K návštěvě spisovny využijte možnosti sjednání termínu schůzky s pracovnicí spisovny Hanou Pokornou, tel. 220 189 813, e-mail pokornah@praha6.cz nebo Věrou Kozlovou, DiS, tel. 220 189 763, e-mail vkozlova@praha6.cz, svůj požadavek zašlete rovněž na vědomí na e-mailovou adresu sjedinakova@praha6.cz.
Takto objednaný klient má přednost.