, aby vánočně osvětlil Evropskou třídu. Nevypadá to špatně, řekl bych. Na Vítězném náměstí začínají v pátek před první adventní nedělí Adventní trhy, které běží další tři pátky až do Vánoc, městská část platí také advent v klubu Kaštan v Břevnově a v Písecké bráně na Hradčanech. Vedle toho organizačně i finančně podporujeme dobročinný vánoční bazar v divadle Semafor, pořádáme dvě mikulášské slavnosti před Skleněným palácem v Bubenči a před Národní technickou knihovnou. Kromě toho pořádáme také rozsáhlejší kulturní akci, kterou jsme před několika lety nazvali Vánoce v Praze 6. Ta nepokrývá z důvodu organizačních i rozpočtových celé adventní období, ale jen jeho vrchol a přesahuje jej do Prvního božího hodu, kdy v Husově sboru dáváme Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby, která se těší velké přízni místního publika.‎ Letos bude na přání obyvatel Prahy 6 program komornější než v minulých ročnících, abychom minimalizovali důvody ke stížnostem, které se ale, jak je vidět, při troše snahy vždycky dají najít.

Šťastný nový rok Vám přeje

Mgr. Jan Lacina, zástupce starosty MČ Praha 6 pro otevřenou radnici, školství, vzdělání a kulturu

[04.12.2017]

Vážený pane Lacino,
trochu mne znepokojuje situace s přijímáním resp. losováním žáků do prvních tříd v ZSˇ Hanspaulka. Jelikož letos to nebylo poprvé, co se losovalo, nebylo by vhodné upravit trochu kritéria, aby děti, které ve spádové oblasti bydlí od narození měly větší šanci na přijetí? Navrhuji zavést kritérium délky trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti, bytˇ chápu, že by to bylo administrativně náročnější. Do školy se totiž hlásí i děti, které zde vůbec nebydlí a pouze zde mají přehlášeno trvalé bydliště (včetně rodiců), ale spádově (podle skutečného bydliště) patří do jiné školy. Přijde mi velmi nespravedlivé, aby tyto děti měly stejnou šanci jako děti, které zde skutečně bydlí již od narození. Děkuji za vyjádření.
S pozdravem
L. Vejběrová

[12.07.2017] nová otázka Lenka Vejběrová

Vážená paní Vejběrová,

ačkoli jsou nám zcela pochopitelné důvody, proč nám návrh posíláte a účelové přihlašování dětí k trvalému pobytu se nám rovněž nelíbí, Vámi navrhované kritérium – délka trvalého pobytu ve spádovém obvodu příslušné školy je při přijímání dětí k základnímu vzdělávání považováno za kritérium nelegitimní a dle názoru odvolacího orgánu pro vydaná rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do základní školy, jímž je Magistrát hlavního města Prahy, je takovéto kritérium nepřípustné. V případě podaného odvolání proti nepřijetí dítěte z důvodu použití tohoto kritéria odvolací orgán bude s vysokou pravděpodobností rozhodovat ve prospěch odvolávajícího se. Losování je naopak považováno za kritérium legitimní.

S pozdravem

Mgr. Jan Lacina, zástupce starosty MČ Praha 6

[19.07.2017]

Dobrý den,

bude Praha 6 pokračovat v oceňované tradici operních představení v Šáreckém přírodním divadle i v roce 2017, případně na jaké představení se můžeme těšit.

Hezký den přeje

M Beneš

[02.06.2017] nová otázka Ing. Miloslav Beneš

Vážený pane Beneši,
ano, tradiční a oblíbenou Operu v Šárce připravujeme i letos. Těšit se můžete na operu Antonína Dvořáka Jakobín. V realizaci Originálního hudebního divadla Praha vystoupí sólisté, orchestr, sbor a balet Opery Národního divadla v Praze. Představení se koná v neděli 3. září ve 14 hodin a vstup je opět zdarma.
Těšíme se na Vás.

S pozdravem

Vítězslav Kozelek

[05.06.2017]

Vážený pane Lacino,
jsem v situaci kdy se mé dítě nedostalo do první třídy na Zš Hanspaulka. Jinam jsme se nehlásili, budeme podávat odvolání, ale zajímalo by mne jaký bude postup pokud si počty přijatých dětí "nesednou" a místo pro dceru nebude??
Na úřadě mi bylo řečeno, že v tuto chvíli je volno jen na Břevnově a pardon, ale taková vzdálenost je nepřijatelná, zaměstnání mi neumožňuje denně dojíždět.
Podotýkám, že tuto situaci možná budu řešit za tři roky znovu se synem .

Předem děkuji za odpověď
A.J.

[27.04.2017] nová otázka Ing. Anna Jásková

Vážená paní inženýrko,

ač mě Vaše situace mrzí, nemohu jinak, než konstatovat, že rejstříkovou kapacitu ZŠ Hanspaulka nedokážeme momentálně žádným způsobem navýšit. Vzhledem ke zkušenostem z minulých let bych Vám doporučoval nezatracovat ani možnost, že Vaše dítě bude do spádové školy přijato během nejbližších týdnů na nově uvolněné místo. Vámi avizované odvolání bude řešit krajský úřad, tj. v našem případě Magistrát hl. m. Prahy - závěr tohoto odvolání však nedokážu předjímat. Na poradě ředitelů jsme žádali, aby v případě, že se obrátíte na některou ze škol z okolí Vašeho spádového obvodu, aby Vám (tj. rodičům v obdobné situaci) v případě uvolnění nyní obsazeného místa vyšli vstříc. Jinak nadále platí, že aktuálně (tj. na začátku května) jsou schopni přijímat nespádové děti s bydlištěm v naší městské části v ZŠ Marjánka a ZŠ J. A. Komenského. Omezený počet míst je pak i v ZŠ Dědina, kde však čekají na vyřešení dodatečných žádostí rodičů spádových dětí. Pevně věřím, že situace za tři roky bude v oblasti Dejvic lepší, a to v důsledku završení několikaletého úsilí o výstavbu nového pavilonu ZŠ Bílá a půdní vestavby ZŠ A. Čermáka. Také budu věřit, že se kompetentní orgány konečně začnou zabývat i opatřeními, která zamezí obcházení školského zákona při účelovém přehlašování adresy trvalého bydliště.

S pozdravem

Mgr. Jan Lacina, zástupce starosty MČ Praha 6

[09.05.2017]

Vážený pane Lacino,
ráda bych se zeptala na přesná čísla z loňských a letošních zápisů do prvních tříd. Kolik dětí se do jednotlivých škol hlásilo, kolik bylo přijato, zda byly přijaty všechny spádové děti a zda a kolik bylo přijato nespádových dětí. Také by mě zajímalo jaký je očekávaný trend v přijímání nespádových dětí (myslím tím děti s trvalým pobytem na P6, ale z jiného školského obvodu). Děkuji a přeji příjemný den Tereza Havelková

[26.04.2017] nová otázka Tereza Havelková

Vážená paní Havelková,

k níže připojeným přehledům (v příloze) dle Vašich požadavků dodávám, že prioritou naší městské části je zajištění dostatečného počtu míst pro všechny děti s bydlištěm v MČ Praha 6, které se dostaví k zápisům. I proto máme aktuálně připraveno rozšíření kapacit dvou základních škol a výhledově i navýšení míst v dalších školách. Přijímání spádových dětí probíhá s výjimkou ZŠ Hanspaulka, kde je naplněna celková kapacita školy a nelze ji již rozšířit, bezproblémově. Nespádové děti jsou pak přijímány v souladu s předem zveřejněnými kritérii podle zájmu rodičů o konkrétní školy a dle kapacitních možností jednotlivých škol.

S pozdravem

Mgr. Jan Lacina, zástupce starosty MČ Praha 6

[27.04.2017]

Příloha: ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Otevřít soubor [ DOCX • 19kB ]

Dobrý den,
v červnu minulého roku odpovídal p.Kozelek na tomto foru na otázku znovu zprovoznění budovy býv.MŠ v ul.Šmolíkova 864/5.Prosím o info v jakém stádiu je přislíbené posouzení možností využití této budovy.Děkuji za odpověď a zdravím.

[07.02.2017] nová otázka Rudolf Stein

Vážený pane Steine,

předkládám odpověď vedoucí Odboru správy majetku Ing. Lacinové:
"Objekt Šmolíkova 864/5 byl vystaven kolem roku 1980 s původním využitím jako objekt mateřské školky. V průběhu jeho provozu byl objekt rekolaudován na odborné učiliště a v jednom z křídel byla zřízena provozovna restaurace. Rekolaudaci provázely i stavební zásahy do dispozic místností a stavebních konstrukcí objektu. Provoz učiliště s restaurací byl využíván již od roku 1999. Po ukončení činnosti nájemce odborného učiliště byla posuzována vhodnost využití objektu k dalším účelům. Vzhledem k technickému stavu objektu bylo vyhodnoceno, že další využití pro školní účely je zcela nevhodné. Tyto závěry byly konstatovány jak vzhledem k současným technickým požadavkům kladeným na provoz školských zařízení, tak i k jejich finanční náročnosti potřebné pro komplexní přestavbu objektu. Z těchto důvodů byl objekt posouzen i pro možné jiné využití. Z důvodů nedostatečných archivačních a skladových prostor pro potřeby městské části byl tento objekt posouzen i z tohoto hlediska a následně byl vybrán jako vhodný pro toto využití. Ještě v roce 2016 bylo rozhodnuto o zahájení projekčních prací spočívajících ve vytvoření podkladů pro rekolaudaci objektu a podkladů pro výběr dodavatele stavebních prací. V současné chvíli jsou podány žádosti o vyjádření dotčených orgánů státní správy k předložené dokumentaci. Následně bude zažádáno o stavební povolení."

S pozdravem

Vítězslav Kozelek

[16.02.2017]

Mgr. Jan Lacina, místostarosta MČ Praha 6

Vážený pane místostarosto,
prosil bych odpověď jak to nyní věcně, časově a finančně vypadá s přípravou výstavby odloučené časti ZŠ Bílá v ul. Na Kocínce. Z rozpočtu koho to bude placeno a jak je financování zajištěno.
Jaký je aktuální stav projektové přípravy, projednání v územním a stavebním řízení.
Kdy lze očekávat vydání stavebního povolení a zahájení stavby tj. demolici dvou stávajících pavilonků Na Kocínce a reálný odhad časového postupu výstavby.
Předem Vám děkuji za odpověď.
V Praze ve středu dne 8.února 2017
Vladislav Novotný

[08.02.2017] nová otázka Vladislav Novotný

Vážený pane Novotný,

v roce 2014 zahájil projektový ateliér Rala vypracování projektové dokumentace připravované novostavby. Dne 5.2.2015 byl vydán souhlas s odstraněním stavby dvou původních objektů Na Kocínce. Následně byla aktualizována projektová dokumentace a zahájeno územní řízení. Koncem března 2015 byly ze strany účastníků územního řízení vzneseny připomínky a námitky k projektové dokumentaci. Odbor výstavby ÚMČ Praha 6 stanovil termín k jejich vypořádání do konce června 2015 a řízení přerušil. Po vypořádání a přezkoumání všech doručených námitek bylo dne 27.1.2016 vydáno Rozhodnutí o umístění stavby pro záměr s názvem "ZŠ a MŠ na Kocínce". Proti vydanému rozhodnutí podali tři účastníci řízení odvolání, které dne 3.5.2016 postoupil Odbor výstavby ÚMČ Praha 6 na Odbor stavebního řádu MHMP k dalšímu posouzení. Dne 1.9.2016 Odbor stavebního řádu MHMP zrušil vydané územní rozhodnutí a věc vrátil k novému projednání. Na základě výzvy Odboru výstavby ÚMČ Praha 6 ze dne 12.10.2016 byla upravena projektová dokumentace a v současné době probíhá zajištění nových vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí. Po zajištění všech potřebných stanovisek bude opětovně podána žádost o vydání Rozhodnutí o umístění stavby.
Na základě výše uvedených skutečností není možné upřesnit předpokládaný termín zahájení stavby, neboť nelze předjímat, zda ze strany účastníků územního, stavebního a následně i výběrového řízení na dodavatele stavby opětovně nedojde k podání námitek, které zásadním způsobem ovlivňují přípravu celé akce. S přihlédnutím k potřebě kapacit objektů školských zařízení v Praze 6 se o demolici stávajících dvou pavilonů bez následné novostavby aktuálně neuvažuje.
V letošním roce jsou ve schváleném rozpočtu MČ Praha 6 zařazeny pouze finanční prostředky na zajištění projektové přípravy a související inženýrské činnosti. Financování vlastní realizace stavby bude řešeno v návaznosti na vydání pravomocného územního a stavebního povolení. S ohledem na předpokládanou finanční náročnost novostavby ZŠ a MŠ Na Kocínce bude prověřena možnost spolufinancování z rozpočtu hl. m. Prahy a současně z aktuálně vyhlášených dotačních programů v daném kalendářním roce.
Závěrem si Vám dovoluji poděkovat za projevený zájem o připravovanou novostavbu ZŠ a MŠ Na Kocínce, která by v případě realizace byla velkým přínosem pro žáky ZŠ a MŠ Bílá.

S pozdravem

Mgr. Jan Lacina, zástupce starosty MČ Praha 6

[09.02.2017]

 


ZPĚT na seznam skupin otázek© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=37 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz