Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2013 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2013 ›› Mzdová oblast ›› detail/podstránka

Mzdová oblast na rok 2013

Odměňování zaměstnanců Městské části Praha 6 a zaměstnanců jí zřízených příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění p.p. a nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a správě.

Celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 stanovuje Rada MČ Praha 6  dle § 94 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění p.p.. Současně je Radě MČ Praha 6 vyhrazeno rozhodovat o stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnancůdle § 68 odst. 2 písm. u) a § 94 odst. 1.

Návrh 2013:               celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6               prostředky na platy

                                               fyzických/přepočtených osob                                       v tis. Kč

                                                              304                                                              121.570

Z toho zařazených do:

Úřadu MČ Praha 6

             

Návrh počtu zaměstnanců pro rok 2013 vychází z přijatých organizačních opatření v průběhu roku 2012 (usnesení RMČ P6 č. 1114/12 ze dne 18.1.2012, 1308/12 ze dne 28.3.2012, 1456/12 ze dne 30.5.2012, 1630/12 ze dne 9.8.2012 a 1878/12 ze dne 7.11.2012). Různá účinnost těchto organizačních opatření (k 1.2.2012, 1.4.2012, 1.7.2012, 1.9.2012 a 1.1.2013) se v návrhu počtu zaměstnanců pro rok 2013 sice projeví jako nárůst počtu zaměstnanců, ve skutečnosti se však jedná o dopočet přepočtených osob pro celý kalendářní rok 2013.                                           

Návrh 2013:                          počet zaměstnanců                                       prostředky na platy

                                   fyzických/přepočtených osob                                                   v tis. Kč

 

hlavní činnost                                      278                                                                  111.520

zdaňovaná činnost                                 26                                                                   10.050

 

CELKEM:                                          304                                                                  121.570

 

Objem prostředků na platy

Stejně jako návrh počtu zaměstnanců i návrh objemu prostředků na platy na rok 2013 zohledňuje různou účinnost organizačních opatření přijatých v průběhu roku 2012, kdy je nezbytné zajistit finanční prostředky pro všechna pracovní místa na celý rok 2013. Výchozí základnou pro stanovení objemu prostředků na platy pro rok 2013 je platová inventura k 1.8.2012, současně byly zapracovány postupy zaměstnanců v platových stupních na základě dosažení počtu let započitatelné praxe.

Návrhy objemů prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do úřadu pro rok 2013 činí:

Hlavní činnost hrazená z rozpočtu               111.520 tis. Kč

Zdaňovaná činnost                                          10.050 tis. Kč

Celkem Úřad MČ                                         121.570 tis. Kč

 

Ostatní platby za provedenou práci

Ostatní platby za provedenou práci v hlavní činnosti ve výši 10.045 tis. Kč zahrnují dohody           o pracích konaných mimo pracovní poměr (3.500 tis. Kč), odstupné zaměstnancům ve výši 100    tis. Kč, odměny členů Zastupitelstva MČ Praha 6 (5.945 tis. Kč) a refundace ušlé mzdy či výdělku neuvolněným členům ZMČ (400 tis. Kč). 

Ve zdaňované činnosti je navrhován objem ostatních plateb za provedenou práci ve výši 350      tis. Kč a představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Organizační složka „PRO 6“

 

Návrh 2013:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                  26

prostředky na platy (v tis. Kč)                       4.100

            Zastupitelstvo městské části Praha 6 schválilo dne 18.9.2009 svým usnesením číslo 543/09 zřízení Organizační složky Městské části Praha 6. Dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění p.p, jsou pracovníci organizační složky zaměstnanci zřizovatele – Městské části Praha 6. Dle struktury organizační složky je pro rok 2013 navrhován celkový počet zaměstnanců 26 (vedoucí organizační složky, zástupce vedoucího, ekonom, 4 mistři a 19 metařů).

            Ostatní platby za provedenou práci ve výši 950 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr a vycházejí ze skutečnosti roku 2012.

PO Pečovatelská služba

Návrh 2013:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                  50

prostředky na platy (v tis. Kč)                       10.950

 

            Při tvorbě návrhu finančního plánu na rok 2013 v oblasti počtu zaměstnanců a mzdových prostředků vycházela organizace z očekávané skutečnosti roku 2012. Návrh je také sestaven v návaznosti na statistické údaje v období leden 2012 – červen 2012 o počtu prováděných úkonů a k tomu odpovídající potřeba počtu zaměstnanců. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 1.001 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr a vycházejí také ze skutečnosti roku 2012.

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Návrh 2013:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                  59,5

prostředky na platy (v tis. Kč)                       20.295

            Návrh počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2013 vychází z očekávané skutečnosti v roce 2012. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 937 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mzdova_oblast_navrh13 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.