Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 401420 z celkového počtu 2247 vyhovujících záznamů.

náhled souboruA Bělohorská po tom co obecní úřad už rok a něco situaci řeší. No čára není zeď.

oznámeno: 05.10.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
10.10.2017 » 12:30 • Dobrý den, dopravní značení, zakazující zastavení, tam je, o umístění sloupků či zábradlí s ohledem na blížící se rekonstrukci ulice neuvažujeme (zasadíme se, aby projekt řešil stavebně).
náhled souborupovalený kontejner na oděvy
Dobrý den,
opět je povalený kontejner na oděvy vedle polikliniky Pod Marjánkou. Buď jde o poryv větru, nebo o vandalství. Nešel by nějak zabezpečit?
Děkuji obyvatelka Břevnova

oznámeno: 04.10.2017
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
04.10.2017 » 13:08 • Děkujeme za upozornění, kontejner byl již postaven.
náhled souborunechtěný budík...
Dobrý den, 

dnes 3.10. ve 3hodiny 45min. mě již pravidelně probudil pracovník komunálních služeb , který připravoval za neuvěřitelného rachotu popelnice 

k odvozu odpadu,který proběhl zhruba o 2 hodiny později v 5:45.Toto probíhá pravidelně při odvozu odpadu a dost mě tato bezohlednost trápí. 

Šlikova ,Praha 6  

Děkuji...

oznámeno: 03.10.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
09.10.2017 » 12:19 • Vážený pane, dle vyjádření svozové společnosti se jedná o dohodu mezi zákazníkem a Pražskými službami, podloženou smlouvou o nadstandardních službách (vynášení nádob z pozemku na místo + případné používání klíče). Vzhledem k tomu, že se mnohdy jedná o činnost vykonávanou v době nočního klidu, jsou zaměstnanci, provádějící tuto službu, povinni chovat se tak, aby nepoškodili schody, dveře, podlahy apod. a aby nepůsobili hluk (více než nezbytný). Pokud Vás tento hluk obtěžuje, spojte se přímo se svozovou společností, jejíž pracovníci záležitost prověří a v rámci možností se pokusí zjednat nápravu. Další možností je, že vlastník nemovitosti (zákazník) vypoví smlouvu o nadstandardní službě a nádoby si bude připravovat sám.
náhled souboruNová prkna na můstek přes Nebušický potok?
Dobrý den. 

Bylo by možné nechat zhotovit nová prkna na můstek přes Nebušický potok? 

Je to hojně využívaná spojnice pěšími i cyklisty ze dna údolí (žlutá turistická a cyklo A17) nahoru ke Gabrielce (zelená turistická a cyklo 0077, později A171) 

Můstek se nachází v lokalitě Gabrielka na dolním konci asfaltové silnice vedoucí dolů z ulice Truhlářka (konec asfaltu před branou na pozemek č. 1154 v K.Ú. Nebušice, odtud můstek směřuje přes potok k bráně na pozemek č.1156). GPS: N 50°6.68127`, E 14°20.99943` 

V.Š.

oznámeno: 03.10.2017
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
04.10.2017 » 12:20 • Požadavek na opravu poškozené lávky, byl předán správci vodního toku, tj. Magistrátu hlavního města Prahy, odboru životního prostředí.
náhled souboruMMS-foto, tříděný odpad

oznámeno: 02.10.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
04.10.2017 » 12:19 • Na stanovišti č. 189 se papír vyváží 4x týdně, plast 5x týdně. Situaci budeme nějakou dobu monitorovat. Pokud zjistíme, že se kontejnery pravidelně přeplňují, podáme na MHMP žádost o navýšení četnosti svozu.
náhled souboruPropad chodníku
Propadlý chodník v ulici Sartoriova , před domem č.27/11. Cesta vedoucí směrem ke klášterní zahradě. 

Děkuji.

oznámeno: 30.09.2017
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
04.10.2017 » 13:14 • Děkujeme za podnět. Jedná se o vzniklou kavernu pod povrchem chodníku. Požadavek na provedení opravy byl předán na TSK.
náhled souboruTříděný odpad v Lotyšské
Krásné zákoutí u parku. Vydrží nám i přes sobotu a neděli ? A udělí někdo někomu pokutu ? A vůbec, dostal už někdo vypsanou pokutu až 30 000 Kč za odkládání odpadu mimo kontejnéry ?
 

P. Š.

oznámeno: 29.09.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
04.10.2017 » 13:15 • Doúklid stanoviště č. 261 Lotyšská se provádí každý den, kromě soboty. Při pondělní kontrole bylo zjištěno, že je stanoviště řádně uklizeno.
náhled souboruporažená značka
Dobrý den, 

na začátku ulice Nikoly Tesly nějaký vandal vyvrátil značku, která  

se nyní povaluje v přilehlém trávníku. Prosím o opravu. Děkuji.

oznámeno: 28.09.2017
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
04.10.2017 » 13:17 • Závada odstraněna.
náhled souboruRE: parkování na zákazu zastavení před ZŠ Marjánka, Bělohorská ulice
Dobrý den, 

rád bych se připomněl s dotazem ohledně porušování zákazu zastavení před ZŠ Marjánka na Bělohorské ulici (viz níže). Jediný, kdo na můj dotaz zareagoval byla MP Praha 6, které tímto děkuji. Pan M., ani paní N. zřejmě nepovažují níže uvedené za problém, což by vysvětlovalo i celou situaci na uvedeném místě, která si nemění. Zkusil jsem ještě přidat kontakty na hl. m. Prahu a místní oddělení Policie ČR. 

V pondělí 25.9., jsem vedl své děti do školky a situaci dobře ilustruje přiložená momentka, čas cca 7:53. Opět standardně auty zaplněný chodník, opodál příslušník Policie ČR dohlížející na bezpečnost chodců na přechodu. Od policisty jsem se dozvěděl, že existuje dohoda mezi Magistrátem hl. m. Prahy a PČR, na základě které se porušování zákazu zastavení na tomto místě toleruje. Prý ve chvíli, kdy chtěli řešit porušování zákazu zastavení, začala hlasitě protestovat ředitelka ZŠ Marjánka s tím, že mají kontrolovat pouze přechod. Jaký smysl má dostat bezpečně děti na chodník, kam najíždí auta?! Na chodníku přece není chodec tolik ve střehu, jako na přechodu, protože považuje chodník za „svůj“ prostor… 

Můžete mi prosím vyvrátit/potvrdit, že skutečně existuje dohoda Magistrátu hl. m. Praha/ZŠ Marjánka s PČR a MP, aby se na uvedeném místě tolerovalo porušování zákazu zastavení? Mohu na tomto místě parkovat například během víkendu?  

Děkuji za Vaše reakce a Váš čas. 

S pozdravem  

P. J.

oznámeno: 26.09.2017
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
03.10.2017 » 13:42 • Dobrý den, dohoda o toleranci najíždění na chodník mezi MČ Praha 6 (za Magistrát HMP mluvit nemůžeme, ale ten by s touto věcí neměl mít nic společného, stejně tak za vedení ZŠ) a Městskou policií určitě není. Problém je spíše ten, že strážník MP dozoruje přechod a nemůže jej opustit a jít řešit o 50 m vedle jiný přestupek (a dozor na přechodu považujeme za prioritnější). Bohužel v inkriminované době jsou strážníci vytíženi právě dozorem nad přechody a tedy nezbývají kapacity na nasazení dalšího strážníka. Jelikož IPR Praha chystá rekonstrukci ulice, zasadíme se o funkční projektové řešení daného problému. Najíždět na chodník je samozřejmě dopravním přestupkem a parkovat tam tedy nelze ani o víkendu.
náhled souboruODSTRANĚNÍ SBĚRNÉHO MÍSTA ODPADU, část III
AKTUALIZACE 25.9. 2017 

NEPRODLENÉ ODSTRANĚNÍ KONTEJNERU FIRMY HELPTEX 

ŽÁDOST O ODSTRANĚNÍ NEVYŽÁDANÉHO SBĚRNÉHO MÍSTA ODPADU část II. 

Neustále se opakující a neřešená bezprecedentní situace v okolí Polikliniky Pod Marjánkou  

Neodůvodněné a nevyžádané sběrné místo odpadu v areálu zdravotnického zařízení.  

Vznik hygienicky a epidemiologicky nepřípustného stavu a rizika infekčního a biologického nebezpečí.  

Ulice Pod Marjánkou/Slavníkova, Praha 6-Břevnov, Poliklinika Pod Marjánkou 

V případě nutnosti postup řešení dalšími orgány hl.m. Prahy, ČR či státní správy, činnými v dané problematice, kompetencích a dalších ustanoveních,  

směrem k nápravě nevyhovujícího stavu.

oznámeno: 25.09.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
28.09.2017 » 08:57 • Vážený pane T., pro odstranění sběrného místa textilu neshledáváme žádný důvod, Vámi nastíněná rizika považujeme za nereálná.
náhled souboruUrgence- oprava vozovky
Dobrý den,

opětovně urguji - (ani po 4 měsících!) stále není opravena vozovka v Ul. České družiny (úsek od křižovatky Kanadská po ul. Proboštskou. Žádám o nápravu do začátku zimního období. Tyto výtluky se rapidně zhoršily, když ul. České Družiny sloužila jako objízdná trasa při rekonstrukci Kanadské ulice - odbor dopravy v době objíždky a stížnostech na tuto situaci přislíbil opravu. Sliby- chyby?

Děkuji. PK

oznámeno: 25.09.2017
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruA ještě "dopravní obsluha" před poštou v ulici Na Petřinách
A další fotka o půl hodiny později před poštou v ulici Na Petřinách. Celkem je jsou na ní vidět čtyři auta Sadovnického zahradnického servisu parkující naprosto v pohodě na chodníku. V přilehlé jídelně je v tu chvíli více než deset pracovníků SZS, další si dávají cigaretu před jídelnou. Mohu toto udělat beztrestně i já se svým vozidlem? Asi těžko... 

V. K.

oznámeno: 25.09.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
25.09.2017 » 14:08 • Jedná se o dodavatelskou firmu, která pro městskou část zajišťuje údržbu veřejné zeleně. S ohledem na výkon těchto činností jim bylo povoleno silničním správním úřadem zvláštní užívání komuikace dle § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c bodu 5, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
náhled souboruJe toto dopravní obsluha?
Dobrý den, 

jak je možné, že vozidla společnosti "Otakar Chládek sadovnický a zahradnický servis Praha 6" poskytující mimo jiné služby i pro MČ Praha 6 mohou permanentně porušovat dopravní předpisy týkající se parkování a běžní občanům je přitom komplikován život zónami placeného stání? Každý den parkují uvedená vozidla (vždy se jich vystřídá kolem poledne několik) přímo za poštou v Maříkově ulici, kde je vjezd omezen zákazem vjezdu mimo dopravní obsluhy, nebo dokonce i na chodníku před poštou v ulici Na Petřinách. V září a říjnu je přitom navíc v rekonstrukci ulice Na Okraji, takže se za poštu mohou tato vozidla dostat jedině po chodnících. Nejedná se samozřejmě o vjezd z důvodu dopravní obsluhy, ale jenom kvůli návštěvě jídelny vedle pošty. Předem děkuji za odpověď. 

V. K.

oznámeno: 25.09.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
25.09.2017 » 14:06 • Jedná se o dodavatelskou firmu, která pro městskou část zajišťuje údržbu veřejné zeleně. S ohledem na výkon těchto činností jim bylo povoleno silničním správním úřadem zvláštní užívání komuikace dle § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c bodu 5, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
náhled souboruRozbité sklo na zastávce Hradčanská

oznámeno: 22.09.2017
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruzapomenutá značka
Dobrý den, 

po opravě vodovodního řadu na začátku Rooseveltovy ulice zde zůstala zapomenutá značka. Můžete prosím upozornit vlastníka, aby si ji vyzvedl? Děkuji.

oznámeno: 21.09.2017
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
25.09.2017 » 15:46 • Podnět byl předán Pražským vodovodům a kanalizacím, a.s. s žádostí o nápravu.
náhled souboruVyvod vzduchotechniky
Dobry den,
pri pohybu na stezce pro pesi a cyklisty za prodejnou Kaufland - Vypich (na teto pozici 50.0768967N, 14.3412714E) se prijde hned u zeme do kontaktu s vydechem ventilace. Pokud se na stezce pohybuje starsi clovek, dite na kole atp. je pro ne naporovy vzduch tak silny, ze dochazi k padu, pripadne k jejich vychyleni do prostimeru, cimz hrozi kolize s protijedoucimi. Silu vyfukovaneho vzduchu, ktery jde rovne primo na zminene osoby, je mozne poznat na prilozene fotografii, kde je trava ve smeru od vyfuku jiz slehla. Zmirneni sily vyfukovaneho vzduchu, pripadne instalace vedouci vyfukovany vzduch smerem k zemi by jiste velmi pomohlo.
Dekuji. S.A

oznámeno: 19.09.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
23.05.2018 » 16:55 • Stavební úřad projedná úpravu vzduchotechniky s vlastníkem objektu. Pokud to bude jen trochu technicky možné, dojde k nápravě.
náhled souboruOdpadky na autobusove zastavce
Dobry den, jiz nekolik dnu neni pravdepodobne zajisten odvoz odpadku na autobusove zastavce 131 na Hradcanske. Praha 6 zacina byt nehorazne zaneradena. Prijde mi, ze se velmi zhorsila pece o verejny prostor! Foto v priloze.
H.L.

oznámeno: 18.09.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
19.09.2017 » 09:19 • Vážená paní, společnost J.C. Decaux, která zajišťuje vývoz těchto košů, bohužel změnila dodavatelskou firmu. Díky této změno došlo dočasně ke zhoršení této služby. Jednotlivé závady jsou operativně řešeny a předpokládáme, že v nejbližších dnech by již k obdobným problémům docházet nemělo.
náhled souboruVaším pohledem
Hezký den, při výjezdu z ulice Arabská do ulice Evropská jsou při pohledu směrem dolů (směr Vítězné náměstí) umístěny 3-4 vzrostlé keře, které brání bezpečnému nájezdu na komunikaci (stíženou už tak přejezdem přes tram. koleje). Bohužel se opakovaně nedaří držet tyto keře ve výšce, aby přes ně bylo bezpečně vidět. Je možné všechny tyto keře přemístit na opačnou stranu Evropské ulice? Je tam stejný travnatý prostor (bez keřů) a jejich umístění zde by nebránilo bezpečnému provozu.  

Děkuji.
S pozdravem
M. W.

oznámeno: 18.09.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
19.09.2017 » 09:17 • Provizorně budou keře upraveny tak, aby netvořily překážku. O jejich přemístění musí rozhodnout vlastník, tj. Technická správa komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruVyřešeno? - Nove rozvody kabelove televize na sidlisti Dedina
Provizorní vedení kabelové televize vzduchem firmy Planet A nadále trvá mezi domy ve Šmolíkově ulici. Při výkopech ostatních firem se i přes upozorňování a sliby k podzemnímu vedení optickým kabelem nepřipojili. Na provizorní a DOČASNÉ je víc než pět let opravdu moc! 

Jako potvrzení kopíruji upozornění z 13.03. 2012, vyřešeno 25.04. 2012!

Nove rozvody kabelove televize na sidlisti Dedina
Na sidlisti na Dedine, zjemna mezi nizsimi panelovymi domy v ulici Navigatoru a okolnich ulicich se v poslednich mesicich objevili opravdu "profesionalne" provedene rozvody kabelove televize formou prevesu kabelu vzduchem. Podle meho nazoru a objevujicich se letacku ve schrankach jde o rozvody firmy Planet A a.s. alias A1M Networks. Mel jsem za to, ze prevesy kabelu se v Praze jiz nejakou dobu nepovoluji.

oznámeno:
13.03.2012uzavřeno: 25.04.2012
stav: vyřešeno

postup řešení:
26.03.2012 » 14:39 • Bude provedena kontrolní prohlídka na místě, abychom zjistilli, komu kabely patří a stanovili další postup.
25.04.2012 » 08:55 • Vrchní vedení jako provizorní řešení je skutečně ve vlastnictví společnosti Planet A, a.s., Jemnická 326/11, 140 00 Praha 4 - Michle, která v současné době upřesnila projektové řešení kabelového vedení v zemi a požádala odbor výstavby o umístění stavby v územním řízení. Následně bude vrchní vedení odstraněno.Dle §103 odst.1) písm.b) bod 1. zákona č. 183/2006Sb. ( stavební zákon) nevyžaduje nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, včetně jejich opěrných bodů stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

J. Z.

oznámeno: 18.09.2017
stav:  probíhá řešení 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruNeporadek
Dobry den, toto je pravidelny neporadek u stanice tramvaje Nad Dzbanem na ceste dolu smerem ke Dzbanu. Slo by tam dat alespon kos na odpadky a obcas uklidit? Dekuji Mertlikova

oznámeno: 17.09.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
18.09.2017 » 12:51 • Úklid zajistí stejně jako v předchozích dnech pracovníci organizační složky PRO6.

 © 2018 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?vynechat=400&crc=45f1a78ae722e51e14e05c95b4dc310a ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz