Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 24212440 z celkového počtu 2876 vyhovujících záznamů.

náhled souboruRozbořená zídka kontejnerového stání
V ulici Sartoriova již delší dobu /asi tak 2 roky/ rozbořená zídka kontejnerového stání.

oznámeno: 21.06.2010zahájeno řešení: 22.06.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
24.06.2010 » 08:14 • Rozbořená zídka za kontejnerovým stáním se nachází na pozemku Ministerstva vnitra, proto byli vyzváni k zjednání nápravy.
náhled souboruSekání trávy
obracím se na vás se stížností na činnost firmy provádějící sekání trávy na svahu přilehlém k ulici Farní. Sečením trávy dochází k poškozování zaparkovaných aut odlétajícími kaménky a znečištěním karoserií až po střechu rozsekanou přilepenou trávou, jejíž odstranění vyžaduje návštěvu mycí linky. Firma dříve používala alespoň vykrývací plachtu, což již nedělá.

oznámeno: 17.06.2010zahájeno řešení: 18.06.2010
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
24.06.2010 » 08:36 • Údržba travnatého svahu v ul. Farní byla konzultována s dodavatelskou firmou, která zde provádí údržbu zeleně. Podle jejich vyjádření využívají při sekání krycí plachtu, nicméně tato je v šíři pouze jednoho vozidla, z tohoto důvodu může docházet k znečištění vozidel. Firma byla důrazně upozorněna, aby se napříště vyvarovala znečištění vozidel.
náhled souboruneposecena zelen
Uz jsem vam to jednou posilal, ale psali jste, ze pozemek neni ve vasi sprave? Nas to nezajima. V minulosti se to vzdy sekalo. Mame to chapat, ze se to sekat nebude a vy od toho davate ruce pryc?!

oznámeno: 14.06.2010zahájeno řešení: 15.06.2010
stav:  nelze lokalizovat 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruOpet nebyly vyvezene kose
Tyto kose mají být vyváženy 7 dní v týdnu tzn. každý den, ale není tomu tak. V paták jsem je viděl plné, v sobotu i v neděli. Pořád ten stejný obsah + nový. V minulosti jsem i zahlídl vozidlo, které má na starosti vývoz, ale jen dokolečka zastávku obkroužili a odjeli. Takové pracovníky bych nezaměstnal!

oznámeno: 14.06.2010zahájeno řešení: 15.06.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
15.06.2010 » 14:31 • Předáno odpovědnému zástupci Pražských služeb a.s. Zaměstnaci odpovědní za vývoz odpadkových košů byli potrestáni srážkou ze mzdy za nekvalitně odvodenou práci.há řešení
náhled souborunepořádek
V ulici "U Silnice" probíhala stavební úprava na vodním potrubí. Výsledek? Ulice je zníčená, špinavá, zaprášená, a všude se válí ještě teď nepořádek. Ať si Subtera uklidí ten svůj bor**l  a zajiští kompletní vyčištění ulice

oznámeno: 14.06.2010zahájeno řešení: 15.06.2010
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
24.06.2010 » 08:12 • Pracovníci odboru dopravy a životního prostředí dohodli se zástupce firmy Subterra a.s., že bude do konce tohoto týdne odklizena většina stavebního materiálu, místo bude řádně uklizeno. Na místě budou prozatím ponechány pouze " přejezdové lávky". V následujícím období však budou započaty další stavební práce v ul. Libocká, proto je s tímto prostorem i nadále počítáno jako stavební zázemí pro umístění stavební techniky a stavebního materiálu.
náhled souboruRozbité silnice
rád bych vás informoval o velmi rozbité komunikaci v ulici Nad Stanicí a na rohu Veleslavínské a Kladenské. Již pár let to bylo rozbité, ale po letošní zimě to je již neúnosné. Proto sem se rozhodl vám zaslat těchto 16 důkazů nacházejících se přibližně na dvou stech metrech naší ulice. Je mi jasné, že po zimě je takovýchto míst po naší Praze 6 vícero, ale přecijen bych chtěl požádat o nápravu.

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:03 • Předáno TSK hl.m. Prahy k zajištění opravy - ing. Pohludková, tel.  224 390 775
náhled souboruUlice Nová Šárka
Ulice Nová Šárka má po 3/4 nových chodníků zase chodníky rozkopané?!?!?! To nový chodník nemůže vydržet být nerozkopán? Tím, že Praha 6 tohle povolí pak znamená, že tu budeme žít jak ve špindírově!

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
21.06.2010 » 16:54 • obnova povrchu po havárii telekomunikačního kabelu byla dokončena 18.6.
22.06.2010 » 07:58 • Nikdo se zatím nevyjádřil, proč byl chodník rozkopán. Z domu prý nikdo neví za jakým účelem. Zatím to vypadá na zbytečné rozřezání.
22.06.2010 » 07:58 • Počkám si na oficiální vyjádření. Mám další fotodokumentaci, kterou Vám zatím nedám, abych si ověřil nejdřív co napíšete
24.06.2010 » 08:34 • chodník byl rozkopán z důvodu havárie telekomunikačního kabelu
náhled souboruautovrak u hotelu Krystal
Toto opuštěné vozidlo ŠKODA 120 L je odstaveno před hotelem KRYSTAL v ulici "José Martího".

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
10.06.2010 » 14:26 • Pracovníci oddělení inspekce provedli místní ohledání dne 10.6.2010, vozidlo na místě nezjištěno. p
náhled souboruJosé Martího - autovrak
Tento autovrak VOLVO je odstaven skoro rok za vjezdem do ÚG MV v ulici "José Martího". Před nedávnem na další autogram bylo nalepeno upozornění na možný odtah, ale na tento druhý vrak se jaksi pozapomnělo. Asi z toho důvodu, že již nemá SPZ. Proto přikládám  foto, kdy ještě za oknem SPZ byla.

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:53 • Předáno Správě služeb hl.m. Prahy.
náhled souborugrafity
Další povedená reklama f. KUBASPORT, tentokrát v podobě grafity přímo na Evropské.
Místo: Evropská ulice směr z centra u tkzv. "žlutých baráků" proti nádraží Veleslavín.

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:04 • Předáno k odstranění graffiti firmě Axiom real, spol.s.r.o.
náhled souborucedulev v Šárce
Reklamní cedule f. KUBASPORT přitlučená hřebíky na strom v Šárce
Místo: Severozápadní okraj Šárky u cesty směr Padesátník. Na křižovatce mezi piknikovým místem a altánkem.
50°6"2.434"N, 14°17"58.176"E

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:05 • MHMP OOP, RNDr. Nohejl - tel. 2 3600 5821
náhled souboruHalda odpadu

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:05 • Předáno k zajištění organizační složce PRO 6.
09.07.2010 » 12:12 • Pracovníci organizační složky PRO provedli dne 9.7.2010 opakovaný úklid skládek různorodého odpadu.
náhled souboruúklid komunikace za bývalou "Armou"
Prosím o úklid komunikace, která je za bývalou "Armou", která se nachází mezi ulicemi Radčina a Vlastina. PS: je přímo na proti bývalé ZŠ Vlastina. Důvod je prach a špína ze stavby, která tam probíhá, ale také nepořádek , který je tam sám o sobě. Jsou tam také nepořezané větve keřů apod. Oblast by potřebovala zamést,,vysát a na závěr spláchnout vodou do kanálu.

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
21.07.2010 » 08:07 • Technická správa komunikací ještě nedokončila stavební práce. V současné chvíli se ladí definitivní úpravy povrchu. Pokud jde o prostor za bývalou Armou, tak bude vyzván vlastník k zajištění čistoty a pořádku, avšak do té doby bude úklid proveden jednorázově pracovníky organizační složky PRO6 v tomto měsíci.
21.07.2010 » 08:09 • Úklid byl proveden 20.7.2010
náhled souboruzastávka Divoká Šárka
Zastávka Divoká Šárka je jeden velkej popelník. Nikdo ji nezametá a poletující papírky, pytlíky a jiný čurbes nikdo nesbírá. Nechte zastávku kompletně vyčistit a pak nastavte řádný a opakovaný úklid podle nějakého harmonogramu, aby úklid mel řád.

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:07 • Autor MMS byl opakovaně písemně informován, že úklid chodníku je v této oblasti uklízen 1x měsíčně, úklid zeleně 1x týdně, odpadkové koše se vyvážejí denně a navíc je zde prováděn úklid klientem organizační složky PRO 6. Větší četnost úklidu nelze s ohledem na finanční možnosti nastavit. řešení
náhled souboruvrak autobusu
Vrak autobusu na parkovišti v ulici "U Silnice". Ze zadu nemá ani SPZ.

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
15.06.2010 » 14:36 • Vrak autobusu trvale obývaný osobou " bez přístřeší" se bohužel nachází na soukromém pozemku s nedořešenými majetkoprávními vztahy. Vzhledem k tomu, že není odstaven na komunikaci, která v majetku MHMP, nelze provést odtah vozidla. rTento dlouhodobý problém byl opakovaně řešen s Městskou policií, bohužel ani ta nemůže v dané věci nijak zasáhnout.bíhá řešení
náhled souboruzeleň další
Není posečená travnatá plocha na konci tramvajové trati - Divoká Šárka. Je to louka mezi konečnou a McDonaldem

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:08 • V tomto případě se nejedná o pozemek, který je ve správě ÚMČ. Vlastníkovi pozemku byla zaslána výzva k posekání přerostlé trávy.bíhá řešení
náhled souboruzeleň
Není posečená zeleň vedle ulice "U Silnice" Praha 6

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:11 • V tomto případě se nejedná o pozemek, který je ve správě ÚMČ. Vlastníkovi pozemku byla zaslána výzva k posekání přerostlé trávy.bíhá řešení
náhled souboruzeleň
Posílám ukázku, že je třeba posekat travnatý pás podél tratě. Opět. Je to u autobusové zastávky Brodecká bus 218

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
09.06.2010 » 17:14 • Správa železniční dopravní cesty, pí. Hroudovár- email:
náhled souboruPrůchod z ul.Pod Juliskou do obytného komplexu Podbaba
chtěl bych se informvoat,kdo by mohl zařídit úpravu zeleně,která bujně zarůstá průchod z ulice Pod Juliskou do obytného komplexu Podbaba. Přikládám mapu,ve které jsem zarkeslil,co myslím. Je to cesta,která vede z ulice Pod Juliskou - začátek je mezi stanicí techniků a sportovním zařízením čvut. A vede do nově postaveného kopmlexu domů Podbaba.
 A ještě se zeptám,kdo by mohl zajistit postavení chybějícího kusu chodníku v těch místech u stanice mladých techniků-chybí tam asi jeden nebo 2 metry dlažby nebo asflatu-zbytečně se šlape po trávě,tedy spíš jen hlíně. Děkuji velice.

oznámeno: 08.06.2010zahájeno řešení: 09.06.2010
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
11.06.2010 » 07:56 • Obě problematická místa se nacházejí na pozemku, který je ve vlastnictví fyzické osoby. Pozemek není v katastru nemovitostí veden jako komunikace, nýbrž jako ostatní plocha. I přes tuto skutečnost se pokusíme vyzvat vlastníka pozemku, aby provedl úpravu přerostlých dřevin, přesahujících na profil dříve vybudované a dnes hojně využívané cesty včetně celoroční údržby pozemku.
09.07.2010 » 08:16 • Vlastník pozemku zajistil opakovaně úpravu stávajících dřevin. Nedostatky ve stavu komunikace budou řešeny v průběhu roku.
náhled souboruPoškozená komunikace u ÚVN
Dovoluji si upozornit na závadu na kumunikaci v ulici U vojenské nemocnice v zatáčce u 6.baterie. Jedná se o několik výtluků v řadě, tato závada trvá již několik měsíců. Na tomto místě je velmi silný provoz a je třeba tuto závadu co nejrychleji opravit - prosím o vyrozumění TSK.

oznámeno: 01.06.2010zahájeno řešení: 02.06.2010
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
02.06.2010 » 15:14 • Dne 2.6.2010 byl požadavek na opravu výtluků předán Technické správě komunikací hl.m. Prahy, oblastní správě severozápad. K vyřízení ing. Pohludkové, tel.  224 390 775.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?vynechat=2420&crc=4b7ad199345208a19a0fd41059aab032 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz