Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 81100 z celkového počtu 2870 vyhovujících záznamů.

náhled souboruOpakovaná žádost o slumu bezdomovců
Dobrý den, 23.9. Jsem vkládala fotografie nelegálně zřízených bezdomoveckých příbytků a nepořádku, který kolem sebe tato komunita šíří. Od zveřejnění mé stížnosti se nestalo vůbec nic, naopak se počty stanů zvýšily, stejně jako množství odpadků. Žádám o urychlené řešení a ne pouze v podobě vašeho komentáře, že je požadavek v řešení. Děkuji. K. K.

oznámeno: 07.01.2020
stav:  probíhá řešení 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruNedostatečná kapacita kontejnerů a jejich okolí - Staré Náměstí
Dobrý den, 

Nejprve mi dovolte vám popřát vše nejlepší do nového roku. 

Hlavně hodně zdraví a pevné nervy při řešení problémů naší městské části. 

Rád bych se na vás obrátil se žádostí o navýšení kapacity kontejnerů na tříděný odpad na ulici Staré náměstí a úpravu jejich okolí. 

Kontejnery jsou většinu času plné, lidé nechávají odpadky v jejich bezprostředním okolí, což má při větrném počasí za následek jejich nekontrolovatelné šíření do krajiny. 

V příloze posílám pár fotek z poslední doby. 

Mnohdy se jedná o velmi nepěkný pohled, jak můžete sami vidět na přiložených fotografiích. 

Vybudování přístřešku pro kontejnery a navýšení jejich počtu, by mohlo zásadním způsobem zlepšit čistotu přilehlého okolí a zabránit volnému šíření odpadků do krajiny a přilehlého potoka.  

V době stále většího tlaku na ochranu životního prostředí bych tento krok určitě přivítal nejen já, ale i ostatní obyvatelé a návštěvníci našeho města. Jakákoliv akce je lepší než stávající stav. 

Předem děkuji za vaši reakci a případnou akci k nápravě. 

S pozdravem a přáním hezkého dne, 

P. B.

oznámeno: 07.01.2020
stav:  probíhá řešení 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruProsba o úpravu pěšiny
Dobrý den, 

již dlouhodobě mají lidé bydlící v oblasti parku Královka vyšlapánu cestičku od konečné tramvaje č. 23 směrem ke svým domovům. Je hojně využívána. Ráda bych se zeptala, zda by bylo možné jí dát oficiální ráz úpravou třeba na mlatovou cestu, jaké jsou na Ladronce. Aby ji zůstal přírodní charakter, ale lidé by nemuseli šlapat po blatě v období dešťů apod. 

Předem děkuji, 

MB

oznámeno: 07.01.2020
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
13.01.2020 » 10:02 • Dobrý den. Přijali jsme Váš podnět na úpravu vyšlapané cesty v ploše zeleně vedle zastávky tramvají č. 23 pod parkem Královka. Při posouzení na místě se ukázalo, že se jedná spíše o malou pěšinku. Frekvence chodců zde nebude příliš velká. Navíc tato plocha je poměrně malá na to, abychom zde budovali oficiální cestu. V místě se nachází velké množství vzrostlých stromů s čímž přirozeně souvisí i rozsáhlý kořenový systém, který znemožňuje stavební zásahy do hloubky, které jsou nezbytné při budování štěrkového lože cesty či osazování obrubníků. Navíc je plocha svažitá, což pro mlatovou úpravu také není ideální. Z výše uvedených důvodů zde proto oficiální cestu budovat nebudeme. Chodci mají možnost dostat se k zastávce po zpevněném chodníku, i když je to o kousek delší. Situaci v místě budeme nadále sledovat. V případě rapidního zhoršení bychom případně vyšlapanou cestu vysypali drcenou borkou, aby nebyla při deštích tak rozbahněná. Nyní ji však přiznávat nebudeme.
náhled souboruÚklid listí - křížení ulic Závěrka a za Strahovem
Dobrý den, 

ráda bych Vás požádala o odklizení listí v příjemném parčíku na křížení výše uvedených ulic. Nejen na tomto místě, ale i na mnoha jiných /např. pod mostem u parku Na Královce, podél chodníku/ proběhl podzimní úklid částečně tak, že bylo listí nafoukáno na plochu mimo chodník a tím to úklidová četa považovala za vyřízené. Jakmile se zvedne vítr, je-li listí tou dobou zrovna suché, vítr ho leckde rozfouká zpět na chodník a vozovku. 

Předem děkuji a přeji hezký nový rok, 

MB

oznámeno: 07.01.2020
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
08.01.2020 » 15:55 • K úklidu listí byl vyzván majetkový správce komunikací.
náhled souboruodvoz odpadu Sukova
Dobrý den, 

zajímalo by mě, kdo plánuje trasy odvozu odpadu. Dnes, jako už mnohokrát, se opět sešly dva automobily na svoz odpadků na rohu ulic Sukova a Dr. Zikmunda Wintra přesně v čase 8:40. Vzhledem ke dvěma základním školám je to přesně čas, kdy je tam obrovský přetlak dětí a aut. Popelářské auto často má ve zvyku ještě couvat v protisměru jednosměrnou ulicí Sukovou a vytlačovat najíždějící auta rodičů s dětmi. Policejní hlídky u přechodů to odmítají řešit s tím, že oranžové majáky mají výjimku. Přitom o 20 minut dříve nebo později není v lokalitě ani noha. Dalo by se to nějak řešit prosím? Děkuji.  

R. Č.

oznámeno: 06.01.2020
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
08.01.2020 » 09:41 • Vážený pane, Váš dotaz jsme postoupili odpovědným pracovníkům svozové společnosti Pražské služby k vyjádření – viz níže. „S podobnými požadavky se setkáváme dost často a nelze vyhovět všem. Ve zmiňované oblasti jezdíme odpady, jak separace tak směsný odpad, prakticky každý den, přitom jsou zde i další školy či školky (Charlese de Gaulla, Terronská) a odklonit všechny naše vozidla prostě nelze. To, že ve zmiňovanou dobu se zde pohybovala 2 vozidla, je více méně náhoda a rozhodně to není pravidlo. Závěr: Budeme se snažit naší činností omezovat naše občany co nejméně, v opačném případě prosíme o trochu shovívavosti a vzájemné tolerance.“
náhled souborukontejnery v ul. Čílova
Dobrý den, 

v příloze zasílám fotografie ze začátku ulice Čílova na Petřinách (před vchodem do čísla 1), je to křižovatka před ZŠ - takhle je to bežný stav. Jedna část problému je, že kontejnery jsou neustále přeplněné.. Často tu fouká a odpadky (typicky igelitové pytle) jsou rozfoukané v keřích, na stromech a všude na ulici.  

Druhá věc je ta, že se tu potuluje velká řada lidí, kteří pravidelně probírají popelnice - takže se mi nejednou stalo, že něco vyhodím a za chvilku se v těch "mých věcech" někdo přehrabuje. Nehledě na to, že tu kontejnery často hoří a to už vůbec nemluvím o tom, že je to šíleně neestetické.. Nejen kolem toho chodit, ale třeba snídat a koukat na to z okna....  

Myslím, že řešením by mohly být zahloubené kontejnery v zemi - ty například hezky vyřešily podobnou situaci na druhém konci ulice před Žabkou.  

Budu moc vděčná za zpětnou vazbu. Štve mě to fakt neuvěřitelně a pochybuji, že jsem sama...  

Přeji hezký den,  

S pozdravem  

A. P.

oznámeno: 03.01.2020
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
13.01.2020 » 08:56 • Vážená paní, na stanovišti č. 071 Nad Alejí 1881/29 se papír vyváží 4x týdně a plast dokonce 5x týdně. Do dnešní doby nemáme žádné informace o tom, že by docházelo k pravidelnému přeplňování jednotlivých komodit. Vzhledem k tomu, že svoz odpadu zajišťuje a hradí Magistrát hl.m.Prahy ze svého rozpočtu, požadují pracovníci odboru ochrany prostředí MHMP přiložit k žádosti o navýšení několik fotografií z různých období, které dokladují oprávněnost požadavku. Na fotografii musí být zachyceno celé stanoviště s přeplněnou nádobou, a to včetně volně loženého odpadu vedle kontejneru. Stanoviště budeme nějakou dobu monitorovat. Vzhledem k tomu, že se na území Prahy 6 nachází 256 stanovišť tříděného odpadu, vítáme při zajišťování požadovaných důkazů spolupráci s občany, kteří bydlí v blízkosti separací a mají tak možnost pružně reagovat na nastalou situaci. Pokud budete mít k dispozici další fotografie přeplněných nádob, prosím o zaslání. Kromě svozu se na každém stanovišti provádí tzv. doúklid kolem nádob, zde k němu dochází každý všední den. Nepořádek, který občas zůstává i po vyvezení kontejneru, je způsoben tím, že vývoz a doúklid zajišťuje jiná svozová posádka. A protože není možné stanovit pevnou dobu provedeného úklidu tak, aby vždy probíhal přesně po svozu jednotlivých komodit, může se stát, že i po vyvezení kontejneru zůstává do příjezdu úklidové čety v prostoru stanoviště odpad, který pak vítr při nepříznivých povětrnostních podmínkách rozfoukává po okolí. Jiný systém bohužel nelze nastavit. Vybudování nových stanovišť podzemních kontejnerů je finančně nákladné, proto se primárně umisťují do velmi silně vytížených míst, kde k vývozu komodit dochází 7x týdně, případně jsou zde nádoby zdvojené a navýšení svozu již není možné. Před několika lety byla pořízena prověřovací studie vhodných umístění PK. Na tomto stanovišti o změně venkovních kontejnerů na podzemní neuvažujeme z důvodu výskytu podzemních sítí. Pro doplnění uvádím, že ani zřízení podzemních kontejnerů nezabrání lidem tvořit nepovolené skládky v prostoru stanoviště. Dle vyjádření svozové společnosti totiž dochází k přeplňování kontejnerů často tím, že je ucpán otvor pro vhoz odpadu. Z bezpečnostních důvodů je malá velikost vhazovacího otvoru. Proto je třeba přizpůsobit velikost odhazovaného odpadu velikosti otvoru, aby nedocházelo k jeho ucpání. Nádoby nebývají plné, ačkoliv je v okolí hromada volně loženého odpadu.
náhled souboručástečne vyvrácená značka
Dobrý den,

chci nahlásit částečně vyvrácenou značku před břevnovskou poštou.

Děkuji předem.

E.M.

oznámeno: 02.01.2020
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
03.01.2020 » 12:15 • Dobrý den, městská část nemá v gesci údržbu značení, nicméně podnět jsme předali příslušnému správci. Případné další podněty na obnovu/opravu značení lze zadávat na webu www.tsk-praha.cz V daném případě dojde k odstranění značky, jelikož se nachází uvnitř zóny zákazu stání a dle projektu měla být již dávno odstraněna.
náhled souboruUl. Antonína Čermáka
Prosím o ořezání keřů bránící chůzi po chodníku u bus zastávky nem. Bubeneč.

oznámeno: 01.01.2020
stav:  probíhá řešení 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruRozbité sklo světla u zříceniny Baba

oznámeno: 26.12.2019
stav:  probíhá řešení 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruOprava atrakce
Dobry den, 

Prosim o opravu atrakce na hristi u ulice Zavadilova.  

Moc děkuji  

T. G.

oznámeno: 24.12.2019
stav:  probíhá řešení 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruPodnět na úklid
Dobrý den,  

po delší době jsme se vrátili do ČR. Rád bych nahlásil, že v onom zeleném pásu, který kopíruje Maratónskou ulici (vzrostlé stromy, ve svahu), je hodně odpadků. Řekl bych, ze je tam házejí lidé právě z ulice. Nyní, když „sedlo“ listí, je to krásně vidět. Prosím, ukliďte nám ty odpadky… 

Děkujeme.  

P. T.

oznámeno: 21.12.2019
stav:  probíhá řešení 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruKoš na psí exkrementy
Prosím o umístění koše a sáčků na psí exkrementy do “parku” mezi ZŠ svobody a ZŠ Emy Destin. Nebo alespon cedule o zákazu venčení psů. Psích hromádek je tu víc než dost.
Děkuji A.H.

oznámeno: 21.12.2019
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
13.01.2020 » 09:02 • Dobrý den, stojan na sáčky na psí exkrementy je umístěn z obou stran příchozích chodníků k danému „parčíku“. Umisťovat tedy další toto zařízení v tak krátkém úseku nepovažujeme za nutné, navíc i nevhodné – vzhledem k tomu, že se jedná o plochu veřejné zeleně bezprostředně u vchodu do základní školy. Cedule „zákaz venčení psů“ nemají žádný legislativní základ, neboť dle obecně závazné vyhlášky pes - pokud je na vodítku – může na pozemky veřejné zeleně vstoupit. Majitel je samozřejmě povinen po něm uklízet. A zde je ten problém – v neukázněných a bezohledných majitelích psů. Požádáme v tomto ohledu o součinnost Městskou policii a zintenzivníme úklid této plochy před školou.
náhled souboruOprava dlažby
Prosím o opravu dláždění chodníku v ulici Fastrova.

oznámeno: 20.12.2019
stav:  probíhá řešení 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruChodník
Dobrý den, před domem Terronská 14 jsou velké problémy s psími exkrementy. Takto to vypadá všude, kam se podíváte. Ze zaparkovaného auta se téměř nedá vystoupit. Kdo o problému neví, určitě si domů něco odnese na botách. Občas se člověku zvedá žaludek. Problém jsme nahlásili i Městské policii, bohužel nám nedali žádnou naději na zlepšení.  

Po chodníku občas projede čisticí vůz, ale čistí jen hlavní část chodníku. V podstatě tyto části chodníku nikdo nečistí. Co s tím? Máme se smířit s touto situací? Moc se nám nechce. hrozíme se zimy, kdy ani neprší a psí záchody se nesplachují.  

E. K.

oznámeno: 18.12.2019
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
18.12.2019 » 13:33 • Problém neuklizených psích exkrementů řešíme na celé Praze 6 a v poslední době zaznamenáváme výrazné zhoršení. Městská část má na chodnících umístěné stojany se sáčky na psí exkrementy a více než 1000 odpadkových košů. V centrální části Dejvic a Bubenče probíhá úklid chodníků 2x týdně, ale pes chodník znečistí několikrát denně. Není tedy v našich silách udržet je po celý den čisté. Chtěli bychom upozornit, že za úklid exkrementů zodpovídá průvodce psa a ne městská část.
náhled souborutakto je "opraven` chodník u domu Hošťálkova 37
Dobrý den, takto je "opraven` chodník u domu Hošťálkova 37 od Technologie
hl.m. Praha, kdy je poničená mozaika dlažby a také její výška neodpovídá okolní dlažbě, super se o to dá zakopnout, prosím o zjednání uvedení do původního stavu po dvou výkopech. Děkuji R.H.

oznámeno: 17.12.2019
stav:  probíhá řešení 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruPřechod pro chodce Ankarská nad Markétou
Dobrý den, nešlo by instalovat výkonnější lampy nad přechod pro chodce v ulici Ankarská v úrovni MHD zastávky nad Markétou? Při cestě od Vypichu je umístěn na mírném horizontu a protijedoucí auta oslňují. Chodci bez reflexních prvků nejsou téměř vidět.  

Předem děkuji za zvážení.

oznámeno: 17.12.2019
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
18.12.2019 » 13:32 • O zajištění přisvětlení třech přechodů pro chodce na ulici Ankarské bylo žádáno v rámci akcí BESIP MHMP letos v březnu, a to včetně přechodu uvedeného. Zatím nemáme informaci o zařazení k přípravě.
náhled souboruStřepy na hřišti u Domu sv. rodiny
Dobrý den, 

11. prosince jsme šly s dcerou na hřiště k Domu sv. rodiny na Petřinách. Válely se tam odpadky (papírové tácky, pytlíky od brambůrků atp.), ty jsme uklízely. Postupně jsme zjišťovaly, že jsou houpačky pomazané červenou barvou (marmeládou?). Kolem hradu s klouzačkou jsou rozdrcená CDčka, velké střepy jsme se snažily odklidit, ale poté je tam hodně malých, které nešly odklidit a sesbírat v písku. 

Prosíme, o odklizení střepů, co se nám nepovedly sesbírat.  

Děkujeme, rády na hřiště chodíme 

P. S. 

P.S. Omlouvám se, nenapadlo nás fotit a poslat fotografie.

oznámeno: 11.12.2019
stav:  probíhá řešení 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruKontejner způsobující nebezpečnou překážku
Tuto překážku v ulici NaKrutci jsme nahlásili Městské policii dne 5.12. Řekli nám, že nemají moc se s tím vypořádat, a předali vám ji. Kontejner je stále na svém místě. Neexistují žádné varovné signály a nesvítí v noci. Kopec je velmi strmý (12%) a za špatného počasí je velmi nebezpečný. Stavební práce se provádějí v domě na soukromém pozemku Krutec, se kterým nemáme povolen kontakt. Prosim vas, postupujte rychle, abyste jej odstranili! 

Dekuji

oznámeno: 10.12.2019
stav:  probíhá řešení 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruKoloběžka uprostřed chodníku!
Dobrý den,
opět odstavená koloběžka uprostřed chodníku...!
Bylo by dobré nastavit s provozovatelem mnohem duchaplnějsí pravidla pro jejich používání.Proč se uživateli  tímto způsobem takto zaparkovat podaří?.. nemělo by to být vůbec možné.
A to nepíšu o situaci,kdy se koloběžka uprostřed noci vybije a začne pípat! Absolutně není možné najít kontakt na provozovatele!
Tímto Vás žádám o nápravu.Provozovatel má s MČ jistě uzavřenou smlouvu,nebo mu bylo Vámi vydáno povolení k provozování činnosti.
Děkuji

oznámeno: 09.12.2019
stav:  probíhá řešení 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruParkování
Dobry den

Rad bych požádal o častější kontrolu parkování na Orechovce. Od 17.11 co byli zavedeny v okolí modré zóny se zde stal nešvar parkovat v křižovatkách a úplně u hranic přechodu. Ve vyhlášce je jasně stanoveno jaká vzdálenost se má dodržovat od hranice křižovatky a od přechodu pro chodce. Velké auta počínaje od dodávek až po popelář mají velký problém těmito místy projíždět. Horší nešvar je parkovat u přechodu. Malé dítě které půjde například ze školy za takto zaparkovaném aute se lehce přehledné a pak bude pozdě něco řešit až se něco stane. Fotka je z ulice Východní -Spalova ale stejná situace se děje i v ulici Západní - Lomena a v dalších místech blízko MHD
Děkuji

oznámeno: 05.12.2019
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
16.12.2019 » 11:48 • Dobrý den, váš podnět byl postoupen kompetentnímu orgánu a to městské policii Prahy 6. MČ nemá pravomoce k řešení nastalé situace, příště se prosím obracejte přímo na MP Prahy 6.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?vynechat=80&crc=6be9f75860f83324f7f060eeef5acfa5 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz