Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Ing. René Pekárek, CSc. (fotka)
Ing. René Pekárek, CSc.
zástupce starostky
(2010-2014)

Otázky a odpovědi

Téma: strategický rozvoj MČ Praha 6, činnost městské části v oblasti, výstavby vnějšího a vnitřního okruhu, břevnovské radiály, snížení dopravní zátěže Vítězného náměstí, železniční tratě „Buštěhradská dráha“ a rekonstrukce Ústřední čístírny odpadních vod

volební období 2010-2014


Dobrý den,
v aktuální Šestce jsem si opět přečetl, jak spolu se starostkou bojujete za co nejrychlejší otevření Blanky s tím, že to obyvatelům Prahy 6 přinese jen samá pozitiva. Mnoha obyvatelům to jistě přinese zlepšení. Jak ale bude řešena doprava z tunelu směrem na západ. Jak bude ošetřena doprava na Bělohorské a Karlovarské ulici? Naposledy mi bylo sděleno paní Hvoreckou, že žádné zhoršení životních podmínek podél Bělohorské neočekáváte. Vzhledem k tomu, že sama TSK očekává zesílení automobilové dopravy o 50%, nelze uvěřit, že nedojde ke zásadnímu zhoršení již teď nevyhovujících hygienických podmínek. Můžete mi proto sdělit, co v tomto ohledu Praha 6 podniká a jaká opatření se chystají? Vím, že nejste investorem této výstavby. Jste ale našimi volenými zástupci kteří mají všemi prostředky hájit zájmy všech obyvatel Prahy 6.

[09.02.2014] nová otázka Jens Liber

Vážený pane Libere,

jak jste správně poznamenal, městská část není investorem probíhajících staveb. Městská část ale není pověřena ani výkonem státní správy nad místními komunikacemi I. třídy. Úpravu dopravního režimu, pokud ji zde hl. město v budoucnu uplatní, stanoví odbor dopravních agend MHMP, s přihlédnutím k širším dopravním vztahům (z celoměstského pohledu).
Cílovým řešením v oblasti je vybudování Břevnovské radiály (BřR), která ve výhledu propojí břevnovské předpolí Strahovského aut. tunelu (SAT) se Silničním okruhem kolem Prahy (SOKP) a naváže na již rekonstruovanou silnici I. třídy I/6 (karlovarská). Dle schválených studií by stopa BřR v úseku SAT – Břevnovský klášter měla vést tunelem; tím by dopad automobilového provozu na břevnovskou kotlinu měl být minimalizován. Bohužel, vysoké náklady, spojené s výstavbou Městského okruhu a prodloužené trasy A metra vedly hlavní město k tomu, že některé dosud nezahájené dopravní stavby jsou odloženy na pozdější dobu, bez pevného určení realizačního termínu. Kdy bude stavba BřR zahájena Vám proto v této chvíli sdělit nemůžeme.
Z pohledu Vašeho dotazu je rovněž velmi nepříznivým faktorem stále trvající odklad výstavby SOKP v úseku Ruzyně – Suchdol – Březiněves. Řidiči, přijíždějící od západu
a směřující na sever republiky budou ještě blíže nespecifikovanou dobu nuceni dojíždět zcela do centra městské části a dále ve stopě Městského okruhu pokračovat směrem k dálnici D 8. Místními komunikacemi Karlovarská – Bělohorská – Patočkova tak bude dočasně vedena „objízdná trasa“ za nerealizovaný úsek SOKP, bez ohledu na to, zda bude v uvedené stopě oficiálně vyznačena, či nikoliv.
Z uvedených skutečností tak vyplývá, že cílový pozitivní efekt na dotčené území bude mít až realizace (zprovoznění) vyjmenovaných staveb, tj. zejména Břevnovské radiály a dalšího segmentu SOKP. Městská část výstavbu těchto staveb samozřejmě plně podporuje
a prosazuje, ale není v jejich možnostech zahájení výstavby urychlit.


S pozdravem

Ing. René Pekárek, CSc.
zástupce starostky

[13.02.2014]

Dobrý den!
Po několikerém dotazování jsem se konečně dozvěděl, že usnesením Rady městské části ze dne 5.6.2013 byl přijat finanční dar 3mil.Kč od letiště, jako kompenzaci za zvýšený hluk způsobený startujícími letadly při generální opravě hlavní dráhy. Jmenovaným usnesením, jak jistě víte, bylo rozhodnuto tento finanční dar věnovat na opravu vozovek ulic Nad Manovkou, Ve višňovce a ulice na Starém náměstí.
Obracím se na vás jako na osobu, která má na starosti životní prostředí, jak budete kompenzovat způsobené nepříjemnosti nám, bezprostředním obyvatelům tímto hlukem přímo zasaženým. O tom, že jde o zhoršení ŽP svědčí uznání tohoto faktu letištěm a proto z jejich strany finanční dar. Z vaší strany však zřejmě žádné zhoršené ŽP nevnímáte, jinak bychom se museli také nějaké kompenzace dočkat. Obyvatelé sousedící s nyní používanou dráhou jsou nejvíce poškozeni, ale za to se opraví silnice někde úplně jinde! Můžete mi prosím tuto nelogičnost vysvětlit?

[20.06.2013] nová otázka Ing. Jan FULÍN

Odpověď byla odeslána e-mailem 12.7.013

[29.01.2014]

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o vysvětlení pro mě nepochopitelné skutečnosti, že při výstavbě stanice metra s budoucím názvem Bořislavka, při současné zastávce tramvají Horoměřická, byla vytvořena křižovatka bez přechodů pro chodce. Tato skutečnost bude mít velmi závažné dopady na okolní čtvrti. V současné době sice velmi frekventovaná, nicméně stále městská ulice Evropská se tím stane velkou bariérou pro všechny okolní obyvatele. Tím, že zmizí lidské měřítko této křižovatky a umocní se tím pocit nadřazenosti automobilů nad ostatními uživatele uličního prostoru. Toto by podle mě neměla být ničí snaha, protože právě takovéto postupy vedou ke vzniku periferií a neživých měst.
Prosím o jasnou odpověď, která mi vyvrátí moji dosavadní domněnku, že ze strany projektantů, nebylo těmto možným dopadům věnována dostatečná pozornost a že znovu došlo k nedostatečné komunikaci mezi dopravními inženýry a urbanisty.
Zároveň Vás žádám, zdali není možné tuto otázku ještě s výše zmíněnými odborníky prodiskutovat a případně dosáhnout změny současného stavu.

Děkuji Vám za odpověď a s pozdravem
Alena Moravová, Bc.

[01.11.2013] nová otázka Alena Moravová

Vážená paní Moravová,

vzhledem ke skutečnosti, že pohyb pěších přes Evropskou třídu zde zajistí (mnohem bezpečněji) podchod pro pěší, nebyl povrchový přechod v tomto místě do projektu zahrnut. Na zastávky tramvaje vedou jednak přímé výstupy z podchodu, jednak lze využít i světelně řízených přechodů na opačném konci staničních ostrůvků. Tyto přechody lze využít i k přechodu přes celou šířku Evropské třídy, zejména do doby, než bude podchod pro pěší otevřen pro veřejnost. Odbor dopravních agend Magistrátu hl.m. Prahy (který zde vykonává státní správu) sice zvažuje možnost termínově předsadit zprovoznění podchodu před zprovozněním trasy metra, zatím ale o takovém kroku rozhodnuto nebylo, vzhledem k tomu, že by se pěší prozatím pohybovali po staveništi.
Dotazem u odboru dopravních agend MHMP nám bylo potvrzeno, že se zřízením přechodu přes vozovku Evropské třídy v prostoru cit. křižovatky se (ani dočasně) neuvažuje.
Litujeme, ale příznivější informaci Vám v této chvíli podat nemůžeme.

S pozdravem

Ing. René Pekárek, CSc.

[06.01.2014]

Vážený pane inženýre,

v minulosti se uvažovalo o vytvoření pěší zóny v ulici Dejvická. Co jsem viděl na internetu, vypadal ten projekt poměrně šíleně - obsahoval např. vedení tramvajového spoje z Vítězného náměstí na Hradčanskou právě přes Dejvickou ulici, přičemž ve světle aktuálně probíhajících rekonstrukcí je jasné, že se toto nebude realizovat. Nicméně zpět k tématu: uvažuje se o pěší zóně v Dejvické ulici nebo o změně povrchu této komunikace na cokoliv, co by dělalo při průjezdu automobilů menší hluk?

Mám nová okna, ale přesto je kvůli kočičím hlavám a akustice ulice (řada vysokých domů v širokém bulváru) hlasitě slyšet průjezd každého auta i při maximálním možném utěsnění. Akustické vlastnosti ulice je tady nutné podtrhnout, protože způsobují, že průjezd ulicí je slyšet skutečně po celou dobu jízdy ulicí na každém jejím místě. Navíc těch aut tu rozhodně nejezdí málo, ráno bych odhadoval tak 400/hodinu.

Chápu, že ty kočičí hlavy mají určitou estickou hodnotu, nicméně pro automobily je to po minovém poli s přehledem nejdisfunkčnější existující povrch. Kdyby nebyl trh s realitami v tuto chvíli blízko minima, nejspíš bych svůj byt z tohoto důvodu prodal.

Je reálné očekávat, že by se tato situace v dohledné době začala měnit k lepšímu? Ostatně, po dokončení Blanky má být řada ulic s kočičími hlavami uzavřena pro auta (např. na Malé Straně).

Hodlá se Praha 6 k tomuto trendu pouštění aut jen do míst, kde pro ně jsou vhodné podmínky, připojit?

Díky za váš čas,
L. N.

[08.08.2013] nová otázka Mgr. Lukáš Nový

Odpověď byla odeslána z e-mailu Ing. Pekárka dne 23.8.2013.

[19.11.2013]

Dobrý den,
rád bych se zeptal, proč byly při letošní rekonstrukci Svatovítské a jejího vyústění do Vítězného náměstí ve velké míře vyměněny původní obrubníky za nové a užší? Původní obruby ještě z 1. republiky vzhledově vypadaly v pořádku. K tomu teď v místě styku starých na sebe šířkově nenavazují. Jaké důvody mohly vést k nahrazení původních ručně opracovaných a kvalitních obrub novými, jež jistě stály nemalé prostředky a ještě díky svému užšímu profilu poškozují historickou hodnotu lokality?
Děkuji za odpověď.
S pozdravem,
Marek Bělor

[18.10.2013] nová otázka Bc. Marek Bělor

Vážený pane Bělore,

celková oprava ulice Svatovítské nebyla realizována ani připravována naší městskou částí, nicméně jsme si nechali zaslat vyjádření zástupce správce komunikace, Technické správy komunikací hl.m.Prahy.

Původní obruby (OP1) byly souvisle využity v maximální možné míře (podél pošty a protějšího bytového domu, kde navazují na obruby přilehlých ulic), výměna, resp. doplnění, nových (OP3) byla provedena zejména z důvodů jiného uspořádání profilu komunikace, zejména vysazených chodníkových ploch, které mají jiné poloměry a potřebují doplnění nových obrub. S ohledem na finanční náročnost v případě doplnění nových obrub OP1 byla zvolena varianta sjednocení
v obrubách užších (OP3) s tím, že nepoškozené obruby OP1 byly uloženy do skladu TSK
a budou využity při opravách v historických částech Prahy, kde jich je nedostatek. Uvedené řešení bylo odsouhlaseno příslušným památkovým ústavem v rámci projednávání stavebního řízení.

S pozdravem

Ing. René Pekárek, CSc
zástupce starostky

[05.11.2013]

Dobrý den,
mám dva dotazy:
Je stále předpoklad postavení projektu DEJVICE CENTER, případně kdy a kam by se v tom případě přesunuly úspěšné Farmářské trhy?
Co bude po odstěhovaném Domově pro seniory Elišky Purkyňové v Šolínově ulici?

Děkuji za odpověď.

Bc. Petr Exnar

[13.10.2013] nová otázka Bc. Petr Exnar

Vážený pane Exnare,

reaguji tímto na Vaše dotazy z 13. 10. 2013. Problémem „Projektu Dejvice Center“ je již desítku let otázka koncového investora (a samozřejmě financování celého projektu). Jeho realizace je stále aktuální, po tolika letech odkladů si však nedovolujeme předvídat skutečnou dobu jeho výstavby. V období skutečně reálné přípravy výstavby, bude řešena i otázka nové dislokace Farmářských trhů.
Domov důchodců Elišky Purkyňové byl přemístěn do nového zařízení při ul. Patočkově.
O další budoucnosti objektů v Šolínově ulici se v současné době jedná, MČ P6 chce zachovat jejich charakter jako objektů pro účely sociální a zvažuje zažádat Hlavní město Praha (které je jejich vlastníkem) o jejich svěření.

Děkuji Vám za Váš zájem o dění na naší čtvrti.


S úctou

Ing. René Pekárek, CSc.
zástupce starostky

[30.10.2013]

Dobrý den,
chtěl bych položit 4 otázky v souvislosti s plánovaným prodloužením tramvajové trati na Dědinu.
1 - z jakého důvodu je tramvajová trať navržena tak, že se má zneprůjednit ulice Vlastina a místo toho vést doprava z Evropské pomocí 2 nových křižovatek v ulici Navigárorů? Obávám se značného navýšení dopravy v ulici U Silnice a přilehlých, které na to nejsou dimenzované.
2 - jak je plánováno nahradit parkovací místa která z důvodu výstavby tramvaje ubydou na sídlišti Dědina a v okolí. Myslím, když tak mne opravte, že se jedná o 80-130 parkovacích míst.
3 - tramvaj má končit v polích za sídlištěm Dědina. Myslím, že měla být součástí dopravního systému v souvislosti s Rychlodráhou, Metrem, ale mám pocit, že tohle je hudba hodně daleké budoucnosti. Takže otázka je proč se má tramvaj stavět za rok, když se neví, kdy budou návazné investice?
4 – plánujete zahrnout občany do rozhodování o konečné podobě projektu? At´ už formou diskuzí, návrhem variant, místního referenda?

Myslím, že investice v řádu miliardy korun (částku jsem se dočetl někde v tisku) do obsluhy tramvají jen dotčené oblasti, která je až na sídliště Dědina poměrně řídce osídlena, s tím že přinese do oblasti dopravu z Evropské, vykácení stromů a zrušení parkovacích míst se mi, promiňte, jeví jako plýtvání.

Děkuji Vám za odpovědi a s pozdravem,

Daniel Türk

[18.10.2013] nová otázka Ing. Daniel Türk

Vážený pane inženýre,

výstavba tramvajové trati (TT) na Dědinu přinese do území hromadnou dopravu vyšší kvality a některé přehnané obavy, se kterými se poslední dobou setkáváme, považujeme za nedůvodné.
Usměrnění tras individuální dopravy, tak jak je zpracováno a představeno v dokumentaci pro územní řízení, nebylo hodnotícími správními orgány přijato bez připomínek, a proto se nyní o některých korekcích jedná. Jakým výsledkem zahájený proces konzultací a jednání skončí, nelze v této chvíli předjímat.
Předpokládané ukončení TT „v polích“ je navrženo tak, aby (dle předpokladu) mohla být TT následně a bez dalších zbytečných investic prodloužena do prostoru „Dlouhé míle“
a později i do rozvojového území mezi Terminálem 3 a Pražským okruhem. V obou lokalitách je předpokládána poměrně rozsáhlá urbanizace, a proto je trasa budoucího vedení TT již řadu let zakreslena do Územního plánu hl.m. Prahy.
O výstavbě této TT se hovoří (s různou intenzitou) od 90. let. Městská část představila projekt výstavby TT (mimo jiné) v časopise ŠESTKA, nebo při nedávném workshopu v tzv. Skleněném paláci, kde byl přítomným občanům (za účasti projektantů) zpracovaný projekt stavby zevrubně představen. Ti, spolu s přítomnými představiteli městské části, odpověděli na položené dotazy z pléna. Dovolujeme si rovněž připomenout, že podpora tomuto záměru je jednoznačně vyjádřena i v Programovém prohlášení Rady městské části Praha 6 pro léta 2010 – 2014 (stávající volební období). „Překvapení“ některých občanů nad tím, že byly zahájeny předrealizační přípravy pro zahájení výstavby 1. etapy, proto nepokládáme za důvodné
a korektní.
V nedávné minulosti jsme občanům sídliště nabídli možnost výstavby kapacitního patrového parkingu (při ul. Ciolkovského), kterým bychom vyřešili opakované volání po vytváření nových parkovacích míst a lepším zabezpečení majetku občanů (vykrádání vozidel). Ve vyhlášené anketě tamní občané myšlenku parkingu odmítli. Domníváme se, že obyvatelé sídliště by měli svůj postoj ke kapacitním garážím přehodnotit. Zábor cenných ploch k plošnému parkování vozidel je každopádně neefektivní a je rozhodně účelnější tyto plochy využít pro izolační zeleň, apod.
Vámi uváděnou výši nákladů na realizaci stavby považujeme za přehnanou (přesný údaj nemáme k dispozici, MČ není investorem stavby). Krom toho, záměr je zařazen mezi navrhované akce pro spolufinancování z fondů Evropské unie (Operační program Doprava II; programové období pro léta 2014 – 2020). Skutečné náklady hl. města tak budou podstatně nižší. Programové období ale limituje časový úsek, kdy musí být stavba realizována (a peníze z fondů čerpány). Z toho důvodu je realizace stavby předběžně plánována na roky 2015 – 2016. Se zprovozněním této TT počítá i plánované schéma návazné povrchové dopravy, související s budoucím provozem prodloužené trasy A metra. Odvětvové útvary hl. města mají proto eminentní zájem na tom, aby časová prodleva mezi zprovozněním trasy metra a TT byla co možná minimalizována.

S pozdravem

Ing. René Pekárek, CSc.
zástupce starostky
MČ Praha 6

[30.10.2013]

Dobrý den,
dovoluji se optat, jaké je plánováno využití prostoru na roku ulic Diskařská a Nad Závěrkou. Nyní je tam poloprázdné parkoviště. Tuším, že dle územního plánu by zde měla být zeleň. Je ve vztahu k tomuto území vydáno nějaké územní rozhodnutí, či probíhá nějaké územní řízení?
Děkuji Vám za odpověď.
S pozdravem
Jakub Svoboda

[18.09.2013] nová otázka Jakub Svoboda

Vážený pane Svobodo,


část území určená k zástavbě (ve smyslu Územní plánovací dokumentace) již byla zastavěna objektem ukončující nástavbu ul. Nad závěrkou. Zbylá část bývalého parkoviště je Územním plánem hlavního města Prahy určená na rozšíření parkové zeleně. Pozemek je v soukromých rukách, nebyl zatím předložen žádný záměr na jejich rekultivaci na výše zmíněnou parkovou zeleň.

S pozdravem

René Pekárek, CSc.
zástupce starostky

[03.10.2013]

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda by bylo možné udělat přechod v Čílově ulici mezi domy s číslem 18 a 20. V těchto místech se ulice zužuje a chodí tam velké množství rodičů s dětmi do školky Na Okraji. Je to poměrně nepřehledné a tím nebezpečné místo. Velké množství rodičů, jejichž děti školku navštěvují, by na tomto místě přechod uvítalo.
Děkuji za odpověď
S pozdravem
Marcela Knížková

[27.09.2013] nová otázka Marcela Knížková

Vážená paní Knížková,

možnost instalace přechodu pro chodce prověří odbor Dopravy a životního prostředí MČ Praha 6, ale pokud se jedná, jak sama uvádíte, o poměrně nepřehledné a tím nebezpečné místo, tak s největší pravděpodobností nebude realizace přechodu možná. Platné předpisy totiž vyžadují splnění např. rozhledových poměrů a v případě jejich nesplnění není možné nový přechod zbudovat.

S pozdravem

Ing. René Pekárek, CSc.
zástupce starostky

[03.10.2013]

Dobrý den,

podávám tímto stížnost na odbor dopravy Hl. města Prahy a Prahy 6 kvůli uzavírce a stavebním pracem ve spodní části ulice Evropská (u vestibulu metra Dejvická) kvůli pomalým pracem a nedostatečnému postupu stavby, která není dokončena ani po několika měsících průběhu stavby - na stavbě pracuje nedostatečná kapacita pracovníků a techniky. Považuji za nehorázné zhoršení celé dopravní situace touto stavbou zejména vzhledem k zahájení školního roku a konci prázdnin. Jaký je na tuto stavbu rozpočet a kdo je zhotovitel díla a kdo tuto stavbu řídí a je za ni zodpovědný - management tohoto díla je naprosto neprofesionální. Co jste udělala pro vyřešení této nehorázné záležitosti?
Děkuji za odpověď.

[04.09.2013] nová otázka Zdenek Trnka

Tato otázka nepatří do tématu rozpočet, rozpočtové hospodaření, finanční a investiční politika.

Vážený pane Trnko,
paní starostkou byl pověřen Odbor dopravy a životního prostředí Vám odpovědět na Váš dotaz, zde je přiložena odpověď.

Vážený pane Trnko,

jsme si vědomi nesnází, které s sebou přináší rekonstrukce stropní desky metra ve stanici Dejvická. Je zřejmé, že ne všechny stavby je možno realizovat v časovém horizontu dvou měsíců. Toto je, bohužel, jedna z nich. Zmiňovaná stavba je dozorována přímo Magistrátem hl.m. Prahy, neboť komunikace Evropská spadá do jeho přímé správy, ostatně Magistrát hl.m. Prahy také jednotlivé zábory a stavební omezení povoloval. I přes to provádí zaměstnanci ÚMČ Praha 6 pravidelné kontroly této stavby . Na základě našeho požadavku došlo i ke zkrácení doby výstavby o cca 20%.

Ing. Dana Charvátová
Vedoucí ODŽP

[20.09.2013]

 


ZPĚT na seznam skupin otázek© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=29 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz