Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Ing. Marie Kousalíková (fotka)
Ing. Marie Kousalíková
starostka MČ Praha 6
(2010-2014)

Otázky a odpovědi

Téma: rozpočet, rozpočtové hospodaření a finanční politika

volební období 2010-2014


Vážená paní starostko, mám dotaz na praxi zadávání veřejných zakázek na Praze 6.Dočetla jsem se o povinnosti zveřejnit vypsanou veřejnou zakázku na profilu zadavatele, viz.např.: www.sneo.cz,
- toto je poslední zveřejněná zakázka na lesní školku Sbíhavá, ale je to už Smlouva o dílo s konkrétní firmou, nikoli zadávací dokumentace.
Ve Věstníku veřejných zakázek také nic není.
Tam je pod zadavatelem SNEO za posledních 6 měsíců
pouze: Obytný areál na Dračkách:
www.vestnikverejnychzakazek.cz
Například o zakázce na projekt MŠ Vokovická VŘ/22/2014 nelze ani na webu
SNEO ani ve Věstníku VZ nic najít..
Je to sice podlimitní zakázka, ale přece i projekty (s cenou stovky tisíc Kč. jsou veřejné zakázky, ne? ). Zdá se mi, že zakázky na projekty SNEO vůbec nevypisuje veřejně ? Nebo je to tak, že zadávací dokumentaci zpětně nelze na webu SNEO dohledat? děkuji, s pozdravem E. Turková

[07.09.2014] nová otázka Eva Turková

Vážená paní Turková,

zákon o veřejných zakázkách rozlišuje zakázky podle jejich předpokládané hodnoty na zakázky malého rozsahu, které až na výjimky nepodléhají režimu zákona, zakázky podlimitní a nadlimitní.
Veřejné zakázky malého rozsahu jsou vyjmuty z režimu zákona a jejich zadávání je upraveno interními předpisy. Pokud však smlouva, která má být na základě veřejné zakázky malého rozsahu uzavřena, objemem převyšuje 500.000,- Kč, je tato smlouva zveřejněna na tzv. profilu zadavatele podle § 147a odst.1 zákona o veřejných zakázkách.
Povinnost zveřejnit zadávací dokumentaci má zadavatel ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení či odeslání výzvy do konce lhůty pro podání nabídek (viz § 48 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách).
Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky jsou zadávány v režimu zákona a zveřejňování probíhá buď na tzv. profilu zadavatele a nebo zároveň ve věstníku veřejných zakázek (opět podle předpokládané hodnoty veřejné zakázky a typu zadávacího řízení). Veřejné zakázky vypisované společností SNEO, a.s. naleznete na profilu zadavatele pod odkazem sneo.cz

S pozdravem

Marie Kousalíková

[13.10.2014]

Vážená paní starostko, Velmi nás překvapilo, že v ulici Velflíkově na nově opraveném chodníku stojí asi deset nehezkých velikých dřevěných beden, které jsou, tuším, určeny pro osazení stromy. Považuji to záměr, o kterém by se mělo ještě uvažovat. Jednak budou asi místní obyvatelé proti, jednak je skutečností, že v těchto místech radnice investuje do z hlediska občanů sporně, jako např. tyto květináče, nebo nákladný pomník Nikoly Tesly (komu co tento fyzik dnes říká?), přičemž v okolí Flemingova náměstí chybí dětské hřiště a samotná ulice Nikoly Tesly je jen psím záchodkem. Není zde dětské hřiště, ani lavičky nebo pískové chodníky pro sport nebo procházky. Zato máme pomník. Prosím, aby rozhodnutí měnící veřejný prostor byla více předem konzultována s obyvateli místa.

[15.09.2014] nová otázka Ivan Kapičák

Vážený pane Kapičáku,

kontejnery na výsadbu stromů byly v ulici Velflíkova umístěny v rámci opravy daného chodníku pro ozelenění ulice a zabránění parkování na nově opraveném chodníku. Jelikož se toto setkalo s negativní odezvou od občanů, tak zde kontejnery nebudou. Na stálo budou kontejnery umístěny v jiné ulici, kde obyvatelé o výsadbu stromů stojí. Co se týká dětských hřišť, tak v dochozí vzdálenosti se nachází dětské hřiště na náměstí Interbrigády a dětské hřiště je také mezi ulicemi Albánská a Čínská. V prostoru zeleného pásu v ulici Nikoly Tesly nemůže z bezpečnostních důvodů být umístěno dětské hřiště, jelikož zde nejsou obvodové chodníky a tudíž by bylo složitě přístupné.

S pozdravem

Marie Kousalíková

[01.10.2014]

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jak je možné prodat statní pozemek bez zástavního práva na vchod.Bydlíme v Ulici Pod Marjánkou 39 OV Břevnov a sousedící barák nám skoupil parkoviště i s naším vchodem!pod parkovištěm je kotelna která patří nám!Takže nemají na parkoviště nárok!Tudíž v tudle chvíli mužeme chodit onknem ven.Jedna se o závažný čin a porušení práv občanu!Jestli se to nebude řešit podáme to do televize.Jedná se o barák bělohorská 66 který pozemek zkoupil nelegálně.Nikdo nás neinformoval o prodeji ani o tom ,že se něco prodalo.Děkuji za pružnou odpověd a řešení psal se dopis na radnici.S Pozdravem Peter Burdátš

[16.07.2014] nová otázka Peter Burdátš

Vážený pane Burdátši,

v odpovědi na Váš dotaz uvádím, že SVJ pro dům č.p. 1672 a 1673 Bělohorská, teprve připravuje koncepci parkovacích stání na svém pozemku parc. č. 923/4 v k.ú, Břevnov.
O kotelně pod tímto pozemkem nám není nic známo, neboť to v prohlášení vlastníka z roku 2004, zpracovaného k budově č.p.1674 v ulici Pod Marjánkou, není uvedeno.
S ohledem k těmto skutečnostem, jsme provedli místní šetření, na základě kterého musíme dohledat zbývající právní podklady za účelem stanovení dalšího postupu.
Poté bude tato záležitost projednána s výborem SVJ pro dům 1672, 1673, a o výsledku jednání budete informováni prostřednictvím svých zástupců.

S pozdravem

Marie Kousalíková

[30.07.2014]

Především Vám chci sdělit, že jsem opravdu mile překvapena rychlostí Vaší odpovědi. Zároveň Vám však musím sdělit, že mě vůbec ani v nejmenším neuspokojila, protože na mou otázkujak hodláte parkování řešit jste odpověděla: „Městská část proto ve svých stanoviscích jednoznačně požaduje zajištění příslušné kompenzace."Jistě chápete,že jako obyvatelka sídliště, které se vaše rozhodnutí bezprostředně týká, bych ráda znala daleko konkrétnější odpověď.KDE BUDEME PARKOVAT? NEBUDE PARKOVIŠTĚ(pokud bude)NĚKDE DALEKO OD BYDLIŠTĚ? BUDE PARKOVÁNÍ JAKO DOSUD NEHRAZENÉ? BUDE VYBUDOVÁNO DŘÍVE, NEŽ NÁM STÁVAJÍCÍ PARKOVACÍ MÍSTA ZRUŠÍTE? NEBO ZAVEDETE NĚJAKÉ REZIDENČNÍ PARKOVACÍ KARTY ???
K dalšímu ve Vaší odpovědi Vám musím říci, a vy to víte, že v 90. letech byla na sídlišti situace s parkováním zcela odlišná,než je tomu nyní a obyvatelé nesouhlasili s výstavbou „Parkovací ho domu“, neboť neměli potřebu hrazeného parkoviště, protože problém se zaparkováním prostě nebyl. /Je ovšem zajímavé se zamyslet nad tím a připomenout Vám, že v 90. letech byl na názor občanů brán zřetel a nyní tomu tak není, prostě tramvaj bude petice nepetice, ať je názor většiny,obyvatel, kterých se to týká, /Dědina, Liboc/ jakýkoliv. Můj osobní názor je, že o této nákladné, pro naše sídliště zbytečné a nevýhodné investici, mělo rozhodnout až po volbách nově zvolené zastupitelstvo.
Co se týká samotné dopravy, jen jsem upozornila, že na sídlišti parkují i mimopražští občané, kteří jezdí za zaměstnáním do Prahy a pravděpodobně tomu bude tak i nadále.Ke spojení na metro by nám nepochybně stačil jako doposud autobus a rychlé spojení do širšího centra města pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu nechtějí použít metro, jako alternativa může být to, že již na Divoké Šárce nebo Veleslavíně mohou přestoupit na již zavedenou tramvajovou linku. Jistě víte, že většina obyvatel bude upřednostňovat rychlejší metro. Jako obyvatelka Dědiny mohu říci, že naopak od Vás, jsem přesvědčena o tom, že obavy moje i dalších obyvatel jsou důvodné a že realizace výstavby tramvajové trati nebude pro obyvatele sídliště přínosem, zejména kvůli již zmiňovanému úbytku parkovacích míst,větší hlučnosti a v neposlední řadě vynaložením finančních nákladů v době úspor. Mám další dotaz. Jaký je rozpočet na realizaci TT i s dalšími náklady (třeba i s tí parkovištěm) atd.
Ještě přikládám vsuvku z Vaší odpovědi v jiném diskusním bloku: Pro kladné projednání stavby je zapotřebí splnit podmínku výstavby dostatečného množství parkovacích stání na vlastním pozemku, které normově odpovídá počtu bytů a jejich velikosti. Výstavba garáží v novostavbách je povinností, kterou ukládají právní předpisy regulující podmínky výstavby. Z toho důvodu musí být součástí stavby i garáže. JAK ÚSMĚVNÉ, PRO NÁS TO SAMOSEBOU NEPATÍ….. Strnadová

[30.06.2014] nová otázka Marie Strnadová

Vážená paní Strnadová,

detailní informace o případných náhradách rušených parkovacích míst Vám v této fázi projektu při sebevětší snaze skutečně poskytnout nemůžeme, neboť o možných variantách řešení nebylo dosud rozhodnuto. Ani výstavba tramvajové trati (TT) není otázkou nejbližšího období a stále probíhá vyhodnocování tohoto záměru. V této souvislosti je třeba říci, že o investici do této stavby nerozhoduje Zastupitelstvo městské části. Investorem stavby je Dopravní podnik hlavního města Prahy, jehož jediným vlastníkem je hlavní město Praha a proto jedině město může o tomto záměru také v konečné podobě rozhodnout.

K realizační ceně se městská část vyjádřit nemůže, neboť není investorem stavby TT a náklady tak neprocházejí jejím rozpočtem. K tomu lze pouze poznamenat, že podstatná část nákladů má být hrazena z příslušných fondů EU. Rozpočet hlavního města tak bude stavbou zatížen jen z menší části.

Je sice pravdou, že první záměry na výstavbu kapacitního parkoviště se na sídlišti Dědina objevili již v 90. letech a zde s Vámi lze souhlasit v tom, že tehdejší poptávka po parkovacích místech nedosahovala té dnešní, ovšem poslední záměr na výstavbu kapacitního parkoviště byl místními občany odmítnut i později v roce 2005, tedy i v době kdy velmi významně stoupal počet osobních automobilů (mezi lety 1992-2005 došlo v Praze k nárůstu vozidel o cca 40%). Vaše konstatace ve věci podmínek pro výstavbu (parkování) není věcná. Povinnost zajistit parkovací místa na vlastním pozemku se týká nových staveb (obytné, komerční, apod.), příp. staveb rekonstruovaných (změna funkce stavby). K jednotlivým, taxativně vyjmenovaným záměrům právní předpis (vyhláška č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy) stanoví počty povinně zřizovaných parkovacích míst, mimo veřejný prostor. Na dopravní stavby se ustanovení cit. vyhlášky samozřejmě nevztahují.

Vážená paní Strnadová,

zřejmě patříte mezi „skalní“ odpůrce záměru a možná i odpůrce víceméně pohodlné tramvajové dopravy, možná také ani nepatříte k pravidelným uživatelům hromadné dopravy. Na všechny tyto postoje a názory máte jistě plné právo, nicméně si prosím uvědomte, že tramvajová doprava je rozhodně velmi ohleduplná k městskému prostředí a představuje kvalitní, rychlou a pohodlnou dopravu po městě, bez emisí a dalších škodlivých produktů. Ráda bych závěrem poznamenala, že většina sídlišť v hlavním městě je dopravně obsluhována tramvajovou dopravou. Parkování plně chápu a proto městská část dala vyjádření k EIA právě v tomto smyslu. Jinak by EIA probíhala bez těchto připomínek.

S pozdravem

Marie Kousalíková

[16.07.2014]

Dobrý den paní starostko,
chtěl bych se zeptat, zda se plánuje bytová výstavba v Břevnově mezi ulicemi Vodňanského a 8. listopadu a pokud ano, kde občané dostanou informace o uvedeném záměru.
Děkuji za odpověď

[13.02.2014] nová otázka Richard Hladík

Vážený pane Hladíku,

z Vašeho dotazu, dle Vámi popsané lokace, předpokládáme, že se Váš dotaz zýká pozemku č. parc. 1879/1, k.ú. Břevnov.

Dle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zatupitelstva hl. m. Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009, se předmětný záměr nachází v ploše s funkčním využitím OV - všeobecně obytné - s kódem míry využití E.

Z výše uvedeného vyplývá, že pozemek je územním plánem určen pro stavby bytových domů a základní obchodní a městskou vybavenost.

Pozemek je privátní, vlastník nabídl pozemek k prodeji. Zájemci o koupi si ověřují studiemi kapacitní možnosti pozemku a strukturu jeho zastavění. Někteří požádali o posouzení záměru i městskou část. Zatím ale není žádná studie závazným záměrem, neboť není předkládaná vlastníkem pozemku.

V současné době není podána žádná žádost o územní řízení či stavební povolení v rámci správních řízení vedených Odborem výstavby Úřadu MČ Praha 6.

S pozdravem

Marie Kousalíková

[15.07.2014]

Dobrý den!
Omlouvám se, že vás se svojí jednoduchou otázkou obtěžuji, ale dotaz jsem vznesl 25.6.2014 p. Halmošimu, který má uvedeno, že má záležitosti web v gesci. Domníval jsem se, že otázka je srozumitelná a snadno pochopitelná, ale p. Halmoši na ni ani po třech týdnech nedokázal odpovědět. Otázka se týká vašeho vyjádření a proto ji pokládám znova, tentokrát vám. Dovolím si otázku zopakovat, a protože k odpovědi stačí jedna jednoduchá věta, snad nebudu na její zodpovězení čekat další týdny.
Text otázky zněl: Dobrý den! V odpovědích na otázky u pí. starostky Kousalíkové je v její odpovědi ze dne 5.1.2014 na dotaz ohledně výstavby tratě tramvaje na Dědinu uvedeno, cituji: "V brzké době bude spuštěn i speciální web, určený k diskusi o této problematice. " Možná je to má chyba, ale zatím se mi tento speciální web městské části nepodařilo najít. Lze dohledat několik soukromě provozovaných webů či diskusí na FB k této problematice, ale to zřejmě paní starostka neměla na mysli. Prosím tedy o navigaci, kde dotyčný web o kterém pí. starostka psala, naleznu. Děkuji, Fulín.

[15.07.2014] nová otázka Ing. Jan Fulín

Dobrý den, pane Fulíne,

tiskový mluvčí se Vám za svou pozdní odpověď již omluvil.

Zatím není speciální web k tramvaji na Dědinu spuštěn.

To ale neznamená, že by se Praha 6 diskusi s občany na toto téma bránila.

Ohledně tramvajové trati na Dědinu vyšla ale například v červnové Šestce v nákladu 56 tisíc výtisků článek a výzva k vyjádření se veřejnosti - obdrželi jsem 15 emailů. K dohledání zde: sestka.cz

O tramvajové trati také jednala rada městské části naposledy letos v květnu - příslušné usnesení je veřejně dostupné zde: www.praha6.cz

V květnovém čísle měsíčníku Vaše 6 vycházející opět v desetitisícovém řádu výtisků byl na straně č. 16 byl na toto téma jednostránkový speciál s otázkami a odpověďmi - zde: vase6.cz

Pěkný den.

[15.07.2014]

Dobrý den, paní starostko,

nemyslíte si, že počet kulturních akcí v parku "Ladronka", které pořádá/povoluje Praha 6, je už příliš vysoký?

Prakticky každý víkend se tady nyní koná nějaký hudební festival. A v mezičase filmová natáčení, soutěže, dětské dny atd. Každá tato akce znamená hluk, spousty aut, která parkují i na chodnících, a opravdu přecpané autobusy.

Děkuji za odpověď,

Tomáš Mizerovský

[16.06.2014] nová otázka Tomáš Mizerovský

Vážený pane Mizerovský,

park Ladonka je volnočasový areál a jedním z hlavních míst, kde mohou nejen občané Prahy 6 trávit svůj volný čas.
Sport a kultura k tomu neodmyslitelně patří a Ladronka je svými akcemi již vyhlášená a ty jsou u veřejnosti velmi oblíbené. Jde o o akce pro děti s rodiči, mladé a také seniory.
Nechala jsem prověřit, jaké akce žádaly u městské části Praha 6 zábor veřejného prostranství na Ladronce a je jich celkem 21 z toho nejvíce a to 10 akcí právě v červnu.
Naopak v lednu, únoru, březnu, červenci, listopadu a prosinci - tedy v šesti měsících - není akce ani jedna.
Organizátoři akcí mají vždy za povinnost dodržovat klid po desáté hodině večerní, zajistit po skončení akce úklid a úpravy parku a další nutné věci, což Praha 6 vyžaduje.

S pozdravem

Marie Kousalíková

[02.07.2014]

Paní starostko,
Mám dotaz, jakým způsobem hodláte vyřešit parkování, pro nás obyvatele Dědiny, v případě, že zabere parkovací místa Vámia zastupiteli prosazovaná tramvajová linka /dle mého názoru,pro nás obyvatele Dědiny zcela zbytečné mrhání peněz nás,daňových poplatníků/.Do současné doby jsem se nikde nedočetla,zda Vás a ostatní zastupitele vůbec tento pro nás ztěžejní problém zajímá, případně jak ho chcete řešit. /někde bylo uvedeno bez náhrady, ale to se asi mýlím ne?/ Sídliště by mělo přijít cca o 140 parkovacích míst,což jistě víte, že při velikosti sídliště je stav neúnosný. /Jeden dům má cca 83 bytů/ Již nyní nelze ve večerních hodinách zaparkovat a nalézt místo k zaparkování je veliké dobrodružství a následně výhra.To ani nehovořím o tom, že zde parkují i mimopražští občané, kteří dojíždění do Prahy za prací.Petice, které jsme jako Vaši voliči podepisovali jsou bez odezvy. Nemám z dostupných informací výstup, že Radnice, která nás má ochraňovat a hájit naše zájmy, pro nás dělá v tomto směru něco přínosného. Vypadá to tak, že prosazuje zejména podnikatelské záměry. Ráda bych Vás požádala,abyste sídliště osobně navštívila, abyste viděla situaci v reálu a pochopila nás. Dodatečně se situace nevyřeší. Zatím jsem nepotkala nikoho ze sídliště, kdo by s tmto nápadem souhlasil.
Jen takový dotaz. Proč se nevede tramvaj,kdy už musí být,středovým pruhem po ul. Evropská, tak jak tomu je z Dejvické na Divokou Šárku ???
Strnadová

[25.06.2014] nová otázka Marie Strnadová

Vážená paní Strnadová,

především nám dovolte zdůraznit, že tramvajová doprava přináší do území hromadnou dopravu vyšší kvality. V daném případě umožní obyvatelům pohodlné a relativně rychlé spojení do širšího centra města, jako alternativa pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu nechtějí použít metro. Zde je nezbytné upozornit, že stávající autobusové linky budou (tak jako tak) vesměs zkráceny ke stanici metra a bez tramvaje by tak došlo k evidentnímu diskomfortu v nabídce přímých spojení. Vést tramvajovou trať ve stopě Evropské ulice by bylo mrháním finančními prostředky, neboť by trať byla vedena zcela mimo oblast přepravní poptávky.
Je pravda, že projekt výstavby TT počítá se zrušením některých stávajících parkovacích míst. Městská část proto ve svých stanoviscích jednoznačně požaduje zajištění příslušné kompenzace. Při projednávání, kde jsme byli jedním z účastníků, jsme požadovali nahradit cca 150 parkovacích míst. V této souvislosti připomínáme, že již v 90. letech městská část připravovala při ul. Ciolkovského výstavbu parkovacího domu pro cca 200 vozidel. A byli to právě tamní občané, kteří záměr tehdy odmítli.
Obávat se zvýšeného automobilového provozu není důvodné. Ta vozidla, která po sídlišti pojíždějí dnes, zde budou pojíždět i potom a není důvod se domnívat, že by do tohoto prostoru tramvajová doprava zavlekla další zbytnou dopravu.
Jakkoliv chápeme Vaše obavy, jsme přesvědčeni o tom, že jsou nedůvodné a že realizace výstavby tramvajové trati nakonec bude pro obyvatele sídliště přínosem.

S pozdravem

Marie Kousalíková

[30.06.2014]

Vážená paní starostko,
obracím se na Vás s dotazem na plánovanou výstavbu bytů v Rakovnické ulici v Ruzyni. Opravdu je nezbytné zatěžovat poklidnou obytnou čtvrť, která svou vybaveností tak tak stačí pokrýt potřeby svých obyvatel a jejíž jedinou devizou je zeleň a relativní klid (relativita klidu je dána blízkostí letiště a jeho přistávacího koridoru a VV Ruzyně)? MHD je v této oblasti kapitolou sama pro sebe a nárůst obyvatel to - při známé pružnosti - DP jistě nevylepší. Předpokládám, že by mnohem šetrnější ke stávajícím obyvatelům i rázu celé čtvrti bylo obrátit - jinak jistě bohulibý - zájem o nebydlící občany směrem k bývalým kasárnům a jejich zázemí, které evidentně chátrá ač již stavebně existuje a tedy by nebylo nutné zastavět další volné plochy. Navíc tato lokalita se více přimyká sídlišti Dědina, které je aktuálně modernizováno a je tedy jistě lépe schopno pojmout/ zahrnout další obyvatele. Pro Ruzyňáky další/ noví obyvatelé neznamenají žádný přínos ale spíše potencionální problém - viz občanská vybavenost a doprava. Žádám tedy o naléhavě zvážení záměru Prahy 6 investovat do nepohodlí svých stávajících občanů jejich vlastní prostředky proti jejich vůli. S pozdravem Ivana Fridrichová

[23.02.2014] nová otázka Ivana Fridrichová

Vážená paní Fridrichová,

v pátek 20. června 2014 bude na jednání Zastupitelstva MČ Praha 6 - v budově úřadu, 6. patro - projednávána petice týkající se tohoto domu.

Srdečně Vás proto zvu na jednání zastupitelstva.

S pozdravem

Marie Kousalíková

[10.06.2014]

Zajímalo by mne jaké má Praha úmysly s vnitroblokem Evropská, Zikova, Šolínova a Studentská. Děkuji Šedivá

[05.03.2014] nová otázka Jitka Šedivá

Vážená paní Šedivá,

omlouvám se za pozdní odpověď, zdržení vzniklo administrativním nedopatřením.

Ve vnitrobloku, o který se zajímáte, jsou pozemky vlastněny různými subjekty. MČ Praha 6 vlastní pozemky, které navazují na bytové domy při ulici Evropská. Jedná se o pozemky parc.č. 547, 549, 551, 553, 555, 560 k.ú. Dejvice. O jejich využití zatím nebylo rozhodnuto.

V současné době čekáme na svěření objektu Šolínova (včetně pozemků), který by měl sloužit jako zařízení péče o seniory. Poté bude řešeno využití všech pozemků v dané lokalitě komplexně.

S pozdravem

Marie Kousalíková

[04.06.2014]

 


ZPĚT na seznam skupin otázek© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=32 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz