Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 9811000 z celkového počtu 2883 vyhovujících záznamů.

náhled souboruOdpadky na křižovatce Střešovická - Na průseku
Vážení přátelé,
prosím vás o přivezení kontejnerů na odpad zpátky na místo začínající skládky odpadu v ulici Střešovická.
Minulý týden jste kontejnery odvezli neznámo kam a od té doby se na místě tvoří skládka.
Lidé sice říkají, že kontejnery odvezla policie, protože řidiči přes ně neviděli na přechod, ale to asi není pravda, je to na druhé straně a největší kontejner tam nechali.
S pozdravem, Váš M.N.

oznámeno: 04.12.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
11.12.2017 » 19:28 • Vážený pane, na základě Vašeho dotazu ohledně dočasného stažení stanoviště tříděného odpadu č. 058 v ul. Střešovická, Vám podávám podrobnější informace. Na webové stránky Prahy 6 jsme v sekci Vaším pohledem přijali upozornění na nebezpečně umístěné kontejnery na tříděný odpad. Oznamovatel zaslal fotografii s tím, že kontejnery blokují výhled řidiče na chodce. Proto jsme po dohodě se svozovou společností rozdělili stanoviště tříděného odpadu na dvě části. Ani toto opatření nestačilo, následovaly další stížnosti na nevhodně umístěné kontejnery, které i po rozdělení stanoviště zasahovaly do prostoru přechodu pro chodce. Obrátili jsme se proto na PČR se žádostí o vyjádření k této situaci. PČR vyhodnotila výhrady občanů jako oprávněné a rozhodla o novém umístění v prostoru parkoviště, kde by kontejnery nezasahovaly do rozhledových polí řidičů. Po přesunu nádob na nové stanoviště bylo s nádobami neoprávněně manipulováno, proto svozová společnost stanoviště dočasně stáhla. V současné době vytipováváme nové vhodné umístění, které by splňovalo kritéria daná PČR. Doufáme, že ke schválení nového místa dojde v nejbližší době a nádoby na tříděný odpad se co nejdříve do ul. Střešovická vrátí. Do té doby je možné k třídění odpadu využívat stanoviště v ul. Pod Novým lesem x Nový lesík a Na Dračkách x V Průhledu.
náhled souboruEvropská 39 - 45, vánoční hvězdy, keře, travnatý pás, listí
Dobrý den, děkujeme radnici za vánoční hvězdy na sloupech v Evropské ulici. Škoda, že jste je pověsili nad keře, které letos nikdo neostříhal a nad travnatý pás, který se dlouhodobě neuklízí a ze kterého dosud není vyhrabané listí (Evropská 39 - 45). Zdraví K. K.

oznámeno: 03.12.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruODPADKOPAD II
Dobrého dne přeji,

hlásím, že s příchodem listopadu se stále nic nemění a my v Břevnově ve Šlikově ulici a přilehlém okolí máme kromě listí, které milujeme,
také hojnost tříděného odpadu poctivě rozprostřeného po všech ulicích. A odpad my vůbec nemilujeme, zvláště pak na ulicích.

Vše způsobují již několik měsíců rozbité třídící kontejnery, které nelze pořádně zavřít.
Západní větry, které tudy vydatně vanou již od září, postupně vrací do ulic, co jsme kontejnerům narvali do chřtánů.


Jedná se minimálně o sadu kontejnerů umístěných u zdi na hranici ulic Šlikova/Hošťálkova, ale prosím o kontrolu i dalších skupin kontejnerů v Břevnově / tedy zejména o kontejner na plasty.
Že by byla celá sada kontejnerů za zenitem jejich životnosti?


Věřím v rychlou nápravu, ale děkovat zatím nebudu.

H. Č.
 

? Celoživotní obyvatelka P6

oznámeno: 02.12.2017
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
19.12.2017 » 13:40 • Kontejnery na Vámi zmiňovaném stanovišti v ul. Šlikova jsme nechali zkontrolovat pracovníkem svozové společnosti. Byla zjištěna závada, kvůli které musela být jedna nádoba vyměněna. Zároveň jsme požádali odpovědné pracovníky Pražských služeb o kontrolu ostatních stanovišť.
náhled souboruTříděný odpad Podbabská
Dobrý den, 

popelnice na tříděný odpad na úrovni domu Podbabská 6 pravidelně přetékají a kolem nich se kupí hromada odpadu. V případě větrného počasí pak plasty létají všude po okolí. Je možné zajistit přidání kontejneru někde v blízkosti, nebo alespoň zajistit častější vyvážení? 

Fotka je z pátečního rána.  

Děkuji M. P.

oznámeno: 01.12.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
19.12.2017 » 14:00 • Na stanoviště č.113 se papír i plast vyváží 3x týdně.Tato frekvence umožňuje v případě opakovaně zjištěné přeplněnosti nádob zažádat Magistrát o navýšení četnosti svozu, a to po splnění určitých podmínek. K podání žádosti požaduje MHMP přiložení několika fotografií z různých období, které dokládají oprávněnost požadavku. Po schválení MHMP může pak dojít k navýšení četnosti a úpravě harmonogramu svozu odpadu. To bývá záležitost několika týdnů a závisí to také na finančních možnostech Magistrátu. Stanoviště budeme ve spolupráci s příslušnou inspektorkou nějakou dobu monitorovat. Vaši fotografii uložíme. Pokud budete mít další fotografie, prosíme o jejich zaslání. Děkujeme za spolupráci.
náhled souboruNámitka proti návrhu metropolitního plánu
Dobrý den, 

chtěl bych touto cestou podat námitku proti novému návrhu metropolitního plánu, který je charakterizován takto: "Mezi hlavní cíle Metropolitního plánu patří zamezit rozšiřování zástavby o krajiny na periferii města. Namísto toho prosazuje, aby se nové budovy stavěly v transformačních územích – na místě starých továren či již nepoužívaných nádraží." 

Do tohoto cíle mi nějak nezapadá ta nehorázná snaha postavit na samém okraji chráněného Šáreckého údolí 1,5 kilometru dlouhou hradbu osmipodlažních domů souběžně s Evropskou ulicí (některé z těchto pozemků byly v nedávné době již  skoupeny spekulanty, lze to najít na katastru nemovitostí). Zajímalo by mě, který developer se na této myšlence v honbě za ziskem podepsal. 

S pozdravem M. G.

oznámeno: 01.12.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
07.12.2017 » 08:41 • Vážený pane, jsme v bodě Vaší námitky zcela v souladu, projednávání Metropolitního plánu Prahy však ještě nezačalo. Městská část Praha 6 ve spolupráci se ,,Spolky" připravuje režim připomínkování pomocí internetové aplikace na adrese metroplan.jamiio.com, kde se můžete zaregistrovat již nyní. Zároveň bude Vaše námitka dána do projednávání naším odborem i přímo. Děkuji Vám za Váš zájem, s pozdravem.
náhled souboruSukova x Dr. Zikmunda Wintra
Nepořádek kolem nádob na sberny odpad.

oznámeno: 27.11.2017
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
07.12.2017 » 11:24 • Nepořádek na chodníku byl uklizen.
náhled souboruPoškozený obrubník
Dlouhou dobu poškozený obrubník v ulici Ciolkovského u domu č. 859. M. N.

oznámeno: 26.11.2017
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
30.11.2017 » 13:49 • Postoupeno majetkovému správci, tj. Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruObrubnik v ulici Ciolkovskeho
Dobrý den, 

Někdo byl „šikovný“ a takto se popral s obrubníkem na úrovní domu Ciolkovského 5. Budeme rádi, když budeme moct opět na tomto místě parkovat.  

Děkuji
K.K.


oznámeno: 26.11.2017
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
30.11.2017 » 13:51 • Postoupeno majetkovému správci, tj. Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruKřižovatka Goetheho
Dobrý den! 

Děkuji za možnost vyjádřit se touto cestou k problémům na Praze 6. Prosím vás o brzké řešení situace křižovatky ul. Goetheho a Papírenské, ilustrační foto z mapy.cz v příloze. Jedná se o velmi nebezpečnou křižovatku, která je navíc chodci a hlavně dětmi často využívána vzhledem k tomu, že leží na trase do Stromovky. 

1. chybí jasné označení přechodů pro chodce, jak vodorovné, tak svislé. Obzvláště směrem z Papírenské nahoru. Přechod "z ostrůvku" směrem k autobusové zastávce Nemocnice Bubeneč směr na Hradčanskou není vůbec. Člověk tam nemá jak bezpečně přejít. 

2. nejde bezbariérově najet na ostrůvek a člověk s kočárkem se tam o to déle v tak nebezpečném úseku silnice pohybuje. 

3. po nedávné opravě vodovodu došlo k tomu, že dlažební kostky jsou položeny nedbale a nejsou ani řádně zasypány. Již dvakrát se mi stalo, že se mi mezi nimi zablokovalo kolečko u kočárku. Vzhledem k chybějícímu značení přechodu pro chodce je to o to nebezpečnější situace.  

4. opakovaně se mi též stává (každý týden jednou), že řidiči jedoucí z ulice Papírenské a chtějící odbočit doleva do Goetheho přehlédnou přikázaný směr jízdy a vjedou do protisměru. Opět - s kočárkem - jde o život. 

Myslím, že tato křižovatka, kterou hojně využívají matky z dětmi, běžci a návštěvníci Stromovky stejně jako my, kteří tu bydlíme, si zaslouží urychlené zpřehlednění, nejlépe pomocí světelné signalizace a/nebo vhodnou úpravou povrchu, aby bylo řidičům zřejmé, že se v tomto místě často vyskytují chodci. 

Za řešení situace děkuji, s pozdravem, 

B. V.

oznámeno: 26.11.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
20.12.2017 » 14:09 • Dobrý den, ad 1) Umístění přechodu přes Goetheho není v tuto chvíli možné a bezpečné (za nepřehlednou zatáčkou, s ohledem na vzájemné situování konce chodníku a dopravního ostrůvku by navíc musel být šikmo. Připravuje se však komplexní přeřešení křižovatky, kde se bude myslet i na nový přechod. Nedostatky na dopravním značení (tedy mj. sjeté - špatně viditelné vodorovné značení) lze hlásit na www.tsk-praha.cz v sekci Hlášení poruch závad. ad 2) Taktéž bude řešeno v rámci projektu úprav křižovatky. ad 3) Závady ve stavebně-technickém stavu komunikací (výtluky apod.) lze hlásit taktéž prostřednictvím výše uvedeného portálu. ad 4) Nemáme tuto zkušenost, ale samozřejmě nelze vyloučit, že se občas takový případ stane, byť pravděpodobně nejde o přehlédnutí, nýbrž úmysl s vědomím protiprávního jednání. Opět se vyřeší novou úpravou křižovatky.
náhled souboruNeutěšený stav ulice Africká
Dobrý den, ulice Africká je velice poškozena stavbou AFI, při pokládce teplovodu došlo k porušení jednotlivých vrstev vozovky. Práce jsou nedodělané, termín a rozsah oprav nikde neuveden. Vozovka velice znečištěna, občas neprůjezná kvůli stavební technice či výkopům (bez předchozí informace). Žádám i kontrolu stavu a opravu vozovky. Děkuji.

oznámeno: 26.11.2017
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruNebezpečné ohořelé budovy u nádr. Veleslavín
Dobrý den, prosím o vyřešení nebezpečných a ostudných ohořelých budov mezi nádržím Veleslavín a metrem Veleslavím. Do budov se stahují bezdomovci a občas si tam hrají i děti. Děkuji.

oznámeno: 26.11.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
23.05.2018 » 15:01 • Na zmíněný objekt, který se nachází na pozemku Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) bylo již v roce 2016 vydáno Drážním úřadem SŽDC "Rozhodnutí" o odstranění stavby, které však dosud nebylo realizováno a v tuto chvíli probíhá soudní řízení. Na podnět MČ Praha 6 do jednání vstoupilo i hl. m. Praha s nabídkou odkoupení objektu a úhradou nákladů spojených na jeho odstranění a následným využitím prostoru na "Záchytné parkoviště". Tato jednání dosud probíhají.
náhled souboruRE: rozbitý chodník ( oznámeno 26.11.2017)
Dobrý den,  

po nedávné opravě je chodník opět rozbitý – zřejmě je potřeba na tento roh, který občas přejede při zatáčení nákladní auto, dát jiný typ dlažby. 

F. K.

Dobrý den   

Zasílám podnět a prosím o opravu – již několik dlouhých měsíců rozbitý chodník na rohu ulic U Beránky a Pražákovská, viz přiložená fotografie.   

Děkuji

oznámeno: 26.11.2017
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
27.11.2017 » 17:36 • Požadavek na opravu byl předán správci komunikací.
náhled souboruNa Dlouhém lánu x Nechanského
Po rekonstrukci nájezdu do dvora zůstaly chodníky bariérové s obrubnikem bez nájezdu pro kočárky. Nacházíme se před základní školou, prosim o zjednani nápravy se stavebníkem.

oznámeno: 26.11.2017
stav:  probíhá řešení 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruOdpadky
Dobrý den, v parku u ulice Diskařská nad ulicí Nad Závěrkou je již delší dobu hromada odpadků. Je za stromem před plotem domu s vchodem Nad Závěrkou 9, tudíž s cesty vedoucí parkem není vidět. Bylo by možné odtranit? Děkuji. Z.

oznámeno: 24.11.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
27.11.2017 » 12:20 • Úklid zajistí pracovníci organizační složky PRO 6 v co nejkratším možném termínu.
náhled souboruLampa co nesvítí. Ulice Loutkařská.

oznámeno: 24.11.2017
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
27.11.2017 » 12:53 • Předáno správci veřejného osvětlení, tj. PRE a.s. k zajištění opravy.
náhled souboruVánoční stromeček
Dobrý den,
Vánoční stromeček na Vítězném náměstí již stojí. Je krásný.
Neuvažovala Praha 6 o zasazení živého stromku na toto místo? ( jako např. v Břevnově)

Přeji krásné svátky a klidný advent.
A.H.

oznámeno: 24.11.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
23.05.2018 » 16:57 • Dobrý den, o vysazení živého stromu v této lokalitě se neuvažuje. Jedná se o reprezentativní místo, do kterého by musel být osazen strom poměrně velkých rozměrů, což by si vyžádalo nemalé finanční prostředky, navíc s ohledem na umístění inženýrských sítí by výsadba nebyla možná.
náhled souboruschodiště bez bariér?
Dobrý den, 

      mohla by se Praha 6 prosim zasadit o úpravu schodiště v takzkvané "myší díře" - spojnice Chotkovy sady - Malostranská? Jde o schodiště, které bohužel nemá kolejnice pro kočárky, kola apod. Jde o přechod mezi Prahou 6 a Prahou 1 a bohužel přes Chotkovy sady to také s kočárem nejde. Myši díra zřejmě již spadá pod Prahu 1, ale jistě iniciativa MČ Phy 6 v komunikaci s Prahou 1 v této věci může pomoci i lidem ze Šestky. (Pro představu, jak je strmé schodiště řešeno v Podolí posílám také foto). Děkuji.

oznámeno: 24.11.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
23.05.2018 » 15:04 • V tomto případě Vám doporučujeme obrátit se přímo na správce komunikací, tj. Technická správa komunikací a.s., Řásnovka 8, Praha 1 s písemnou žádostí o vybudování bezbariérového přístupu.
náhled souboruoznámeno: 18.09.2017 stav: probíhá řešení - JAK ??
Vyřešeno? - Nove rozvody kabelove televize na sidlisti Dedina
Provizorní vedení kabelové televize vzduchem firmy Planet A nadále trvá mezi domy ve Šmolíkově ulici. Při výkopech ostatních firem se i přes upozorňování a sliby k podzemnímu vedení optickým kabelem nepřipojili. Na provizorní a DOČASNÉ je víc než pět let opravdu moc!  

Jako potvrzení kopíruji upozornění z 13.03. 2012, vyřešeno 25.04. 2012! 

Nove rozvody kabelove televize na sidlisti Dedina
Na sidlisti na Dedine, zjemna mezi nizsimi panelovymi domy v ulici Navigatoru a okolnich ulicich se v poslednich mesicich objevili opravdu "profesionalne" provedene rozvody kabelove televize formou prevesu kabelu vzduchem. Podle meho nazoru a objevujicich se letacku ve schrankach jde o rozvody firmy Planet A a.s. alias A1M Networks. Mel jsem za to, ze prevesy kabelu se v Praze jiz nejakou dobu nepovoluji.

oznámeno:
13.03.2012uzavřeno: 25.04.2012
stav: vyřešeno  

postup řešení:
26.03.2012 » 14:39 • Bude provedena kontrolní prohlídka na místě, abychom zjistilli, komu kabely patří a stanovili další postup.
25.04.2012 » 08:55 • Vrchní vedení jako provizorní řešení je skutečně ve vlastnictví společnosti Planet A, a.s., Jemnická 326/11, 140 00 Praha 4 - Michle, která v současné době upřesnila projektové řešení kabelového vedení v zemi a požádala odbor výstavby o umístění stavby v územním řízení. Následně bude vrchní vedení odstraněno.Dle §103 odst.1) písm.b) bod 1. zákona č. 183/2006Sb. ( stavební zákon) nevyžaduje nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, včetně jejich opěrných bodů stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 

J. Z.

oznámeno:
18.09.2017
stav: probíhá řešení


oznámeno: 21.11.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
18.12.2017 » 14:22 • Podle platné úpravy vyžaduje podzemní optické kabelové vedení rozhodnutí o umístění. Z evidence odboru výstavby vyplývá, že k žádosti společnosti Planet A, a.s. bylo vydáno pod č.j. MCP6 053158/2012 ze dne 12.7.2012, spisová zn. SZ MCP6 033609/2012/OV/Če územní rozhodnutí na umístění optické sítě společnosti Planet A, a.s. na sídlišti Dědina. 1. Jednalo se o trasu kabelového vedení umístěnou v ulicích Pilotů, Parašutistů, Šmolíkova, Dědinská, Navigátorů, Radistů, Rubličova, Družicová, Žukovského, Pod Cihelnou, Hodčina, Častavina, U Silnice, Radčina, Svatavina, Nová Šárka, U Valu. Z evidence není zřejmé, zda bylo toto vedení kolaudováno, resp. realizováno. Podle aktuální právní úpravy obsažené v § 18 odst. PSP se vedení elektronických komunikací v zastavitelném území umisťují pod terénem.
náhled souboruKafkova 18
Už týden firma využívá veřejné prostranství jako skládku materialu

oznámeno: 20.11.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
21.11.2017 » 12:31 • Děkujeme za upozornění. 21.11. již byla uvedená adresa bez závad. I nadále se na tuto lokalitu zaměříme.
náhled souboruStrom - toto je vysledek?
Ulice: Nova Šárka

Pondeli 13.11.2017 byl porazen strom (za to dekujeme) viz predchozi oznameni o mrtvem stromu. Nicmene dnes je 20.11.2017 a porazeny strom tu stale lezi 

Prosime uklidit do puvodniho stavu a vytrhnout koren a zacistit okoli

oznámeno: 20.11.2017
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?vynechat=980&crc=ab3c1769b19f7a90a3839bf5143ed67e ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz