Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 21812200 z celkového počtu 2870 vyhovujících záznamů.

náhled souboruzastávka Vozovna Střešovice
na zastávce linky 216 Vozovna Střešovice ve směru na Polikliniku Petřiny je přístřešek v dezolátním stavu. Chybí mu stěny, má děravou střechu a na místo lavičky je zde umístěné prkno. Bylo by asi namístě ho vyměnit za nějaký nový přístřešek.

oznámeno: 19.08.2012
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
22.08.2012 » 17:48 • S ohledem na skutečnost, že se k uvedenému přístřešku nikdo majetkově nehlásí, bude odstraněn na náklady Městské části. S okamžitou náhradou za nový se v současné chvíli nepočítá.
náhled souboruSnížení / zrušení zpomalovacího prahu v ulici Na Větrníku
chci navrhnout snížení, nebo lépe úplné zrušení zpomalovacího prahu v ulici Na Větrníku, před kolejemi, u křižovatky s ul. Myslivečkova.
Práh je neúměrně vysoký a dle mého názoru i při rozumných rychlostech hrozí poškozením podvozku aut. Ulicí Na Větrníku několikrát týdně jezdím a nikdy jsem v tomto místě nepotkal přecházejícího člověka, tudíž je tento práh dle mého názoru zbytečný.
V současnosti probíhá oprava vozovky v těsném sousedství tohoto zpomalovacího prahu, možná by tedy nebylo příliš složité doplnit provádějící firmě i tento úkol.

oznámeno: 17.08.2012uzavřeno: 29.08.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
29.08.2012 » 15:40 • Vážený pane, děkujeme za Váš názor, nicméně se s ním neztotožňujeme. S předmětným prahem počítáme i po celkové rekonstrukci komunikace a považujeme ho za vhodný nástroj kultivující rychlost projíždějících vozidel.
náhled souboruPoškozený chodník
Dne 27.7.2012 při opravě havárie vodovodního potrubí v ulici Štefkova před domem č.p.495 byla bagrem opravující firmy poškozena dlažba chodníku před domem č.p. 494.
Dlažba v místě havárie vody je již opravena, ale před domem č.p.494 doposud ne.

oznámeno: 07.08.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
22.08.2012 » 08:52 • Předáno společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s. s výzvou k nápravě.
náhled souboruNeporadek v okoli koupaliste Dzban
rád bych upozornil na neustálý nepořádek v okolí koupaliště Džbán. Pravidelně vycházkovou trasou chodím a tak vím, že mnou zaslané fotografie nejsou ojedinělé. Na celé trase je dle mého málo košů, pořádek udržující firma (tuším že Komwag) si všímá právě jen jich a cokoliv leží kolem je mimo jejich zájem, možná že to ani není v popisu jejich práce. Když k odpadkům připojím ještě velmi špatný stav chodníků, neupravenou zeleň a čistotu vodní nádrže Džbán (před 4mi lety za nemalé peníze vyčistěnou), připadám si spíše jako na dalekém východě než v prominentní čtvrti Prahy. Už je na tom naše společnost doopravdy tak špatně, že čistotu našeho okolí musí brát do rukou soukromé společnosti??? viz: http://www.pomahamesprovidentem.cz/souteze/provident/pomahame-s-providentem-v-rijnu/cisteni-dzbanu/ Chápu, že není v moci městské části P6 donutit všechny spoluobčany k čistotě, pořádku a slušnému chování, měla by se o to ale alespoň snažit. Přeji mnoho úspěchu v činnosti.

oznámeno: 05.08.2012uzavřeno: 07.08.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
07.08.2012 » 10:48 • Postoupeno k přímému vyřízení Magistrátu hlavního města Prahy, odboru rozvoje veřejného prostoru, oddělení péče o zeleň.
náhled souboruNepořádek u popelnic
posílám fotografie dokumentující stav okolí popelnic v ulici Jílkova 2 na Břevnově (po ranním vysypání popelnic). Trvá už několik týdnů a je provázen patřičným zápachem. Prosím tedy o co nejrychlejší nápravu.

oznámeno: 04.08.2012uzavřeno: 09.08.2012
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
07.08.2012 » 10:52 • V nejbližších dnech bude provedena kontrola příslušným inspektorem odboru dopravy a životního prostředí a bude-li se jednat o nepořádek v rámci popelnicového stání, bude vlastník nemovitosti, ke které toto stání patří, vyzván k zajištění nápravy zjištěného závadného stavu, neboť je v tomto případě odpovědnost za čistotu a pořádek na jeho straně.
09.08.2012 » 07:52 • Úklid byl proveden správcem nemovitosti dne 7. 8. 2012
21.08.2012 » 08:29 • Dovrý den, chtěl bych jen komentovat tuto fotografii a tento problém. Nemovitosti patří Městské části Praha 6 (spravuje Austis). Děje prakticky denně, že popelnice jsou navštěvovány různými individui, které se jimi prohrabují, trhají pytle s odpady a hledají něco zajímavého. Podle mého jediným úspěšným řešením může být zamčení popelnic do „přístřešku“ tak, aby k nim mohli jen obyvatelé domů. Další problém těchto popelnic je, že část lidí, přestože nedaleko jsou nádoby na tříděný odpad, do nich hází všechno možné (plasty, papírové kartony, sklo).
náhled souboruZábor v ulici Kafkova 918/24
témeř měsíc je na komunikaci ulice Kafkova dle mého názoru nepovolený a neoznačený zábor náležící k rekonstrukci bytu 3.p. v domě 918/24. Betonové bloky před vjezdem do domu nejsou úplně standardní a zabírají minimálně dvě parkovací místa nezávisle na vjezdu do domu.

oznámeno: 25.07.2012uzavřeno: 29.08.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
29.08.2012 » 15:42 • Předmětné betonové odrazníky jsou v prostoru vjezdu do domu 24 instalovány dlouhodobě (nezávisle na rekonstrukcích bytů) a bezezbytku zamezují parkování neukázněných řidičů ve vjezdu.
náhled souboruúdržba zeleně
Prosime o udrzbu zelene ulice Zaverka a krizeni s Heleny Malirove

oznámeno: 24.07.2012uzavřeno: 02.08.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
02.08.2012 » 10:10 • Vzhledem k tomu, že se jedná o zeleň ve správě Technické správy komunikací, byla MMS předána uvedenému subjektu.
náhled souboruVrak před José Martího 237/13

Už dva týdny zde stojí beze změny toto zepředu zdemolované vozidlo, stejně jako vedle stojící nákladní vůz (kolem na chodníku), velice to komplikuje parkování rezidentům, zvláště ve všední denoznámeno: 09.07.2012uzavřeno: 13.07.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Správa služeb hl.m. Prahy
  postup řešení:
13.07.2012 » 08:08 • Předáno Správě služeb hl.m. Prahy. Podněty ve věci odstavených vozidel vykazujících známky vraku lze této organizaci zasílat i přímo na email
náhled souboruPPV214 - Závada na komunikaci
již několikrát jsem přes systém "MMS" upozorňoval na závadu komunikace v ul. Parašutistů před domem 632/12. Náprava vady nebyla nikdy provedena tak, aby při dešti v ulici nevznikla rozsáhlá kaluž širší než polovina ulice. K původní fotodokumentaci přikládám dvě další fotografie z loňské zimy ( 110205_01.jpg a 110205_02.jpg ). V současné době činím ještě jeden pokus v žádosti o nápravu a to proto, že v ulici je právě dokončována rekonstrukce plynovodu a je provedena příprava pro konečnou obnovu silničního pláště. V pátek jsem o "problému kaluže" hovořil s pracovníkem Pražská plynárenská distribuce a.s. Protože na zhotovitele stavby prý nebyl vznesen žádný požadavek, budou provedeny asfaltérské práce, tak že křivka propadlé vozovky bude kopírována. Je to škoda. Kdy jindy by se dala závada odstranit s minimálními náklady.

oznámeno: 03.07.2012uzavřeno: 04.07.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
04.07.2012 » 14:53 • Předáno k řešení správci komunikací, oblastní správě severozápad, ing. Nekolný  224 390 778.
náhled souboruúklid vozovky v ulici Africká 31
Takto vypada misto uklidu (Africka 31) 8.6. v 18h. Zadam o uklizeni neporadku. Stejna situace se vyskytla i loni. Zajimalo by me, jak je provadena kontrola uklidu a kdo je za uklid odpovedny. Dekuji.

oznámeno: 28.06.2012uzavřeno: 02.07.2012
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
02.07.2012 » 17:39 • Nepořádek bude uklizen organizační složkou PRO6 v nejkratším možním termínu. Nutno konstatovat, že vzniklý nepořádek je často dílem neukázněných občanů, kteří odkládají rostlinný a jiný odpad právě do těchto míst. Úklid a jeho kontrola je prováděna v souladu se stanovenými postupy.
náhled souboručerná skládka
Před měsícem založena černá skládka na palouku v ulici: U kolejí Praha 6. Jméno zakladatelky z určitých důvodů neuvádím.

oznámeno: 25.06.2012uzavřeno: 27.06.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
27.06.2012 » 15:40 • Pracovníci organizační složky PRO 6 odstraní 4 skládky rostlinného odpadu, které se v ulici U Kolejí nacházejí v co nejkratším možném termínu.
náhled souboruProsba
Dejvice a Bubeneč jsou čtvrti,jak vám každý řekne, kde se opravdu nevyplatí parkovat na zákazu. Zdá se však, že to neplatí pro tři luxusní limuzíny, které ráno pravidelně potkávám na křižovatce ulic Verdunská a Charlese de Gaulla. V kombinaci s jejich provokativními SPZkami to působí opravdu jako výsměch městské policii a každému kdo se kdy snažil v okolí zaparkovat. Prosím, udělejte s tím něco.

oznámeno: 25.06.2012uzavřeno: 27.06.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
27.06.2012 » 11:57 • Předáno Městské policii Praha 6.
náhled souboruPropad chodniku
rad bych Vas timto upozornil na celkem cerstvy propad chodniku u
Koleji Vetrnik, rozh ulic Na Vetrniku a Za Zahradou .. presnejsi
pozice viz GPS souradnice fotografie.

Technicky popis:
Na svrchni pochozi vrstve chodniku je otvor cca 0.7 m v prumeru.
Dutina pod nim je hluboka cca 1 metr, dutina smeruje sikmo pod
stavajici (prozatim nepropadly) chodnik. Vzhledem k tesne blizkosti
kanaloveho poklopu predpokladam ze doslo k propadu do
sachty/kanalizace vodotece. O nekolik metru smerem k centru je na
tomto chodniku, cast soubezna s ulici Na Vetrniku, jeste jeden starsi
a mnohem mensi propad. Mozna spolu souvisi. Dekuji za napravu stavu.

oznámeno: 18.06.2012uzavřeno: 20.06.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
20.06.2012 » 12:33 • kaverna v chodníku proti nemovitosti Na Větrníku č. 41 byla předána na PVK a.s. Během dnešního dne bude propad označen mechanickými zábranami a oprava provedena bezodkladně. Požadavek na propad chodníku, který se nechází nedaleko, byl předán s žádostí o opravu na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy.Děkujeme za upozornění
náhled souboruÚdržba zeleně v ulici Bubeníčkova
chci požádat o posekání trávníku před vchody č.p. 1810/10 a 1811/8 v ulici Bubeníčkova na Petřinách, který letos posekání zcela unikl. Dále již několik let potřebují ostříhat keře tamtéž, které jsou jednak převěšené do chodníku, zejména pak ale do ulice kde z nich opadávají listy apod. na auta parkující v ul. Bubeníčkova.

oznámeno: 15.06.2012uzavřeno: 20.06.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
20.06.2012 » 12:31 • Pozemky kolem domů čp. 1810 a 1811 má v nájmu Bytové družstvo. Na základě nájemní smlouvy by BD mělo zajišťovat úklid a seč daného pozemku.Co se týká keřů - tak jejich úpravu má na starosti ODŽP ÚMČ Prahy 6 - bude posouzen jejich stav a dle potřeby budou během zimního období prořezány.
náhled souborupropadlý chodník
v ulici Pod Novým lesem je cca 50m od jejího začátku ze směru od ulice Na Petřinách velká díra v chodníku zakrytá pouze prknem. Stav je důsledek zanedbání ze strany majitele plotu, svah pod chodníkem je zhroucen a v současné době hrozí, že zde může dojít k úrazu. Můžete místo zabezpečit, nebo vyzvat majitele k opravě?

oznámeno: 14.06.2012
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
27.06.2012 » 08:24 • S ohledem na skutečnost, že k poškození chodníku došlo pravděpodobně ze sousedního pozemku, který je v soukromém vlastnictví, bude tuto skutečnost řešit odbor výstavby místním šetřením (s využitím možnosti zjistit skutečný stav z přilehlého pozemku) za účasti vlastníků tohoto pozemku a správce poškozeného chodníku. Teprve na základě zjištěných skutečností může stavební úřad přijmout příslušná opatření ve smyslu stavebního zákona.
náhled souboruchodník Střešovická
prosím o prořezání křovin, které brání využití chodníku v ulici Střešovická. Jedná se o část ulice mezi ulicí Pod Novým lesem a zahradnickým centrem Chládek.

oznámeno: 14.06.2012uzavřeno: 22.06.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
22.06.2012 » 13:16 • Větve přesahující na profil chodníku se nacházejí na pozemku ve správě Technické správy komunikací. Uvedený subjekt jsme vyzvali k úpravě dřevin. Ta bude provedena v nejbližším možném termínu. Děkujeme za upozornění
náhled souboruzakaz vjezdu ke koupalisti Petynka
na komunikaci vedouci k parkovisti u koupaliste Petynka je zakaz vjezdu jak se mam k parkovisti dostat?

oznámeno: 14.06.2012uzavřeno: 02.07.2012
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
02.07.2012 » 17:40 • Vážený pane, Vámi poptávané parkoviště není určeno návštěvníkům koupaliště. Pro ně je zřízeno parkoviště na ploše bývalého autobazaru, vlevo od Vámi zachycené značky.
náhled souboruBMW v ul. Pod Bastami
Toto BMW v ul. Pod Bastami uz pres rok nepopojelo a zda se, ze ho nekdo odstavil.

oznámeno: 04.06.2012uzavřeno: 06.06.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
06.06.2012 » 15:53 • Předáno Správě služeb hl.m. Prahy. Podněty ve věci odstavených vozidel vykazujících známky vraku lze této organizaci zasílat i přímo na email
náhled souboruOpět tzv. "tříděný" odpad u parku v Lotyšské ulici
stav skládky založené obecním úřadem P6 v neděli 27.5.2012 v 19 hod.
A toto smetiště u parku se neustále opakuje a nejde jen o občasný jev. Rozhodně každou neděli a i v průběhu týdne - jak plyne z předešlých mých 5 mms zpráv. A vaše vyjádření vůbec nic neřeší.

Cituji vaše vyjádření:
"Pro každého slušného, průměrně inteligentního občana je zcela jasné, že odpad lze dávat jen do nádob. Těm, kteří jsou bezohlední, žádná cedule se zákazem odložit odpad mimo nádobu nezabrání.Hlavní problém tedy není ani organizační ani technický, ale jednoznačně tkví v lidském faktoru."

K tomu mohu říci, že kdo je slušný , tak bude třídit odpad i odnášet ho do nějakého centrálně kontrolovaného místa mimo rezidentní obytnou část příp. tam kde obaly (papír, plasty,sklo) získal. To je k prodejnám (viz např.BILLA bez stanoviště tříděného odpadu (TO) . Rozmístěním stanovišť TO na skoro každý roh se jen podbízíte těm bezohledným, kteří se nenamáhají ani přejít k dalšímu blízkému TO a zanechávají smetiště. Kromě lidského faktoru, je to tedy problém organizační a technický, protože bez založení tohoto TO obvodním úřadem P6 by ani bezohlední lidé na tomto místě sami smetiště nezaložili.
Je s podivem, že TO nejsou pod okny pracovníků OÚ P6 - pak by patrně problém byl řešen.
I podle vašeho vyjadření: "Obě stanoviště u parku Lotyšká patří mezi nejproblematičtější na území Prahy 6" .

Z toho plyne návrh: toto stanoviště TO zaneřáďované již 10 let zrušte. Nejbližší TO u křižovatky Terronská x Lotyšská je poloprázdné a slušní občané tříděný odpad odnesou tam, či do dalších v okolí (když odmítáte umístit TO u velkoprodejny BILLA).

Děkuji za skutečné řešení a ne jen slovní odpovědi.

oznámeno: 28.05.2012uzavřeno: 31.05.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
31.05.2012 » 13:20 • Rozmístění stanovišť na třídený odpad má určitá pravidla a musí splňovat určité požadavky bezpečnostní a dopravní. Není snadné takováto místa najít. V lokalitě Lotyšská bohužel jiná možnost než tato neexituje. Proto stanoviště zůstanou na místech, na kterých se nacházejí.
náhled souboruŘev motorů ze Strahova celý víkend
Kdo povolil akci, při které řvou motory a kvílejí pneumatiky do dalekého okolí Strahova? Víkend 19.-20.5.2012, v sobotu do nočních hodin!

oznámeno: 22.05.2012uzavřeno: 31.05.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
31.05.2012 » 13:46 • Dobrý den, jednalo se o závody provozovale DRIFT KLUB v AČR. Vzhledem k tomu, že závody probíhaly na pozemcích Magistrátu hlavního města Prahy, nájemní smlouvu s provozovatelem vydával konkrétně odbor evidence, správy a využití majetku MHMP. Vzhledem k tomu, že odbor dopravy a životního prostředí evidoval více stížností na předmětnou akci, byly stížnosti postoupeny Hygienické stanici hl.m. Prahy.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?vynechat=2180&crc=7ff362b5e3bd2a1dc3fa1022c77c7121 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz