Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 24212440 z celkového počtu 2594 vyhovujících záznamů.

náhled souboruVybudování chodníku
Fotografie je pořízena z vrchního konce ulice Veleslavinská od restaurace "U Marčanů" směr Vojenská nemocnice. Je to jediná cesta, kterou se můžeme z ulice Pod novým lesem dostat na tramvaj č.1, 2 a 18 a do Vojenské nemocnice a přitom v tomto posledním úseku Veleslavinské není chodník. Auta zde sice jezdí pouze jedním směrem, ale rychlostí rozhodně vyšší než je rychlost povolená a jak přes den, ale zejména navečer zde je nebezpečno pro chodce. Lampy zde večer vydávaji slabé žluté světlo a chodci tak jsou vidět až na poslední chvíli. Okolí silnice je zarostlé a chodci tak nejsou pro auta vidět dřive než z krátké vzdálenosti. Jsme nuceni zde chodit s kočárkem do nemocnice a vždy se velice obáváme, ale jiná cesta není. Bude zde chodnik vybudovan a kdy ?
[Veleslavín]
oznámeno: 29.09.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
22.10.2007 » 08:36 • Technická správa komunikací hl.m.Prahy OS 160 předá návrh na vybudování chodníku v ul. Veleslavínské v rámci investice na technický úsek v době co nejkratší. V rámci běžné údržby komunikací vybudování chodníku není možné s ohledem na nedostatečné finanční prostředky.
náhled souboruPřechod přes koleje
Vede zde cesta, která je dokonce v noci osvětlena pouličním osvětlením, na konci však schůdky vedou přímo do kolejiště a dál již není upraven oficiální přechod přes koleje. Lidé si zde zkracují cestu na tramvaj do zastávky Červený vrch a hlavně děti si zde zkracují cestu do školy. Vlak zde nedává žádné upozornění, protože oficiálně zde přechod neexistuje. Je to tu velmi nebezpečné a nevím, proč ještě nikdo nenavrhl, aby zde byl upraven oficiálně přechod přes kolejiště se signálem tak, aby to bylo pro děti i ostatni chodce bezpečné. Bude se s tim něco dělat ?
[Veleslavín] • místo u bývalé vlečky do teplárny
oznámeno: 29.09.2007
stav:  nelze vyřešit - právní problémy 
  postup řešení:
02.11.2007 » 13:28 • Místním šetřením bylo ověřeno, že se jedná o „divoké stezky“, které si vyšlapali v minulosti občané jako zkratky, bohužel přes železniční trať. Jejich využití je ale v zásadním rozporu se zákonem č.266/1994 Sb., o drahách, který v § 4a konstatuje, že všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná (s výjimkami …). Opravou (kultivací) těchto stezek bychom se dostali do zásadního rozporu s cit. zákonem. Vybudování oficiálního pěšího přechodu přes železniční trať, vybaveného světelnou signalizací, je natolik nákladné, že správce (Správa železniční dopravní cesty) k němu nepřistoupí v situaci, kdy je již rozpracován projekt modernizace této železniční trati. Její navrhované parametry (v povrchových úsecích) zřizování podobných přechodů neumožní; u části tratě je navrženo její vedení pod povrchem a problém pěšího křížení s tratí tak odpadá. Zřízení přechodu bez světelné signalizace je sice relativně méně nákladné, vyvolalo by to ale nutnost užívat před přejezdem výstražné zvukové znamení, což by zcela jistě vyvolalo nevoli občanů, bydlících v okolí. Na nebezpečná místa proto správce (SŽDC) upozorníme, se žádostí o přijetí nezbytných opatření.
náhled souboruChodník před sportovním areálem Hanspaulka
Tak vypadá chodník skoro každý den. Slyšel jsem, že to bude oficiálně povoleno značkou? Doufám, že to není pravda. 

oznámeno: 27.09.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruLampy veřejného osvětlení
Bohužel uplynuly další 3 měsíce a s předmětným starým plotem v ulici Pod Paťankou se stále nic neděje.
Projít tam večer za tmy mám docela strach. To se to nechá zase zarůst plevelem a křovím ? Není to škoda ?

Zároveň bych chtěl požádat, zda byste mohli někde nahlásit, že v ulici Pod Paťankou v úseku od ul. Podbabské k tomuto nepoužívanému viaduktu večer z 5 lamp veřejného osvětlení svítí pouze jedna.

oznámeno: 25.09.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
05.10.2007 » 13:43 • Závada na sloupech veřejného osvětlení byla nahlášena na dispečink firmy ELTODO. Starý plot v ulici Pod Paťankou nebrání bezpečnému užívání komunikace. Požadavek byl již několikrát předán vlastníkovi, který toto vzal na vědomí, ale termín odstranění nám nesdělil.
náhled souboruÚklid ulic

Proč každý rok se dělá úklid ulice teď v září, když jsou relativně čisté a ne až spadá vsechno to lístí a to pak, už žádný úklid neni na programu?oznámeno: 24.09.2007
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
27.09.2007 » 14:17 • Komplexní úklid komunikací, který provádí Technická správa komunikací hl.m. Prahy prostřednictvím dodavatelských firem je prováděn na celém území hl.m. Prahy. Vzhledem k tomu, že se na území městské části Praha 6 nachází velké množství uličních stromořadí, bylo snahou městské části zahájit podzimní Komplexní úklid komunikací až po opadání listí.Technická správa komunikací však vyhlašuje od 1. listopadu zimní pohotovost, proto musí být veškerá technika připravena na případný výjezd v souvislosti se zajištěním sjízdnosti a schůdnosti komunikací.Z tohoto důvodu je ukončení Komplexního úklidu komunikací na území městské části stanoveno na 31.10.2007 a případné posunutí do zimních termínu není z technických důvodů možné.S ohledem na tyto skutečnosti však městská část zajišťuje na přelomu listopadu a prosince tzv. podzimní úklid komunikací. Tento úklid zahrnuje nejen úklid chodníků, ale i části vozovky pod silniční obrubou a každoročně tak dojde k úklidu velkého množství spadaného listí, které se na komunikacích nachází.
náhled souboruStezka k autobusu

Nešlo by vybudovat lepší schodiště k autobusové zastávce "Brodecká" jelikož přes tuto krkolomnou stezku chodí celé sídliště a v zimě nebo deštivých dnech je to otřesné.

Každopádně musím pochválit vybudování nového povrchu na autobusové zastávce "Brodecká (smer Dejvická)" za vybudování lepšího povrchu. Často autobusem nejezdím, ale dřív, když pršelo tak tam byla tak veliká kaluž, že autobus stavěl dále.oznámeno: 24.09.2007
stav:  nelze vyřešit - právní problémy 
  postup řešení:
02.11.2007 » 13:32 • Místním šetřením bylo ověřeno, že se jedná o „divoké stezky“, které si vyšlapali v minulosti občané jako zkratky, bohužel přes železniční trať. Jejich využití je ale v zásadním rozporu se zákonem č.266/1994 Sb., o drahách, který v § 4a konstatuje, že všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná (s výjimkami …). Opravou (kultivací) těchto stezek bychom se dostali do zásadního rozporu s cit. zákonem. Vybudování oficiálního pěšího přechodu přes železniční trať, vybaveného světelnou signalizací, je natolik nákladné, že správce (Správa železniční dopravní cesty) k němu nepřistoupí v situaci, kdy je již rozpracován projekt modernizace této železniční trati. Její navrhované parametry (v povrchových úsecích) zřizování podobných přechodů neumožní; u části tratě je navrženo její vedení pod povrchem a problém pěšího křížení s tratí tak odpadá. Zřízení přechodu bez světelné signalizace je sice relativně méně nákladné, vyvolalo by to ale nutnost užívat před přejezdem výstražné zvukové znamení, což by zcela jistě vyvolalo nevoli občanů, bydlících v okolí. Na nebezpečná místa proto správce (SŽDC) upozorníme, se žádostí o přijetí nezbytných opatření.
náhled souboruNeposekaný trávník
Píšu ohledně neposekané trávy v ulici Litovická. Nevím komu tento kousek pozemku patří, ale viděl jsem ho posekaný jen jednou za rok.

oznámeno: 23.09.2007zahájeno řešení: 08.10.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
08.10.2007 » 09:45 • Posečení obou neudržovaných a dlouhodobě majetkově nevyjasněných pozemků při ul. Litovická u přejezdu přes dráhu provede techn. odd. ODŽP p. Stein nejpozději do 17. 10. 07
náhled souboruLavičky

Kvituji počínající rekonstrukci dětského hřiště mezi ulicemi Na Dlouhém lánu a Na Rozdílu, vedle polikliniky, ale v současné době je hřiště místem schůzek mládeže, která zde posedává na lavičkách v prostoru husté zeleně, popíjí víno z PET lahví a kouří cosi baleného..... Navrhuji zrušení laviček v prostorech krytých zelení či dukladné prořezání zeleně.oznámeno: 20.09.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
05.10.2007 » 09:20 • Dětské hřiště bylo vybaveno novým herním mobiliářem a pískovištěm, rovněž byly doplněny chybějící laťky u laviček. Nedomníváme se však, že by bylo odstranění laviček vhodné, proto příslušný odbor zajistí průklesty dřevin v jejich okolí.
náhled souboruPsí výkaly na hřišti
Psi vykaly a psi samotni na hristi v Sultysove kvuli neoploceni detske cásti

oznámeno: 16.09.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
05.10.2007 » 09:21 • Plocha dětského hřiště a sportoviště je u vchodu opatřena návštěvním řádem, kde je mimo jiné citován zákaz vstupu se psy. V blízkém okolí je rovněž umístěn koš na psí exkrementy. Za nevhodné a nic nerespektující chování občanů nemůžeme ovšem zodpovídat.
náhled souboruPsi na dětském hřišti
Psi na detskem hristi Kralovka, kde chybi cedule o dodrzovani pravidel na hristi

oznámeno: 16.09.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
05.10.2007 » 09:22 • Zrekonstruovaná plocha parku a dětského hřiště Královka byla teprve v nedávné době zkolaudována. Samozřejmě se počítá v dohledné době i s umístěním informačních tabulí včetně návštěvního řádu, a to jak ve spodní, tak i v horní části dětského hřiště. Na tomto návštěvním řádu je zakotven i zákaz vstupu se psy na plochu dětského hřiště.
náhled souboruTříděný odpad

Prý jsme v třídění odpadu poměrně dobří; jací ale jsme v jeho svozu? Záběry z dnešního jitra na křižovatce Na Okraji a Cílova - Petřinyoznámeno: 13.09.2007
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
04.10.2007 » 09:39 • Kontejnery na papír jsou vyváženy 4x týdně - Po, St, Čt, So a kontejnery na plasty jsou vyváženy také 4x týdně - Út, Čt, So, Ne. Stížnost byla zaslána těsně před vývozem. Nepořádek v okolí kontejnerů je zatím uklízen pouze 2x týdně. Žádáme MHMP, odbor ochrany prostředí, o navýšení četnosti úklidu na 5x týdně.
náhled souboruPoškozený přístřešek MHD

V počátku roku 2007 byl v průběhu orkánu Kyrill poškozen přístřešek zastávky autobusu Korek ve směru z Nebušic do Dejvic. Dle vyjádření Dopravního podniku hl. m. Prahy je přístřešek majetkem MČ P6, což mi bylo následně potvrzeno (cca v dubnu 2007, kdy jsem poškození hlásil) pracovníkem Odboru dopravy MČ P6. Pracovník mi zároveň sdělil, že oprava přístřešku (chybí část zastřešení, částečne jsou odtrhané zadní krycí desky, nyní je částečne vyvrácena i lavička) bude provedena. Bohužel do dnešních dnů nebyl žádný zásah na přístřešku učiněn, proto zasílám foto - s přicházejícím podzimem si nefunkčnost přístřešku uvědomujeme na vlastní kůži. Předem děkuji za řešení.oznámeno: 11.09.2007
stav:  vyřešeno 
řeší: Odbor dopravy ÚMČ Praha 6
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruPřerostlé keře

Chodník v ulici Šárecká před prodejnou Albert je značně zúžen přerostlými keři, které do něj zasahují. Jedná se přitom o frekventovaný chodník spojující zastávku autobusu č. 131 se sídlištěm Baba, tedy využívaný velkým množstvím lidí. Nezadbatelné je i hledisko estetické, které je neudržovanými dřevinami snižováno.oznámeno: 10.09.2007zahájeno řešení: 05.10.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
05.10.2007 » 10:16 • Prořezání keřů v Šárecké ulici před supermarketem Albert se provádí minimálně 1x za 2 roky, vždy na základě žádosti občanů. Požadavek byl zařazen mezi ostatní žádosti obdobného charakteru, práce zajistíme v zimním období vegetačního klidu.
05.10.2007 » 10:16 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Boříková
náhled souboruReklamní poutače

Po rekonstrukci prodejny Albert byly na ní umístěny dva velké reklamní poutače. Tyto poutače svými rozměry zcela neodpovídají velikosti prodejny ani charakteru lokality, která si stále uchovává ráz vilové čtvrti s památkově chráněnými objekty (kostel sv. Matěje, Hendlův Dvůr ad.); předmětné poutače patří spíse svým charakterem do předměstské nákupní zóny. Chci se dotázat, zda byly oba tyto poutače v takové velikosti a provedení řádne povoleny.oznámeno: 10.09.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
04.10.2007 » 10:12 • Stavební úpravy stávající prodejny pro nového provozovatele byly povoleny 11.6.07 v řízení, kde se mimo jiné kladně vyjádřili památkáři i TSK. Máme tedy za to, že svíticí, i dle našeho názoru nevhodné firemní poutače, byly povoleny řádně a nikoliv v rozporu se stavebním zákonem.Kolaudační souhlas byl vydán 3.9.2007. Poutače jsou tedy z našeho hlediska legální.
náhled souboruBoule na chodníku

V ulici Na Ostrohu a Matějská probíhala rekonstrukce kabelu NN, při které byl chodník sice "uveden do původního stavu", což však znamená, ze byly obnoveny i "boule" na chodníku na křižovatce těchto dvou ulic, způsobené kořeny topolu. Takto "nově" zhotovený chodník však neumožňuje bezpečný pohyb osob, pro osoby se sníženou schopností pohybu je v zásadě neschůdný. Domnívám se, že chodník by měl být po rekonstrukci vedení obnoven v celé šíři nebo alespoň tak, aby byly odstraněny závady ve schůdnosti.oznámeno: 10.09.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruOprava horkovodu

Dokončí někdy fa Termonta a.s. práce na výkopu před č. 74 v Janouškove ulici na Petřinách, zahájené zjara letošního roku, nebo čeká až výkop zaroste tak, aby jej nebylo vidět?oznámeno: 09.09.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
24.10.2007 » 16:01 • Dle sdělení pracovnice firmy TERMONTA, byla oprava horkovodu mnohem rozsáhlejší než původně předpokládali a dodavatelská firma musela nechat vyrobit specielní náhradní dídly. V nejbližší době již bude oprava dokončena, výkop zasypán a povrch travnaté plochy bude upraven.
náhled souboruHluk z nákladních automobilů
Rád bych poukázal na skutečně hlučné a poměně nešťastné přejezdy nákladních aut ulici Vokovicka. Tato auta se sem jezdí­ jen otočit a vrací­ se na Evropskou. Asi by bylo lepší­ poslat video a doručit tak i zvukový zážitek- pokud někdo nevěří­, mohu poslat emailem.
• Vokovická
oznámeno: 03.09.2007
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
24.09.2007 » 17:41 • Je skutečností, že v této oblasti probíhá v současnosti čilá stavební činnost (Půlkruhová, areál býv. PKVT, donedávna „Krutec“, apod.), která sebou logicky nese nutnost vyvolané staveništní dopravy. Druhou, neméně významnou skutečností je fakt, že v areálu bývalého s.p. ARITMA Praha je rovněž vyvíjena podnikatelská činnost, která do území nákladní dopravu zatahuje. Městská část má zájem na vybudování dalšího komunikačního vjezdu do dané oblasti, aby veškerá doprava do území nebyla vedena pouze Vokovickou ulicí (náhradou za zaslepenou ulici Ke dvoru), celá záležitost je ale prozatím ve fázi variantní studie, která byla složkami městské části posuzována, s doporučením dále sledovat pouze některé varianty. Protože příp. napojení nové komunikace na Evropskou třídu bude ovlivněno i definitivním řešením budoucího dopravního uzlu „Veleslavín“ (metro + modernizovaná železnice), nelze vybudování nového komunikačního napojení předpokládat v nejbližších letech.
náhled souboruVrak v ulici Nad Kajetánkou
Bydlím v ulici Nad Kajetánkou (slepá strana ulice), kde je po celý rok velký problém s parkováním i pro nás rezidenty (přes noc, po práci atd.). Již rok nebo dva zde stojí na chodníku přímo u silnice vrak, který brání parkování 2-3 aut (je zde možné a povolené jen parkování zčásti na chodníku). Je to na míste cca 150 m po pravé straně od křizovatky ulice Nad Kajetánkou s ulicí Pod Drinopolem (na rohu je prodejna Mironet), vrak stojí před vjezdem do parkovací hokejky kterou ulice Nad kajetánkou bez výjezdu
končí. Děkuji předem za řešení a případnou informaci.

oznámeno: 02.09.2007zahájeno řešení: 07.09.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
  postup řešení:
07.09.2007 » 11:36 • přiděleno k řešení: Martin Hataš
10.09.2007 » 13:12 • předáno: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
10.09.2007 » 13:14 • Vozidlo je již Správou služeb Městské policie hl. m. Prahy evidováno jako vrak a bude v dohledné době odstraněno
náhled souboruRuina Na Jenerálce
Po příjezdu do Prahy od Kralup a Nebušic vítá návštěvníky jako první stavení v Praze - Na Jenerálce tato ruina která jistě nedělá dobrou vizitku Praze 6. Uděláme s tím něco?


oznámeno: 30.08.2007
stav:  nelze vyřešit - právní problémy 
  postup řešení:
12.09.2007 » 13:36 • Vážený pane, dostala jsem k vyřízení Váš dotazz MMS -ing. ze dne 30.8.2007 ohledně ruiny Na Jenerálce. Váš popis je velmi stručný, snad jsem lokalizovala s pomocí mapy správně stavbu na Vašem přiloženém obrázku. Jedná-li se o objekt čp. 2318, Horoměřická 10 je tento dům s pozemky č.parc. 4615, 4616 k.ú. Dejvice v majetku fyzické osoby a není v kompetenci OSOM s ním nakládat. Tato fyzická osoba nemovitost vlastní dle výpisu z listu vlastnictví č. 1971 pro k.ú. Dejvice již od roku 1996. Váš dotaz postupuji na Odbor výstavby. Nejedná-li se o tento objekt, prosím, o bližší popis k určení. Děkuji. Kocmanová - OSOM
náhled souboruKřižovatka ulic Ve Střešovičkách a Kusá

oznámeno: 29.08.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
14.09.2007 » 14:55 • Pracovníci odboru péče o prostředí oddělení inspekce zjistili rozpad schodišťového tělesa v rámci své běžné kontrolní činnosti. Na základě této skutečnosti byl vlastník pozemku, na kterém se pěší cesta i schodiště nachází, tj. Bytová správa ministerstva vnitra vyzván o opravě. Vzhledem k tomu, že vlastník na základě výzvy opravu neprovedl, byla mu dne 8.8.2007 zaslána opakovaná výzva s tím, že pokud opravud neprovede, musí alepoň zajistit uzavření zmíněného schodiště tak, aby nedošlo ke zranění chodců.

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?vynechat=2420&crc=4b7ad199345208a19a0fd41059aab032 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz