Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Vaším pohledem

Výpis záznamů 18811900 z celkového počtu 2088 vyhovujících záznamů.

náhled souboruAutovrak

Jiz nekolik týdnu stojí vrak automobilu na konci ulice Egyptská smerem k obratisti tramvaje c. 2.oznámeno: 28.12.2007zahájeno řešení: 02.01.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
  postup řešení:
02.01.2008 » 11:22 • přiděleno k řešení: Martin Hataš
03.01.2008 » 08:00 • předáno: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
03.01.2008 » 08:05 • Řízení o odstranění vozidla již bylo zahájeno 29.11.2007. V současné době probíhá zákonna dvouměsíční lhůta, během níž provádí Správa služeb Městské policie nezbytné procedury, tzn. lustrace majitele, doručení výzvy apod.
náhled souboruVýmol na vozovce

Chtel bych upozornit na stale se zvetsujici vymol na vozovce v ulici Thukurova pred budovou Masarykovy koleje CVUT, tesne za krizovatkou Thakurova x Seminarni.oznámeno: 28.12.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruNepojízdný automobil

Jiz cca 1,5 roku stoji za domem v ulici Pod Cihelnou 654/2 nepojizdny automobil SPZ 4A7 91-85. STK je prosla od 10/2006. Prosime o odstraneni vozidla, ktere blokuje parkovaci mista.oznámeno: 28.12.2007zahájeno řešení: 02.01.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
  postup řešení:
02.01.2008 » 11:21 • přiděleno k řešení: Martin Hataš
03.01.2008 » 07:58 • předáno: Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy
náhled souboruNepovolený způsob parkování

Není to poprvé kdy parkují auta v ulici Parlérova tímto způsobem a Městská policie P6 nijak nezasahuje. Minule Městská policie vysvětlila že nezasáhla kvůli konání jakési hromadné akce v okolí. Platí tedy Zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu vždy a pro všechny?oznámeno: 28.12.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
11.03.2008 » 08:09 • Městská policie zjednala nápravu, momentálně žádná vozidla uprostřed vozovky neparkují. Možnost parkování ve středu komunikace považujeme za elegantní způsob zkapacitnění parkovací plochy a bude-li to jen trochu možné, pokusíme se o jeho zlegalizování stanovením vhodné místní úpravy silničního provozu. Zákon 361/2000 Sb., ve znění novel, platí pro všechny.
náhled souboruChodník Junácká 1645

Oznámeno 28.10., v postupu řešení příslib opravy do 18. 11. Ke dni 14.12. oprava neprovedena, stav je podstatně zhoršen, v komunikaci je již díra průměru cca 0,5 m o hloubce cca 0,3 m. Již je to opravdu nebezpečné, obrubník je zcela propadlý.oznámeno: 15.12.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
09.01.2008 » 09:00 • Oprava propadlého chodníku včetně obruby v ul. Junácká 4-5 bude provedena TSK hl.m. Prahy v době příznivých klimatických podmínek. V současné době je propad chodníku zabezpečen provizorní ohradkou.
náhled souborupoškozený přístřešek MHD - urgence

V dubnu 2007 jsem na odboru dopravy MČP6 telefonicky oznamoval poškození přístřešku autobusové zastávky Korek ve směru z Nebušic do Dejvic.

Jelikož bylo mé oznámení po několik měsíců bez reakce, oznamoval jsem jej znovu dne 11. 9. 2006 prostřednictvím služby MMS. Dosud k opravě stále nedošlo a poškození na přístřešku se kvůli neprovedení zajištění a opravy stále zvětšuje (viz foto).oznámeno: 03.12.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
12.12.2007 » 10:27 • Jelikož se nepodařilo zajistit osazení nového přístřešku MHD Dopravním podnikem hl. m. Prahy, bude stávající přístřešek havarijně opraven, předpoklad dokončení opravy do konce roku 2007.
náhled souboruZničený trávník

Fotografovaný problém se týká ulice Šantrochova na Petřinách. V důsledku zastavění plochy před pivním barem "Kapitán Morgan" předzahrádkou, dochází při zásobování k přejíždění travnatého pásu, který je takto několikrát denně devastován. Možné řešení by bylo zásobovat firmy ze zadní částí objektu. Tato předzahrádka však brání chůzi i na protejším chodníku a přímo nutí chodce procházet mezi stromy, což má za následek další devastaci zeleně. Možné řešení by bylo přesunout předzahrádku do zadní části objektu.oznámeno: 01.12.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
24.01.2008 » 19:26 • Problém s pojížděním chodníku před drogerií v Šantrochově ulici jsme již před časem řešili v součinnosti s městskou policií. I nadále jsme přesvědčeni, že dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu je plně v kompetenci Policie ČR a městské policie a tyto by měly dodržování těchto pravidel vymáhat. Instalaci zábradlí podél vozovky považujeme za krajní řešení, přičemž jak je zřejmé i z Vaší fotografie, podobně by muselo být ochráněno daleko více ploch (ne-li všechny), což by bylo velmi finančně náročné, ale hlavně velmi neestetické.
náhled souboruPoklop kanálu

Cestou domů jsem narazil v kolejišti tramvaje na Jugoslávských partyzánech (zastávka Lotyššká směrem do Podbaby) na otevřené víko u kanálu. I když se tam nemá chodit, chodí se tam a mohlo by to být celkem nebezpečné.oznámeno: 01.12.2007uzavřeno: 12.12.2007
stav:  vyřešeno 
řeší: Pražské vodovody a kanalizace a.s.
  postup řešení:
12.12.2007 » 09:29 • Děkujeme za upozornění. Závada byla nahlášena zodpovědnému subjektu, kterým je PVK.
12.12.2007 » 09:29 • přiděleno k řešení: Petr Gebrt
12.12.2007 » 09:29 • předáno: Pražské vodovody a kanalizace a.s.
17.12.2007 » 08:33 • Místo bylo zkontrolováno a bylo zjištěno, že poklop v ose tramvajové trati (u zastávky "Lotyšská") je opět řádně usazen na svém místě. Důvod předchozího otevření nám není znám.
náhled souboruPřechod přes koleje

Vyjadřuji se znovu k příspěvku : PŘECHOD PŘES KOLEJE, oznámeném dne 29.9.2007. Vzhledem k tomu, že mě Vaše odpověď neuspokojila, posílám Vám znovu fotografie z tohoto místa - tentokrát šokující přecházeni kolejiště mateřskou školkou. Ani to Vás tedy nepohne k nějakému činu ? Je mi úzko z toho, že moje děti jsou v ohrožení života a to jen proto, že učitelé jsou naprosto nezodpovědní a městský úřad nehodlá s tímto "černým" přechodem nic dělat. Děkuji za trochu více Vaší pozornosti, kterou byste měli opravdu začít tomuto problému věnovat. Nebo Vás to snad nechává klidnými? Musím zaslat tyto fotografie starostovi, aby se něco začalo dit ?oznámeno: 01.12.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
17.12.2007 » 08:35 • Jak bylo již uvedeno v minulém stanovisku, nelze budovat zabezpečené traťové přejezdy (přechody) všude tam, kde si neukáznění občané vyšlapají cestičku přes koleje. Je-li na snímku vychovatelka s dětmi z nějakého předškolního zařízení v okolí, její počínání je nejen trestuhodné, ale i krajně nevýchovné, neboť děti si vysvětlí takové chování jako "normální" a budou v něm pokračovat i bez dozoru dospělých.Na tamní situaci jsme již upozornili Správu železniční dopravní cesty, se žádostí o zajištění nápravy - např. zabezpečením drážního pozemku proti vstupu nepovolaných osob.
náhled souboruOrientační tabule - Dědina

Dvě dvacet let staré orientační tabule zdobí Vlastinu ulici.

Dovoluji si připomenout nevyřešenou záležitost z letošního dubna. Přerostlý živý plot 24.04. - 15:05 . Odbor péče o prostředí zajistí prostřednictvím oddělení veřejně prospěšných prací úpravu keřového porostu, zasahujícího na profil komunikace.Následně bude v době vegetačního klidu provedeno radikální zmlazení večkerých dřevin.oznámeno: 01.12.2007uzavřeno: 13.12.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
17.12.2007 » 09:57 • přiděleno k řešení: Petr Gebrt
náhled souboruulice Pod Bateriemi 8:00
Prosím vás o zajištění úklidu v zimních měsících a celkové zlepšení přístupové cesty k MHD v ulici Pod Bateriemi (mezi schody a zastávkou tram Baterie. Celková rekonstrukce by byla více než vhodná. Děkuji!

oznámeno: 27.11.2007zahájeno řešení: 04.12.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
04.12.2007 » 15:06 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
11.12.2007 » 15:14 • Podle vyjádření vedoucí TSK OS 160 ing. Pohludkové bude vyvrácené zábradlí v ul. Pod bateriemi opraveno v nejbližších dnech. Pokud se jedná o zajištění schůdnosti komunikace Pod bateriemi, která je zařazena do nemotoristických komunikacích, musí být ve lhůtě do 12 hodin určené k jejímu odstranění zahájeno provedení jejího zmírnění.Vzhledem k tomu, že dodavatelská firma Pražské služby a.s. zajišťuje schůdnost na cca 94 000 m2 nemotoristických komunikacích, nelze celoplošně zajistit, aby do 8.00 hod. bylo provedeno zmírnění schůdnosti na všech komunikacích. I přes tuto skutečnost bylo zástupcem Pražských služeb a.s. přislíbeno, že se pokusí přednostně zprůchodnit Vámi uváděnou komunikaci.
náhled souboruOprava komunikace U 5.baterie

Kdy bude dokončena oprava komunikace U 5.baterie. Stávající stav u Náměstí Pred bateriemi viz foto.oznámeno: 22.11.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
12.12.2007 » 10:28 • Celková oprava komunikace U páté baterie je již dokončena. Nedokončená vozovka na fotografii je reklamace špatně provedené úpravy povrchu po rekonstrukci plynovodu. Záležitost byla postoupena Technické správě komunikací hl. m. Prahy k vyřízení, resp. urgenci dokončení opravy.
náhled souboruJezera na silnici

V Šáreckém údolí jsou nefunkční kanály, u vily Milada a mezi Purkrabkou a Uměleckou školou. Vznikají zde i po mírném dešti "jezera" na silnici, nelze zde procházet už ani po chodníku. P.S. Menších jezer, po přestavbě kanalizace je víc.oznámeno: 14.11.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Pražské vodovody a kanalizace a.s.
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruNa Okraji
V ulici Na Okraji před stavbou nového bytového domu je značka zákaz zastavení. Systematicky tam parkují dělníci z oné stavby. Ta značka je tam proto, aby měli kde zaparkovat?


oznámeno: 12.11.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
26.11.2007 » 13:35 • Vámi zmiňovaný úsek se zakázaným zastavením je platný pro všechna vozidla a je věcí Policie ČR a městské policie, aby zajistily respektování tohoto značení řidiči.
náhled souboruOpuštěný automobil

V ul. Radčina u č. 518/6 parkuje asi 2 - 3 týdny bez známky života auto (viz foto) s téměř prázdnou pneumatikou a vytrženým radiopřijímačem. Nezdá se, ze by patřilo někomu z místních. Možná je ukradené.oznámeno: 12.11.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
28.11.2007 » 08:28 • Strážníci Městské policie prověřili Vámi zmiňované osobní vozidlo Volkswagen Sgirocco RZ: 7A3 3069 parkující v ulici Radčina u č. 518/6. Toto má podhuštěnou zadní pravou pneumatiku, poškozené pravé zadní světlo a platnou TP do srpna příštího roku. Vzhledem k těmto skutečnostem není důvod považovat jej dle zákona 185/2001 Sb. O odpadech za autovrak. Vozidlo bylo lustrováno v PC systému PATROS na odcizení s negativním výsledkem. Strážníci MP budou na základě těchto skutečností kontaktovat majitele tohoto automobilu s cílem zjednat nápravu. Policejní rada Viktor Richter, ředitel OŘ MP Praha 6
náhled souboruParkování na chodníku
Parkovani na chodniku na rohu Ciolkovskeho a U valu

oznámeno: 12.11.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruVýmoly na vozovce - ul. Tychonova
Děkuji za rychlou akci, která vedla k téměř okamžitému, nicméně bohužel jen k částečnému odstranění nevyhovujícího stavu. Z nějakých záhadných důvodů byla opravena jen polovina vozovky, a to v horní části směrem k ulici Na valech, v dolní polovině směrem k M. Horákové je stav nezměněný (viz foto - zhruba od úrovne bílé Škoda 120 směrem dolů). Totéž se týká částí vozovky u obou chodníků, kde opravy nebyly provedeny vůbec, protože nebyl učiněn zábor vozovky pro tento účel (tak, aby vozidla po dobu opravy v ulici vůbec neparkovala). Věřím, že věc bude dotažena do konce.

oznámeno: 07.11.2007
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
21.11.2007 » 08:59 • Vyjádření TSK: Část ulice Tychonova / v úseku M. Horákové- Na valech/ byla opravena tryskovou metodou "Jetpatcher". Pro opravu komunikace v celé šíři je nutná uzavírka celé komunikace dle ustanovení §19, odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb.
náhled souboruSignální pás pro nevidomé na nově zřízeném přechodu
Oceňujeme, že při úpravě chodníku v okolí "náměstíčka" jsou provedeny přechody včetne tzv. hmatných úprav pro nevidomé. Ale ne takhle (viz fotografie) - *signální pás (a přechod) naviguje nevidomého (i zdravého) přímo do sloupu a do koše!!!!!  * Žádáme o rychlou nápravu. Do té doby, než bude přesunut sloup (což je předpokládám plánováno) je z bezpečnostních důvodu nutné přechod i
signální pás pro nevidomé zrušit (nebo přesunout).
• "náměstíčko" Kafkova - Wuchterlova
oznámeno: 05.11.2007
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
26.11.2007 » 13:31 • Děkujeme za Váš podnět. Souhlasíme s tím, že stávající umístění odpadkového koše je nevhodné a zajistíme jeho přesunutí. Vyhotovení přechodu pro chodce vyplývá z místních podmínek a je v souladu se závěry porady vedoucích silničních správních úřadů Prahy 1 - 22, kde se za přítomnosti zástupců Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých jednalo o aktuálních problémech souvisejících s označováním přechodů pro nevidomé. Z tohoto jednání, mimo jiné vyplývá, že sloupky světelného, signalizačního zařízení se umísťují do signálního pásu, v odůvodněných případech může být v signálním pásu i trakční sloup, nebo sloup veřejného osvětlení.
náhled souboruPlastové trubky vedle dětského hřiště

Plot vedle dětského hřiště, kde někdo vyhodil nepotřebné plastové trubky (patrně rozvod vody).

 oznámeno: 05.11.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
16.11.2007 » 14:21 • Přestože autor neuvedl, o jakou lokalitu se jedná, místo bylo identifikováno a odklizení odpadu zajištěno.
náhled souboruPřeplněný odpadkový koš

Odpadkový koš v ulici Nad Šárkou - přímo vedle areálu tenisového klubu Hanspaulka je přeplněn více nez 4 týdny. Pokud je to možné, tak snažně prosím o nápravu.

 oznámeno: 05.11.2007
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
16.11.2007 » 14:20 • Současně s Vaším upozorněním již probíhalo jednání s firmou Pražské služby a.s., která zajišťuje vyvážení těchto odpadkových košů. V současné době je již problém odstraněn a pevně doufáme, že se situace již nebude opakovat.

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?vynechat=1880&crc=5b0e29f2ba56ba9e6aed321ad0997133 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz