Československé armády 23

160 52, Praha 6

infolinka: 800 800 001

ústředna: 220 189 111

e-mail: podatelna@praha6.cz

datová schránka: bmzbv7c

Úřední hodiny odboru

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

mapa odborů

Oddělení kanceláře starosty a protokolu

Plánuje denní program starosty. Organizuje a zabezpečuje přijetí návštěv a oficiálních hostů u starosty, podle pokynů zajišťuje přípravu pro tato jednání.


Ing. Jitka Šimková

Vedoucí oddělení kanceláře starosty a protokolu

Oddělení kanceláře starosty a protokolu

Kancelář městské části

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 417

telefon: 220 189 188

e-mail: jsimkova@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Oddělení sekretariátů

Zajišťuje sekretářské a administrativní práce pro místostarosty, radní a další uvolněné členy ZMČ.


Lucie Chourová

Vedoucí oddělení sekretariátů

Oddělení sekretariátů

Kancelář městské části

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 417

telefon: 220 189 154

e-mail: lchourova@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Oddělení komunikace

Zajišťuje komunikaci s médii a s veřejností, informuje o činnosti úřadu a jeho představitelů, podílí se na propagaci akcí pořádaných nebo spolupořádaných městskou částí.


Mgr. Tereza Schejbalová

Vedoucí odd. komunikace

Oddělení komunikace

Kancelář městské části

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 417

telefon: 220 189 127

e-mail: tschejbalova@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Oddělení volených orgánů

Sestavuje programy jednání RMČ a ZMČ, politického grémia a mimořádných zasedání těchto orgánů MČ Praha 6. Zpracovává usnesení a zápisy z jednání RMČ a ZMČ, zajišťuje jejich zveřejňování na internetové stránce MČ Praha 6.


Ivana Dufková

Vedoucí oddělení

Oddělení volených orgánů

Kancelář městské části

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 402

telefon: 220 189 190

e-mail: idufkova@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení