Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Ing. Jaroslava Trnková, CSc. (fotka)
Ing. Jaroslava Trnková, CSc.
zástupce starosty
(2002-2006)

Otázky a odpovědi

Téma: školství, sociální politika, zdravotnictví, doprava

volební období 2002-2006


Vážený pane inženýre,
již velmi dlouho jsem nenašel na www stránkách Prahy 6 žádnou zmínku o plánované rekonstrukci čističky na Císařském ostrově. Jaký je aktuální stav ? Budou okolobydlící občané i po přestavbě obtěžováni silným zápachem z čističky ? Je ještě ve hře doslova šílený plán na výstavbu velkokapacitní spalovny kalů na Císařském ostrově ?

Díky za odpověď !

[15.10.2006] nová otázka Jiří Březík

Vážený pane Březíku,
rekonstrukci a zkapacitnění stávající ÚČOV formou výstavby nové části Praha nutně potřebuje pro splnění podmínek a limit EU. V současné době je sledován záměr vybudování NČOV ve střední části Císařského ostrova v návaznosti na stávající ÚČOV. Nová část bude obsahovat pouze vodní linku.
Souběžně je připravována i rekonstrukce stávající ÚČOV, která mimo jiné odstraní i stávající občasný silný zápach a již se podařilo odstranit i zdroj hluku.
Městská část se aktivně podílí na tom, aby se dopady na životní prostředí Prahy 6 po rekonstrukci čistírny minimalizovaly. Jedním z požadavků je vymístění kalové koncovky z Císařského ostrova.
S pozdravem
Ing. Jaroslava Trnková

[28.11.2006]

Dobrý den paní Trnková.
Bydlím v ulici U Stanice 82/1. Před naším domem se objevil kontejner a bagrují nám dětské pískoviště, které nám spolu s klouzačkou bylo nedávno vybudováno a určitě ne zadarmo.
Zaslechla jsem, že jediný prostor v okolí našeho domu, kde si naše děti mohou hrát, nahradí parkoviště. Nevím čí je to záměr a nechci ani pomyslet, že to opět bude ku prospěchu někomu, kdo v okolí ani nebydlí a zatravněnou plochu klidně zlikviduje! Parkování a příjezd zákazníků stávající pizzerie by se konečně vyřešit měl, ale ne znovu na úkor obyvatelů této lokality. Vybudováním hřiště U kolejí – už název mi nahání hrůzu, nic nevyřešíte. Naše děti,
a že jich je u nás hodně, tam samotné stejně pouštět nemůžeme. S představou přejit několik frekventovaných silnic a železniční trať,pouštět ani nechci.
Byla bych ráda, kdyby se též řešily i daleko závažnější věci, jako je dopravní situace a životu nebezpečné přecházení na křižovatce ulic Libocká a Ruzyňská, které se stále posouvají do pozadí a hrnou ze stolu. Asi ani nikoho nezajímá, že přes tuto křižovatku každý den přechází děti do školy! Přejít – ne naposled - tuto křižovatku je umění i pro mladého dospělého, natož pro děti nebo starší lidi.
Jinak co se týče bydlení v našem domě, už dávno nemá nic společného s komfortem, neboť ho ze všech stran lemují silnice , kde jezdí jedno auto za druhým. Nevím komu by se tady chtělo vychovávat děti, když nám k tomu tak krásně přispíváte a “ zvelebujete “ okolí! Doufám, že alespoň přístupová cesta k domu nám zůstane, abychom se do domu vůbec dostali.
Myslím si, že projekt „ Dědina – centrum plné zeleně a příjemného bydlení “ ( Šestka 11/05).
by se mohl rozšířit o zvelebení okolí našich pěti paneláků v Liboci v ulici U Stanice.
Děkuji předem za zájem naší situaci řešit a jsem s pozdravem, Ciprová, Bichlerová a v případě zájmu mohu jmenovat i spoustu dalších .

[15.11.2006] nová otázka Šárka Ciprová

Vážená paní Ciprová,
Vámi zmíněný prostor není opomenut, je připravován k revitalizaci jako celek s důrazem na maximální zachování zeleně a uspořádání parkovacích stání včetně příjezdových komunikací. V březnu tohoto roku byla zpracována variantní studie uspořádání tohoto prostoru, která bude na základě připomínek dále dopracovávána v dalších stupních projektové přípravy.
Co se týká objektu pizzerie, ten je řešen odděleně na „svém“ pozemku, a je snahou, aby jeho aktivity nezasahovaly do okolního prostředí. K uvedenému dětskému hřišti máme informace, že v současné době probíhá jeho oprava.
Také problém přecházení přes Ruzyňskou ulici je nadále aktivně řešen. Jelikož z důvodů pozemkových nelze přechod pro chodce na stávajícím místě náležitě upravit, aby byla zajištěna vyšší bezpečnost přecházejících, byl pověřen Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy k vypracování návrhu řešení této křižovatky s ohledem na pěší.
S pozdravem
Ing. Jaroslava Trnková

[27.11.2006]

Vážená paní inženýrko,
uvítala jsem, že na Praze 6 bude otevřena Hypernova v budově ŠESTKY, ale nemám tušení, jak se tam, nemajíc auto, dostaneme. Na mapě, internetu, se bohužel nedozvím nic. Za odpověď předem děkuji. Hlaváčková

[14.11.2006] nová otázka Jana Hlaváčková

Vážená paní Hlaváčková,
k Vašemu dotazu můžeme sdělit, že k obchodnímu centru ŠESTKA lze dojet pravidelnými autobusovými linkami 100, 119, 179 a 225 (poslední jmenovanou pouze v dopr. špičce pracovního dne); docházková vzdálenost od zastávky „K letišti“ k obchodnímu centru je cca 250 m.
Pro snazší dostupnost obchodního centra zřídil jeho provozovatel bezplatnou linku, která vyjíždí od hotelu DIPLOMAT a je ukončena přímo u objektu obchodního centra. Vozidla jsou na boku výrazně označena logem obchodního centra.
S pozdravem
Ing. Jaroslava Trnková

[20.11.2006]

Vážená paní inženýrko,

Jak dlouho bude ještě trvat jednosměrná objížďka v Goetheho ulici. Objízdná trasa vede kolem Základní školy v Českomalínské ulici a provoz je zde velmi silný.

Děkuji za odpověď.

[14.11.2006] nová otázka Dr. Jan Dvořák

Vážený pane Dvořáku,
Odbor dopravy ÚMČ Praha 6 povolil v ulici Goetheho, Mlýnská a Papírenská zvláštní užívání komuniakcí za účelem opravy kabelu VN v termínu od 30.10. do 8.12.2006. Dle sdělení zhotovitele stavby je pravděpodobné, že v případě včasného uložení kabelů a dobrých klimatických podmínek může dojít i ke zkrácení termínu částečné uzavírky komunikace Goetheho. V každém případě termín 8.12.berte jako závazný pro investora i dodavatele stavby.
S pozdravem
Ing. Jaroslava Trnková

[20.11.2006]

Dobrý den paní inženýrko,

Bydlím na sídlišti Dědina a doprava MHD na metro Dejvická v době dopravní špičky se z 10 min doby (linka 119) uváděné v jízdních řádech výrazně prodlužuje - průměrně cca 25-30 min, někdy (v případě bouračky) je to až hodina. V rámci předvolebního programu bylo zmiňované prodloužení tramvajové linky až na Dědinu - je-li to v plánu, kdy je plánována realizace a kudy by prodloužení vedlo ?
Současně mám dotaz zda se případně neuvažuje o jiné variantě urychlení dopravy (např. vyhrazený pruh pro veřejnou dopravu na Evropské v době špičky a pod. v dohledné době ?

Děkuji a s pozdravem
Havlová

[14.11.2006] nová otázka Ing. Petra Havlová

Vážená paní inženýrko,
prodloužení tramvajové trati (TT) z Divoké Šárky na sídliště Dědina (a dále do prostoru „starého“ letiště) je zakotveno v platném územním plánu hl.m. Prahy, ale jeho realizace se prozatím nepřipravuje. Celý záměr je úzce spojen s širším záměrem vybudovat v oblasti tzv. „Dlouhé míle“ velký přestupní terminál mezi příměstskou a městskou dopravou, včetně zřízení kapacitního parkoviště typu PARK & RIDE. Vlastní realizace tohoto záměru je vázána na dovedení kapacitního kolejového dopravního prostředku (metro, dráha) do tohoto prostoru.
Z konzultace s odborem dopravy Magistrátu hl.m. Prahy vyplynulo, že vyhradit na Evropské třídě jeden jízdní pruh pro autobusovou dopravu není pro dosahované intenzity dopravních výkonů na uvedené komunikaci realizovatelné.
Bohužel, příznivější informaci Vám k Vašim dotazům poskytnout nemůžeme.
S pozdravem
Ing. Jaroslava Trnková

[20.11.2006]

Vážená paní inženýrko,

na internetové adrese mukmalovanka.xf.cz je uvedeno, že: "bychom se měli dočkat uzavření ulice Patočkova a svedení provozu na nově vybudovaný most". Zřejmě se jedná o internetové stránky dodavatele stavby - Metrostavu.

Bude v době uzavírky Patočkovy ulice skutečně svedena doprava směrem do centra do Parléřovy ulice, a nikoliv do ulice Pod Královkou a Bělohorské?

Děkuji za odpověď.
Jan Vavřina

[15.11.2006] nová otázka Jan Vavřina

Vážený pane Vavřino,
Ve Vašem dotazu jsou kombinovány informace o dvou různých stavbách.
V současnosti se staví při vyústění Strahovského aut. tunelu (SAT) mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Malovanka, tzv. stavba SAT, 2.A. Protože v místě dnešního výjezdu ze SAT vznikne stavební jáma pro vlastní MÚK Malovanka, dochází k vybudování (postupných) přeložek, tak, aby jednotlivá ramena budoucí (převážně podzemní) křižovatky bylo možné vystavět za provozu.
Dalším (nezávisle) realizovaným stavebním úsekem bude stavba nazvaná SAT, 2.B, která propojí MÚK Malovanka hloubeným tunelem s portálem navazujícího raženého tunelu (Městský okruh; úsek Myslbekova – Prašný most). V rámci této stavby dojde v dotčeném úseku k dočasnému snesení (hloubený tunel !) Patočkovy a části Myslbekovy ulice, s tím, že objízdné trasy jsou předpokládány ve stopě Patočkova - Pod Královkou - Bělohorská - Myslbekova (stavbou nedotčená část) - provizorní komunikace - Patočkova. Existují úvahy využít nového přemostění pro objízdnou trasu hromadné dopravy (linky BUS), neboť je zřejmé, že objízdná trasa nebude pro svou malou kapacitu plně stačit na pokrytí požadovaných dopravních výkonů.
Stavba SAT, 2.B v nejbližší době ale nezačne, neboť v souběhu se stavbou SAT 2.A by došlo k neúměrných dopravním problémům.
S pozdravem
Ing. Jaroslava Trnková

[20.11.2006]

Dobrý den,

rád bych tímto podpořil projekt garáží na Puškinově náměstí. Zaznamenal jsem, že zde vznikla občanská iniciativa, které se stavbou nesouhlasí, a pomocí peticí, atd. velmi výrazně působí na rozhodování o výstavbě. Při diskuzi s lidmi z mého okolí, však zjišťuji, že všichni s kterými jsem hovořil, jsou jednoznačně pro výstavbu garáže. Bohužel však nemají čas nikde to sdělovat a svůj postoj prosazovat.
Domnívám se, že jediným korektním řešením současné situace je provedení nezávislého průzkumu mínění obyvatel v okolí Puškinova náměstí. Osobně jsem přesvědčen, že přes 50% obyvatel s výstavbou garáží souhlasí, ale nechť se to ukáže v nezávislém průzkumu a ne v jednostranných peticích.

Děkuji.

Tomáš Salajka

[15.11.2006] nová otázka Tomas Salajka

Vážený pane Salajko,
městská část Praha 6 a její odvětvové útvary zahájily přípravu výstavby parking-garáží (PG) na Puškinově náměstí v dobré víře, že realizace záměru přispěje k řešení dopravy v klidu v dotčeném území.
Na základě stále četnějších protestů, které městská část k tomuto záměru dostávala, bylo svoláno mimořádné a veřejné zasedání Zastupitelstva MČ, které proběhlo (pro předpokládaný zájem ze strany občanů) v tělocvičně základní školy na nám. Svobody (na sklonku r.2005). Občané tehdy deklarovali jasnou nechuť k realizaci tohoto záměru; na to reagovalo vedení městské části pozastavením dalších prací.
Městská část samozřejmě nemůže z množiny přítomných zástupců občanů dovodit, do jaké míry je vzorkem reprezentativním. Je možné ale důvodně předpokládat, že v rámci „všelidové“ diskuse se dostaví jak příznivci, tak i odpůrci projednávaného tématu.
V případě, že „plebiscit“ nesplnil očekávání většiny dotčených, očekávali bychom „hlasitější“ odezvu od těch, kteří s jeho výsledkem nejsou spokojeni. To se ale ve větší míře nestalo.
V letošním roce městská část zadala u odborné firmy zpracování dotazníkové ankety na téma výstavby parking-garáží na sídlišti Dědina. I z této lokality jsme obdrželi k záměru řadu nesouhlasných vyjádření a proto jsme sáhli k tomuto poměrně nákladnému řešení. K naší lítosti anketa neprokázala výrazně kladný postoj tamních občanů k budování PG a proto jsou další práce na záměru i zde rovněž zastaveny. Další ankety na toto téma v současnosti nepřipravujeme alespoň do doby schválení programového prohlášení rady pro léta 2006-2010.
Ve všech případech připravovaných parking-garáží byl vykonán již kus práce, který nebude samozřejmě zahozen do stoupy. Pokud ale nedostaneme od občanů jasný mandát v přípravě a realizaci pokračovat, nebudou práce na projektech obnoveny.
Tato odpověď je zároveň odpovědí na Váš e-mail, který jste mi zaslal na mojí e-mailovou adresu.
S pozdravem
Ing. Jaroslava Trnková

[20.11.2006]

Pani Trnkova, v sekci o uzemnim planovani jsem se docetl i o problemu parkovani v oblasti kampusu VS v Dejvicich, na ktery jsem se tez pred casem ptal a jak vidno nebyl jsem sam. Z vasi odpovedi vyplyva, ze parkovaci situace v teto casti Dejvic se nezlepsi nasledujici DVA roky. K tomu se pridavaji problemy s uzavirkami atd. Ke svemu prekvapeni jsem se dnes v casopisu ASB docetl, ze podle puvodniho navrhu pana architekta Brychty melo byt pomerne velke nadzemni parkoviste v casti pozemku smerem k Flemingovu namesti. Investor, kterym je statni knihovna resp. MSMT si vsak parkoviste nepral, aby pripadne pozemek mohl pozdeji zastavet. Skutecne neexistuje zpusob jak by mestska cast mohla prosadit puvodni zamer projektu? O parkovacich kapacitach v, resp. pod novym objektem se bohuzel nikdo presneji nezminuje. Budi to ve me tedy obavy, ze bud jich mnoho nebude, nebo budou napr. placene a parkovaci situace, ktera byla v Dejvicich v celku prijatelna bude i po dostavbe velmi spatna.

[17.11.2006] nová otázka Adam Pribyl

Vážený pane Přibyle,
záměr na vybudování Národní technické knihovny (NTK) je poměrně nový; jeho realizací nutně ustoupily do pozadí dřívější náměty, resp. představy o využití předmětných pozemků. S vybudováním podzemních parkovacích kapacit se, nicméně, v širším okolí i nadále počítá. Kapacitní podzemní garáže budou nejen v objektu NTK, ale i v budoucích objektech v rámci plánované dostavby Vítězného náměstí.
Městská část zahájila před časem práce na přípravě záměru vybudovat podzemní parking-garáže v prostoru (vnitrobloku) mezi Velflíkovou ulicí a ul. Nikoly Tesly. Tamní občané ale záměr nepřijali s porozuměním, proto byly další práce prozatím zastaveny.
Stejně negativní byl i ohlas veřejnosti na záměr postavit podzemní parking-garáže v prostoru Puškinova náměstí. Takže jedinou, v současné době budovanou parkovací kapacitou, jsou podzemní garáže na ploše mezi ulicemi Wuchterlova a Kafkova.
Je ale logické, že parkování v podzemních garážích bude zpravidla placené, poplatek však může být usměrňován. Parkoviště výše uvedená byla určena převážně pro dlouhodobý pronájem /kromě dostavby Vítězného nám./.
S pozdravem
Ing. Jaroslava Trnková

[20.11.2006]

Vazena pani Trnkova,
reaguji timto dopisem na Vasi odpoved panu Hermannovi, ve ktere vysvetlujete nemoznost zavedeni dalsi autobusove linky na Vitezne namesti - konkretne z oblasti Baba a Hanspaulka. Odvolavate se na pretizeni Vitezneho namesti autobusovymi linkami. V roce 1996, kdy probihala oprava stanice metra Hradcanska, linky 131 a X131 na Vitezne namesti bez problemu zajizdely a zastavku mely v prostoru nastupnich zastavek autobusu linek 340 a 350. Argument, ze by doslo k zbytecnemu soubehu tramvaje a autobusu bych cekal v pripade, ze by zde k tomuto jevu nedochazelo u jinych autobusovych linek - např. autobusove linky 107 a 147 do Suchdola maji soubeh s tramvaji ze stanice Podbaba a linka 119 ze stanice Divoka Sarka. Nevim, proc se zde hovori o moznem soubehu, kdyz v zastavce Zelena (linka 131) se neprestoupi na tramvaj a v zastavce Lotysska (linka 8) na autobus. A mimo jine vzdalenost techto zastavek take neni nejkratsi. V pripade nakupniho strediska SESTKA a jeho autobusove dopravy je videt, ze neni dulezite, kdo je provozovatelem, ale ze lze zavest dalsi autobus do oblasti Vitezneho namesti. Jde o to pouze chtit. A toho se zrejme v pripade linky z oblasti Baba a Hanspaulka obyvatele nedockaji.
Kdy probehla pisemna anketa o zavedeni linky na Babu? V teto ctvrti bydlim a o zadne ankete nevim.
S pozdravem Otomar Vincik

[07.11.2006] nová otázka Otomar Vincik

Vážený pane Vincíku,
v první řadě je třeba zdůraznit, že o linkovém vedení (a dalších parametrech) MHD nerozhodují městské části, ale orgány hl. města. Provoz MHD se řídí určitými zásadami, přičemž jedním ze zásadních a limitujících faktorů je objem finančních prostředků, které jsou každoročně Zastupitelstvem hl.m. Prahy k tomuto účelu uvolňovány. Projekt organizace hromadné dopravy (zajišťuje ROPID) musí zohlednit jak převažující směry přepravní poptávky, tak i odpovídající relaci mezi přepravními výkony a přidělenými finančními prostředky. K tomu přistupují další faktory, jako jsou např. propustnost křižovatek, dostupnost vhodných obratišť, apod.
Přetíženost Vítězného náměstí autobusovou dopravou je již delší dobu nepříjemnou skutečností (pohyb 20-ti linek PID), přičemž tento stav není reálné změnit do doby, než dojde k realizaci zamýšlených staveb v oblasti kolejové dopravy. Současná situace se ještě více vyhrocuje v souvislosti s připravovanou dostavbou Vítězného náměstí, kdy přítomnost tak rozsáhlého systému výstupních a nástupních zastávek představuje takřka neřešitelné prostorové problémy. Z toho důvodu by nebylo rozumné do tohoto prostoru zavádět další kapacitní linky, pokud lze nároky dopravní obsluhy zajistit jinak.
Můžeme Vás ujistit, že jednání o zkrácení „suchdolských“ linek do původního obratiště v Podbabě v minulých letech probíhala a probíhá nadále. Jednání o návrhu na zkrácení linky 119 pouze do trasy Letiště Ruzyně – Divoká Šárka (z důvodu úspor vozokm při souběhu linek BUS s kapacitní tramvajovou dopravou) jsme s ohledem na zhoršení komfortu hromadné dopravy pro naše občany sice odmítli, nelze ale vyloučit, že se k nim orgány hl. města (v případě nutnosti razantněji snížit náklady na MHD) v budoucnu opět vrátí.
Přípravné kroky na zavedení autobusové linky na Babu v letošním roce významně zpomalily bouřlivé protesty té části tamních občanů, která hromadnou dopravu nepoužívá a zavedení linky do lokality si nepřeje. Z toho důvodu zadala městská část v dotčené oblasti zpracování ankety mezi občany, s cílem získat skutečně většinový a objektivní názor na danou záležitost. Anketa probíhala cca v období červen – září a prokázala, že zájem o zavedení linky skutečně je. Přesněji řečeno, počet těch, kteří by linku uvítali, je větší než těch, kteří si její zavedení nepřejí. Z toho budeme v dalších jednáních vycházet. Ze strany hl. města je zavedení linky přislíbeno, zahájení provozu prozatím brání některé neprovedené stavební práce.
S pozdravem
Ing. Jaroslava Trnková

[10.11.2006]

Dobrý den, v tisku jsem se dočetl, že MHMP podepsal smlouvu se zhotovitelem části Městského okruhu Malovanka - Pelc-Tyrolka a mělo by se začít v dohledné době stavět. A přestože jsem velmi rád, že tato dopravní stavba dostala konečně zelenou, uvědomuji si, že bude zároveň po dobu výstavby znamenat různá omezení, uzavírky a objízdné trasy. A má otázka zní: je již známo kde a v které době se budou tyto uzavírky - jednoduše řečeno dopravaní komplikace vyskytovat? díky za odpověď.

[08.11.2006] nová otázka Michal Šváb

Vážený pane Švábe,
v této chvíli je ještě předčasné hovořit o harmonogramu výstavby Městského okruhu (MO) v severozápadním segmentu města. I když investor má samozřejmě zpracován předpokládaný harmonogram postupu prací v jednotlivých úsecích, dosavadní zkušenosti z dokončených nebo realizovaných staveb (soustava tunelů Mrázovka, MÚK Malovanka) ukazují, že vlivem různých okolností nelze časový postup stavby přesně dodržet.
Obecně lze říci, že největší dopady na širší dopravní vztahy bude mít výstavba těch úseků MO, které budou realizovány z otevřené jámy. V první řadě to bude stavba SAT, 2.B, která propojí Strahovský aut. tunel (SAT) s portálem raženého tunelu (tunelový úsek Myslbekova – Prašný most). Tato stavba vyvolá nutnost dočasně snést komunikaci Patočkova v úseku mezi SAT a Myslbekovou ulicí, včetně této. Objízdná trasa bude vedena ulicí Pod Královkou, Bělohorskou, nedotčenou částí ul. Myslbekova a provizorní komunikací, která vznikne v prostoru východně od dolní části ul. Myslbekova.
Druhým úsekem, budovaným z otevřené rýhy, bude stavba Prašný most – Špejchar. Zde vede MO cca ve stopě třídy M.Horákové a proto bude nutné tuto komunikaci, vč. tramvajového tělesa, dočasně zrušit. V závislosti na postupu prací budou budovány četné přeložky a provizória tak, aby automobilový i tramvajový provoz byl v max. míře zachován. Je třeba počítat s tím, že provizorní a objízdné trasy nebudou kapacitně rovnocenné a hodně proto bude záležet i na přístupu motoristů, zda objízdné trasy budou beznadějně ucpány, či relativně průjezdné. O podrobnostech budou občané včas informováni, až se přiblíží skutečná stavba.
S pozdravem
Ing. Jaroslava Trnková

[10.11.2006]

 


ZPĚT na seznam skupin otázek© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=3 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz