Československé armády 23

160 52, Praha 6

infolinka: +420 800 800 001

ústředna: +420 220 189 111

e-mail: podatelna@praha6.cz

datová schránka: bmzbv7c


Mgr. Anna Palasová

Vedoucí OSA

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 127

telefon: +420 220 189 750

e-mail: apalasova@praha6.cz

Úřední hodiny odboru

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

mapa odborů

Na odboru můžete řešit

Oddělení matrik a státního občanství

 • Přijímá hlášení o narození v m.č. Praha 6, provádí zápisy do matriční knihy narození a vydává rodné listy
 • Vyřizuje žádosti snoubenců o uzavření manželství, provádí zápisy do matriční knihy a vydává oddací listy
 • Přijímá oznámení o úmrtí v m.č. Praha 6, zapisuje do matriční knihy a vydává úmrtní listy
 • Vede matriční sbírky listin
 • Vede matriční knihy od 1.1.1950 (provádí dodatečné záznamy a zápisy)
 • Vydává matriční doklady a doslovné výpisy z matričních knih
 • Vydává vícejazyčné formuláře k matričním dokladům
 • Vede evidenci vydaných zúčtovatelných matričních a státoobčanských tiskopisů
 • Zprostředkovává zápisy matričních událostí ze zahraničí do zvláštní matriky
 • Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo partnerství
 • Vydává osvědčení k uzavření církevního sňatku
 • Provádí zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • Přijímá žádosti o udělení státního občanství ČR
 • Vyřizuje prohlášení o nabytí státního občanství České republiky
 • Vyřizuje pozbytí státního občanství České republiky
 • Vyřizuje žádosti o zjišťování a osvědčování státního občanství
 • Vede státoobčanskou evidenci o nabytí a pozbytí státního občanství
 • Zajišťuje jubilejní svatby občanů m.č.
 • Zajišťuje setkání seniorů u příležitosti oslavy jejich životního jubilea
 • Zajišťuje vítání novorozených dětí v obřadní síni

Pavla Kalová

Vedoucí oddělení matrik

Oddělení matrik a státního občanství

Odbor správních agend

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 123

telefon: +420 220 189 682

e-mail: pkalova@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Oddělení registrace podnikatelů

Vyřizuje ohlášení živnosti, žádosti o koncesi, oznámení změn, oznámení o přerušení provozování živnosti, oznámení o pokračování živnosti, žádosti o zrušení živnostenského oprávnění a oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně.

Vyřizuje žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, jeho změny a žádosti o vyřazení z evidence.

Vydává výpisy z živnostenského rejstříku.

Ing. Marcel Bílek

Ved. odd. registrace podnikatelů

Oddělení registrace podnikatelů

Odbor správních agend

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 130B

telefon: +420 220 189 861

e-mail: mbilek@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Oddělení živnostenské kontroly

Ing. Otakar Tužil

Vedoucí odd. živnostenské kontroly

Oddělení živnostenské kontroly

Odbor správních agend

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 130A

telefon: +420 220 189 983

e-mail: otuzil@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Odd. živnostenského správního řízení

Mgr. Jakub Rod DiS.

Vedoucí odd. živnostenského správního řízení

Odd. živnostenského správního řízení

Odbor správních agend

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 120

telefon: +420 220 189 898

e-mail: jrod@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení