Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Vaším pohledem

Výpis záznamů 19011920 z celkového počtu 2161 vyhovujících záznamů.

náhled souboruNeposečená tráva

Na rohu ulice Stochovská a Brodecká je neposečná tráva. Je to takový pruh, který snad patří k silnici.oznámeno: 03.06.2008uzavřeno: 06.06.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
09.06.2008 » 09:48 • Plochy komunikační zeleně v místě křižovatky ulic Stochovská a Brodecká nejsou ve správě Městské části Praha 6. Požadavek byl postoupen Technické správě komunikací hl.m. Prahy, která je správcem komunikací a doprovodných ploch zeleně.
09.06.2008 » 09:48 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Boříková
09.06.2008 » 09:48 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
náhled souboruNepořádek u laviček na Dejvické

oznámeno: 31.05.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
18.06.2008 » 14:15 • Úklid chodníků a výsběr odpadků na Vítězném nám. a bezprostředním okolí
náhled souboruZapomenuté lípy
Navzdory vaši­m slibům o náhradě vykacených lip stále schází­ v parku v Thákurově ulici devět stromů.

oznámeno: 31.05.2008uzavřeno: 11.06.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
11.06.2008 » 14:43 • Dosadba stromů do uličního stromořadí v Thákurově ulici by měla být řešena v rámci náhradních výsadeb za kácené stromy, o jejichž kácení se ještě uvažuje. V současné době probíhá správní řízení na povolení kácení vybraných narušených stromů, za které by měly být vysazeny stromy nové a zároveň by byly dosazeny také stromy do nynějších prázných míst. Pozemek, na kterém se uliční stromořadí nachází, je ve vlastnictví hl.m. Prahy, správu a údržbu zeleně zde zajišťuje Technická správa komunikací hl.m. Prahy, která by měla dosadbu stromů zajišťovat. Práce však mohou být provedeny teprve po ukončení správního řízení.
11.06.2008 » 14:43 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Boříková
11.06.2008 » 14:43 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
náhled souboruUschlé stromy v Muchově ulici
Hlohy v Muchově ulici - jen na ukázku.  Více stromů má uschlé velké větve, které hrozí ulomením (jako se už nedávno u jednoho stalo) a poškozením dalších věcí, hlavně parkujících aut. Myslím, že je třeba urychleně povolat odbornou firmu a stromy prořezat.


oznámeno: 31.05.2008uzavřeno: 06.06.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
09.06.2008 » 09:44 • Požadavek na prořezání stromů byl postoupen správci uličního stromořadí Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
09.06.2008 » 09:44 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Boříková
09.06.2008 » 09:44 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
náhled souboruMacharovo náměstí
Značka leží už několik týdnů. Není divu při takovém uložení. Dokonce už ji někdo i zkusil postavit.

oznámeno: 31.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
11.06.2008 » 15:43 • O vyvrácené dopravní značce byla opětovně informována Technická správa komunikací. Zároveň byla vyzvána ke zjednání nápravy.
náhled souboruPetřiny
Takhle krásně se již léta parkuje na chodníku za ubytovnou Ministrstva vnitra na Petřinách a zatím nebyla síla a ani vůle tomu zabránit.

oznámeno: 29.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
11.06.2008 » 14:45 • Zcela jednoznačně se jedná o neoprávněné parkování na chodníku a proto bylo Vaše oznámení přeposláno Městské policii a Ředitelství služby dopravní policie.
náhled souboruparkování
V bezejmenné ulici za ubytovnou Ministerstva vnitra se parkuje všude, naprosto klidně i na trávníku. Policejní hlídku ani hlídku Městské policie jsme tam ale ještě neviděli.

oznámeno: 29.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
11.06.2008 » 15:42 • Zcela jednoznačně se jedná o neoprávněné parkování na zeleni a proto bylo Vaše oznámení přeposláno Městské policii a Ředitelství služby dopravní policie.
náhled souboruCerna skladka

oznámeno: 22.05.2008uzavřeno: 29.05.2008
stav:  vyřešeno 
řeší: Ředitelství silnic a dálnic ČR
  postup řešení:
20.06.2008 » 09:01 • přiděleno k řešení: Petr Gebrt
20.06.2008 » 09:01 • předáno: Ředitelství silnic a dálnic ČR
20.06.2008 » 09:04 • Na skládku (pozemek č.parc. 2754/62 k.ú. Ruzyně) byl upozorněn zodpovědný správce majetku státu - Ředitelství silnic a dálnic ČR
náhled souboruPosprejovaná budova

Tato budova v ulici Brodecká na obrázku je posprejovaná. Nešlo by s její fasádou něco do budoucna udělat? (nežijeme v ghetu)oznámeno: 21.05.2008zahájeno řešení: 26.05.2008
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
26.05.2008 » 08:44 • přiděleno k řešení: Jindřich Suk
26.05.2008 » 13:58 • Vážení, děkuji za Váš zájem o čistotu na naší městské části. Místním šetřením bylo zjištěno, že Vámi zaslaný objekt není v majetku Prahy 6, ale jedná se o trafostanici PRE a kotelnu firmy Porteo Servis s.r.o. Pro zajištění nápravy jsem předal Váš podnět odboru dopravy a péče o prostředí, který zákonnou cestou požádá majitele o očištění předmětné budovy. Jindřich Suk, garant programu "Stop graffiti"
náhled souboruodpad a čurbes

Opět ulice Brodecká. Zde na parkovišti dlouhou dobu odležený vyhozený nábytek našich drahých spoluobčanů, kteří si myslí, že ho stačí odložit k popelnicím a to je vše.oznámeno: 21.05.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
28.05.2008 » 08:56 • Odložený nábytek u přístřešku na auta v ul. Brodecká P6 u popelnic byl nahlášen k odvozu firmě Mikapa
náhled souboruSuché větve
V ulici Muchova je mnoho hlohů s uschlými korunami nebo větvemi. Během bouřky minulý týden se ulomila jedna ze silných větví (asi 3 m v průměru) a spadla na chodník a parkující auta. Stromy by bylo potřeba prořezat.


oznámeno: 21.05.2008uzavřeno: 26.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
26.05.2008 » 12:49 • Stromy v ulici Muchova rostou v uličním stromořadí, které má ve správě Technická správa komunikací hl.m. Prahy. Váš podnět bude proto předán uvedené organizaci k přímému vyřízení
26.05.2008 » 12:49 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Boříková
26.05.2008 » 12:49 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
náhled souboruChodník
Alarmující stav chodníku v ulici Pod Kaštany (u cukrárny) a následně i ulice Muchova.


oznámeno: 21.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
02.06.2008 » 15:55 • V předmětné lokalitě je v současné době stavební uzávěra.. Opravy chodníků budou částečně řešeny v rámci výstavby městského okruhu.
náhled souboručeskomalinska a pelléova
zasílám fotku poničené ulice (křižovatky) českomalínské a pelléové.


oznámeno: 19.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: TSK hl.m. Prahy a Sadovnický a zahradnický servis - Otakar Chládek
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruSchody v Potoční ulici
V Potoční ulici byly po každé straně schody, které se naposledy opravovaly cca před 60ti lety. Když byl OÚ Prahy 6 upozorňován na katastrofální stav schodů, které hrozily velkým úrazem, nechali příslušní pracovníci OÚ po jedné straně schody v havarijním stavu zrušit, avšak na druhé straně k žádné opravě nedošlo. Upozorňuji, že současný stav schodů je takový jen díky vlastníkům přilehlých domů, kteří je udržují na svoje náklady. Přesto schody neodpovídají příslušným normám, zejména co do rozměrů a jsou v zimním období velmi nebezpečné. Tyto schody jsou jedinou cestou důchodců za nákupy a zdravotní středisko, rovněž po nich chodí denně děti z mateřské školky, takže úraz je jen otázkou času.


oznámeno: 19.05.2008uzavřeno: 11.06.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
11.06.2008 » 14:53 • Děkujeme za Váš podnět zaslaný do projektu Lokální MMS-ing. ve věci Potoční ulice, Veleslavín – sekání trávy. Nahlédnutím do katastrálních map jsme zjistili, že předmětný prostor není ve správě ÚMČ Praha 6, ale TSK hl.m. Prahy. Dopisem ze dne 11.6.2008 č.j. MCP6 041895/2008 byla požádána TSK hl.m. Prahy o prošetření věci a zjednání nápravy.
11.06.2008 » 14:53 • přiděleno k řešení: Ing. Ludmila Aubrechtová
náhled souboruStav vozovky v Potoční ulici
Povrch Potoční ulice měl být rekonstruován cca před 4 lety. Jelikož se zde prováděly generální opravy 2 domů a neustále do ulice zajížděla těžká auta s kontejnery, byla oprava povrchu ulice odložena, aby nedocházelo k poškození nového povrchu. Nyní jsou opravy domů skončeny a stav ulice je katastofální.
Z povrchu vystupují litinová víka od uzávěrů vodovodních přípojek k jednotlivým domům, přes která jezdí auta a může tak dojít k havárii vodovodního řadu. Rovněž vzhledem k velkému sklonu ulice dochází při každém dešti k vymílání povrchu ulice a následně zanášení kanálů pískem.

oznámeno: 19.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souborutrafostanice hyzdici sve okoli svym vzhledem

na dětském hřišti v ulici U silnice je trafo stanice(jestli se to tak dá nazvat), která hyzdí svoji fasádou okolí.oznámeno: 18.05.2008zahájeno řešení: 21.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: PRE a.s.
  postup řešení:
21.05.2008 » 15:39 • předáno: PRE a.s.
náhled souboruna krizovatce silnic Brodecka a Stochovska je dira

Na křižovatce silnic Brodecká a Stochovská je veliká díra, která se pořád zvětšuje.oznámeno: 18.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruautobusova zastavka Brodecka potebuje rekonstrukci nebo vycistit

Autobusová zastávka Brodecka by potřebovala vyčistit a nebo rekonstrukci. Nemluvě o protější, kde je jen sloupek a chybí přístřešek, takže zde čekající cestující musejí moknout v dešti.oznámeno: 18.05.2008
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
28.05.2008 » 16:50 • Ve věci autobusové zastávky "Brodecká" (U Prioru) bude nyní svoláno místní šetření, s ohledem na požadavek tamních občanů přesunout zastávku "do centra" blíže ke křižovatce s ul. Litovická. V této souvislosti dopravce na Váš podnět upozorníme.
náhled souborukanál bez poklopu a otevrena sachta

Hřiště, které se nachází v blizkosti silnice: "U Silnice" v Liboci má svém rohu hrozící nebezpečí. Je tam otevřená šachta a kanál. Mělo by se to ASAP nechat zadělat, protože se tam může někdo zabít.oznámeno: 18.05.2008zahájeno řešení: 26.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Pražské vodovody a kanalizace a.s.
  postup řešení:
26.05.2008 » 09:19 • předáno: Pražské vodovody a kanalizace a.s.
náhled souboruNeposečená tráva

U ulice LItovická je po obou stránách neposečená tráva. Dále je to opět podél celé trati, kde to ČD vůbec neřeší a jen opakují, že to udržují, ale neni to tak. Lidé si na to musí pořád stěžovat. Jen štvou lidi, kteří na sídlišti bydlí tím, že jim ruší přechod na zastávku a argumentují to tím, že až bude nová dráha tak to bude všechno jinak. Pochybuji, že obyvatelé této části budou volit stejného zastupitele, protože ten s tím nic nedělá!oznámeno: 18.05.2008uzavřeno: 11.06.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: České dráhy, a.s.
  postup řešení:
26.05.2008 » 09:18 • Pozemky ozn. červeně již posečeny,další nárokován u Českých drah
26.05.2008 » 09:20 • předáno: České dráhy
11.06.2008 » 15:06 • Děkujeme za Váš podnět zaslaný do projektu Lokální MMS-ing ve věci neposečená tráva v ulici Litovecká a podél trati. Nahlédnutím do katastrální mapy jsme zjistili, že všechny předmětné plochy jsou ve vlastnictví Českých drah a.s., které jsou povinny je udržovat. Proto jsme jim zaslali dopis s výzvou k uvedení tohoto prostoru do pořádku. To je maximum, co je v naší kompetenci pro Vás udělat.
11.06.2008 » 15:06 • přiděleno k řešení: Ing. Ludmila Aubrechtová
11.06.2008 » 15:06 • předáno: České dráhy, a.s.

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?vynechat=1900&crc=0caf90660c3e2c5c4d3d56a3a74fc683 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz