Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 17211740 z celkového počtu 2877 vyhovujících záznamů.

náhled souboruPoničený kus parku
Díky bezohlednému parkování naproti škole Ant. Čermáka je již nenávratně zničen kus parku Generála L. Cardenase. Takhle poničený trávník se už nikdy nevzpamatuje, hlídky strážníků situaci řeší pouze občas a bezohlední řidiči víc a víc ničí to, co bývalo trávníkem. Nejvhodnější řešení by bylo postavit tam sloupky, zabraňující parkování v zeleni.
 
Děkuji

oznámeno: 14.01.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
02.02.2016 » 08:23 • Vámi popisovaná bezohlednost řidičů parkujících na zeleni a chodníku nás nenechává chladnými, nicméně dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu ze strany řidičů je plně v gesci Policie ČR a městské policie. Z tohoto důvodu jsme si dovolili Vaše upozornění oběma zmiňovaným složkám přeposlat. Instalace zábran, které by fyzicky zamezily vjezdu vozidel a pojíždění zeleně, je zřejmě jediná cesta, která by mohla vést ke změně, Otázkou zůstává, zda tyto by byly osazeny ještě před, nebo až v rámci plánované rekonstrukce parku. Již teď je však jasné, že bude užito jiného dopravního zařízení, než baliset.
náhled souborunebezpečné přecházení před školou Antonína Čermáka
Dobrý den, 
v lednovém čísle časopisu Šestka byl článek o zelenobílích sloupcích umisťovaných na dopravně problematická místa. 
Před ZŠ Antonína Čermáka se jeden přechod, který by podobné dopravní opatření potřeboval nachází. 
Z přiložené fotodokumentace je zřejmé, že 5 metrů se od tohoto přechodu neparkuje. Dokonce se parkuje přímo na něm a rozhled je zde také špatný, ve směru ke škole se z levé strany divoce parkuje na okraji parku a vpravo hned u přechodu. 
Balisety by se zde zcela jistě uplatnili jak ve zvýšené bezpečnosti školáků tak při ochraně parku. V letošním roce se zde plánují zavést parkovací zóny, současnou situaci to snad částečně vyřeší ale nebezpečný přechod vyžaduje okamžitý zásah a balisety jsou jeho možným řešením.
Děkuji 

oznámeno: 14.01.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
13.06.2016 » 11:15 • Úřad městské části stanoví takové opatření, které fyzicky zamezí vjíždění na zeleň nad předmětným přechodem. Vámi požadovaná instalace baliset by v tomto prostoru nebyla vhodná, proto bude úprava realizována jinými prostředky. Zbývá pouze dodat, že dohled nad kázní řidičů přísluší pouze Policii ČR a městské policii a tyto složky mají zajistit vymýcení tohoto nešvaru.
náhled souboruposun kontejnerů na tříděný odpad
Dobrý den. Na rohu ulic TerronskáxMaďarská jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Jsou hned u přechodu pro chodce a zakrývají jak výhled pro řidiče, tak i pro chodce. Domnívám se, že přemístěním kontejnerů o cca 10 m na začátek ulice Maďarská by se výrazně zvýšila bezpečnost tohoto přechodu. Děkuji 

oznámeno: 14.01.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
25.01.2016 » 08:59 • Stanoviště tříděného odpadu je umístěné na komunikaci Terronská z důvodu snadné obsluhy vývozu. Umístění je schválené zástupcem dopravní policie ČR, nicméně nádoby lze posunout dále směrem k chodníku, proto jsme kontaktovali odpovědného pracovníka Pražských služeb se žádostí o kontrolu umístění nádob při jejich vývozu, tak aby byl od vozovky dostatečný odstup a nebránily výhledu.
náhled souboruPrechod pres ul. Na Petrinach u krizovatky s Na Vetrniku
Dobrý den. Při rekonstrukci ulice Na Petřinách se nějak nepovedlo se vzájemně trefit jednotlivými částmi přechodu tak, aby jako celek byl bezbariérový.
Již někdy v listopadu jsem k tomu psal dotaz tehdejší paní místostarostce
Petře Kolínské, ale nemám ani vyjádření, ani se nic viditelného neděje.

oznámeno: 14.01.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
02.02.2016 » 08:08 • Vážený pane, Vámi kritizovaný stav je záměrný. V rámci rekonstrukce tramvajové trati došlo i ke zřízení bezbariérových úprav s hmatovými prvky na tramvajovém tělese. Tato úprava zohledňuje plánovanou stavební úpravu křižovatky Na Petřinách x Na Větrníku. V rámci této úpravy dojde ke zrušení stávajícího přechodu a jeho posunutí do nové lokace, přičemž dojde i k Vámi zmiňovanému "trefení" na již upravenou část tramvajového tělesa.
náhled souboruNepořádek
Nepořádek na adrese Zelená 7

oznámeno: 14.01.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
15.01.2016 » 12:17 • Dobrý den,stanoviště tříděného odpadu na křižovatce v ulici Zelená necháme sledovat pracovníkem oddělení kontroly čistoty a pořádku. Pokud zjistí nedostatečnou kapacitu či malou četnosti vývozu, zažádáme na Magistrát hl.m.Prahy o navýšení četnosti. Navýšení četnosti závisí na výši finančních prostředků, které má MHMP k dispozici.
náhled souboruZákazy
A takhle, tak se jezdí u nás (Kafkova 21). Stále, jen to tentokrát hezky 
odhakuje sníh. Jen ten bdělý městský strážník zase nikde...

oznámeno: 05.01.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
25.01.2016 » 08:13 • Vážený pane, sdílíme Vaše rozčarování z nekázně řidičů, nicméně jsme nuceni konstatovat, že městským částem nepřísluší dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu ze strany strany řidičů, k tomu je právně zmocněna pouze Policie ČR a městská policie. Oběma složkám jsme Vaše podání předali.
náhled souboruúklid ulic
Dobrý den, trochu mi uniká smysl úklidu ulic v září, kdy listí ze stromů není ještě spadané. Pak to například v ulici Křenova vypadá viz foto a je opravdu příjemné se pokaždé do auta čvachtat nánosem listí. Vloni byla tato vrstva listí sice pozdě, ale alespoň odstraněna, letos nikoli.
 
Děkuji za řešení a přeji klidné svátky

oznámeno: 22.12.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
15.01.2016 » 12:15 • Souhlasíme s Vámi, že se Komplexní údržba komunikací provádí ještě v době, kdy nedošlo k úplné opadu listí, nicméně stejná dodavatelská firma, která KÚK provádí musí mít připravenou veškerou techniku na zimní období, tj. k prvnímu listopadu. Z tohoto důvodu není možné posunout termín úklidu. V každém případě jsme požadavek na úklid listí v ul. Křenova předali Technické správě komunikací hl.m. Prahy, která slíbila, že zetlelé listí u parkoviště uklidí během příštího týdne.
náhled souboruNepořádek u Motola
Dobry den, posilam foto "chodniku" od nove stanice metra "Nemocnice Motol" smerem k autobusove zastavce "Safranecka". Pesinu si vyslapali mistni obyvatele, bohuzel od otevreni metra je pesi propojeni s Vypichem stale nedoresene. Krovi i stran podel pesiny je plne odpadku, ktere od otevreni metra stale nikdo neuklidil. Prosim, byla by mozna naprava? Dekuji

oznámeno: 22.12.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
26.01.2016 » 08:11 • Údržbu i úklid těchto ploch provádí Magistrát hlavního města Prahy. Žádost o zvýšení četnosti úklidu proto byla zaslána zmíněnému subjektu.
náhled souboruSkatepark Baba
Dobrý den, dnes jsem byl s dětmi v "skateparku" na Babě. Překvapil mě technický stav ramp. Mnoho šroubů chybí, některé trčí ven z desek. Desky jsou místy děravé. Nájezdové plechy volné, jeden chybí zcela. 
Obracím se tímto na Prahu6 (nevím kdo je správce hřiště), protože rampy jsou dle mého názoru v tomto stavu nebezpečné. Byla by škoda, kdyby je děti nemohli užívat, sposta z nich, všech věkových kategotrií zde našla zábavu. 

Děkuji za nápravu

oznámeno: 22.12.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
15.01.2016 » 12:20 • Dobrý den, tento neutěšený stav skateparku Baba již evidujeme několik měsíců. Bohužel do opravy nechce v současné době Městská část Praha 6 investovat s tím, že se pokusí získat finanční prostředky na celkovou rekonstrukci ve smyslu výstavby kompletně nového betonového skateparku. Svého času byla na návštěvních řádech tato informace vyvěšena i s dodatkem, že vstup na rampy je pouze na vlastní nebezpečí. Pokud nyní tato informace na skateparku chybí, bude opětovně doplněna.
náhled souboruZanedbaná péče o zeleň
Za Chitussiho nemocnicí pod ulicí Na marně jste nechali asi před pěti lety nechali vysázet ve stránce u pomníku Williho Brandta půdopokryvnou zeleň.  Avšak dodnes nikdo neodstranil černou fólii kterou bylo vše pečlivě zakryto a i kdyby to někdy někdo zalil, tak se ke keříčkům moc vody nedostalo. Jen zázrakem ještě některé přežívají. Místo toho tam posíláte pět lidí sbírat odpadky kde žádné nejsou. Pejskaři bordel nedělají

oznámeno: 22.12.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
26.01.2016 » 08:16 • Odbor dopravy a životního prostředí, který má park W. Brandta ve správě, zajišťuje na těchto plochách standardní běžnou údržbu spočívající v kosení travních porostů, úklidu a hrabání listí. Péče o dřeviny je prováděna nad rámec běžné údržby s ohledem na aktuální potřeby a množství dostupných finančních prostředků. Každoročně zde objednáváme zálivku vysázených keřů, ale naše finanční prostředky máme bohužel jen v omezeném množství a jsme schopni zálivku zajistit max. 1x za 14 dní. V minulosti byly keře do svahu i několikrát dosazovány, ale bohužel i nadále dochází k jejich úhynu. Problémem zapěstování keřů je samotné stanoviště, svažitá plocha s velkým odtokem srážkových vod a zároveň výslunný svah. Část keřů byla poškozena také v zimním období při sáňkování. Co se týče černé fólie, kterou zmiňujete ve Vašem upozornění, není třeba ji odstraňovat, protože dřeviny nikterak neomezuje a navíc chrání svah před erozí. Jedná se o výsadbovou fólii, která je pro vodu propustná. Problémem je pouze to, že se na některých místech splavila vrchní vrstva borky, kterou byly keře zamulčovány, a fólie nepůsobí příliš estetickým dojmem. V loňském roce jsme na základě pokynu vedení radnice v tomto parku žádné úpravy ani dosadby dřevin nezajišťovali, protože nám bylo sděleno, že bude vybrán odborník, který vypracuje koncepci úprav celého svahu. Dosud jsme žádný další pokyn v této věci neobdrželi. Pokusíme se otázku úpravy svahu opět otevřít na úrovni vedoucí odboru a příslušného radního.
náhled souboruOdpadky u kontejnerů na adrese Zelená 7

oznámeno: 22.12.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
26.01.2016 » 08:18 • Dobrý den.Stanoviště tříděného odpadu na křižovatce v ulici Zelená necháme sledovat pracovníkem oddělení kontroly čistoty a pořádku. Pokud zjistí nedostatečnou kapacitu či malou četnosti vývozu, zažádáme na Magistrát hl.m.Prahy o navýšení četnosti. Navýšení četnosti závisí na výši finančních prostředků, které má MHMP k dispozici.
náhled souboruzničená autobusová zastávka Jiviny
Na Ruzyni je již delší dobu zcela poničená autobusová zastávka Jiviny ve směru na Divokou Šárku. Děkuji za nápravu.

oznámeno: 18.12.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
21.12.2015 » 10:34 • Dobrý den,o poškozené autobusové zastávce víme. Odborná firma posoudí, zda s ohledem na její značně poškozený stav bude možná její oprava. V případě, že oprava nebude možná, bude nutná její demontáž. Práce budou provedeny v průběhu ledna.
náhled souboruŠlikova x Heleny Malířové
Umístění informační cedule tomuto místu prospělo. Velkou část lidí 
odrazuje od vytváření černé skládky. Přesto se dá ještě něco zlepšit. 
Například vyplnit kolonku, kde je nejbližší sběrný dvůr. Také se 
zbytečně otálí s instalací dohledové kamery, pro kterou je zde již 
infrastruktura připravena. Dobré by také bylo přesvědčit asijského 
obchodníka z rohu ulic Liborova x Bělohorská, aby odvážel svůj odpad 
přímo do sběrného dvora. V tu chvíli se může toto místo zmenšit o dva 
nadbytečné kontejnery, které jsou minimálně 3x týdně tímto obchodníkem 
zaplněny tak, že nejdou zavřít.

oznámeno: 18.12.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
15.01.2016 » 12:21 • Informační cedule byla doplněna o kontakt na sběrný dvůr v Proboštské ul. Kontrola Vámi zmiňovaného prodejce byla provedena před dvěma roky, provozovna se zapojila do systému města (papír a plasty). Doposud není schválena koncepce výstavby městského kamerového systému hl.m.Prahy, takže k instalaci kamery v nejbližší době nedojde. Pro Vaši informaci uvádím, že prioritně se kamery instalují z důvodu bezpečnosti.
náhled souboruPosezení v Diskařské
Na horním okraji parku Královka, vedle dětského hřiště je pěkné 
posezení... ( ulice Diskařská )

oznámeno: 18.12.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
28.12.2015 » 15:03 • Odvoz odloženého nábytku zajistili pracovníci organizační složky PRO 6.
náhled souborunepořádek vedle prodejny FS FOODS nad Podbabská 2
Vážení přátelé, místo je problematické dlouhodoběji - naposledy rozházené oblečení, před tím rozmáčené krabice z vlnité lepenky... Teď jsou tam nějaké potraviny, což dělá dobře holubům, potkanům apod...

oznámeno: 13.12.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
15.12.2015 » 12:15 • Dobrý den, místo častých skládek řešíme s majitelem sběrné nádoby již delší dobu. Úklid lokality byl dne 15.12. zajištěn.
náhled souboruAdamova, Veleslavín
Dobrý den posílám fotku nepořádku na chodníku před prázdnou parcelou v ulici Adamova. Parcela sama je spíše smetiště, vlastník se o úklid nestará, keře rostou do chodníku. V ulici Adamova se navíc nekoná ani pravidelné čištění jako jinde na Praze 6. Děkuji.

oznámeno: 10.12.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruOsvětlení v ulici Na Černé Hoře
Dobrý den, v ulici Na Černé Hoře nesvítí sloup veřejného osvětlení č.: 607883, prosíme o výměnu žárovky. Díky a zdravím

oznámeno: 09.12.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
11.12.2015 » 08:49 • Nefukční osvětlení bylo nahlášeno správci veřejného osvětlení, tj. ELTODO-CITELUM. Jakoukoliv závadu lze hlásit přímo na bezplatné lince  800 101 109.
náhled souborusvepomocna uprava silnice sutí
dobry den, v ulici Pod Petrinami, primo naproti schodisti z Petrin je upravovana silnice pomoci suti a odpadku. Odpadky se pak sunou do lesa a vznika tak skladka.

oznámeno: 09.12.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
25.01.2016 » 16:54 • Předáno Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí.
náhled souboruNepořádek u kontejneru
Nepořádek u kontejneru na adrese Zelená 7

oznámeno: 07.12.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
15.01.2016 » 12:18 • Stanoviště tříděného odpadu na křižovatce v ulici Zelená necháme sledovat pracovníkem oddělení kontroly čistoty a pořádku. Pokud zjistí nedostatečnou kapacitu či malou četnosti vývozu, zažádáme na Magistrát hl.m.Prahy o navýšení četnosti. Navýšení četnosti závisí na výši finančních prostředků, které má MHMP k dispozici.
náhled souboruhřbitov
Dobrý den, parkování u hřbitova Bubeneč je již leta v žalostném stavu.   Červené auto Škoda Felicie je zde taktéž zaparkováno žalostně dlouho. Dočkají se návštěvníci hřbitova parkovaní bez rizika zničení svého auta?? 

oznámeno: 07.12.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
13.06.2016 » 11:10 • K úpravě parkovací plochy byla vyzvána Technická správa komunikací hl.m. Prahy. Co se týká červeného vozidla Škoda, bohužel toto nevykazuje známky vraku, tak jak jsou vyžadovány platnou legislativou. Samotné vozidlo nelze odstranit pouze na základě toho, že je zde zaparkováno „žalostně dlouho“. Případný posun lze očekávat se zavedením zón placeného stání, kdy lze celkem s jistotou předpokládat, že toto vozidlo nebude mít platnou parkovací kartu.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?vynechat=1720&crc=8796d0ab83a23eac6bbc170d2bf1974d ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz