LDN Praha 6

V městské části Praha 6 se nachází jediné lůžkové zařízení, jehož zřizovatelem je městská část Praha 6, a které je metodicky řízeno odborem sociálních věcí

Léčebna dlouhodobě nemocných v Praze 6, příspěvková organizace Chittussiho 1, Praha 6 Bubeneč, IČ: 452 43 956

Kontakty:

Návštěvní hodiny pacientů jsou bez omezení.

Z provozních důvodů jsou doporučeny od 14.00 hod - 19.00 hod.

Internetové stránky: www.ldn-praha6.cz