Československé armády 23

160 52, Praha 6

infolinka: 800 800 001

ústředna: 220 189 111

e-mail: podatelna@praha6.cz

datová schránka: bmzbv7c

Mgr. Anna Palasová

Vedoucí OVV

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 127

telefon: 220 189 750

e-mail: apalasova@praha6.cz

Úřední hodiny odboru

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

mapa odborů

Oddělení matrik a státního občanství

 • Přijímá hlášení o narození v m.č. Praha 6, provádí zápisy do matriční knihy narození a vydává rodné listy
 • Vyřizuje žádosti snoubenců o uzavření manželství, provádí zápisy do matriční knihy a vydává oddací listy
 • Přijímá oznámení o úmrtí v m.č. Praha 6, zapisuje do matriční knihy a vydává úmrtní listy
 • Vede matriční sbírky listin
 • Vede matriční knihy od 1.1.1950 (provádí dodatečné záznamy a zápisy)
 • Vydává matriční doklady a doslovné výpisy z matričních knih
 • Vydává vícejazyčné formuláře k matričním dokladům
 • Vede evidenci vydaných zúčtovatelných matričních a státoobčanských tiskopisů
 • Zprostředkovává zápisy matričních událostí ze zahraničí do zvláštní matriky
 • Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo partnerství
 • Vydává osvědčení k uzavření církevního sňatku
 • Provádí zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • Přijímá žádosti o udělení státního občanství ČR
 • Vyřizuje prohlášení o nabytí státního občanství České republiky
 • Vyřizuje pozbytí státního občanství České republiky
 • Vyřizuje žádosti o zjišťování a osvědčování státního občanství
 • Vede státoobčanskou evidenci o nabytí a pozbytí státního občanství
 • Zajišťuje jubilejní svatby občanů m.č.
 • Zajišťuje setkání seniorů u příležitosti oslavy jejich životního jubilea
 • Zajišťuje vítání novorozených dětí v obřadní síni


Všichni pracovníci oddělení

Oddělení přestupků

 • Vede řízení o přestupcích proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku, proti pořádku ve státní správně, na úseku všeobecné vnitřní správy, proti pořádku v územní samosprávě a státní správě a dle zvláštních zákonů
 • Projednává přestupky spáchané porušením dopravního značení v souvislosti s narušením režimu parkování v zónách placeného stání
 • Zajišťuje vyšetřovací a lustrační agendu


Mgr. Robert Ripa DiS.

Vedoucí odd. přestupků

Oddělení přestupků

Odbor vnitřních věcí

Detašované pracoviště Dr. Zikmunda Wintra

Dr. Zikmunda Wintra 768/20, kancelář č. 7

telefon: 220 189 761

e-mail: rripa@praha6.cz

Všichni pracovníci oddělení

Úsek vnitřní správy

 • Přijímá ztráty a nálezy
 • Vede evidenci válečných hrobů a pietních míst
 • Přijímá ohlášení o konání ohňostrojů a ohňostrojných prací
 • Dohlíží na užívání státních symbolů
 • Vede seznamy voličů a provádí úkony s tím spojené
 • Organizačně zajišťuje konání voleb podle volebních zákonů


Všichni pracovníci úseku