Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 22612280 z celkového počtu 2883 vyhovujících záznamů.

náhled souboruSpinava komunikace u krizovatky Vypich
U vyjezdu od staveniste metra ja na vozovce hlina. Asi nakladakum nemyjou kola, i kdyz na to maji pristroj.

oznámeno: 23.11.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
15.12.2011 » 15:20 • Dobrý den, děkujeme za upozornění, odbor dopravy a životního prostředí na základě Vašeho upozornění vyzval zástupce Metrostavu a.s. s požadavkem o zajištění četnějšího čistění přilehlé komunikace Ankarská v době častějšího výjezdu NA. Odbor dopravy a životního prostředí provádí monitorování komunikací dotčených výstavbou metra a operativně prostřednictvím zhotovitele zajišťuje jejich čištění.
náhled souborupoškozené dopravní značky Na Hanspaulce
rád bych touto cestou upozornil na poškozené dopravní značení na Hanspaulce. Na křižovatce ulic Ha Hanspaulce xKrocínovská je značka po nárazu osobním autem velmi nakloněná, hrozí pádem. Na protější křižovatce Ha Hanspaulce xKrocínovská naproti lékarně je značka jednosměrné ulice úplně položená. Konečně pak další úplně ležící značka s označením rychlosti 40km/hod je na křižovatce ulic Na HanspaulcexNa Pískách. děkuji za řešení tohoto stavu.

oznámeno: 23.11.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruZapuštěné kontejnéry o weekendech
v sobotu dne 29.10.2011 jsem se před svou zahraniční návštěvou při procházce po Dejvicích styděl za Prahu 6 a hlavně za její neukázněné obyvatele za neuvěřitelný nepořádek kolem nových zapuštěných kontejnérů na tříděný odpad. A tato veřejná smetiště u zapuštěných kontejnéru jsou asi o weekendech běžná, protože v neděli 20.11.2011 se smetiště opakovala. Přikládám po 2 snímkách z obou dnů z lokalit uprostřed Dejvické ulice a z rohu Národní obrany a Čsl. armády - ve vlastnostech fot lze najit datum jejich pořizení.
Je vidět, že ani nové zapuštěné kontejnéry nejsou řešení pro tříděný odpad - bez dalších opatření např. kamer, trestání nezodpovědných obyvatel za odkládání mimo kontejnéry a bez dočišťovacích vozů o weekendech. Všude např. na letácích je psáno, jak a co se má třídit, ale nikde není řečeno, že je zakázáno odkládat věci mimo kontejnéry a tím zakládání veřejných skládek na ulicích.

oznámeno: 23.11.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
12.12.2011 » 10:37 • Po pravidelném monitorování obou podzemních stanovišť kontejnerů na tříděný odpad bylo zjištěno, že na stanovišti u křižovatky ulic Národní obrany x Čs. armády je zcela nedostatečná četnost vývozu u nádoby na papír. U tohoto stanoviště bude požádán odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy o navýšení četnosti vývozu ze 3x týdně na 4x týdně. Pokud se potvrdí nedostatečná četnost vývozu také u stanoviště na křižovatce ulic Dejvická x V.P. Čkalova x Jaselská, došlo by k navýšení četnosti vývozu i u tohoto stanoviště a sice ze 4x týdně na 5x týdně. Především bude vždy jeden z vývozů přesunut do víkendu.
12.12.2011 » 10:38 • Co se týká odkládání odpadu v okolí nádob na tříděný odpad, tuto problematiku řeší vyhláška hl.m. Prahy č. 5/2007, § 4, odst. 1), písmeno a) - Místa určená pro odkládání odpadu jsou sběrné nádoby pro jednotlivé složky odpadu, umístěné v souladu se zvláštními předpisy. Dále se v § 4, odst. 3) uvádí. Sběrné nádoby dle odstavce 1 písm. a) mohou využívat fyzické osoby a dále, pro odkládání jimi produkovaného odpadu, pouze původci odpadů, kteří uzavřeli písemnou smlouvu s městem a tuto smlouvu plní.
12.12.2011 » 10:39 • Výstavba kamer MKS je projektem hl.m.Praha, které dalo využití záběrů kamer prioritně k dispozici orgánům činným v trestním řízení, tedy Policii ČR, Městské policii hl.m.Praha a pro řešení mimořádných událostí s ohrožením obyvatel je využívá i Operační středisko - Krizového štábu hl.m.Praha. MČ Praha 6 se s ohledem na bezpečnost občanů ve svém území na této výstavbě pouze finančně spolupodílí. Nejedná se tedy v žádném případě o projekt MČ Praha 6.Vzhledem k tomu, že se tedy jedná o projekt Magistrátu hl.m.Praha, který jej financuje, tak výběr kamer, jejichž záběry jsou občanům zveřejňovány on-line je plně na Policii ČR - Krajské ředitelství hl.m.Praha, jako jejich prioritního uživatele. V zásadě platí, že pro veřejnost jsou zpřístupňovány záběry kamer MKS s ohledem na dopravní situaci a průjezdnost klíčovými komunikacemi a místy hl.m.Prahy. Ostatní kamery Policie ČR využívá k řešení pouliční kriminality.
12.12.2011 » 10:39 • V blízkosti obou stanovišť jsou kamery umístěny, kamera č. 603 je na rohu Vítězného náměstí a ulice Čs. armády, kamera č. 627 je na křižovatce ulic Dejvická x Jaselská x V.P. Čkalova.
náhled souboruul. Pod Valy-chodníky
v ul. Pod Valy byly kdysi pekne chodniky. Dnes kdyz okoli prodelalo zatezkavaci zkousku stavby tunelu Blanka, pripominaji tankogrom. Ul. Milady Horakove je dnes pekna, ale mi co prochazime ul. Pod Valy tak klopytame a zakopavame. Proc nedoslo k navraceni do puvodniho stavu chodniku i v teto bocni ulici?

oznámeno: 23.11.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
14.12.2011 » 09:19 • Na základě dohod správce komunikace (Technické správy komunikací hl.m.Prahy) se stavbou Městského okruhu by měly být ulice Pod Valy, Tychonova a Pod baštami v úseku mezi ulicemi Milady Horákové a Na valech se zprovozněním okruhu opraveny.
náhled souboruautovrak v ulici Nad višňnovkou 27
rád bych upozornil na autovrak Škoda Favorit RZ ADR 21-91 dlouhodobě odstavený v ulici Nad višňnovkou 27, Praha 6 http://www.mapy.cz/s/2zXz. Vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu, má několik měsíců prošlou STK a znesnadňuje provoz na místní úzké komunikaci.

oznámeno: 21.11.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
22.11.2011 » 12:39 • Předáno Správě služeb hl.m. Prahy
náhled souboruSkládka v Šárce - Na Padesátníku
na západním okraji Divoké Šárky na křižovatce s polní cestou směrem
k domům "Na Padesátníku" ( 50°6'9.359"N, 14°18'5.028"E ) je skládka
vybouraných obkladaček z koupelny a vyhozená vana.
Velmi pravděpodobně bude viníkem někdo z lokality Na Padesátníku v
jehož domě probíhá rekonstrukce. Nechci, aby si lidé zvykali, že
odpad za ně obec zdarma uklidí, proto navrhuji cílenou osvětovou
akci  mezi obyvateli Na Padesátníku, kde je jen velmi málo domů a
neměl by být problém zaslat jim informace o sběrných dvorech a výši
případné pokuty.

oznámeno: 15.11.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
22.11.2011 » 14:24 • Skládka se nachází na pozemku v majetku hlavního města Prahy, kterému jsme podnět předali k vyřízení.děkujeme za upozornění.
náhled souborurozbité chodníky
dobrý den, již delší dobu konstatuji poškozené chodníky na Hanspaulce.Posílám foto a iniciuji tímto rychlou opravu, 3.foto-ulice Na HanspaulcexVostrovská-na konci parku

oznámeno: 15.11.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
22.11.2011 » 13:04 • Žádost o opravu předána na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy.
náhled souborurozbité chodníky
dobrý den, již delší dobu konstatuji poškozené chodníky na Hanspaulce.Posílám foto a iniciuji tímto rychlou opravu, 2.foto-ulice Na HanspaulcexNa ČIhadle-roh školy, kudy chodí denně stovky školáků a hrozí podvrtnutí nohou

oznámeno: 15.11.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
22.11.2011 » 13:03 • Žádost o opravu předána na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy.
náhled souborurozbité chodníky
dobrý den, již delší dobu konstatuji poškozené chodníky na Hanspaulce.Posílám foto a iniciuji tímto rychlou opravu, l.foto-ulice Krocínovská/za Teskem před trasformátorem/chodníky zde ničí nákladní vozy, couvající do Teska/.

oznámeno: 15.11.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
22.11.2011 » 13:02 • Poškozené chodníky byly předány na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy.Aby bylo zabráněno najíždění vozidel zásobování objektu na chodník,budou zde instalovány sloupky, věc je již v řešení
náhled souboruSchody v ulici K Lanu
Schody v ulici K Lanu se staly nebezpecnymi. Dekujeme predem za opravu.

oznámeno: 10.11.2011
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
22.11.2011 » 15:37 • Oprava poškozených schodů bude provedena nejpozději do konce t.r.Děkujeme za upozornění
náhled souboruParkování v ulici Technická v době trhů
Dobrý den, prosím o vyřešení špatně parkujicich vozů v ulici Technická v době konání každých farmářských trhů. Zákazy vjezdu jsou ignorovány stejně jako zeleň a chodníky. Oslovený strážník MP nám sdělil, ze má na starost bezpečnost na trzích, ne parkování. Přitom kdyby si lidé popošli s nákupem 200-300 metrů mohou parkovat v okolí technické knihovny bez přestupků.

oznámeno: 08.11.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
29.11.2011 » 08:29 • Strážnici Městské policie byli poučeni, aby při konání farmářských trhů nesoustředili svou činnost jen na veřejný pořádek, ale aby i průběžně kontrolovali dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích, a to zejména v ul. Technická a v bezprostředním okolí místa konání vánočních trhů.
náhled souboruObrubník Fastrova ulice
na začátku ulice Fastova - Břevnov je několik měsíců rozbitý obrubník chodníku. Děkuji za uvedení obrubníku do původního stavu.

oznámeno: 07.11.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
10.11.2011 » 14:54 • Předáno Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruspadlé zábradlí
chtěl bych nahlásit spadlé zábradlí na schodišti od ulice Na Zástřelu k tramvajové zastávce Baterie. Jelikož přichází zimní období bude určitě potřeba. Dále bych chtěl upozornit, že toto zábradlí bylo nízko, daleko od schodiště a přidržovat se ho šlo jen obtížně. Proto bych chtěl poprosit při jeho opravě o provedení více praktické (vyšší a blíže ke schodišti).

oznámeno: 07.11.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
22.11.2011 » 14:25 • Žádost o opravu poškozeného zábradlí byla předána na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruZengrova ulice u č. 8 a 10
v ulici Zengrova u domu č. 8 a 10 je rok a půl neořezaný živý plot (vždy udělají jem malý kousek a zbytek nechají být) a nepohrabané listí ze vzrostlé lípy.
Za uvedení do pořádku a pravidelnou péči děkuji jménem všech obyvatel.

oznámeno: 07.11.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
09.11.2011 » 14:41 • omlouváme se za vzniklé nedopatření, které vzniklo změnou správce pozemku. Živé ploty necháme v nejbližší možné době upravit.
náhled souboruTříděný odpad před Lotyšská 10/646 - opět
děkuji za vaše vyjádření k mému předešlému příspěvku z 3.10.2011. Ale jak vidíte opět z přiloženého obrázku, až tak moc se nezměnilo, hlavně kvůli neukázněným obyvatelům a firmám. Odmítáme další navyšování počtu odvozů tříděného odpadu před Lotyšská 10/646, bylo již za posledních několik let několikrát navyšováno a přitom jste neomezili dobu odvozu (omezte smlouvu s odvážející firmou např. na dobu po 8 hod. ranní). Jinak je takřka každý den nepříjemný biudíček hlomozem, zastavováním, blikáním a popojížděním několika odvážejících vozů mezi 6 a 7 hod. ranní. Daleko účinější by bylo zvýšení dodatečného uklízení kolem kontejnérů. Uvádíte, že kontejnery jsou určeny pro obyvatelstvo, ale vůbec neuvádíte, že kontejnery tříděného odpadu naplňují a odkládají kolem nich odpad také okolní firmy (obchody z Jug.partyzánů, hospoda U Pětníka, atd.) a zastavující auta. Firmy udajně participují, spíše bych však řekl parazitují na rezidentech. Uvádíte, že zrušením před L10 by došlo k narušení rovnoměrné docházkové vzdálenosti a přeplňování okolních stanovišť, zatím je to naopak, přeplňováno je stanoviště před Lotyšská 10. I z toho důvodu, že v okolí prodejny BILLA na Jug. partyzánů není vůbec žádný tříděný odpad. Žádám, aby po více než 10 letech znepříjemňování této rezidenční lokality bylo toto stanoviště smetí, které podle vás splňuje vaše hlediska, ale vůbec nebere v potaz nejbližší rezidenty, bylo přemístěno.

oznámeno: 02.11.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
14.11.2011 » 17:49 • Z důvodu vysoké koncentrace obyvatel v této části Prahy a tedy vysoké produkci odpadu, je nutné stanoviště tříděného odpadu v ulici Lotyšské zachovat.Harmonogram svozu odpadu si určuje svozová společnost tak, aby vývoz probíhal plynule a co nejekonomičtěji, z tohoto důvodu nelze vyhovovat jednotlivých požadavkům na změnu doby odvozu. Noční klid je od 22.00 do 6.00 hod., svozová společnost tedy neporušuje žádný zákon ani jiný právní předpis.
náhled souboruOdstavená vozidla Nám.Před bateriemi
chci upozornit na dlouhodobě odstavený automobil VW Golf 9S2 1443 s neplatnou TK a odstavený přívěsný vozík 12 BNA-53 rovněž bez platné TK. Prosím o urychlené řešení. Děkujioznámeno: 27.10.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
07.11.2011 » 10:34 • Postoupeno Správě služeb hl.m.Prahy. Upozorňujeme však, že pokud má vozidlo pouze propadlou známku STK, není to důvodem k označení vozidla za vrak.
náhled souboruAuto bez RZ
V Papírenské ulici stojí už dlouho a MP to asi nevidí.


oznámeno: 21.10.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
22.11.2011 » 14:33 • Předáno Správě služeb Městské policie.
náhled souboruchodníky
Velice se mi líbí, jak jsou teď břevnovské ulice udržovány v čistotě, ale ta dlažba je jedna hrůza ! Hlavní Bělohorská je samá boule a ulice Pod marjánkou, kde denně projdou desítky dětí, je přímo v desolátním stavu., jak ukazují mmoje snímky.

oznámeno: 21.10.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
26.10.2011 » 08:10 • Předáno na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy.
14.11.2011 » 14:41 • vyjádření TSK: Dobrý den, v současné době provádíme pouze havárie (kaverny, propady) a to v omezeném množství dle přidělených finančních prostředků.Ul. Pod Marjánkou se začala rekonstruovat z prostředků MHMP OMI a pokračování zatím bylo pozastaveno z finančních důvodů.
náhled souborureklamní cedule
prosím o odstranění nevhodně umístěné reklamní cedule na chodníku pro chodce v ulici Pod Novým lesem (proti číslu ev. 1). Reklamní poutač lze umístit na druhou stranu ulice, kde není chodník a nebude zde jistě nikomu překážet. děkuji

oznámeno: 18.10.2011
stav:  vyřešeno 
řeší: Odbor dopravy ÚMČ Praha 6
  postup řešení:
03.01.2012 » 08:07 • Z pohledu bezpečnosti silničního provozu není důvod pro přemisťování tohoto zařízení. Volná šířka chodníku je i v místě umístění sloupku dostatečná pro pohodlnou chůzi pěších.
náhled souboruzastávka Baterie
prosím o zřízení přechodu pro chodce a přístřešku pro cestující v zastávce tramvaje Baterie směr Petřiny. děkuji

oznámeno: 18.10.2011
stav:  vzato na vědomí 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
03.01.2012 » 12:29 • K vyhotovení přechodu pro chodce byla vyzvána Technická správa komunikací hl.m. Prahy. Zřízení přístřešku v zastávce, dle sdělení Dopravního podniku hl. m. Prahy, není možné jednak z finančních důvodů a hlavně kvůli nedostatečné šířce nástupního ostrůvku.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?vynechat=2260&crc=029854c147b262d13a3cd4384db7d2fb ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz