Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Bc. Jan Záruba (fotka)
Bc. Jan Záruba
zástupce starosty
(2006-2010)

Otázky a odpovědi

Téma: životní prostředí, veřejná zeleně, odpadové hospodářství, úklid komunikací a veřejných prostor, kamerový systém, program Stop graffiti, obecně prospěšné práce, chodníkový program, doprava

volební období 2006-2010


Rád bych věděl, kdo a proč rozhodl o tom, že úsek ulice U Silnice mezi Libockou a Špotzovou se bude opravovat zrovna teď (ne, že by to nepotřebovala, ona i Libocká velmi hlasitě volá po opravě už léta). Nedávno skončila dlouhá uzavírka kousku U Silnice mezi Špotzovou a Litovickou, která znemožnila průjezd do Vlastiny, takže při cestě z Petřin na Dědinu jsme to museli objíždět buď kolem skladů, nebo tvrdnout na světlech u Evropské. Předtím byla snad půl druhého roku rozkopaná celá Vlastina a okolí, nedávno (a asi nadlouho) se začali vrtat v U Silnice mezi Pod Cihelnou a Navigátorů (a když tam přijdu po poledni, na stavbě není ani noha), takže se nám cesta domů od Evropské zase nejmíň o kilometr protáhla. Už ani nepamatuju, kdy jsem v okolí Dědiny mohl jet, kudy se mi chtělo. Tak mi prosím nějak věrohodně vysvětlete, proč se ten spodní úsek U Silnice nemohl spravit v době, kdy byl rozkopaný ten o křižovatku dál? Že by ta ulice byla nějaká prokletá? Nebo někdo na radnici má něco proti někomu z Navigátorů, že mu do cesty pořád staví různé překážky a objížďky a výkopy? Už mě to fakt štve.

[27.04.2010] nová otázka Vladimír Fuksa

Vážený pane Fukso,

ul. U silnice je v současné době uzavřena z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí (kanalizace, vodovod). Vzhledem k tomu, že kanalizační a vodovodní řad v dané oblasti je v havarijním stavu, stala se jeho rekonstrukce nevyhnutelnou. Z technického hlediska byl postup prací zvolen tak, aby jednotlivé rekonstrukce na sebe navazovaly a aby kanalizace mohla po spádu odtékat. Ukončení rekonstrukce v úseku ul. Libocká - Špotzova je 30.05.2010. Pak bude následovat rekonstrukce inženýrských sítí v ul. Libocká v úseku ul. Evropská - U silnice. Přesný termín realizace ještě není znám, ale předpokládáme, že její realizace bude plynule navazovat.
Jsme si velice dobře vědomi, že uzavírky komunikací, ať již z jakýchkoliv důvodů, mají v takto hustě osídlené oblasti negativní dopad jednak na životní prostředí, dopravní infrastrukturu a v neposlední řadě i na trpělivost občanů. Proto Vás žádáme o jistou dávku trpělivosti po dobu výstavby.

S úctou
Jan Záruba

[20.05.2010]

Dobrý den!
Na jiném místě webu se "chlubíte" vysazováním stromů ve středovém pásu ulice Evropská. Jistě jde o bohulibou činnost. Jste si však úplně jisti, že z hlediska bezpečnosti dopravy je vysázení aleje stromů metr a půl od vozovky správné? Na jiných místech se aleje stromů v blízkosti vozovek kácí a vy děláte přesně opačnou věc. Jsem si jistý, že by se na vysázení stromů našla mnohem vhodnější místa. Váše akce se mi zdá sice chválihodná, ale na hlavu postavená. Prosím o vysvětlení.
Fulín

[28.04.2010] nová otázka Ing. Jan Fulín

Vážený pane Fulíne,

je nám líto, že vnímáte vysázení stromů v ulici Evropská jako akci „na hlavu postavenou“.
Trend kácení stromů v blízkosti vozovky, o kterém píšete, se týká vozovek ve volné krajině, kde je nebezpečí nezvládnutí řízení při příliš velké rychlosti, špatná viditelnost apod. Podmínky ve městě jsou jiné než ve volné krajině. V ulicích města je naopak snaha vysázet stromů co nejvíce – z důvodů ozelenění prostředí, čistoty ovzduší atd. Tato snaha se týká všech velkých evropských měst – není to tedy nějaký náš nevyzkoušený experiment. Třeba zrovna platany lemují řadu ulic či středových pásů komunikační zeleně po celé Paříži.
Byla samozřejmě zvážena dopravní i bezpečnostní hlediska. Pro výsadbu byl zvolen kultivar platanu s velmi úzkou štíhlou korunou (Platanus acerifolia „Termonia“).
Věříme, že výsledný vizuální efekt a zejména přínos pro životní prostředí nakonec doceníte i Vy.


S úctou
Jan Záruba

[20.05.2010]

Dobrý den,

rád bych se zeptal na možnost delšího ntervalů zelené na ulici Karlovarská v křižovatce s Drnovskou. Ráno se zde tvoří dlouhé kolony, které za touto křižovatkou končí, a pro cestující do Stodůlek, Řepů a Motola je to nepříjemné a především zcela zbytečné zdržení. Děkuji.

[29.04.2010] nová otázka Ing Pavel Marek

Vážený pane inženýre,

je skutečností, že příslušný orgán (odbor dopravy MHMP) zjistil, na základě našeho upozornění, že předmětná světelná signalizace vykazuje občas odchylky od nastaveného (projektovaného) režimu. Odbor dopravy MHMP situaci na křižovatce opakovaně sleduje a vyhodnocuje (ve spojení s projektanty) možnou příčinu nestandardního chování této signalizace. Cílem je samozřejmě optimální chod instalovaného zařízení. Děkujeme Vám za Váš zájem o městskou část.

S úctou
Jan Záruba

[20.05.2010]

Dobrý den,pane Zárubo.
Chtěl bych upozornit na tristní stav vozovky v ulici Korunovační před Ruskou ambasádou až k odbočce do ulice Wolkerova .Je zde kostkový program a jsou značně propadlé a to tak,že hrozí poškození automobilu.A dále na tramvajový přejezd na ulici Evropská na konečné Divoká Šárka,přejezd je hodně "vyvýšen",musí se skoro zastavit a hrozí dopravní nehody!!
Mám otázku zda-li je možná oprava nebo aspoň nějaké upozornění. Děkuji.

[04.05.2010] nová otázka Pavel Stanovský

Vážený pane Stanovský,

děkujeme Vám za upozornění na závady ve sjízdnosti komunikací. Informaci jsme postoupili správci komunikace, Technické správě komunikací hl.m. Prahy k vyřízení.

S úctou
Jan Záruba

[20.05.2010]

Nevím, zda se jedná o otázku, možná spíše o stížnost. Je jistě dobře, že jsou městské trávníky pravidelně sekány. Bohužel však po každém takovém neohlášeném sekání v naší ulici dochází k tomu, že auta parkující vedle travnatého pásu, mají kompletně celou stranu včetně oken zanesenou posekanou, následně zaschlou trávou, která i v myčce jde obtížně umýt. Proč není možné pro tento případ, stejně jako když se čistí chodníky, upozornit řidiče, aby na těchto místech ve vlastním zájmu neparkovali?

[11.05.2010] nová otázka jana grohova

Vážená paní Grohová,

souhlasíme s Vámi, že při některých sečích travnatého porostu dochází k znečištění okolo zaparkovaných vozidel. Nicméně stanovit přesný termín seče není s ohledem na klimatické podmínky možné. Městská část navíc spravuje necelých 300 ha veřejné zeleně. Jistě proto chápete, že není možné informovat občany, kdy se bude v konkrétní ulici provádět sekaní trávy. Navíc po zkušenostech z Komplexní údržby komunikací víme, že ani instalace přenosného dopravního značení "Zákaz zastavení", které je před každým úklidem instalováno v souladu s vydaným dopravněinženýrským rozhodnutím, vysokými pokutami za odtah vozidel apod., nezabrání tomu, aby neukáznění občané nepřeparkovali svá vozidla mimo čištěný úsek komunikace.

S úctou
Jan Záruba

[20.05.2010]

Dobrý den, pane Zárubo,
na křižovatce silnic V Středu a V Nových Vokovicích nám byla zcizena červená cedule označující název ulice V Nových Vokovicích. Na koho se máme obrátit, aby nám tuto značku vydal.
Děkuji

[07.05.2010] nová otázka Ing. Irena Tothová

Vážená paní inženýrko,

děkuji za Váš zájem o městskou část. Tento podnět jsem si dovolil předal na Magistrát hl. m. Prahy - Odbor živnostenský a občanskosprávní, který má evidenci ulic a územní orientaci ve své správě.
Ještě jednou Vám velmi děkuji.

S úctou
Jan Záruba

[11.05.2010]

Pane Zárubo, 28.11.09 jsem Vám poslal k zodpovězení dvě otázky:
1) Kdy zajistíte, aby na pěší zóně u NTK neparkovaly automobily?
2) Kolik stála zbytečná rekonstrukce chodníků v ulici Bílé a Božkově a proč nešbyl opraven chodník i v ulici Bechyňově?
Do dnešního dne jsem na Vaší stránce nenašel odpověď, natož abyste zveřejnil můj dotaz.
Takže - jste nevychovaný? Nebo si myslíte, že máte občany a voliče "na háku"?
Bohužel - musím konstatovat, že ODS, kterou zastupujete, ve Vás nemá pro mě odpovídajícího zástupce. Blíží se volby... Jsem zvědavý, zda teď na této stránce budete KONEČNĚ reagovat.
P.S. Slušně řečeno, ta parkující auta u NTK a laxnost MP (prý jste jim již několikrát kontrolu zadal!?) mě už docela ...

[14.03.2010] nová otázka Jan Vegner

Vážený pane Vegnere,

dohled nad dodržováním dopravních předpisů mají orgány policie. Co se týká uvedené pěší zóny, již jsme příslušné odd. městské policie na porušování dopravních předpisů zde několikrát upozorňovali.
Celková oprava chodníků ulic Bílé a Božkova byla realizována z prostředků hl. m. Prahy, naším cílem bylo především zklidnění automobilového provozu v okolí základní školy. Městská část Praha 6 připravila pouze projektovou dokumentaci stavby v ceně 142 tis. Kč.

S úctou
Jan Záruba

[26.04.2010]

Dobrý den, minulého roku jsme byli moc rádi, když se dokončili opravy komunikací v našem okolí. Na rohu ulic Liborova a Závěrka v rámci této rekonstrukce vznikl "kousek zeleně", jakýsi výsek, na kterém byla vysazena tráva. Ta dlouho nevydržela. Kromě toho tento "kousek zeleně" začal sloužit výhradně jako WC pro psy. Vzhledem k tomu, že plácek není nijak ohrazen, projíždějí nim i auta, zemina špiní okolní dlažbu a celkově to místo působí velice tristně, včetně jediné lavičky, která smutný pohled jenom doplňuje. Vítala bych na tom kousku zeminy zasazený alespoň jeden strom nebo křoviny, které by bránili projíždění aut. Pokud trávnik, tak by tam neměli mít přístup psi (ohrádka). Pokud lavička, tak alespoň dvě. Předpokládám, že v rámci jarního úklidu se bude zeleň nějak obnovovat (z toho co tam zůstalo, opravdu už nic nevyroste), nešlo by při této příležitosti situaci nějak řešit?
Děkuji předem za odpověď. A.Z.

[21.03.2010] nová otázka Alena Zagorová

Vážená paní Zagorová,

děkujeme za upozornění na neohleduplné zacházení s veřejným prostranstvím. Již jsme tento stav zaregistrovali a připravujeme řešení, které zamezí poškozování námi vynaložených prostředků. Předpokládáme doplnění nízkého zábradlí na odůvodněných místech, příp. umístění květinových záhonů a doplnění dopravního značení.
Co se týká umístění další lavičky, stávající jedna je z našeho pohledu dostačující, s další prozatím počítáno není.

S úctou
Jan Záruba

[26.04.2010]

Dobrý den, mám na Vás dotaz za združení majitelů domu Václavkova 14. Před naším domem jsou vzrostlé stromy,za které jsme rádi, ale máme přání zda by se dali prořezat. V bytech máme i za sluníčka málo světla a starší lidé si stěžují, že i přes den musí v bytech svítit. Děkuji Vám předem za odpověď. Neugebauerová.

[30.03.2010] nová otázka Marta Neugebauerová

Vážená paní Neugebauerová,

prostřednictvím Otázek a Odpovědí nám byl doručen Váš dotaz, týkající se prořezání stromů rostoucích v ulici Václavkova, konkrétně před domem č.o. 14. Vzhledem k tomu, že toto stromořadí nespadá do péče Městské části Praha 6, nýbrž je ve správě Technické správy komunikací hl.m. Prahy, postupujeme Vaši žádost k vyřízení uvedené organizaci.

S úctou
Jan Záruba

[26.04.2010]

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, kam se bude odvážet vytěžená zemina z nově budované části metra trasy A. Díky J. Nerad

[06.04.2010] nová otázka Jaroslav Nerad

Vážený pane Nerad,

ražby tunelů a staničních prostor prodloužené trasy metra „A“ dosud zahájeny nebyly a proto trasy pro přesuny podstatných objemů vytěžených hmot nebyly dosud hlavním dodavatelem městské části ani předloženy.
Jak vyplývá z dosavadní praxe, uplatňované např. při probíhající výstavbě Městského okruhu, záměrem je vždy snaha o to, aby nákladní vozidla opustila městskou část co nejrychleji, po síti kapacitních a únosných komunikací (Evropská, apod.). Samozřejmě, vždy směrem VEN z města. Z polohy základních těžních jam (Veleslavín, Vypich) lze snadno dovodit, že popsaný princip bude plně uplatněn i při výstavbě metra - vedením staveništní dopravy převážně západním směrem, tj. k okraji města.
Pro detailní směrování jízd bude rozhodující, kde budou smluvně zajištěna úložiště vyrubané zeminy, příp. její mezideponie. Toto je v gesci investora, příp. jím zplnomocněných mandatářů.

S úctou
Jan Záruba

[26.04.2010]

 


ZPĚT na seznam skupin otázek© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=13&PocetCelkem=964&vynechat=100&crc=46986ebb0cf51556d9ea71a236c9156e ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.