Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 28612880 z celkového počtu 2883 vyhovujících záznamů.

náhled souboruParkování
Nechci řešit konkrétní přestupek konkrétního auta, ale spíše setrvalý stav. Před budovou Policie ČR, tedy jejím vjezdem z křižovatky ulic Bubenečské a Raisovy, si tamější zaměstnanci zřídili v travnatém pásu na chodníku parkovací místo. V místě, kde byl vysazen nový stromek, který má zeminu pěkně zadusánu a i kmen již dostal od aut pár šrámů, trávník zmizel zcela... Ti méně drzí parkující (střídají se tam tak 4 auta) s označením lékařské pohotovosti, ti více drzí jen tak. Je to setrvalý stav, trvající x let. Opravdu by nešlo protáhnout zábradlí stejně jako je to na druhé straně vjezdu, aby tam auta nemohla vjíždět a neparkovala?

[Bubeneč] • křižovatka ulic Bubenečské a Raisovy
oznámeno: 14.12.2006zahájeno řešení: 18.12.2006
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
19.12.2006 » 08:17 • přiděleno k řešení: Jiří Hardt
náhled souboruHřiště
Pseudo hriste v ulici U silnice naproti skladum
[Liboc] • U silnice
oznámeno: 14.12.2006uzavřeno: 20.12.2006
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
20.12.2006 » 14:04 • Uklizeno.
náhled souboruKontejnery na neschváleném stanovišti
Kontejnery v ul. Na krutci byly ze schváleného stanoviště přemístěny na neschválené stanoviště před více než 6 týdny. Byly přemístěny ne z důvody stavby Metrostavu, ale den před slavnostním dnem otevřených dveří na nové byty. Chodník u staveniště byl již v té době osazen betonovou zámkovou dlažbou a po tomto chodníku nikdo nechodí. Většina nás z okolí kontejnery používá, ale hlavně tam a také vedle házejí odpad zaměstnanci Metrostavu. Na úzkém pruhu zbývajícího chodníku dnes  chodíme přes střepy. Kontejnery již několikrát sjely z úzkého chodníku do vozovky nebo alespon do vozovky přečnívají. Zbývají průchod pro chodce je dle postavení kontejnerů v rozsahu občas pouze 70 cm.
• ul. Na krutci
oznámeno: 13.12.2006uzavřeno: 22.12.2006
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
22.12.2006 » 16:27 • Kontejnery na tříděný odpad v ulici Na Krutci byly přemístěny firmou METROSTAV při dni otevřených dveří bez našeho souhlasu na protější chodník. O přemístění kontejnerů jsme se dozvědeli až po telefonickém kontaktu majitelky objektu, před který jsou kontejnery v současné době umístěny. Přes naší snahu celou situaci okamžitě řešit, se nám toto nezdařilo. Každé stanoviště nádob musí být odsouhlaseno Dopravním inspektorátem Policie ČR,. Správou pro hl.m. Prahu, dále musí být dobře přístupno obsluhující technice, což je vzhledem k velikosti vozidel obtížné. Tři námi navrhovaná stanoviště byla vždy postupně zamístnuta DI PČR, teprve čtvrté stanoviště bylo odsouhlaseno a současně vyhovovalo i ve všech ostatních parametrech. Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad bylo přemístěno 20.12.2006. Po dokončení nových bytů si zažádá METROSTAV o přidělení nového stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, které bude umístěno v ulici Vokovická, na rozšířeném chodníku před jejich objektem na odpadové nádoby a bude přístupné i okolním obyvatelům.
náhled souboruPosprejovaný zákaz vjezdu
Posprejovaný zákaz vjezdu v ulici Parašutistů
[Ruzyně] • Parašutistů
oznámeno: 11.12.2006zahájeno řešení: 18.12.2006
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
18.12.2006 » 13:59 • přiděleno k řešení: Jindřich Suk
19.12.2006 » 10:51 • předáno Odboru dopravy k řešení
21.12.2006 » 09:20 • předáno Technické správě komunikací
náhled souboruFoto místa pro tříděný odpad
Dobrý den, posílám Vám obrázek místa pro sběr tříděného odpadu před domem  Čs. Armády 16, jak vidíte sami, téměř naproti úřadu. Snímek je sice z léta, nicméně situace se nemění, naopak  v tomto místě se shromažďuje neustále smetí všeho druhu.
Nejenže je to nesnesitelné pro obyvatele tohoto domu, ale i pro procházející. Místo není zároveň ani dobrou vizitkou Vašeho úřadu, který je přes ulici na dohled a které se neustále pyšní péčí o čistotu a pořádek.
Prosím, zkuste vymyslet jiné místo pro toto odkladiště. Na tomto místě je už dost dlouho a možná by bylo dobré jej změnit. Děkuji.

[Bubeneč] • Čs. Armády 16
oznámeno: 11.12.2006zahájeno řešení: 11.12.2006
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
22.12.2006 » 16:24 • Kontejnery na tříděný odpad se v centrální části Dejvic a Bubenče umísťují velice obtížně. Každé stanoviště musí být odsouhlaseno Dopravním inspektorátem Policie ČR, Správou pro hl.m. Prahu, dále musí být dobře přístupno obsluhující technice, což je vzhledem k velikosti vozidel obtížné. Zároveň musí být přístupný chodník - průchozí šíře min. 1,5 m. Toto stanoviště splňuje uvedené předpoklady a v širém okolí nelze jiné najít, vzhledem k tomu, že před školu stanoviště umístit nemůžeme z důvodu bezpečnosti dětí.
náhled souboruVrak auta
Vrak auta bez SPZ ze kterého vytéká olej.
[Břevnov] • Tomanova 16
oznámeno: 11.12.2006zahájeno řešení: 11.12.2006
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
  postup řešení:
11.12.2006 » 16:53 • přiděleno k řešení: Jana Drechselová
12.12.2006 » 15:16 • předáno: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
náhled souboruDira plna blata a odpadku
Dira plna blata a odpadku. Podbaba,k onecna tram c.8, hned pred stankem s tiskem.

oznámeno: 09.12.2006uzavřeno: 21.12.2006
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
21.12.2006 » 10:15 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
14.02.2007 » 12:38 • Vyjádření TSK - předáno PVK (Pražské vodovody a kanalizace) - stav je po havárii jejich zařízení.
náhled souboruSkandál v dejvicích

V parku u Thákurovi ulice likvidují jednu lípu po druhé! Podle řezu naprosto zdravé stromy. Kdo je za tuto hrůzu zodpovědný?


[Dejvice] • Thákurova
oznámeno: 09.12.2006
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
19.12.2006 » 10:55 • Dne 22.3.2006 bylo vydáno rozhodnutí odborem péče o prostředí ÚMČ o povolení kácení 6 ks lip stříbrných v Thákurově ulici, ze zdravotních a bezpečnostních důvodů, které nabylo právní moci dne 15.4.2006. Součástí spisu je posudek soudního znalce, který označil dřeviny za havarijní. Lípy měly rozsáhlá poškození kmenů a kosterních větví, hniloba ve většině případů zasahovala až do středu kmenů. Jednalo se o dřeviny, které nesplňovaly provozní bezpečnost. Jako náhradní výsadba bylo v rozhodnutí uloženo vysadit, v místě kácených dřevin, stejný počet lip srdčitých. Účast občanů byla zajištěna prostřednictvím občanských sdružení.
náhled souboruKaštany v Bělohorské
Dobry den. Ptam se Proc se maji kacet zdrave kastany v Belohorske. 17.a 18.12. Podarilo se je zachranit od klinenky a nyni budou pokaceny? Ta ulice bez nich bude smutna. Dekuji za odpoved.
[Břevnov] • Bělohorská
oznámeno: 09.12.2006
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
21.12.2006 » 09:16 • V uličním stromořadí v ul. Bělohorská odbor péče o prostředí ÚMČ povolil pokácet 4 ks dubu červeného a 16 ks jírovce maďalu. Žádost o povolení kácení dřevin podala Technická správa komunikací hl.m. Prahy, oblastní správa Severozápad, Bubenečská 15, Praha 6. Žádost byla doložena znaleckým posudkem, který vypracoval Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. Účastníky řízení o povolení kácení dřevin byly občanská sdružení EKO Břevnov a Obrana životního prostředí. OS Obrana životního prostředí v tomto řízení zastupoval JUDr. Petr Kužvart. Bylo povoleno kácet stromy ve špatném zdravotním stavu, které mají otevřené dutiny, další jsou zasaženy hnilobou, některé jsou silně proschlé a na kmenech a kosterních větvích mají plodnice hub. Stromy svým stavem ohrožují bezpečnost lidí, silničního a tramvajového provozu. V rozhodnutí o povolení pokácení dřevin byla uložena náhradní výsadba, a to 4 ks dubu červeného a 28 ks jírovce červeného. Vysazované stromy budou o obvodu kmene 20-22 cm. Výsadba bude provedena nejpozději do 30.4.2007.
náhled souboruGraffiti
• Evropská 505
oznámeno: 07.12.2006uzavřeno: 07.12.2006
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
07.12.2006 » 13:33 • V rámci antisprejerového programu radnice budou fasády vyčištěny do 24 hodin
07.12.2006 » 13:33 • přiděleno k řešení: Jindřich Suk
07.12.2006 » 14:30 • předáno firmě k odstranění
08.12.2006 » 12:55 • Odstraněno specializovanou firmou
náhled souboruGraffiti
• Evropská 505
oznámeno: 07.12.2006uzavřeno: 07.12.2006
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
07.12.2006 » 13:32 • V rámci antisprejerového programu radnice budou fasády vyčištěny do 24 hodin
07.12.2006 » 13:32 • přiděleno k řešení: Jindřich Suk
07.12.2006 » 14:27 • předáno firmě k odstranění
08.12.2006 » 12:54 • Odstraněno specializovanou firmou
náhled souboruGraffiti
Grafitti v Kamerunské ulici 602
• Kamerunská 602
oznámeno: 07.12.2006uzavřeno: 07.12.2006
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
07.12.2006 » 13:29 • V rámci antisprejerového programu radnice budou fasády vyčištěny do 24 hodin
07.12.2006 » 13:29 • přiděleno k řešení: Jindřich Suk
07.12.2006 » 14:25 • Předáno firmě k odstranění
08.12.2006 » 12:53 • Odstraněno specializovanou firmou
náhled souboruOdpad
[Liboc] • okolí Libockého rybníka
oznámeno: 04.12.2006uzavřeno: 12.12.2006
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
08.12.2006 » 13:15 • přiděleno k řešení: Jiří Pluhař
12.12.2006 » 10:20 • skládka vyklizena
náhled souboruSkládka
Skládky v roklině u stavby Na Krutci je zde již od léta a s probíhající stavbou se rozrůstá,  mají tu přístřešek bezdomovci, kteří přes létl v rokli spí a taktéž se tu schází teenageři, občas něco zapálí nebo kreslí grafitti po zdech  (objekt bývalého hotelu,  kde je plánována výstavba rezidence Vokovice)
[Vokovice]
oznámeno: 04.12.2006zahájeno řešení: 08.12.2006
stav:  nelze lokalizovat 
  postup řešení:
08.12.2006 » 11:30 • prosíme kontaktovat inspektorát OPP Petra Gebrta na tel.  724 346 163 - upřesnění lokality
08.12.2006 » 14:03 • přiděleno k řešení: Petr Gebrt
náhled souboruPoničené lavičky
Park u vodní nádrže Džbán.
[Vokovice]
oznámeno: 04.12.2006zahájeno řešení: 08.12.2006
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: odbor péče o prostředí
  postup řešení:
08.12.2006 » 09:37 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Boříková
21.12.2006 » 07:40 • předáno: odbor péče o prostředí
21.12.2006 » 07:42 • Lavička v dezolátním stavu byla odstraněna údržbářem ÚMČ panem Steinem.
náhled souboruPoničené lavičky
Nové hřiště v ulici K Červenému vrchu.
• Vokovice
oznámeno: 04.12.2006zahájeno řešení: 08.12.2006
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: odbor péče o prostředí
  postup řešení:
08.12.2006 » 09:38 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Boříková
21.12.2006 » 08:03 • předáno: odbor péče o prostředí
21.12.2006 » 08:04 • Opravu provedl údržbář ÚMČ pan Stein.
náhled souboruGrafitti na Bělohorské
Klikiháky jsou tu na každém druhém domě, ale tohle je už opravdu příliš.
[Břevnov] • Bělohorská 136
oznámeno: 03.12.2006zahájeno řešení: 04.12.2006
stav:  nelze vyřešit - právní problémy 
  postup řešení:
04.12.2006 » 08:16 • přiděleno k řešení: Jindřich Suk
04.12.2006 » 15:29 • Dům je v soukromém vlastnictví, majitel se dosud nepřihlásil do Antisprejerového programu, radnice mu opakovaně tuto možnost nabídne
náhled souboruPakrování v ulici Parléřova
je sobota 2.12.2006 dopoledne a v naší ulici taktoparkují auta. Myslím, že takto by se parkovat nemělo.
[Břevnov] • ul. Parléřova
oznámeno: 02.12.2006uzavřeno: 04.12.2006
stav:  vyřešeno 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
04.12.2006 » 09:57 • předáno: Městská policie Prahy 6
04.12.2006 » 12:07 • Tento způsob parkování skutečně není povolený a v uvedené lokalitě ho strážníci běžně postihují.V uvedený den MP však zajišťovala bezpečnost cca 5000 účastníků akce Pražský Rallye sprint na Strahově a proto nebylo možné z kapacitních důvodů kontrolovat dopravu v klidu v obvyklé míře.Dodatečně tato fotografie neumožňuje dostatečné zvětšení pro průkaznou identifikaci registračních značek vozidel.
náhled souboruParkování v zákazu vjezdu
Parkovani v zakazu vjezdu.Smichov,Knizeci

• Praha 5-Smíchov
oznámeno: 30.11.2006uzavřeno: 01.12.2006
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 5
  postup řešení:
01.12.2006 » 12:22 • Lokální MMS-ing je určený pouze pro území Prahy 6. Přesto podnět předáme.
01.12.2006 » 12:22 • předáno: Městská policie Prahy 5
náhled souboruNepovolené parkování
Posilam fakt zajimave parkovani.Je to Smichov, na Andelovi

• Praha 5-Smíchov
oznámeno: 30.11.2006uzavřeno: 01.12.2006
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 5
  postup řešení:
01.12.2006 » 12:20 • Lokální MMS-ing je určen pro území Prahy 6. Přesto podnět předáme.
01.12.2006 » 12:20 • předáno: Městská policie Prahy 5

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?vynechat=2860&crc=a2b619a9987b3d245dda05f5e126e2f3 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz