Československé armády 23

160 52, Praha 6

infolinka: 800 800 001

ústředna: 220 189 111

e-mail: podatelna@praha6.cz

datová schránka: bmzbv7c

Mgr. Barbora Ullrichová

Pověřená vedením právního odboru

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 505

telefon: 220 189 500

e-mail: bullrichova@praha6.cz

Úřední hodiny odboru

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

mapa odborů

Oddělení správy pohledávek

Zastupuje MČ Praha 6 v řízeních před soudy a jinými orgány veřejné moci.


Mgr. Vít Kulhavý

Vedoucí oddělení správy pohledávek

Oddělení správy pohledávek

Odbor právní

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 502

telefon: 220 189 502

e-mail: vkulhavy@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení