Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 15411560 z celkového počtu 2876 vyhovujících záznamů.

náhled souboruOdpadky vedle popelnic Nová Šárka
Dobrý den, Někdo si nám před domem udělal vedle popelnic sběrný dvůr. Jak lze prosím v této situaci postupovat? Nová Šárka 509/3. Děkuji PG.

oznámeno: 01.09.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
12.09.2016 » 14:34 • Vážený pane, černé skládky obecně vznikají vlivem nezodpovědného chování občanů, kteří nerespektují zásady slušného chování. Bohužel, pokud nelze viníka přistihnout při činu, musí skládky odklidit na veřejném prostranství vlastník pozemku či ten, který pozemek užívá pro svou potřebu, a to dle § 29 odst. 3) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto ustanovení lze, právnické osobě nebo podnikateli, kteří neudržují čistotu a pořádek na pozemku, který užívají nebo vlastní, a naruší tím vzhled městské části, uložit pokutu až do výše 500 000,- Kč. Zároveň Vás upozorňujeme na to, že podle ust. § 6 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (dále jen „vyhláška o odpadech“) je vlastník objektu obligatorně povinen umístit nádoby na směsný odpad v domovním vybavení v souladu se zvláštními předpisy (blíže viz čl. 50 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze). Z výše uvedeného vyplývá, že kontejnery na odpad by vůbec na komunikaci neměly být. Vlastník objektu by měl zajistit jejich umístění v domovním zařízení, pak by nedocházelo ani k výskytu skládek kolem popelnic.
náhled souboruZapomenutí rezidenti Prahy 6
Takto začíná pracovní týden v ulicích Nad tratí a V Předním Veleslavíně - snímek křižovatky. Rezidenti této donedávna klidné části Vokovic byli jaksi opomenuti při zřízení zón placeného stání. Z ulic se stalo odkladiště nepoužívaných vozidel a vyhledávané parkovací bojiště "zadáčo" pro neplatící návštěvníky MČ Praha 6, zastupiteli zapomenutý a vozidly zadušený ostrov obklopený volnou zónou placeného stání. Pracující usedlíci ztrácí možnost zaparkovat po návratu ze zaměstnání či při vyložení nákupu, a postupně ztrácí i naději. Dočkáme se řešení nebo zůstaneme potrestáni svou rezidenční láskou k Praze 6, nyní "zónovou"?
DM

oznámeno: 30.08.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
19.07.2017 » 12:26 • Rozsah zavedených zón placeného stání plně odpovídá rozsahu, který byl povolen v nařízení Hl.m. Prahy. Návrh na jejich rozšíření přijala rada městské části v usnesení č. 1621/16, kterým mj. žádá Hl.m. Prahu o umožnění zavedení ZPS v celé Praze 6, tedy i ve Vámi zmiňované lokalitě. Je nutno zdůraznit, že souhlas hlavního města, ve formě jeho nařízení, je nutnou podmínkou pro rozšíření zón placeného stání v Praze 6, stejně jako byl nutnou podmínkou pro jejich zavedení.
náhled souboruPlacene zony
Bydlím v ulici Za Strahovem v části, která nemá zónu. Na prvním obrázku je Šlikova ul. po zavedení zón, na dalším ulice těsně za její hranicí. Chtěla bych mít stejné podmínky a prosím o rozšíření i do ul. Za Strahovem horní úsek. P. N.

oznámeno: 30.08.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
19.07.2017 » 12:25 • Návrh na rozšíření zón placeného stání přijala rada městské části v usnesení č. 1621/16, kterým mmj. žádá Hl.m. Prahu o umožnění zavedení ZPS v celé Praze 6, tedy i ve Vámi zmiňované lokalitě. Je nutno zdůraznit, že souhlas hlavního města, ve formě jeho nařízení, je nutnou podmínkou pro rozšíření zón placeného stání v Praze 6.
náhled souboruUcpaný kanál na křižovatce Brunclikova x Nad Alejí
Dobrý den. Po každém větším dešti je přechod pro chodce pod vodou.
Zřejmě o tom neví nikdo zodpovědný, prosíme o nápravu.. Díky

oznámeno: 29.08.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
29.08.2016 » 17:37 • Vážený pane, dne 31.8.2016 bude v této lokalitě provedena Komplexní údržba komunikací, v rámci které se provádí i čistění kanalizačních vpustí. Ve středu by proto měly být zanesené vpsuti vyčištěny.
náhled souboruVoda na náměstíčku
Dobrý den, rád bych informoval o tom, že na náměstíčku Wuchterlova se zasekává tlačítko vodovodního kohoutku, takže voda se nezastaví a pořád teče když člověk ho nezastaví rukama. Děkuji B. S.
 

oznámeno: 28.08.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
29.08.2016 » 15:07 • Děkujeme, za upozornění, pracovníci společnosti SNEO, a.s., která vykonává správu na náměstíčku, poškození prověří a stav napraví.
náhled souborunepojízdné auto v ulici Srbská
Dobrý den, v ulici Srbská stojí již několik měsíců (cca 4) nepojízdný automobil (má prázdné pneumatiky). Evidentně se k němu nikdo nehlásí a pouze zabírá parkovací místo. Prosím o řešení této situace. Děkuji 

S pozdravem O. B.

oznámeno: 27.08.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
31.08.2016 » 17:28 • Vozidlo není vrakem ve smyslu zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (v platném znění).
náhled souboruBez názvu oznámeno 27.8.2016

oznámeno: 27.08.2016
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruZnicena dopravni znacka
Dobry den, na ulici Belohorske u domu 238/85 nekdo vyvratil dopravni znacku, prosim o opravu. Dekuji Vam, P. N.

oznámeno: 26.08.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
26.08.2016 » 11:15 • Závada předána pověřenému správci komunikací, kterým je Technická správa komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruVýtluk v ulici Na Marně
Dobrý den, 

rád bych upozornil na dlouho neopravovaný výtluk v ulici Na Marně, blízko čísla 1070/4. Místem se téměř nedá porjet, aniž by člověk zapadl do vykotlané díry. Tato situace trvá již více než půl roku a náprava žádná. Koneckonců celá ulice Na Marně je zralá na kompletní opravu, stav je opravdu neúnosný. Zvláštní je, že ani pracovníci TSK, kteří nedávno malovali pruhy pro parkovací zóny nenahlásili na centrálu havarijní stav a nezajistili opravu. 

Prosím o zprávu, zda se plánuje nějaké řešení. Děkuji! S pozdravem, P. D.

oznámeno: 26.08.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
26.08.2016 » 09:55 • Závada byla předána pověřenému správci komunikací, kterým je technická správa komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruNad Závěrkou x Diskařská
Po zavedení parkovacích zón se život na Břevnově komplikuje. Ulice jsou
prázdné jako při blokovém čištění a jediné použitelné parkoviště zdarma
se někdo snaží blokovat betonovými bloky. Je možné tyto bloky nechat
odstranit?

oznámeno: 26.08.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
20.12.2016 » 08:19 • Betonové bloky se bohužel nacházejí na soukromém pozemku, nikoliv na pozemku v majetku města hl.m. Prahy.
náhled souboruParkovaci zony
Dobrý den, tak to vypadá po zavedení nesmyslu zvaného parkovací zony. Parkuje se mimo vyhrazené místo. Ze auta málem neprojedou, díky zúženému přechodu je jiná věc. Reklamní panel má předplaceno. S pozdravem J.P

Dobrý den.Dekuji za reakci na můj podnět týkající ce parkovacích zon a problematice parkování v místech kde jsou zaveden.Jen doufám že souvislost zon a nevhodného parkování nevidí pouze zpracovatel odpovědi a zodpovědni pracovníci OU si uvědomují, že zony tak jak jsou provozovány problematiku parkování nevyřešily, ale jen posunuly do jiných oblastí Prahy 6. S pozdravem

oznámeno: 25.08.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
26.08.2016 » 11:18 • K Vašemu příspěvku lze pouze uvést, že jste zaznamenal v obou případech protiprávní jednání (nedovolené zvláštní užívání komunikace a parkování vozidla v rozporu se zákonem). Souvislost se zavedením zón placeného stání nám poněkud uniká.
náhled souboruOznámení
Dobrý den, 

chtěla bych upozornit na zcela zakrytou dopravní značku Zákaz zastavení v ulici na Rozdílu před domem 808/24, kde je přerostlá vrba větvemi směrem do chodníku , zcela zakrývající dopravní značku a znemožňující průchod po chodníku .V důsledku toho se parkuje téměř v křižovatce ulice Na Rozdílu a ulice Za lány viz foto. S pozdravem V.H..

oznámeno: 24.08.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
24.08.2016 » 17:34 • Závada předána organizační složce PRO6 k odstranění
náhled souboruRasisticke a nacisticke sprejovani v parku
Dobry den,
Prosim odstranit rasisticke a nacisticke znaky nasprejovane na cesticce a lavicce v parku Jelení/Keplerova.

oznámeno: 24.08.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
29.08.2016 » 15:10 • Dobrý den, děkuji za specifikaci poškozeného místa. Bohužel se jedná o městský mobiliář na území Prahy 1. Hranici městských částí tvoří ulice Keplerova a Jelená po tramvajové trati. Váš podnět jsme předali příslušnému odboru Prahy 1.
náhled souboruProsba o odstranění graffiti u vyhlídky v Divoké Šárce
Dobrý den, chtěl bych požádat o odstranění graffiti, kterými se nějaký primitiv "seberealizoval" na skalách u vyhlídky v Divoké Šárce poblíž Nebušic. Čmáranice jsou umístěny tak, že je při pohledu z kraje vyhlídky směrem ke kancelářské "Kostce" nelze přehlédnout. Pro názornost přikládám snímky z letecké mapy se zakreslením pozice daných tagů. S pozdravem M. G.

oznámeno: 23.08.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
29.08.2016 » 15:25 • Děkujeme za upozornění na tvorbu graffiti v chráněném území, nicméně městská část Praha 6 odstraňuje v rámci programu graffiti, pouze ta poškození, která se nachází na majetku ve vlastnictví fyzických či právnických osob., s výjimkou nemovitostí ve vlastnictví ústředních orgánů státní správy a zastupitelských úřadů, obory Hvězda, Břevnovského kláštera a všech dalších nemovitostí pod individuální památkovou ochranou a nemovitostí v majetku Hlavního města Prahy. Váš podnět jsme proto postoupili Magistrátu hlavního města Prahy.
náhled souboruparkovací zóna
Tak už máme umístěnu značku informující o oblasti s omezenou rychlostí na „30“, ale zato máme zbytečně dvě stejné značky. Stačilo by doplnit novou značku o doplňkovou s výjimkou pro zásobování a starou odstranit. Se změnou jednosměrek se staly některé ulice slepé a změna předností také není vyřešena. Je to zmatek a žádáme rychlé vyřešení. O řešení minulé a této připomínky, žádáme odpověď na e-mail. Odpověď „předáno odpovědnému subjektu“ nás neuspokojuje. S pozdravem M. M.

oznámeno: 23.08.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
26.09.2016 » 11:06 • Předáno, spolu s výzvou k odstranění nadbytečného dopravního značení, správci zón placeného stání, kterým je Eltodo a.s.
náhled souboruFarmářské trhy Petřiny/Větrník
Dobrý den, Ráda bych se informovala, zdali je od září plánováno obnovení farmářských trhů na Petřinách, resp. Větrníku, mezi ulicemi Na Větrníku a Ankarská? Dopravní značení zákazu zastavení na parkoviště ve čtvrtky je zde stále aktuální. Děkuji mnohokrát a zdravím, Z. Ř.

oznámeno: 23.08.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
20.12.2016 » 08:18 • Podle našich informací se zatím žádné další trhy neplánují.
náhled souboruNa barikádách v Bubenči v po stran i uličce z ulice Čínské
Toto je prosím za hospodou Na barikádách v Bubenči v po stran i uličce z ulice Čínské

oznámeno: 22.08.2016
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
22.08.2016 » 20:26 • Předáno k úklidu organizační složce PRO6
náhled souboručást ul. Hošťálkova - svislé dopravní značení
Dobrý den, již týden je v části ul. Hošťálkova,cca mezi or. čísly 7 až zakazale parkováni, parkovací místa jsou prevedeny na druhou stranu komunikace,ale parkující tuto značku ignorují. V ulici Vodňanskeho,zhruba od č.or. 1, je nyní vyznačeno příčné parkování na chodníku a opět řidiči tuto změnu ignorují, možná i proto, že zde chybí svislé dopravní značení.R.H.

oznámeno: 21.08.2016
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
19.09.2018 » 16:04 • Vyřešeno v rámci Zón placeného stání.
náhled souboruDíra v silnici - vyústění ulice Na Pískách do Evropské
Dobrý den, chtěl bych tímto požádat o opravu díry v silnici v místě, kde ulice Na Pískách ústí do Evropské.

Přiložená fotografie je stažena z Google maps a slouží jen pro upřesnění místa díry v silnici. Reálnou aktuální fotografii nemám, jelikož tímto místem projíždím vždy jenom automobilem a jsem si vědom, že podle vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích nelze za jízdy držet v ruce žádné elektronické komunikační ani záznamové zařízení:-) S pozdravem M. G.

oznámeno: 21.08.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
22.08.2016 » 14:45 • Závada byla nahlášena majetkovému správci, kterým je Technická správa komunikaci hl.m. Prahy již v červenci 2016.
náhled souboruDezolátní stav cesty od Litovického potoka ke hřbitovu a zanedbávaná péče o veřejnou zeleň
Dobrý den,

ilustrační foto v příloze ukazují cestu od Libockého/Vokovického hřbitova k můstku přes Litovický potok. 45 let bez sebemenší údržby je vidět. Cesta je místy úplně bez asfaltu, je to o úraz.
O zeleň se nikdo nestará, tak je cesta zarostlá křovím a kopřivami, zůžená na méně než 50% šířky. Lavičky jsou zarostlé kopřivami, takže se na ně nedá sednout bez "požahání". Kdo má v kompetenci dohled a zajištění údržby na MČ Praha 6 a MHMP? Udělá s tím něco, nebo se zase úředníci i zastupitelé budou vymlouvat na to, že se má postarat někdo jiný?

oznámeno: 20.08.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
20.12.2016 » 08:15 • Opakovaná urgence o opravu dezoáltní cesty bude provedena u MHMP.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?vynechat=1540&crc=413a9caf418ddcdc49154948b8fc03be ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz