Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Mgr. Petra Kolínská (fotka)
Mgr. Petra Kolínská
rezignovala 23.06.2016
(2014-2018)

Otázky a odpovědi

Téma: Bezpečnost, doprava a památková péče

volební období 2014-2018


Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda Praha 6 neuvažuje v rámci zbezpečnění provozu o výstavbě lávky mezi ulicemi Pod Beránkou a Tobrucká (přes ulici Horoměřická). Lávka by výrazně ulehčila přechod velmi frekventované silnice především maminkám s malými dětmi (a kočárky) navštěvující přilehlou MŠ. Děkuji. Jana Novotná

[30.04.2015] nová otázka Jana Novotná

Vážená paní Novotná,

děkuji za Váš podnět ve věci zajištění bezpečnějšího řešení přecházení přes Horoměřickou ulici. Návrh na vybudování lávky zde byl podán v minulém roce. Zatím realizaci řešení vedoucí k propojení lokality Hanspaulky se sídlištěm Červený Vrch vidsím jako otázku vzdálenějších let. V tuto chvíli preferujeme přípravu bezbariérové rampy z ulice Pod Beránkou, úrovňovým přechodem přes Horoměřickou ulici a opět rampou do ulice Tobrucké. Toto řešení, které by zajistilo podstatně kratší a bezbariérové propojení obou lokalit, chceme prosadit v rámci realizací bezbariérových úprav, které jsou připravovány Magistrátem hl.m.Prahy.

Přijměte omluvu za časovou prodlevu ve vyřizování Vašeho dotazu.

S pozdravem


Mgr. Petra Kolínská
zástupkyně starosty
Městská část Praha 6

tel.:  220 189 145
mobil: 776 55 20 22
e-mail:facebook.com/pkolinska

[26.11.2015]

Vážená paní magistro,

dnes 13.5.2015 jsem k večeru přijel domů a na ulici Bechyňova se objevilo nové vodorovné značení.Zajímalo by mě, co se bez varování občanů, kteří zde bydlí bude měnit. Oficielní adresu mám sice v ulici Zelená, ale 40 let parkuji v ulici, která byla později nazvaná Bechyňova díky dostavbám areálu vysokých škol. Už teď je situace s parkováním katastrofální a pokud se bude něco měnit k horšímu, tak už bydlení v této lokalitě přestane být příjemné az, dobrá adresa přestane být dobrá. Zhoršením parkování by došlo i ke snížení cen nemovitostí. Tímto Vás žádám o vyjádření, jaký vývoj s dopravou a parkováním se chystá v ulici Bechyňova a proč jsme o chystaném záměru nebyli jako občané informováni. Připomíná mi to doby, které pamatuji a situace se po mnoha letech opět opakuje. O nás bez nás.
Josef Zvěřina

[13.05.2015] nová otázka Josef Zvěřina

Vážený pane Zvěřino,

realizovaná změna dopravního režimu, spočívající v zúžení průjezdného profilu vozovky v některých částech místní komunikace Bechyňova byla provedena s cílem zajistit respektování nejvyšší povolené rychlosti ze strany řidičů a zlepšit podmínky pro pohyb chodců a cyklistů. Proto jsme přistoupili k vyznačení přechodů a zúžení komunikace pomocí vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení (zelené sloupky). Stejným způsobem byly ošetřeny i pětimetrové plochy před přechody, na nichž je parkování zakázáno ze zákona.
Součástí úprav je i obnova zeleného pásu při obou stranách komunikace mezi chodníkem a vozovkou. K počtu parkovacích míst v lokalitě je dobré uvést, že do konce roku by v ulici Bechyňova měla být zavedena zóna placeného stání, která zlepší podmínky pro parkování rezidentů. Dále je v docházkové vzdálenosti dostatek parkovacích míst pro krátkodobé i dlouhodobé stání v garážích Národní technické knihovny.
Vážený pane Zvěřino, děkuji za Váš zájem o úpravy v okolí Vašeho domova. Věřím, že výše uvedené zdůvodnění probíhajících úprav akceptujete.


Mgr. Petra Kolínská
zástupkyně starosty
Městská část Praha 6

tel.:  220 189 145
mobil: 776 55 20 22
e-mail:facebook.com/pkolinska

[26.11.2015]

Dobrý den,

na základě stížností majitelů bytových jednotek v objektu Lužná 744/13 a 745/15 bych se chtěl jako předseda výboru našeho SVJ Lužná 744-5 zeptat, zda a případně kdy je v plánu oprava chodníku na parcele číslo 1350/1, katastrální území Praha 6 Vokovice.

Oprava je nutná z důvodu propadnutí části chodníku na výškovou úroveň přilehlé silniční komunikace. Sjednocením úrovně tohoto chodníku se silniční komunikací dochází k nerozlišování druhu komunikace a řidiči okolo jedoucích vozidel tak často najíždějí na chodník a ohrožují procházející chodce.

Děkuji. Jiří Peroutka

[10.08.2015] nová otázka Ing. Jiří Peroutka

Vážený pane předsedo,

na základě opětovného dotazu na správce komunikace, Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, Vám sdělujeme, že uvedená oprava chodníku není zatím v nejbližším období zařazena v plánu oprav.

Je mi líto, že Vám nemohu poskytnout příznivější zprávu.


Mgr. Petra Kolínská
zástupkyně starosty
Městská část Praha 6

tel.:  220 189 145
mobil: 776 55 20 22
e-mail:facebook.com/pkolinska

[26.11.2015]

Vážená paní magistro,

dovolil bych si Vás požádat o zjednání nápravy či sdělení budoucího řešení situace na ulici Kladenské a Africké z dopravního hlediska. Aktuálně je na obou komunikacích omezena rychlost na 40 km/h respektive 30 km/h nicméně vzhledem k absenci průjezdového měřícího systému tyto rychlosti nikdo nedodržuje. Vzhledem k ne příliš dobré viditelnosti na obou těchto silnicích by bylo více než vhodné průjezdové radary umístit. Dále bych si Vás dovolil požádat o odstranění zpomalovacího prahu na ulici Africká, který v dané podobě absolutně nesplňuje svůj účel tj. zpomalit jízdu jednotlivých řidičů. Při průjezdu vozidel, které ve většině případů ani nezpomalí před nájezdem na běžný zpomalovací práh, je hlučnost značná a to především v nočních hodinách. Pokud zde nebude istalován vyvýšený zpomalovací přechod nikoli namontovaný zpomalovací práh, nemá aktuálně jeho umístnění většího smyslu a je skutečně spíše naobtíž obyvatelům bytů v přilehlých nemovitostech. Jako poslední bych si Vás dovolil požádat o vyjádření k termínu budoucího rozšíření parkovacích zón i na tuto oblast.

Děkuji za odpověď. Zdraví Vás

Jan Hájek

[15.08.2015] nová otázka Jan Hájek

Vážený pane Hájku,

Přijměte omluvu za časovou prodlevu ve vyřizování Vašeho dotazu.
Stávající dopravní režimy na komunikacích Kladenská a Africká považujeme za vyhovující, s instalací úsekového měření rychlosti nepočítáme.
Z Vašeho textu sice není patrné, který z montovaných prahů v Africké ulici máte na mysli, ale po prověření situace je nutno konstatovat, že oba prahy plní svou zpomalovací funkci a přispívají, mimo jiné, k většímu bezpečí chodců užívajících přilehlé přechody. O jejich demontáži z výše uvedeného důvodu tedy neuvažujeme. Ve střednědobém horizontu lze očekávat nahrazení těchto montovaných prvků stavební úpravou komunikace.
K termínu rozšíření parkovacích zón: dle nejnovějších zpráv z hlavního města, lze zavedení zón očekávat na jaře 2016. O termínu spuštění však rozhoduje hlavní město, které zatím závazné datum neoznámilo.

Děkuji za Váš zájem o okolí.

S pozdravem


Mgr. Petra Kolínská
zástupkyně starosty
Městská část Praha 6

tel.:  220 189 145
mobil: 776 55 20 22
e-mail:facebook.com/pkolinska

[26.11.2015]

Dobrý den,
otevřením tunelu Blanka nedošlo k překvapení a řidiči skutečně používají výjezd ve směru na Patočkovu a dále. Chápu, že to asi všechny odpbroníky škovalo, ale normálního člověka to nepřekvapuje. Toho šokuje, že kompetentí orgány nebyly schopny již připravit opatření, jak omezit dopady na život občanů v městské části Břevnov, ikdyž na tom díky zpoždění stavby tuenlu, bylo dost času. Díky enormnímu nárustu dopravy o desítky aut za minutu se z krásného Břevnova stane místo k nežití. V úzkém údolí se již teď začíná držet smog a o hluku ani nemluvě. Jindy klidný Břevnovský park, kde si člověk připadal jak na vesnici, je naplněn nyní hlukem a šumem z husté dopravy a to včetně víkendů.
Co s tím budou příslušné orgány a lidé dělat a kdy (podtrhuji co a kdy)?
Pevně věřím, že nebude odpověd .. budeme analyzovat, to by bylo na defenestraci.
Děkuji za odpověd
Karel Fryš

[07.10.2015] nová otázka Karel Fryš

Vážený pane Fryši,

Patočkova ulice je obětí zastaralé koncepce budování předimenzovaných silnic uprostřed města. V dohledné době ji lze částečně ulevit výměnou povrchu za tzv. tichý asfalt. O něj jsme již hlavní město požádali. Dále jsme chtěli zmírnit hluk a exhalace dosadbou stromů, tak aby již existující stromořadí podél komunikace bylo bez přerušení. To však s ohledem na vedení sítí není možné.
Opravdovou úlevu však úseku od Malovanky k Břevnovskému klášteru přinese až modernizace trati Praha Kladno a vybudování záchytných parkovišť podél ní. Lidé dojíždějící z Kladenska totiž dostanou konečně atraktivní alternativu k dojíždění autem.
Někdy lze slyšet, že Patočkově ulici pomůže další tunel, a totiž Břevnovská radiála. Tento pozůstatek obstarožního plánu připravovaného v 70. letech minulého století a známého pod zkratkou ZÁKOS je však podle mne slepou cestou. Nová kapacitní komunikace bude lákat nová auta, která stejně po několika stovkách metrů opět vyjedou na povrch. Vysoké provozní náklady na provoz silničních tunelů navíc vážně ohrožují schopnost města průběžně investovat do citlivějších řešení (jakým je např. expresní BUS linka využívající tunelového komplexu).
Také nesmíme zapomínat, že obdobný problém, jaký zažívají obyvatelé Patočkovi, pociťují lidé na Evropské, ve Svatovítské nebo Jugoslávských partyzánech. I tyto ulice si zaslouží řešení, na něž musí zbýt peníze.

Je mi líto, že Vám nemohu poskytnout příznivější informace.

Mgr. Petra Kolínská
zástupkyně starosty
Městská část Praha 6

tel.:  220 189 145
mobil: 776 55 20 22
e-mail:facebook.com/pkolinska

[26.11.2015]

Dobrý den
Mám návrh jak lépe sprůjezdnit křižovatku Radimova - Patočkova a něco co by trochu pomohlo i zácpě na vypichu směrem z centra na bílou horu , v obou případech jsou podle mně špatně nastavený semafory.
U křižovatky Patočkova-radimova je teď nastavena zelená pro patočkovou na 35 a pro radimovou 20sek. , zvýšením intervalů na 45 a 25 vteřin by z radimovy zmizely zácpy ve špičkách téměř úplně a patočkova by byla v odpolední špičce z centra natom také o hodne lépe...V prepočtu dostanou oba směry stejný čas jako teď , jde oto že v špičkách je v prvních 10-15 sek. průjezd minimálni jelikož se v obou případech čeká díky dávaní přednosti a pak když už to je konečně čistý naskočí červená.

Vypich směrem z centra nechápu nastavení semaforu pro chodce na zastávku tramvaje.Stačilo by aby semafor pro chodce ladil s semaforem pro auta směr Bíla hora.Teď se stáva několikrát v hodině že chodci který tam tak či tak čekaj na zelenou někdy i minutu ji dostanou v době když na křižovatce zelená pro auta směr B.H. tím se zbytočně tvoří jěště větší zacpa než je.Proč když už tam ty chodci čekaj tak dlouho nedostanou zelenou cca 15 sek potom co naskočí červená pro auta na křižovatce , určite by nečekaly delší dobu než teď ani v nejhorším případě.

Možná mi něco uniklo proč je to nastavený jak je , nejsem odborník ale myslým že by se tímto přenastavením nikde jinde nic nezhoršilo.
Děkuji za odpověď.

[07.10.2015] nová otázka Jana Pláčková

Vážená paní Pláčková,

v rámci vyhodnocování dopravní situace po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka (TKB) byly zjištěny prakticky každodenní kongesce v celém úseku Prašný most – Vypich – Bílá hora. Z toho důvodu bylo jako první možné opatření navrženo prověření řídících systémů jednotlivých systémů světelné signalizace, s cílem zvýšit průjezdnost v těch směrech, kde dochází k výraznému vzdutí dopravního proudu. Je ovšem nezbytné poznamenat, že propustnost křižovatek má svoje limity a nepřiměřená preference hlavního směru může značně zkomplikovat dopravu z bočních směrů, vč. možného zhoršení podmínek pro pohyb chodců na vozovce.
Celá problematika je v přímé gesci hl. města (Odbor dopravních agend MHMP) a městská část na hledání možných řešení s odvětvovými orgány města aktivně spolupracuje. Na to, zda se podaří některé lokální dopravní problémy účinně a rychle vyřešit, je třeba si ještě nějakou dobu počkat.


Mgr. Petra Kolínská
zástupkyně starosty
Městská část Praha 6

tel.:  220 189 145
mobil: 776 55 20 22
e-mail:facebook.com/pkolinska

[26.11.2015]

Dobrý den,
mám dvě otázky:
1. Jak se vyvíjí zavedení rezidenčních parkovacích zón v okolí metra Dejvická?
2. Po uzavření supermarketu Billa v ulici Jugosl. partyzánů je v Dejvicích bílé místo na mapě ohledně nakupování základních potravin. Můžete jako radnice nějak podpořit otevření jakéhokoliv supermarketu s běžnou nabídkou potravin? (Do kterého vejde pohodlně i matka s kočárkem)

Děkuji předem za odpověď
Pavla Lipková

[23.10.2015] nová otázka Pavla Lipková

Vážená paní Lipková,

časový harmonogram a dokončení celého administrativně-právního procesu zavedení zón nedokáže městská část uspíšit. Podle posledních dostupných informací z hlavního města je předpoklad realizace ZPS v jarním období roku 2016. O harmonogramu spuštění ZPS budeme informovat v dostatečném předstihu na našich webových stránkách.
Ohledně zlepšení dostupnosti prodejny potravin v okolí Jugoslávských partyzánů sděluji, že Penny market připravuje zřízení prodejny v Terronské 694 – viz www.praha6.cz

S pozdravem


Mgr. Petra Kolínská
zástupkyně starosty
Městská část Praha 6

tel.:  220 189 145
mobil: 776 55 20 22
e-mail:facebook.com/pkolinska

[26.11.2015]

Dobrý den,

Je to již skoro 4 měsíce od doby, co soutěž pro provoz parkovacích zón na Praze 6 vyhrála společnost Eltodo. V smlouvě bylo uvedeno, že do 90 dnů musí začít se zkušebním provozem. Vím, že se čekalo na arbitrážní soud, ale ráda bych věděla, zda-li je aspoň ten již u konce a jestli vůbec existuje nějaký odhad, kdy budou parkovací zóny uvedeny do provozu. Situace s parkovacími místy je na Praze 6 naprosto neúnosná.

[17.09.2015] nová otázka Barbora Fořtová

Vážená paní Fořtová,

vzhledem k tomu, že MČ Praha 6 není zadavatelem žádného výběrového řízení na provoz zón placeného stání (ZPS), výběrová řízení vypisovalo hlavní město, prostřednictvím Technické správy komunikací hl.m. Prahy (TSK), nedokážeme Vám sdělit podrobnosti z jejich průběhu. Vycházíme tedy z prohlášení tiskové mluvčí TSK, která uvedla, že se zavedením ZPS v nových městských částech (tj. i v Praze 6) lze počítat v dubnu příštího roku.

S pozdravem


Mgr. Petra Kolínská
zástupkyně starosty
Městská část Praha 6

tel.:  220 189 145
mobil: 776 55 20 22
e-mail:facebook.com/pkolinska

[25.11.2015]

Dobrý den paní místostarostko,
rád bych se dozvěděl zda se bude pokračovat s rekonstrukcí ulic mezi Ladronkou a Břevnovským klášterem.Jaké jsou termíny rekonstrukcí jednotlivých ulic? Nejvíce me zajímají ulice Štefkova a Říčanova.

Dekuji za vaší odpověď
S pozdravem
Marek Fencl

[09.03.2015] nová otázka Ing Marek Fencl

Vážený pane Fencle,

omlouváme se za pozdní reakci na Váš dotaz.
Rádi bychom v rámci souvislých oprav komunikací, na jejichž realizaci naše radnice správci komunikací přispívá, pokračovali i v dalších letech. Zatím není aktuálně sestaven harmonogram a přesný seznam ulic, které by měly být v příštím roce opraveny, nicméně ulice Říčanova je již v zásobníku ulic k opravě, ulice Štefkova byla doplněna.
Výběr konkrétních ulic je proveden počátkem roku na základě výše přidělení finančních prostředků a prověření koordinací s jinými stavbami (stavby podzemních vedení, bytových domů apod.)

S pozdravem

Mgr. Petra Kolínská
zástupkyně starosty
Městská část Praha 6

tel.:  220 189 145
mobil: 776 55 20 22
e-mail:facebook.com/pkolinska

[18.11.2015]

Dobrý den,
chystá se spuštění nového úseku metra přes Liboc, Petřiny až do Motola. Všichni tak trochu tuší, že je to stavba ne zcela dořešená. Všichni tak trochu raději drží nad tím vším velký kapesník, aby to nebylo tolik vidět. Všichni tak trochu vědí, že u žádné ze stanic nevznikne nic, co by se podobalo záchytnému parkovišti a všichni tak předpokládají, že to nějak dopadne. Dopadne, a asi dost bledě. Je na Praze 6 někdo, kdo se tím již nyní zabývá a vnímá to jako velký problém? Nebo si všichni musíme počkat, až se to, co bylo kolem Kulaťáku přesune do jiných lokalit a pak se to bude mnoho let řešit/neřešit a pak už budeme všichni moc staří na to, aby nás to zajímalo?
Stačí jediná odpověď. KDO se tím zabývá. Rád bych s ním hovořil.
Děkuji Marek Hart

[02.04.2015] nová otázka Marek Hart

Vážený pane Harte,

problém s parkováním v Praze 6 považuji za naléhavý.

A je pravdou, že otevření nových stanic metra přivedlo nové parkující auta do míst, kde dříve byla poptávka po parkování menší.
Lepší podmínky pro rezidenty a místní podnikatele přinesou zóny placeného stání. Po letech odkladů věřím, že na jaře 2016 budou opravdu na Praze 6 zavedeny.
V této souvislosti mi dovolte pozvat Vás na veřejnou debatu o zónách placeného stání, která se koná v budově radnice 19. listopadu od 18 hodin.

Ohledně záchytných parkovišť jsem začala jednat s OC Šestka - o možnosti využít jejich nevyužitou parkovací kapacitu pro potřeby Středočechů dojíždějících do Prahy.
Věřím, že jednání, které nyní s OC Šestka vede TSK, dopadnou úspěšně a místa v řádu stovek budeme moci využít jako záchytné parkoviště.

Dále usilujeme o to, aby se začalo využívat prázdné parkoviště v Tobrucké ulici (ve vlastnictví hlavního města) a Kancelář architekta MČ Praha 6 vytipovává další vhodná místa pro budování parkovišť.

Praha drží mezi vyspělými evropskými metropolemi jeden nemilý primát - na 1,2 mil. obyvatel připadá 720 000 provozovaných vozidel. V jiných městech je obvyklý poměr jeden automobil na dva až tři obyvatele.

Dlouhodobým klíčem k řešení problému s nedostatkem místa pro parkování je

• deregulace parkovného tak, abychom nebyli v situaci, kdy ulice jsou přetíženy a podzemní parkoviště mají příliš volných míst, resp. soukromým subjektům se ekonomicky nevyplatí stavět parkovací domy nebo podzemní garáže na pronájem
• vybudování kapacitních záchytných parkovišť podél modernizované železniční trati Praha - Kladno
• celkového snížení počtu aut díky kvalitní nabídce alternativ jako je např. carsharing nebo plně integrovaná (tedy levná) příměstká doprava.

Děkuji za Váš zájem o dopravní politiku Prahy 6 a omlouvám se za časovou prodlevu při přípravě odpovědi.


Mgr. Petra Kolínská
zástupkyně starosty
Městská část Praha 6

tel.:  220 189 145
mobil: 776 55 20 22
e-mail:facebook.com/pkolinska

[13.11.2015]

 


ZPĚT na seznam skupin otázek© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=34 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz