Památníky a pamětní desky

MČ Praha 6 je v rámci hlavního města známa svou péčí o pomníky a umělecká díla v parteru města. Vedle repasí a údržby stávajících uměleckých objektů jsou každoročně instalovány objekty nové. V současné době evidujeme na území městské části Praha 6 přes 200 objektů.

Přehled soch, pomníků a pmětních desek najdete na Geoportálu Prahy 6 ve vrstvě Veřejný prostor.