Výstavy

Odbor územního rozvoje v rámci své dlouholeté působnosti pořádal řadu výstav. OÚR byl iniciátorem zrodu Galerie Chodník ve Skleněném paláci a po celou dobu jejího fungování byl garantem obsahové i formální stránky výstav. Nyní OÚR vystavuje své projekty v rámci tzv. Galerie Chodba, situované ve 3. patře ÚMČ Praha 6.