Pečovatelská služba Prahy 6

Pečovatelská služba Prahy 6, příspěvková organizace Městské části Praha 6, Břevnovská 4, Praha 6, 169 00, IČO 708 93 969

Kontakty

Cílová skupina:

  • osoby se zdravotním postižením

  • senioři

  • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

žijící na území Městské části Praha 6 (Dejvice, Střešovice, Břevnov, Petřiny, Ruzyně)

Místo poskytování

Pečovatelská služba je poskytována dle potřeb uživatelů jako terénní služba v domácnostech občanů a v domech s pečovatelskou službou  (Šlejnická 5 – Dejvice a U Stanice 5 – Liboc). Služba je poskytována mimo státních svátků každý pracovní den od 7,00 – 19,00 hodin a o víkendech od 7,00 – 15,30 hod.

Poslání Pečovatelské služby
Posláním Pečovatelské služby Prahy 6  je umožnit seniorům a  zdravotně postiženým občanům, kteří žijí v domácnostech a rodinách, a jsou odkázáni na pomoc jiných osob, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí a trávit svůj čas tam, kde jsou zvyklí, aniž by byla snížena kvalita jejich života.

Cíl služby

  • podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech

  • pomoci překlenout přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci

  • napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti do té míry, aby co nejdéle mohli žít v přirozeném prostředí

  • podporovat uživatele v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy

 

Komu je služba určena: Seniorům, dále pak osobám s chronickým onemocněním, osobám s tělesným postižením závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Dále rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby např.  rodinám, kterým se současně narodilo 3 a více dětí.

 

Komu není určena: Osobám, které nemají sníženou soběstačnost a jejichž situace nevyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelská služba dále provozuje:

Dokumenty: