Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Ing. Jaroslava Trnková, CSc. (fotka)
Ing. Jaroslava Trnková, CSc.
člen ZMČ
(2006-2010)

Otázky a odpovědi

Téma: strategický rozvoj vybraných lokalit, nadřazené dopravní systémy

volební období 2006-2010


Vazena pani inzenyrko,

rad bych timto zpusobem vyjadril podporu soucasneho linkoveho vedeni tramvaji v oblasti Brevnova, ktery ma nyni nejen kapacitni a intervalove velmi prijatelnou dopravu k metru a do centra (linka 22), ale i spojeni do Dejvic (Hradcanska) a na Letnou (linka 25).

Problemem soucasneho usporadani jsou vsak nepravidelnosti na lince 22, ktera trpi vzhledem k dopravni situaci v centru (a vzhledem ke kongescim na objizdne trase MO v okoli Dlabacova) zejmena ve spickach prac. dnu castymi nepravidelnostmi. Tyto nepravidelnosti se casto prenaseji i na smer od Bile Hory do centra. Vysledkem jsou dlouhe cekaci doby a nespolehlivost MHD.

Tlaci Praha 6, napr. spolecne s ROPIDem, na magistrat a dalsi slozky ve veci opatreni vedoucich ke zpravidelneni linky 22 (napr. omezeni prujezdnosti ul. Karmelitska pro indiv. osobni dopravu, preference na SSZ v oblasti Kralovky a Dlabacova)? Myslim, ze by si to natolik frekventovana a vyznamna linka, ktera neslouzi zdaleka jen obyvatelum Brevnova, zaslouzila.

Dale bych chtel podporit nazor pana Richarda Hladika ze dne 25.08.2010 o preplnenosti linek tramvaji na ul. Evropske.

Dekuji za prijeti meho dotazu/komentare.

S pratelskym pozdravem

Pavel Bobek

[27.10.2010] nová otázka Pavel Bobek

Vážený pane inženýre,

je samozřejmě známou skutečností, že trasa linky 22 vede dopravně velmi exponovaným územím, kde četné kongesce a jiné problémy mají často nepříznivý dopad na pravidelnost provozu linky. Dle příslibu ROPIDu (se kterým bylo o této věci opakovaně jednáno) bude v případech, kdy dojde k výraznějšímu dopadu v pravidelnosti provozu linky 22 (výpadek), operativně na Bílou horu prodloužena linka z Vypichu (tč. linka 25), tak, aby v úseku Bílá hora – Vypich cestující tento výpadek nepocítili v plném rozsahu.
Vyloučení průjezdné individuální dopravy v úseku Újezd - Klárov by bylo pro pravidelnost zde projíždějících tramvajových linek jistě optimální, z řady důvodů je ale tato myšlenka v této chvíli neprojednatelná.
Rozsah tramvajové dopravy na Evropské třídě je částečně omezen v souvislosti s dočasným záborem plochy smyčky „Červený vrch“. Pro zajištění původní přepravní kapacity alespoň v ranní dopravní špičce je v uvedené době do Divoké Šárky prodloužena linka č. 15. Zásadnějšímu posílení dopravy na Evropské třídě brání nedostatek obratových kolejí. Smyčka „Divoká Šárka“ není natolik prostorná, aby pojala celodenně další linku, smyčka „Červený vrch“ je cca na 3 roky mimo provoz a kolejové napojení vokovické vozovny obracení souprav neumožňuje. Jediné posílení je tak (teoreticky) možné pouze na autobusových linkách. které ale budou čím dál tím častěji ovlivněny stavební činností, související s výstavbou metra.
Vážený pane inženýre, Váš dlouholetý zájem o problematiku tramvajové dopravy vnímáme s potěšením a věříme, že v příštích letech, kdy skončí některé rozsáhlé dopravní stavby na našem území, se budeme setkávat již jen s pozitivními zprávami.

S pozdravem

Ing. Jaroslava Trnková

[11.11.2010]

Dobrý večer, paní inženýrko,

dovolte mi, abych se vrátil k jednomu dřívějšímu dotazu,
na který jste odpověděla zprostředkovaně - odpovědí
ředitele odboru dopravy HMP Ing. Jana Heroudka
www.praha6.cz

Zopakuji stučně, oč běželo: podle platného stavebního
povolení nemůže být Blanka zprovozněna dříve, než
bude hotov SOKP. Nevím, jak Vy, ale já z odpovědi
p. Heroudka nejsem moc moudrý.

Prosím, můžete jeho "úřednické" vyjádření přeložit do češtiny? ;-)

Dle mne je situace trošku "patová", napadají mne 2 řešení:

a) Blanka se nezprovozní celá
(úsek Prašný most - Malovanka díky poslednímu propadu
zůstane "u ledu"; přitom mne napadají
i "konspirační teorie" ;-) )

b) nějakým úřednickým šibalstvím se Blanka uvede do jakéhosi
"zkušebního provozu" bez časového omezení, které potrvá
až do schválení+postavení+dokončení SOKP

Přitom se ještě nehovořilo o rozhodnutí správního soudu,
který zrušil část stavebního povolení na technologie
tunelů v úseku Špejchar - Troja.

Prosím Vás, můžete nějak situaci kolem zprovoznění Blanky upřesnit?

Děkuji Vám za laskavost, s pozdravem

Jirka Škvor

[25.09.2010] nová otázka Jirka Skvor

Vážený pane Škvore,

musím se Vám přiznat, že jsem si situaci prověřovala ještě u různých odborníků. Skutečnost je taková, že podmínka byla uložena ve stavebním povolení za určitých okolností, tj. v době, kdy bylo připraveno územní rozhodnutí na stavbu Pražského okruhu. Jestliže došlo k zásadní změně okolností, bude muset orgán, který stavbu kolauduje přijmout potřebná opatření. O případných variantách řešení si netroufám spekulovat. Skutečnost je taková, že k uvedení Městského okruhu do provozu ještě zbývá 27 měsíců.

S pozdravem
Jaroslava Trnková

[05.10.2010]

prosím o vysvětlení, proč trasa metra, která je směrným prvkem územního plánu, jak zde bylo tvrzeno ("...Vyznačený koridor v ÚP je jen jeho směrnou částí“,....nikoliv závaznou...."), je v tomto územním plánu uvedana jako ZÁVAZNÝ prvek?

[04.10.2010] nová otázka v.alda v.alda

Vážený pane Aldo,

zasílám Vám výklad odborníků k dané problematice:
Problematika závazné a směrné části územního plánu je řešena v oddíle 7 , odst. 5) textové části platného územního plánu :
" Vybraná komunikační síť a funkční plochy pro dopravu jsou v návrhovém horizontu územního plánu závazné, s výjimkou tvarů křižovatek v rámci funkčních ploch umožňujících vozidlové komunikace, tunelových úseků dopravních staveb ( kromě stanic metra ), vysokorychlostních tratí a tras lanovek. "
Z uvedeného tedy vyplývá, že veřejně prospěšná stavba - prodloužení trasy A metra má územním plánem závazně umístěné polohy stanic ( body v podrobnosti měřítka) , ale podzemní trasy jsou prvkem směrným.
Tolik odborný výklad.

S pozdravem Jaroslava Trnková

[05.10.2010]

Jsem řidi z povolání je potřeba zajistit bezpenost,plynulost dopravy ale i přechody pro chodce ale to co jste vytvořili na Evropské v úseku konečné tramvaje Divoká Šárka to jest na úseku 500metrů!!!!! dát slovy pět semaforů tak to není plynulost ale ve špičkách parkoviště jak pro osobní tak MHD.Pri odboování do ulice Vlastina projede možná 5 aut ale nesmí odbočovat bus MHD a obráceně z Vlastiny je to podobné.Kdo toto navrhoval a schválil,kolik to stálo peněz dańové poplatníky.Dříve auta popojížděla takzvaně jelo to ale teď stojí vypouštějí v tomto prostoru více exhalátů ale to už asi nikoho nezajímalo.Prosím o kompenentní odpověď kolik stála tato nelogická investice kdo ji schválil a prosím netvrďte že je to kvůli chodcům ti měli přechod již dávno přd timto paskvilem.Děkuji z odpověď Důrs

[03.09.2010] nová otázka Jaroslav Důras

Vážený pane Důrasi,

postoupila jsem Váš dotaz panu místostarostovi Zárubovi k vyřízení, protože dopravní problematika na městských komunikacích je v jeho gesci.

S pozdravem
JaroslavaTrnková

[03.09.2010]

Dobrý den paní inženýrko,

dle zpráv se od 1.9.10 vrací tramvajové linky 20 a 26 zpět přes Hradčanskou do Divoké Šárky a v ranní špičce i linka 15 (asi za dočasně zrušenou linku 2). Zajímalo by mne proč není linka 15 vedena na Divokou Šárku alespoň i v odpolední špičce (už se snad za tu dobu zapomnělo na přeplněnost tram Dejvická - D.Š i odpoledne při provozu 3 tram linek, před dlouhodobou výlukou?).Připadá mi, že prostě obyvatelé Prahy 6 se stali otloukánky z důvodu výstavby tunelu Blanka, ala jezděte mhd jak ......

[25.08.2010] nová otázka Richard Hladík

Vážený pane Hladíku,

Dopravním podnikem jsme byli informováni, že dočasně zrušené obratiště „Červený vrch“ neumožňuje vést po Evropské třídě celodenně tři plnohodnotné tramvajové linky, neboť obratiště „Divoká Šárka“ je nemůže kapacitně pojmout.
Otázkou vytíženosti tram. trati na Evropské třídě se samozřejmě můžeme zabývat, ale až na základě získání potřebných podkladů o skutečné přepravní poptávce, resp. po jejím porovnání s nabízenou kapacitou. V současné chvíli jsme nuceni vycházet z předpokladu, že ROPID s potřebnými údaji o předpokládané přepravní poptávce disponuje a provozní parametry jsou nastaveny tak, aby požadovaným nárokům vyhověly. Jestliže bude situace jiná (po určité době provozu), uplatníme požadavky na změnu u ROPIDu.

S pozdravem
Jaroslava Trnková

[01.09.2010]

Dobrý den Vám přeji paní Trnková,

-- žádám Vás o pomoc a urgentní řešení pro další havárie, které z mých zkušeností s podobnými stavbami zcela jistě nastanou
-- dovolte mi popsat neúnosný stav, který vzniká haváriemi pitné vody při stavbě MO v oblasti ulice Patočkova a Myslbekova
-- v souvislosti se stavbou dochází čas od času k haváriím (od počátku roku 2010 již třikrát!!) na vodovodních řadech – sedáním zeminy na nových přeložkách řadů, navrtáním vodovodních řadů v souvislosti se zajištěním stavební jámy zemními kotvami v ul.Patočkova, apod.
-- k haváriím dochází a je možné je omluvit či neomluvit z popsaných důvodů
-- co je ale neomluvitelné, je, jak se staví VEOLIA – výhradní distributor pitné vody - k náhradnímu zásobování pitnou vodou cisternami v ul. Na Petynce
-- nejbližší cisterny jsou zásadně přistavované až do ulice Hládkov!!! – až za nově vybudovanou ohromnou křižovatkou na výjezdu za Strahovského tunelu
-- pokud si prohlédnete mapu, jistě usoudíte, že takto přistupovat k problému náhradního zásobování vodou nelze
-- tak tomu bylo již v minulosti a je tomu tak i v tomto případě; voda měla téci už večer 11.8. v 18:00hod.
-- dnes ráno, čtvrtek 12.8., voda neteče a nejbližší cisterna stojí v ulici Hládkov
--pokud si projdete zmíněné území, jistě dojdete k názoru, že je to naprostý nesmysl a pohrdání stovkami lidí, kteří v ul. Na Petynce bydlí
--popíši ještě pro ilustraci současný stav: dnes ráno v 6:00hod. jsem volal na zákaznickou linku VEOLIA –  840 111 112, telefonista mi odpověděl, že věc řešit nemůže a telefonické spojení na nadřízeného mi sdělit nemůže a nesdělí
-- resumé: běžný občan se nedovolá a nápravu nezjedná
-- bydlí zde řada starých spoluobčanů a rodin s malými dětmi, je nemyslitelné, aby si takové množství občanů tahalo vodu z takové dálky!!!!
-- z tohoto důvodu Vám píši a žádám Vás o zjednání nápravy ve smyslu:
-- je zde systémová chyba v rozvozu cisteren, od počátku roku již poněkolikáté opakovaně
-- samozřejmě Vás nemohu úkolovat, ale z pozice Vaší funkce na MÚ Prahy 6 je jistě v silách projednat s techniky ve VEOLII, aby do rozvozového plánu cisteren s pitnou vodou v této oblasti zařadili i ulici Na Petynce!!!
Děkuji Vám za pochopení a zůstávám s pozdravem i za spoluobčany v ulici Na Petynce

[12.08.2010] nová otázka Přemysl František Kuchař

Vážený pane Kuchaři,

omlouvám se, že na Váš podnět reaguji až dnes, ale 12. 8. jsem byla na dovolené.
Souhlasím s Vaší nespokojeností s postupem firmy VEOLIA a píši jim dopis s důraznou žádostí, aby v případě opakované havárie byla cisterna s náhradním zásobováním přistavena do bezprostřední blízkosti havárií postižených objektů.

S pozdravem Jaroslava Trnková

[18.08.2010]

prosím o vysvětlení, jak je možné že nová trasa metra z dejvic, která je umístěna v souladu s územním plánem, jak zde bylo tvrzeno před časem, je v územním plánu namalována v jiné poloze, až o cca 100m?
prosím o sdělení, zda zdejší tvrzení o souladu uvedené trasy s územním plánem, bylo pravdivé.
předem děkuji za odpověď.

[10.08.2010] nová otázka alda alda

Vážený pane Aldo,
Podle sdělení Odboru výstavby Úřadu Městské části Praha 6 bylo při přezkoumávání podnětu podobného Vašemu dotazu Územní rozhodnutí na stavbu potvrzeno Odborem stavebním MHMP. I v odpovědi pana starosty ombudsmanovi ( ze dne 7.5.2010) je vysvětleno, že :
„i když vydané územní rozhodnutí, resp. ověřená situace trasy je mezi stanicemi Červený vrch a Veleslavín v podzemní části vychýlena oproti Z 1344/00, závazné propojení stanic bylo dodrženo. Vyznačený koridor v ÚP je jen jeho směrnou částí“,....nikoliv závaznou.

S pozdravem
Jaroslava Trnková

[17.08.2010]

Vážení paní Trnková,

ráda bych Vás požádala o vysvětlení a nápravu situace, kdy nákladní vozidla kličkují úzkými ulicemi mezi obytnými domy.
Přijíždějí ulicí Šlikova a zahýbají do ulice Za Strahovem, kde navíc je zákaz vjezdu pro nákladní auta. Nebo přijíždějí ulicí Za Strahovem od křižovatky s Bělohorskou. Zde platí zákaz vjezdu nákladních vozidel také.
Mají tato vozidla Vaše povolení? Zajímalo by mě, ke které stavbě jezdí a proč je trasa vedena takto a ne co nejkratší cestou rovnou na hlavní silnici, tedy Bělohorskou, která je s Šlikovou ulicí souběžná?
Děkuji za Vaši brzkou odpověď.

S pozdravem
Uršula Fortin

[12.08.2010] nová otázka MH. Uršula Fortin

Vážená paní Fortin,
již Váš předchozí dotaz jsem postoupila panu radnímu Zárubovi, v jehož gesci je doprava na Městské části Praha 6. Ověřila jsem si, že se okolnosti prověřují a dostanete v nejbližší době odpověď.

S pozdravem
Jaroslava Trnková

[17.08.2010]

Vážená paní ing. Trnková. Obracím se na Vás s prosbou o vysvětlení následujícího dopravního značení v křižovatce Vypich. S povděkem jsme přivítali odbočovací pruh (doprava ) z Ankarské na Bílou horu. Ale! Proč se tento pruh změnil na "rovně a doprava"? Proč, když za křižovatkou směrem do Motola je jenom jeden pruh? Vždyť tam neustále dochází ke kolizním situacím! Existuje nějaké logické vysvětlení? Projektant, nebo dopravák snad ani není řidič. Děkuji za odpověď. Glosová Jana

[21.07.2010] nová otázka Jana Glosová

Vážená paní Glosová,
Váš dotaz jsem postoupila Odboru dopravy a životního prostředí k zodpovězení, i když vím, že komunikace, jíž se Váš dotaz týká, je v majetku Magistrátu hl. m. Prahy.
Po obdržení jejich odpovědi (a případné konzultaci s Odborem dopravy Magistrátu hl. m. Praha) Vám odpovím, ale omlouvám se, protože právě odjíždím na dovolenou a moji odpověď dostanete až po mém návratu.
Odbor dopravy a životního prostředí přeposlal Váš dotaz Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, který předmětné úpravy silničního provozu v križovatce Vypich stanovil. Očekáváme, že stanovisko zmiňovaného odboru obdržíte obratem.

S pozdravem
Jaroslava Trnková

[21.07.2010]

Vážená paní inženýrko,
obracím se na Vás s dotazy, které se týkají harmonogramu výstavby nadřazeného komunikčního systému v naší městské části.
V tiskových zprávách se nyní uvádí, že předpokládaný termín dokončení Městského okruhu mezi Malovankou a Pelc-Tyrolkou má být cca k 12/2012. Součástí stavebního povolení k úseku MO 0079 (č.j. MHMP 141756/2005/SP/DOP-O1/Ar) je však podmínka (bod 83.): "Stavba bude koordinována s výstavbou MO SAT 2a, SAT 2b, stavbou 9515 Myslbekova - Prašný most, stavbou 0080 Prašný most - Špejchar a se stavbami PO č. 518 a 519 tak, že citované stavby PO musí být zprovozněny nejpozději se zprovozněním uvedených staveb MO".
Výstavba Pražského okruhu však nabírá další zpoždění, již dnes uváděný rok dokončení realizace 2015 se jeví jako velmi optimistický.
Chápu tedy dobře, že legislativně správně se ve skutečnosti rozestavěný úsek MO dá do provozu až někdy po roce 2015? Bude v tomto čase (2012-2015, 2016, ...) MO pouze ve zkušebním provozu? V čem by byl zkušební provoz pro automobilisty odlišný? Nebo se předpokládá dodatečná změna stavebního povolení?
Předem děkuji za Vaše odpovědi.
S pozdravem
Ing. Jiří Zeman

[09.07.2010] nová otázka Ing. Jiří Zeman

Vážený pane inženýre,
Po obdržení Vašeho dotazu jsem se obrátila na Odbor dopravy MHMP, jakožto zpracovatele stavebního povolení na Městský okruh. Byla jsem informována, že na Váš dotaz, který jste jim rovněž zaslal, odpovídají dopisem s podrobným rozkladem. Pro úplnost text dopisu přikládám.

Věc: Stavební povolení na tunelový komplex Blanka - vyjádření

Vážený pane inženýre,
ve svém podání z 12.7.2010 pokládáte dotazy k harmonogramu výstavby Městského okruhu v Praze (MO) a citujete podmínku stavebního povolení č.83, kterým byla povolena část stavby MO-stavba 0079 Špejchar –Pelc Tyrolka (Blanka), týkající se koordinace a vzájemné podmíněnosti při zprovoznění stavby MO a Pražského okruhu-(SOKP)-části stavby- č. 518 a 519 a ptáte se na legislativní význam uvedené podmínky.
Odbor dopravy MHMP jako speciální stavební úřad, který vydal výše uvedené stavební povolení vycházel ve stavebním řízení z rozhodnutí o umístění stavby, vydané pod č.j. MHMP 131247/01(OUR/ DI/Š z 8.7.2002, kterým Magistrát hl.města Prahy, odbor stavební umístil stavbu „Městský okruh Myslbekova-Pelc-Tyrolka, stavba č. 9515 Myslbekova - Prašný most, stavba č. 0080- Prašný most-Špejchar a stavba č. 0079 -Špejchar-Pelc Tyrolka“. Předmětné územní rozhodnutí stanovilo v podmínkách věcnou a časovou koordinaci stavby s dalšími stavbami a stanovilo termín pro zahájení výstavby – t.j. 07/2004 a pro ukončení stavby termín 12/2012 .

Pro výstavbu Pražského okruhu –stavby č.514, 513 a 512 je v územním rozhodnutí stanoven termín duben 2010, který je nyní posunut na září 2010. Stavby, které jsou uvedeny v podmínce stavebního povolení-č. 518 a č.0 519 v současné době ještě nemají pravomocné územní rozhodnutí.

Uvedená podmínka pravomocného stavebního povolení je z legislativního hlediska závazná. K jejímu splnění v současné době může odbor dopravy Magistrátu hl.m. Prahy pouze zkonstatovat známé skutečnosti, že v důsledku havárií při výstavbě tunelu Blanka může dojít ke skluzu v termínu dokončení stavby MO a že severní část Pražského okruhu nemá pravomocné územní rozhodnutí v důsledku neukončeného odvolacího řízení proti územnímu rozhodnutí, nelze odhadnout termín zprovoznění stavby SOKP č. 518 a 519. Jedná se o zásadní nepředvídatelné změny, ke kterým došlo v průběhu výstavby obou okruhů, proto nelze vyloučit, že podmínka č. 83 nebude splněna tak, jak je stanovena a že v zájmu zlepšení dopravy v Praze v uvedené oblasti bude zvolen jiný režim zprovoznění.
K otázce, zda bude MO do zprovoznění PO pouze ve zkušebním provozu, upřesňujeme, že podle podmínky stavebního povolení požádá stavebník MO o povolení zkušebního provozu k ověření funkčnosti projektovaných parametrů technologických zařízení a po jeho vyhodnocení a předložení dalších dokladů požádá o kolaudaci stavby. Zkušební provoz může plynule přejít do užívání stavby a provoz automobilistů neovlivní.
K dotazu, zda se předpokládá dodatečná změna stavebního povolení sděluje stavební úřad odbor dopravy MHMP, že v současné době investor nežádal o žádnou změnu stavby před dokončením.

Ing. Jan H e r o u d e k
ředitel odboru dopravy

Doufám, že současná situace na stavbě neovlivní termín jejího dokončení a že rovněž dojde k urychlenému vyřešení sporů, týkajících se Pražského okruhu.
Děkuji Vám za Váš zájem o tuto problematiku.
S pozdravem
Jaroslava Trnková

[16.07.2010]

 


ZPĚT na seznam skupin otázek© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=16 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz