Metropolitní plán

Pořízení bylo zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/2 ze dne 7. 6. 2012. Po 4 letech práce odevzdal 31. 5. 2016 Institut plánování a rozvoje (IPR – Kancelář Metropolitního plánu) návrh Územního (metropolitního) plánu hlavního města Prahy a ten dne 7. 6. 2016 zveřejnil na svých webových stránkách. Aktuálně: Městská část Praha 6 podala "Stanovisko Městské části Praha 6 k návrhu Metropolitního plánu Prahy (MPP) verze 4.0" zpracovateli Magistrátu hl. m. Prahy odboru územního rozvoje.