Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Praha 6 ›› Reálie ›› Čestní občané ›› Rok 2004 ›› Dagmar NEBESKÁ ›› detail/podstránka

Dagmar NEBESKÁ

funkcionářka Českého svazu bojovníků za svobodu

náhled souboru * 17. února 1926 - † 14. května 2010

 

Narodila se 17. února 1926 v rodině pražského živnostníka. Otec vlastnil tiskárnu a vyráběl etikety, matka mu vedla obchodní záležitosti. Dětství měla šťastné, prožité většinou s babičkou, moudrou a sečtělou ženou. Po obecné škole byla přijata na reálné gymnázium, ze kterého však absolvovala jenom primu. V roce 1939, kdy začal Československem obcházet strašák nacismu a perzekucí dopadajících i na děti ze smíšených manželství – otec byl podle Norimberských zákonů považován za neárijce – ji rodiče z obavy, že by byla vyloučena, nechali přestoupit na měšťanskou školu.

Obrat v životě Dagmar Nebeské nastal o půlnoci z 2. na 3. března 1943, kdy dva pánové v kožených černých kabátech předali rodičům povolávací příkaz, podle kterého se musela ráno v 6 hodin dostavit na shromaždiště na Letné a nastoupit do transportu směr Terezín. Rodina prožila těžký šok, kterým utrpělo otcovo zdraví a ve zbývajících společných 6 hodinách tehdy 17letá Dagmar z otřesu rodičů pochopila, že jí asi čeká něco velmi zlého. Matka zachránila otce když se za Protektorátu odmítla dát rozvést a její zásluhou nebyl internován, avšak dceru ochránit nemohla.

Zvláštním vlakem odvezl nevelký transport, čítající 50 děvčat z tzv. smíšeného manželství, do Bohušovic, odkud šly pěšky do Terezína. Po důkladné prohlídce gestapačkami byly ubytovány do velkého sálu bývalých kasáren, kde na třípatrových kavalcích již byla ubytována asi stovka vězeňkyň. Později byla jako neplnoletá přestěhována do jiné kasárenské budovy pro mladistvé. Pod dohledem SS denně chodily na polní práce mimo pevnost. Po půl roce Dagmar onemocněla tuberkulózou, nějaký čas ležela na marodce a poté, co byla uznána práce schopnou, jí byla přidělena práce v truhlárně, kde sbíjela z prken rakve a vozila je do márnice. V říjnu 1944 se museli všichni vězňové dostavit na gestapáckou komandaturu k registraci. Toho dne se roznášely povolávací rozkazy k přesunu do Osvětimi. Byl to poslední transport z Terezína vypravený do Osvětimi, kterým odjelo více než 10.000 vězňů. Dagmar Nebeská byla mezi dvěma stovkami, kteří povolání do transportu nedostali. Koncem dubna a začátkem května 1945 přicházeli do Terezína zubožení vězňové, kteří přežili pochod smrti. Byli špinaví a zavšivení a ne náhodou propukla v táboře epidemie tyfu. Na dobu karantény zůstalo v Táboře jen několik lékařů a sester, aby pomohli v době epidemie. 8. května tudy projížděla Rudá armáda, ale o vězně se nepostarala. Spěchala dle úmluvy tří mocností osvobodit Prahu. 9. května odjel jeden z vězňů na vypůjčeném kole do Prahy, aby sehnal nějaký odvoz pro zdravé vězně. 11. května nákladní vůz přijel a po důkladné lékařské prohlídce, která vyloučila nakažení tyfem, mohla Dagmar Nebeská s několika dalšími zdravými vězni odjet domů.

Bylo jí 19 let, když se vrátila z koncentračního tábora poznamenaná řadou zákeřných chorob do normálního života. Absolvovala studia obchodní školy, po kterých začala pomáhat v rodinném podniku. Otec v lednu 1948 zemřel a matka nějaký čas vedla podnik sama do doby, než byl zestátněn národním podnikem Grafotechna. V té době proběhlo neúspěšné první manželství Dagmar Nebeské, ze kterého se narodila dcera Helena. Za svého zaměstnání v družstvu Drupol poznala svého osudového partnera a v roce 1960 se znovu vdala. Druhý manžel pocházel ze skautské rodiny, zapojil se v roce 1948 do skautského odboje a byl členem skupiny Dagmar Skálové, která obdržela v roce 1995 od prezidenta Havla státní vyznamenání. Po vyzrazení konfidentem byla celá jednáctičlenná skupina zatčena a v roce 1949 probíhal státní soud. Posledním místem, kde byl manžel vězněn, byl Jáchymov. Těžká práce v uranových dolech mu nezvratně poškodila zdraví a zemřel na leukémii.

Do Svazu protifašistických bojovníků, který se po roce 1990 přejmenoval na Československý a později Český svaz bojovníků za svobodu, vstoupila po změně vnitřní politické struktury koncem roku 1988. V roce 1989 byla zvolena do předsednictva Obvodního výboru a v únoru 1998 přijala funkci tajemnice OV Prahy 6, který má nejpočetnější, i když stále se snižující členskou základnu v České republice. Dagmar Nebeská svou práci vykonávala téměř 10 let s velkou péčí, zanícením, odpovědností a především hluboce lidským přístupem k členům, kterým bylo tou dobou již v průměru 82 let. Vždy byla připravena jim pomoci, poradit či vyřešit jejich problém. Jejich paní Dagmar byla tou, která proto, že prožila mnoho utrpení, se uměla vcítit do těžkostí druhých a bez ohledu na vlastní zdravotní problémy podat pomocnou ruku.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/nebeska ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz