Československé armády 23

160 52, Praha 6

infolinka: 800 800 001

ústředna: 220 189 111

e-mail: podatelna@praha6.cz

datová schránka: bmzbv7c

Úřední hodiny odboru

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

mapa odborů

Oddělení registrace podnikatelů

Vyřizuje ohlášení živnosti, žádosti o koncesi, oznámení změn, oznámení o přerušení provozování živnosti, oznámení o pokračování živnosti, žádosti o zrušení živnostenského oprávnění a oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně.

Vyřizuje žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, jeho změny a žádosti o vyřazení z evidence.

Vydává výpisy z živnostenského rejstříku.


Všichni pracovníci oddělení

Oddělení kontroly

Provádí kontrolní činnost v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb. ve vazbě na zákon č. 455/91 Sb.. Připravuje a předává oddělení správního řízení ŽO podklady ke správnímu řízení ve věci zrušení živnostenského oprávnění, nebo pozastavení provozování živnosti, nebo k řízení o udělení pokuty. Ukládá příkazy na místě dle části páté zákona č. 455/91 Sb., navrhuje opatření a sleduje jejich plnění. Dále spolupracuje s příslušnými orgány státního odborného dozoru, orgány kontroly a orgány činnými v trestním řízení.


Všichni pracovníci oddělení

Oddělení správního řízení

Oddělení správního řízení projednává přestupky, ukládá správní tresty a v odůvodněných případech pozastavuje živnosti a ruší živnostenská oprávnění.

Spolupracuje s orgány státního odborného dozoru, orgány kontroly, s hospodářskými komorami a orgány činnými v trestním řízení.


Všichni pracovníci oddělení