Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 21612180 z celkového počtu 2869 vyhovujících záznamů.

náhled souboruChybějící ukazatel
pred novym podchodem na Hradcanske chybi ukazatel doleva na autobus 174 smer Vypich.

oznámeno: 12.11.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
19.11.2012 » 13:11 • Požadavek na instalaci značení byl postoupen Dopravnímu podníku hl.m. Prahy.
21.11.2012 » 17:51 • Zástupce Dopravního podniku hl.m. Prahy informoval, že chybějící označník bude do stanice vestibulu metra Hradčanská umístěn nejpozději do konce t.r. Absence chybějícího označníku byla zapříčiněna změnou projektové dokumentace a dalších změn při výstavbě podchodu Hradčanská.
náhled souborušpatně provedená oprava
Předně bych Vám chtěl poděkovat za možnost zasílat oznámení o různých nešvarech na Praze 6. Skutečně si vážím vaší práce a jsem rád, že tento protor občanům dáváte. Myslím, že je to výhodné pro obě strany. Přestěhovali jsme se na Prahu 6 před dvěma lety z Vinohrad a cítíme se na šestce velmi dobře. Radnice na Praze 3 rozhodně není tak vstřícná k občanům jako ta naše současná. Tím spíš bych hrozně nerad, aby to co je pěkné, postupně degradovalo na polorozbitý český průměr. (Dvacet let už přece míříme do Evropy ne?) Tím mířím opět k oné dlaždici u pošty na Dědině. (oznámeno dne 15/10). Proběhla oprava, zdá se, že nyní už i vydrží, ale ta dlaždice…. Opravdu není možné tam dát něco podobnějšího těm ostatním? První vada na kráse je cestou k dalšímu fláknutí se (kašli na to Pepo, dyk’ už tu je tahle…) a ve výsledku bude opět vše zflikované, jak to vidíme všude kolem sebe. Přikládám fotografii z dnešního rána. Mohu poprosit se tomu ještě trochu pověnovat?

oznámeno: 01.11.2012
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruRetardéry
Děkuji za retardéry které byly instalovány na silnici před budovou sokolovny Sokola Hanspaulka. Dále zdvořile poznamenávám, že křižovatce ulic Na Hanspaulce a Turkovská by bylo patrně vhodné umístit příkazovou značku s omezením rychlosti na 30 km/h, resp. tedy několik metrů před vchodem do budovy sokolovny. Je nutné umístit ještě jeden retardér, s tím že je nutné zamezit objíždění retardéru po travnatém pásu, viz foto. Za Všechny děti naší školy a návštěvníky Sokola.

oznámeno: 29.10.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
30.11.2012 » 12:46 • Vážený pane Bačino, o umístění dalšího příčného prahu neuvažujeme, stávající řešení v místě nejužšího chodníku považujeme za dostatečné. Případné zamezení pojíždění travnatého pásu by bylo možno zajistit instalací nízkého zábradlí do zeleně, ale toto řešení nebudeme realizovat do projednání záměru s místními občany. Jako možné řešení, které by předešlo případnému vběhnutí cvičence opouštějícího sokolovnu pod kola projíždějícího vozidla, považujeme instalaci zábradlí na chodník před vchodem do objektu.
náhled souborukřižovatka ulice Na valech, Na baště sv. Jiří a Tychonova směrem k Pražskému hradu
Vážení, v příloze posílám fotografie zřícené a zanedbané zdi – tarasu na výše uvedené křižovatce (v mezidobí došlo k zaplevelení náletovými keři a plevelem).
Vzhledem k tomu, že okolní křižovatky a chodníky byly nedávno rekonstruovány (čímž naše oblast bohužel také přišla nejméně o cca 30 parkovacích míst …) a že se jedná o nejfrekventovanější přístup turistů k Pražskému hradu, věřím, že situace bude brzy napravena.
Děkuji a zdravím

oznámeno: 29.10.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
02.11.2012 » 13:06 • Vlastníkem této stavby je Magistrát hl.m. Prahy. Tato lokalita spadá do památkově chráněného území. Z tohoto důvodu nelze provést pouze lokální opravu poškozených částí. Technické průtahy s památkáři bohužel způsobily, že bohužel ani v příštím roce k opravě opěrné zdi na baštách nedojde.
náhled souborulavička na zastávce autobusu Sídliště na Dědině
Poslal jsem následující podnět na DPP: Dobrý den, několik dní po instalaci nového přístřešku autobusové zastávky Sídliště na Dědině ve směru do centra praskly dvě příčky na jedné z laviček ve špatně provedeném slepení. Čekal jsem, že v rámci pravidelné údržby si toho někdo všimne a příčky nahradí. Bohužel se tak do teď nestalo. Prosím tedy o nápravu. Trčí tam nebezpečný zbytek lavičky a není si pořádně kam sednout. Také by stálo za úvahu čekárnu zbavil nálepek. Myslím, že od instalace ji nikdo nečistil. Jejich odpověď: V daném případě se jedná o přístřešek, který není ve správě a majetku Dopravního podniku. Tyto přístřešky nechal stavět příslušný úřad, bohužel správce přístřešku nám není znám. Dopravní podnik v zastávce Sídliště Na Dědině spravuje pouze přístřešek K1/2BV- drátosklo, který je průběžně udržován. Prosím tedy o nápravu. Děkuji.

oznámeno: 16.10.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
19.10.2012 » 09:35 • Odbor dopravy a životního prostředí objednal příčky na opravu laviček. S ohledem na delší dodací lhůty však nemůže být oprava provedena bezodkladně. Děkujeme za upozornění. Neoprávněné polepy odstraní pracovníci organizační složky PRO 6 v co nejkratším možném termínu.
náhled souborušpatně provedená oprava
na schodišti u pošty na sídlišti Dědina je vyvrácená jedna dlaždice. Nedávno byla provedena neodborná oprava naprosto nevhodnou dlaždicí, přestože ta původní leží na místě a je tedy možné si ji vzít do stavebnin s sebou. Nová dlaždice nevydržela ani dva týdny. Chtěl bych tedy požádat o řádnou opravu betonu pod dlaždicí a použití buď dlaždice původní, nebo dlaždice stejné s těmi ostatními. Ta která byla použita se tam vzhledově vůbec nehodila. Dovolte mi ještě navrhnout zlepšení kontroly provedených oprav. Není to poprvé, co poukazuji na nekvalitní práci údržby. Co kdyby dodavatel své dílo nafotil, a takto zdokumentované předkládal s fakturou? Děláme to u nás ve firmě léta a docela to pomáhá. Děkuji.

oznámeno: 15.10.2012
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruOdstavený vůz před Bubenečská 33
Již několik měsíců stojí bez známek provozu Rover zahraniční RZ. Akorát zabírá parkovací místo.

oznámeno: 15.10.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
19.10.2012 » 09:36 • Majitel vozidla se v tomto případě nedopouští ničeho nezákonného, a proto není důvod k odtahu. Automobil je zaparkován v souladu s platnou legislativou a ani nevykazuje nějaké podstatné známky vraku.
náhled souboruTříděný odpad Lotyšská - opět
Vážení, každotýdenní stav tříděného odpadu v Lotyšské ulici, ač je vyvážen 6x týdně.

S vaším posledním vyjadřením ke stanovišti tříděného odpadu v Lotyšské, cituji:
"Rozmístění stanovišť na třídený odpad má určitá pravidla a musí splňovat určité požadavky bezpečnostní a dopravní. Není snadné takováto místa najít. V lokalitě Lotyšská bohužel jiná možnost než tato neexituje. Proto stanoviště zůstanou na místech, na kterých se nacházejí."
Nesouhlasím, protože úplně stejné bezpečnostní a dopravní požadavky se opakují v Lotyšské ulici 3x - vždy křižovatky typu "T". Takže vaše vyjádření je pouhá výmluva situaci neřešit, a stanoviště TO po 10 letech posunout blíže k největšímu odkladateli odpadu - hospodě U Pětníku.

Navíc přemístěním stanoviště TO v Šolínově ulici na stranu k Zikově ulici (na rozdíl od plánků rozmístění uvedených Pražskými službami, kde je umístěno poblíž Billy) neexistuje stanoviště TO v ulici Jug. partyzánů poblíž velkoprodejny Billa a tak všechny provozovny a domy z Jug. partyzánů hromadí odpad v Lotyšské ulici, neboť domy mají přístup zadním vchodem do Lotyšského náměstí.
Z výše uvedených důvodů, žádám o zřízení nového stanoviště tříděného odpadu na roh Jug. Partyzánů a Rooseveltovy ulice, aby TO v Lotyšské nebylo neustále přetěžováno.

oznámeno: 15.10.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
22.10.2012 » 16:17 • Vážený pane Šebato, dovoluji si odpovědět na Váš návrh, týkající se řešení stanoviště na tříděný odpad v ulici Lotyšská. Zřízení nového stanoviště podléhá souhlasu ze strany odboru rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy, který ze svého rozpočtu hradí umístění a vývoz tříděného odpadu. Umístění nového stanoviště je povoleno pouze v nově vybudovaných lokalitách nebo i ve starší zástavbě, pokud již nelze navýšit četnost vývozu kontejnerů tříděného odpadu. Tento případ se netýká stanoviště v Lotyšské ulici. Stanoviště je průběžně monitorováno a bylo zjištěno, že během pracovního týdne je vývoz dostačující. Stav, jaký je patrný z Vámi zaslané fotograafie, nastává zpravidla pouze na konci víkendu. Na základě tohoto vyhodnocení jsme zahájili jednání se svozovou společností o vyvážení komodity papír v neděli.Jak jsme již opakovaně uvedli, prodejna BILLA je povinna třídit odpad sama a také se tak děje a nádoby na tříděný odpad jsou umístěny v suterenních prostorách prodejny. Provozovny a obchody z ulice Jugoslávských partyzánů jsou zapojeny do systému, t.zn., že hradí poplatek Magistrátu hl.m. Prahy a mohou odkládat odpad do veřejných nádob na tříděný odpad. Vetšina z nich odpad ukládá do nádob na stanovišti Velflíkova 4.
06.11.2012 » 08:10 • Vážená paní referentko, zopovědná za tříděný odpad na P6,asi jde o nedorozumeni ohledne velkoprodejen potravin. K vasemu prohlaseni z 22.10.2012:"Jak jsme již opakovaně uvedli, prodejna BILLA je povinna třídit odpad sama a také se tak děje a nádoby na tříděný odpad jsou umístěny v suterenních prostorách prodejny". Ano, ale jedna se o velkoobchodni obaly, nesouvisejici s tridenym odpadem mesta Prahy.S vasim prohlasenim souhlasim pro velkoobchodni obaly. Ale jestlize velkoprodejna prodava zabalene maloobchodni zbozi a nema bohuzel ze zakona povinnost i tyto obaly likvidovat, a P6 zavedla tzv."trideny odpad" (TO), pak by tato stanoviste TO mela byt co nejblize techto velkoprodejen. Umistenim jinam P6 zatezuje nezalohovanym odpadem siroke rezidencni okoli. Kdyz si obcane koupi produkty, musi mit moznost "triditelne" obaly vratit v blizkosti, kde zbozi s obaly zakoupili. to plati nejen pro Billu v Menze na Jug.partyzanu, ale i pro relativne novou prodejnu Kaufland v Podbabe.
06.11.2012 » 08:10 • Kdo je ochoten tridit obaly, je i ochoten je odnest do mista, kde obaly se zbozim poridil (kdyz je ochoten tak nakladat se zalohovanymi obaly)- s jinou filosofii vsem nevratny "trideny odpad" preroste pred hlavu - a muzete dat stanoviste TO ke kazdemu domu. Zatim jste je dali pod nos obcanum do takrka kazde druhe ulice. A kdo nechce tridit, odlozi vse - i co by mel odvezt do sberneho dvora - na nejblizsi "smetiste" zalozene jako stanoviste TO Prahou 6 - coz se bezne deje a 2. foto s odlozenou chladnickou to dokumentuje.Zadam opetne, aby po 10 letech zvetsujiciho se verejneho smetiste vyvazeneho 6x tydne v Lotysske ulici byla zmenena mista trideneho odpadu, aby doslo k cyklicke zamene mist TO. A dopravni situaci se neohanejte. Konkretne v Lotysske ulici se 3x opakje krizovatka typu T. Protoze pak by si mozna obcane a organizace z okoli uvedomoli, jak soucasna organizace trideneho odpadu muze velice zneprijemnovat zivot i jim.
06.11.2012 » 08:11 • Vážený pane inženýre,konečné plánované řešení situace u stanoviště kontejnerů na tříděný odpad Vám již bylo sděleno v minulých odpovědích. Rovněž tak již byla učiněna veškerá opatření ke zlepšení prozatímní situace (požádáno na MHMP o navýšení četnosti vývozu a posunu vývozu do nejexponovanějších dní týdne).Na rok 2013 byly navrženy do rozpočtu MČ Praha 6 určité finanční prostředky na problematiku podzemních kontejnerů. Vzhledem k tomu, že stanoviště v ulici Lotyšská je na prvním místě v seznamu na přebudování stanovišť tříděného odpadu z nadzemních na podzemní, k realizaci plánovaného řešení tedy dojde pravděpodobně v brzké době.Je nám líto, ale více se v této věci nedá dělat a je nutno vyčkat na realizaci konečného řešení.
náhled souborupropadnutí dlažby
chtěl bych upozornit na propadnutí zámkové dlažby na chodníku u křížení ulic Vlastina a Hostouňská , poblíž přechodu pro chodce.

oznámeno: 08.10.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
15.10.2012 » 08:17 • Postoupeno na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruparkování
Normální situace, chodník Na Hanspaulce 2 Proč se to neřeší?

oznámeno: 30.09.2012zahájeno řešení: 01.10.2012
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
19.10.2012 » 09:49 • Vážený pane, opozdilé zasílání e-mailů zachycujících přestupkové chování řidičů se zcela míjí účinkem, neboť neumožňuje okamžité výchovné působení hlídky Policie ČR, nebo městské policie na přestupce. Proto si Vás dovolujeme vyzvat, nebojte se projevit občanskou iniciativu a ve chvíli zjištění přestupku, kontaktujte jednu z uvedených složek na jejich bezplatných telefonních číslech. ÚMČ Praha 6 není právně zmocněn k řešení přestupků spočívajících v nesprávném parkování vozidel.
náhled souboruchybějící poklop
v těsné blízkosti ( naproti tříděnému odpadu) u křižovatky U Ladronky x Dvořeckého chybí poklop kanálu.

oznámeno: 30.09.2012zahájeno řešení: 01.10.2012
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
08.10.2012 » 09:02 • Poklop byl dodán na místo.
náhled souborupropadu silnice v Komornické 16
Před pár týdny byl opraven kus chodniku a propadu silnice v Komornické 16,ale díky provedení se louže na vozovce pouze posunula o 2m dál k č.18.Od projíždějících aut mame plné dopisní schránky vody a poškozenou poštu i nám to ničí plot.Práce nebyla dobře provedena-viz foto.Děkuji za nápravu.

oznámeno: 30.09.2012zahájeno řešení: 01.10.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruParkování na chodníku
tento vuz v ulici Tobrucka mezi domy 711 a 712 takto na chodniku stoji ji od kvetna a za celou dobu se z tohoto mista nehnul. Nektera kola uz ma i vypustena.

oznámeno: 18.09.2012
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
19.10.2012 » 09:39 • Podnět předán Městské Policii.
náhled souborutram. zastávka UVN
Po vcerejsi vichrici je na tram. zastavce UVN na Praze 6 vyvracena cedule dp s obnazenymi napajecimi vodici.

oznámeno: 12.09.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
13.09.2012 » 14:27 • Předáno kna Dopravní podnik h.l.m.Prahy. Děkujeme za upozornění
náhled souboruVyvrácené sloupky Eliášova
Křižovatka ulic Eliášova a Dr. Z. Wintra - vyvrácené sloupky. Upevnění sloupků ve vozovce je zřejmě tak chabé, že každý lehký náraz sloupky uvolní.

oznámeno: 07.09.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
13.09.2012 » 15:13 • O neutěšené situaci víme a závady průběžně předáváme vlastníkovi těchto sloupků, kterým je Technická správa komunikací.
01.10.2012 » 10:54 • Dobrý den, v mém dotazu k uvedenému tématu ... Vyvrácené sloupky Eliášova ... píšete, že vady a závady ... průběžně předáváme vlastníkovi těchto sloupků, kterým je Technická správa komunikací.... Nejedná se o omyl? Není správně TSK jen správcem majetku obce, místo jeho majitelem?A protože téměř všechny sloupky na všech rekonstruovaných křižovatkách ("chodníkový program") v Dejvicích a v Bubenči svírají s podstavou jakýkoliv úhel, jenom ne pravý, není možné, že se a) jedná o zásadní chyby v projektech rekonstrukcí křižovatek (kdo je zadával a kontroloval?), nebo že za b) správce komunikace majetek obce, tj. i můj, nespravuje řádně?Předem díky za upřesnění
náhled souboruNepořádek
Touto cestou chci pouze upozornit na setrvalý stav (již cca 3 týdny) v okolí lavičky u Velké louky na Hanspaulce – vyhlídka na Tichou Šárku. Budete-li schopni toto změnit k lepšímu, děkuji

oznámeno: 07.09.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: odbor rozvoje veřejného prostoru
  postup řešení:
13.09.2012 » 15:12 • Předáno odpovědnému subjektu MHMP. Řeší RNDr. Jiří Nohejl z odboru rozvoje veřejného prostoru, oddělení péče o zeleň, tel. 236 00 5821
náhled souboruZabor chodniku v ul. Sestupna
na pozemku 278 (mj. vedenem jako zahrada), LV 75, KU Liboc, si pri stavbe plotu zvetsili soukr. pozemek na ukor chodniku, a to o znacnou cast viz foto. Misto se nachazi v uzke,neprehledne a dvojite zatacce s dopravnimi nehodami. Po zaboru chodniku se na urovni pozemku 2 lide nevyhnou ani neprojede pani s kocarkem do nedaleke skolky. Za obyvatele prosime resit.

oznámeno: 07.09.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
13.09.2012 » 15:14 • Předáno k prověření správci komunikací.
náhled souboruStav chodníků ve Vokovicích, tento konkrétně na rohu ulic Na Luzích a K Červenému vrchu.

oznámeno: 07.09.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
13.09.2012 » 15:15 • Předáno Technické správě komunikací hl.m. Prahy
náhled souboruZlomený strom v ulici U 6.baterie
prosím o pokácení zlomeného stromu v ulici U 6.baterie. Je nalomený již několik týdnů ...

oznámeno: 31.08.2012zahájeno řešení: 03.09.2012
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
13.09.2012 » 15:15 • Pozemek, na kterém se zlomený strom nachází, je ve správě Technické správy komunikací hl.m. Prahy, kterému jsme předali požadavek na odstranění.
náhled souboruzastávka Vozovna Střešovice
na zastávce linky 216 Vozovna Střešovice ve směru na Polikliniku Petřiny je přístřešek v dezolátním stavu. Chybí mu stěny, má děravou střechu a na místo lavičky je zde umístěné prkno. Bylo by asi namístě ho vyměnit za nějaký nový přístřešek.

oznámeno: 19.08.2012
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
22.08.2012 » 17:48 • S ohledem na skutečnost, že se k uvedenému přístřešku nikdo majetkově nehlásí, bude odstraněn na náklady Městské části. S okamžitou náhradou za nový se v současné chvíli nepočítá.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?vynechat=2160&crc=aecb5e2233b6e62002c1e4cebd26cf42 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz