Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 20012020 z celkového počtu 2596 vyhovujících záznamů.

náhled souboruulice Mladčina - chodníky
Vážení, na základě informace uveřejněné v časopise Šestka, zasílám v příloze fotografie chodníků a vozovky v ulici Mladčina, Praha 6, Ruzyně a žádám tímto o zajištění provedení opravy, aby bylo odstraněno nebezpečí úrazu pro chodce a nedocházelo k poškozování vozidel. (Stav, který je na snímcích, trvá již několik desetiletí, chodníky nelze řádně čistit zejména v zimě.) Děkuji

oznámeno: 07.10.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
17.10.2011 » 13:35 • Předáno Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruPrůchodnost cesty pro pěší - ulice Na Kotlářce, Praha 6 Dejvice
Veřejná cesta mezi stadionem Mládeže a novostavbou rodinných domů
(pokračování ulice Na Kotlářce) je značně zarostlá travou a větvemi stromů,
které omezují průchodnost cesty.
Žádám Vás o vyjádření, komu tato zeleň patří a kdo se o ní stará.


oznámeno: 07.10.2011
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
10.10.2011 » 12:01 • Cesta pro pěší je ve vlastnictví ČVUT v Praze, které vyzveme k zařazení do pravidelné údržby, ale v rámci operativního řešení práce nyní provede naše organizační složka PRO 6. Děkujeme za upozornění.
náhled souboruParkování v Terronské
Počet parkovacích míst v Teronské se radikálně snížil, a ještě tu stojí takovýto chytrák a zabírá dvě místa (automobil stojí před domem číslo orientační 65). Naštěstí mu prošla technická, prosím o jeho odtažení.

oznámeno: 05.10.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
10.10.2011 » 15:04 • Postoupeno Správě služeb hl.m.Prahy, nicméně upozorňujeme, že propadlá známka STK neznamená automaticky, že vozidlo musí být techniky SSHMP označeno jako vrak.
náhled souboruZnečištěná silnice a nebezpečný strom
žádáme o úklid ulice Na Břevnovské pláni před domem č.p. 1889 v Praze 6.
Silnice a chodník je popkryt vrstvou plodů spadaných ze stromu, který
stojí v protilehlé zahradě, a hrozí tak nebezpečí úrazu při chůzi po
tomto znečištěném terénu. Zároveň žádáme o zajištění uvedeného stromu,
neboť má v současné domě obnažené kořeny a hrozí jeho vyvrácení směrem
na komunikaci, čímž ohrožuje bezpečnost na veřejné komunikaci a současně
může dojít k poškození naší nemovitosti. V příloze zasílám fotodokumentaci.

oznámeno: 05.10.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
17.10.2011 » 13:31 • V rámci pravidelného úklidu, který v této oblasti probíhá 1x měsíčně, budou spadané plody odklizeny. Pokud se jedná o poškození dubu letního, bude řešeno buď přestupkovým řízením nebo správním řízením. Vlastníci pozemku byli vyzváni k podání vysvětlení.
náhled souboruTříděný odpad před Lotyšská 10/646
Jak vidíte z přiložené fotografie IMG_8633_1 situace se vůbec nezměnila, naopak zhoršila o bezdomovce neustále okupující park v Lotyšské v blízkosti tzv. tříděného odpadu. Opět mohu doložit mnoha fotografiemi ze současnosti i za dlouhé předešlé období. Četné zásahy může doložit Městská Policie P6.
Po více než 10 letých zažitcích s tímto tříděným odpadem u parku před domem Lotyšská 10/646 žádám, aby toto stanoviště tříděného odpadu bylo zrušeno příp. přesunuto tam, kde tříděný odpad vzniká. K hospodě U Pětníka, do blízkosti velkoprodejny BILLA. apod.  (U Billy jsem v okolí marně hledal, kam odložit prázdné lahve, když jsem zapoměl odložit před svým domem). Všechny argumenty, které mě byly sděleny i předešlým starostou Prahy 6 mgr. Tomášem Chalupou již v r.2006 (Č.j.: MCP6 086514/2006) - bezpečnost a dopravní obslužnost místa, četnost a časy svozů, dodatečný úklid apod. - mohou být splněny i jinde než před Lotyšská 10.

Životní prostředí v této rezidenční lokalitě se neustále zhoršuje a místo u parku je zneužíváno obchody z ulice Jugoslavskych partyzanu i mimorezidenčními auty zastavujícími a odkládajícími odpad (i netříděný) i mimo kontejnéry.

Rád vám poskytnu další dokumentaci o tomto místě "tříděného" odpadu.

oznámeno: 03.10.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
11.10.2011 » 09:16 • Vážený pane, dovoluji si odpovědět na Váš e-mail, týkající se tříděného odpadu v Lotyšské ulici. Je mi velmi líto, že jste v loňském roce nedostal na Váš MMSing odpověď, došlo asi k nějakému nedopatření, neboť se tato zpráva vůbec nedostala k příslušnému referentovi.V současné době je stanoviště v Lotyšské ulici vyváženo u kontejneru na plast s četností 4x týdně (pondělí, středa, pátek a neděle), u kontejneru na papír také 4x týdně (pondělí, středa, pátek a sobota). Kontejner na tetrapak je vyvážen v neděli. Zvon na sklo je vyvážen 1x za 2 týdny. Úklid v okolí stanoviště je prováděn každý pracovní den 2x, ráno a odpoledne. Vzhledem k nedostatečné četnosti vývozu bude požádán odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy o navýšení četnosti vývozu u kontejneru na papír ze stávající četnosti 4x týdně na 5x týdně.Vzhledem k tomu, že kontejnery na tříděný odpad jsou určeny pro občany, umísťují se stanoviště v obytných oblastech tak, aby byla dodržena rovnoměrná docházková vzdálenost. Zároveň je nutné dodržet minimální vzdálenost od oken objektů, dostatečný prostor pro manipulaci obsluhující technikou. Navíc je každé stanoviště posuzováno a schválováno z hlediska bezpečnosti silničního provozu dopravním inspektorátem Policie České republiky.
11.10.2011 » 09:18 • Toto stanoviště je vzdáleno od oken obytných objektů cca 15 m a splňuje i ostatní hlediska. Jeho přesunem by došlo k narušení rovnoměrné docházkové vzdálenosti a při jeho zrušení by došlo k přeplnění okolních stanovišť. Po konzultaci s pracovníkem odboru Ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy (dále jen OOP MHMP), z jehož rozpočtu je celá služba hrazena, bude v nejbližší době OOP MHMP požádán o navýšení četnosti vývozu u kontejneru na papír ze stávající četnosti 4x týdně na 5x týdně. Pokud by se i tato četnost vývozu jevila jako nedostatečná, bude opět požádáno o navýšení četnosti vývozu.Vzhledem k tomu, že odbor dopravy a péče o prostředí nemůže sám navýšit četnost vývozu, dojde k navýšení v termínu do konce listopadu 2011.Co se týká umístění nádob na směsný odpad, ty jsou určeny jednotlivým objektům, proto mají být dle platných předpisů umístěny v domovním vybavení. Kontejnery na tříděný odpad jsou určeny občenům v určené lokalitě, proto jsou umístěny na veřejném prostranství, které bohužel znečišťují neukáznění občané.Věřím, že výše uvedená opatření budou plně dostačující.
náhled souborukontejnery EKOKOM
Dobrý den, napište mi, kdy bude vyřešeno. Nedá se na to dívat - a copak dělá odbor životního prostředí?. (harmonogram vyvážení dejte do přílohy v odpovědi)

Děkuji
Místo: Praha 6 - Divoká Šárka (i zástavka Divoká Šárka)


oznámeno: 29.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
05.10.2011 » 15:03 • Vážený pane, tříděný odpad na stanovišti Vlastina x Ke Džbánu je v současné době vyvážen s četností 4x týdně u kontejnerů na papír a plasty. Plasty jsou vyváženy v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli, papír v pondělí, středu, čtvrtek a sobotu vždy v odpoledních hodinách. Tetrapaky jsou vyváženy 1x týdně ve čtvrtek a zvon na sklo je vyvážen 1x za 4 týdny. Stanoviště je uklízeno každý pracovní den 2x, to znamená ráno a večer.
05.10.2011 » 15:04 • Po konzultaci s pracovníkem odboru Ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy (dále jen OOP MHMP), z jehož rozpočtu je celá služba hrazena, bude v nejbližší době OOP MHMP požádán o navýšení četnosti vývozu u kontejneru na papír a plasty ze stávající četnosti 4x týdně na 5x týdně. Vzhledem k tomu, že odbor dopravy a péče o prostředí nemůže sám navýšit četnost vývozu, dojde k navýšení v termínu do konce listopadu 2011.Věřím, že uvedená opatření budou plně dostačující.
11.10.2011 » 15:04 • Vážený pane, dovoluji si znovu opakovat, že provoz tříděného odpadu je hrazen z rozpočtu Magistrátu hl.m. Prahy, nikoliv z rozpočtu Úřadu MČ Praha 6. Městské části pouze určují umístění stanovišť tříděného odpadu a případně žádají o navýšení četnosti vývozu jednotlivých komodit.Dále všechna vozidla svozové Společnosti mají namontovanou GPS, takže se dá snadno zkontrolovat, kde se právě určený vůz pohybuje. Navíc je v archivu svozové společnosti uložena fotodokumentace, která je pořizována každý den po úklidu jednotlivých stanovišť.Pokud potřebujete zjistit podrobnosti o jednotlivých stanovištích tříděného odpadu, najděte si prosím internetové stránky svozové společnosti - www.psas.cz - v hlavním menu je odkaz - mapa nádob na třídění - rozkliknete, objeví se název ulice, po zadání se zobrazí mapa se zakreslenými stanovišti. Kliknete na kontejner v kroužku a objeví se Vám podrobnosti k danému stanovišti.S pozdravem
náhled souboruKřižovatka "U Prioru" a "Litovická"
Křižovatka "U Prioru" a "Litovická" (před želez. přejezdem). Spadané jablka jsou tu každý rok. Nikdo je nečeše a akorát zadělávají vozovku. Doporučuji pokacet onen malý strom, aby to tam netlelo. (pozn. naproti přes vozovku je obdobný případ, ale tam je již strom v zahradě. Nicméně na tento případ existuje tuším zákon nebo vyhláška, která toto ošetřuje)


oznámeno: 29.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
04.10.2011 » 10:05 • Mala jabloň (kterou navrhujete pokácet) na pozemku č.parc. 475/4 k.ú. Liboc , obdobně jako stromy na protější zahradě č. parc. 475/1 k.ú. Liboc jsou na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob (jedná se tedy o soukromý majetek,který lze odstranit pouze se souhlasem vlastníka). Jablka dopadají na pozemek ostatní komunikaci č.parc. 1455/1 k.ú. Liboc, kde právo hospodařit s majetkem státu bylo svěřeno podniku ZELENINA PRAHA v likvidaci. Nejedná se tedy o pozemek svěřený do péče Městské části Praha 6 , ani pozemek ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřený do péče Technické správy komunikací. Přes tuto skutečnost obě organizace zajištují z vlastních prostředků úklid předmětné komunikace v zajmu zajištění bezpečného průchodu nebo průjezdu. O stavu komunikace byl informován silničné správní orgán, který stav bude řešit se správcem komunikace.
náhled souboruUrgence a reklamace (řešení trvá 2 měsíce
Již 2 měsíce probíhá řešení? Jaká je přesný termín?
===================
žádost o instalaci zábradlí

prosíme o instalaci zábradlí v ulici Nová Šarka, protože návštěvnici, protože zde na zelené ploše běžně a každý den arogantně a nezodpovědně parkují klienti Clubu Bublinka (plavecké centrum). Přitom místo k parkování je v ulici Vlastině, ale řidič jsou jen líní a parkují, kde chtějí, protože zde nebydlí!

Předem děkuji za instalaci zábradlí na místě viz fota.

oznámeno: 30.07.2011
stav:  probíhá řešení 
  postup řešení:
03.08. - 09:04 • Nízké zelené zábradlí podél okraje vozovky stanovíme, po projednání s PČR, ještě v tomto týdnu.


oznámeno: 29.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
04.10.2011 » 14:19 • Předmětné zábradlí stanovil ÚMČ Praha 6 dne 3.8. 2011 k vyhotovení Technické správě komunikací hl.m. Prahy. Termín realizace byl stanoven do 30.9. 2011. Příčinu zdržení TSK neznáme.
náhled souboruopětovná reklamace
A dál? Jak to dopadlo? Kanál je stále ucpaný? Termín vyřešení? (výsledek, termín, odpovědnost?)

reklamace
Ucpany kanal
na krizovatce Vlastina a Evropska je ucpany kanal.   oznámeno: 30.07.2011
====================
kanál je stále ucpaný. Foceno dnes (19.8.2011), voda je všude a nejde ani přejít přechod pro chodce. Je tam nový rybník, protože sklon vozovky nejde ani do kanálu.

oznámeno: 22.08.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
24.08. - 08:47 • Dnešního dne byla provedena urgence u Technické správy komunikací hl.m. Prahy. Bylo přislíbeno urychlené zjednání nápravy.
24.08. - 08:48 • Děkujeme za upozornění


oznámeno: 29.09.2011
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
04.10.2011 » 15:27 • ucpaný kanál se nachází o poznání dále, než uvádíte ve své MMS, nicméně i přes tuto skutečnost zajistila dodavatelská firma jeho vyčištění. Konkrétní vyjádření dodavatelské firmy, Vám zasíláme na Vaší emailovou adresu.
náhled souboruulice Litovická
Takhle se opravuje chodník. S prominutím pěkná prásárna a nehorázné vyhazování veřejných prostředků!


oznámeno: 29.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
05.10.2011 » 17:15 • Z přiložené MMS je zcela zřejmé, že oprava chodníku byla provedena velmi neodborně a neesteticky. Jednalo se však o dočasné provizorní řešení. V rámci probíhajících výkopových prací a plánovaného chodníkového programu, zde bude proveden definitivní, nový povrch chodníků v celé délce.
náhled souboruOpět Brodecká ulice
obrubník (podotýkám, že již bylo hlášeno dříve)

oznámeno: 29.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
17.10.2011 » 13:34 • Předáno Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruStavební práce - Brodecká?
v ulici Brodecká je tímto způsobem usklaďnovaná zemina? Kdo následné očistí komunikaci? Jak je zvykem, tak úklid do původního stavu nikdo kontrolovat nebude a bezpečnost osob a ochranu životní prostředí taky ne (viz složené betonové panely a hromada zeminy, které nejsou vůbec označeny nebo ohrazeny)


oznámeno: 29.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
04.10.2011 » 10:10 • Pozemky mezi ulicí Brodeckou a Ruzyňskou tedy pozemky č.parc. 26/14 - 26/23 k.ú. Liboc jsou ve vlastnictví fyzických osob ( členů společenství vlastníků přilehlých nemovitostí).Ty rozhodují o způsobu využití a údržbě pozemků. S případnými podněty a připomínkami je možné se obracet na jednotlivé výbory SVJ.
náhled souboruZarostle kere - odboru zivotniho prostredi Praha 6
rada bych upozornila na velke mnozstvi zarostlych keru a krovi mezi Kladenskou a Africkou ulici (hned pod nakupnim strediskem Billa - zastavka Sidliste Cerveny Vrch).

oznámeno: 28.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
05.10.2011 » 13:35 • Dobrý den, děkujeme za upozornění. Keře, které jsou na pozemcích spravovaných ODŽP ÚMČ Prahy 6 budou během období vegetačního klidu upraveny.
náhled souboruchodník
Dobrý den zasílám tři fotografie chodníku,který spojuje Radčinu ulici s Vlastinou.Takto to tu vypadá již několik let. Projet tudy s kočárkem je pro maminky utrpení a také pro staré lidi je chůze po tomto chodníku nebezpečná.

oznámeno: 27.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
05.10.2011 » 16:14 • Dobrý den, musíme Vás upozornit, že se nejedná o chodník, cestu nebo veřejnou komunikaci, ale o pozemek č.parc. 972/9 k.ú. Liboc, s charakterem využití zeleň, ve vlastnictví fyzických osob, na kterém je možné se pohybovat pouze se souhlasem vlastníků. Městská část Praha 6 nemůže zasahovat do vlastnických práv a měnit charakter využití tohoto pozemku.
náhled souboružádost
máme vyhražené invalidní stání v ulici Banskobystrická 3 a chtěli bychom si zažádat o obnovu vodorovného značení, jelikož však je v místě porušená vozovka ( viz přiložené fotografie ) nelze značení obnovit, navíc ani jeden z oslovených podniků, včetně TSK neprojevil o opravu vozovky zájem, jde o poškození tak 1,5 m krát 1 metr.

oznámeno: 27.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
05.10.2011 » 16:20 • Žádost o oopravu poškozené komunikace byla předána na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy.
10.10.2011 » 14:59 • vyjádření TSK hl.m. Prahy:Dobrý den, závada na komunikaci bude zařazena do plánu oprav běžné údržby komunikací. V současné době opravujeme pouze havárie a to v omezeném množství, dle přidělených finančních prostředků.
náhled souboruproblém
Dobrý den, v příloze zasílám fotografie cesty, po které denně chodím z
ulice Radčina do ulice Vlastina na autobus. Tato cesta vede kolem hotelu
Radegast a už nyní je zcela neschůdná pro kočárky, příp. starší či hůře
se pohybující lidi. V zimních měsících, když je pokryta sněhem, příp.
ledem, stává se cesta po ní velkým dobrodružstvím. Pokud by byla možná
náprava, byla bych velmi ráda. Děkuji


oznámeno: 27.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
29.09.2011 » 13:34 • Dobrý den, musíme Vás upozornit, že se nejedná o chodník, cestu nebo veřejnou komunikaci, ale o pozemek č.parc. 972/9 k.ú. Liboc, s charakterem využití zeleň, ve vlastnictví fyzických osob, na kterém je možné se pohybovat pouze se souhlasem vlastníků. Městská část Praha 6 nemůže zasahovat do vlastnických práv a měnit charakter využití tohoto pozemku.
náhled souboruUvolněná dopravní značka
Upozorňuji na uvolněnou dopravní značku (přechod pro chodce) v Matějské
ulici za křižovatkou se Šáreckou.


oznámeno: 27.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
04.10.2011 » 14:21 • Informace o poškozeném dopravním značení předána správci komunikace - Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruChodník v Ankarské ulici naproti benzince

oznámeno: 27.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
05.10.2011 » 16:15 • Lavičky budou v dohledné době opraveny.děkujeme za upozornění.
náhled souboruzábradlí
v ulici Wolkerova před nedávnem přestavovali dům na sídlo ČIŽP. Část rezavého lešení však nechali svařené na zábradlí tímto nevhodným způsobem. Mohl by s tím někdo něco udělat? Takto je to nebezpečné pro chodce i motoristy.

oznámeno: 23.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
04.10.2011 » 07:49 • Děkujeme za upozornění. Vzhledem k tomu, že již není prokazatelné, kdo takto pozměnil zábradlí, problém předáme vlastníkovi komunikace, kterým je TSK Praha .
náhled souboruulice Zaverka
Ulice Zaverka, travnate plochy u chodniku, prosime o udrzbu nebo o informaci komu nalezi sprava techto ploch. dekuji

oznámeno: 21.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
22.09.2011 » 10:13 • Údržbu travnaté plochy zajišťuje Technická správa komunikací hl.m. Prahy, která má bohužel na údržbu zeleně již velmi omezené finanční prostředky. I přes tuto skutečnost uvedenému subjektu předáváme MMS k vyřízení.

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?vynechat=2000&crc=27f34dfa0bba114a2216fcc2b2e65ebc ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz