Strategická koncepce rozvoje sociální a zdravotní politiky a prevence rizikového chování