Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Odbory ›› Odbor sociálních věcí (0600) ›› Výkon sociálně právní ochrany dětí ›› detail/podstránka

Informace pro rodiče o výkonu sociálně právní ochraně dětí

Vážení rodiče,

 

Oddělení péče o děti a rodinu, jako orgán sociálně-právní ochrany dětí, vykonává dle příslušných zákonů zejména tyto činnosti: 

-          v případě rozchodu, nebo rozvodu rodičů vykonává v soudním řízení o úpravu poměrů dítěte funkci kolizního opatrovníka a hájí zájmy dítěte

-          v této souvislosti na žádost vypracovává zprávy a vyjádření pro soud, podává příslušné návrhy, či podněty

-          působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte, projednává s dítětem nedostatky v  jeho chování

-          poskytuje pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

-          ukládá rodičům a osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení v případě potřeby – dle § 12 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí  (novela zákona - účinnost 1. 1. 2013)

-          rozhoduje o opatřeních podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (novela zákona - účinnost 1. 1. 2013)

-          pořádá případové konference, vyhodnocuje situaci a vypracovává individuální plán ochrany dítěte

-          spolupracuje s orgány obcí, státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi

-          zajišťuje dítěti bez péče přiměřené jeho věku neodkladnou péči a činí neodkladné úkony v jeho zájmu do doby než je ustanoven poručník

-          činí nezbytná opatření sociálně právní ochrany ve zvláštních případech dle § 37 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (novela zákona - účinnost 1. 1. 2013)

-          vede spisovou dokumentaci a evidenci ohrožených dětí a dětí, kterým bylo ustanoveno opatrovníkem nebo poručníkem 

Jako rodiče však dle § 865 - 909 občanského zákoníku máte práva a povinnosti, tedy rodičovské kompetence, vyplývající z rodičovské zodpovědnosti (při péči o nezletilé dítě zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, při zastupování nezletilého dítěte, při správě jeho jmění). Stát nastupuje pouze tam, kde rodiče nejsou schopni své povinnosti plnit. Plně v kompetenci rodičů je tedy rozhodování o tom, jaké školské zařízení bude dítě navštěvovat, či na jaké zájmové kroužky bude chodit.

Dále bychom Vás chtěli informovat o tom, že dle § 907 ods. 3  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, máte jako rodiče povinnost vzájemně se informovat o všech závažných skutečnostech týkajících se dítěte (zdravotní stav, školní povinnosti, místo pobytu dítěte, apod.).

Vždy byste se měli pokusit se v zájmu dítěte dohodnout.

 

Vaší sociální pracovnicí/pracovníkem je: © 2018 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/ochrana_deti ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz