Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 15011520 z celkového počtu 2710 vyhovujících záznamů.

náhled souboruChybějící sjezd pro kočárky a oprava schodů
Dobrý den,

ráda bych požádala o doplnění sjezdu pro kočárky na schodech vedoucích z parkoviště k objektu kasáren na křižovatce ulic Drnovská a Vlastina. Musím s kočárkem udělat okruh trvající cca. 10 min. a 2x přejít frekventovanou Drnovskou silnici.

I samotné schody jsou v žalostném stavu, a také cesta na ně navazující by zasloužila opravu. Vede podél kasáren (ulice Pilotů) k autobusové zastávce Nádraží Ruzyně.

Děkuji, L. P.

oznámeno: 06.04.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
19.04.2016 » 15:12 • Zmíněné schodiště je v majetku Ministerstva obrany. Samotná oprava schodiště i vybudování sjezdu pro kočárky je tak plně v kompetenci a finančních možnostech zmíněného subjektu. Ministerstvo obrany v současné době Váš požadavek projednává. Po obdržení jejich stanoviska Vás budeme informovat.
náhled souborunepořádek vedle popelnic v ulici Zelená 7

oznámeno: 03.04.2016
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
06.04.2016 » 14:19 • Doúklid na stanovišti Zelená 7 se provádí každý všední den, tedy kromě víkendu, ze kterého je uveřejněná fotografie. V pondělí byla provedena kontrola, stanoviště bylo uklizeno.
náhled souboruDětské hřiště - Africká 2
Dobrý den,

dětské hřiště v ulici Africká 2 by bylo vhodné revitalizovat. Je zde pouze pískoviště a jedna houpačka. Hřiště není oploceno, takže tam mají přístup psi. Lavičky už něco pamatují, lze se o ně poranit. Konstrukce určená ke klepání koberců, je celá zrezlá a rozpadlá. V dnešní době nepotřebná. Všichni obyvatelé v okolí Vám budou vděčni.

Děkuji P. H.

Dobrý den,

podle Vašeho vyjádření měla být "revitalizace" hřiště hotová do konce května. Zatím jste pouze zajistili výměnu písku v pískovišti.

Prosím o nápravu a zvážení dalších úprav. Hřiště by je potřebovalo.

Zpráva z 3. 4. 2016:

Dobrý den,

dětské hřiště v ulici Africká 2 by bylo vhodné revitalizovat. Je zde pouze pískoviště a jedna houpačka. Hřiště není oploceno, takže tam mají přístup psi. Lavičky už něco pamatují, lze se o ně poranit. Konstrukce určená ke klepání koberců, je celá zrezlá a rozpadlá. V dnešní době nepotřebná. Všichni obyvatelé v okolí Vám budou vděčni.

Odpověď z 13. 4. 2016:

Na základě provedeného místního šetření bude odstraněno klepadlo, lavičky na DH budou opraveny a natřeny, nátěr bude proveden rovněž na obrubě pískoviště, v pískovišti bude vyměněn písek. Předpokládaný termín realizace: do konce května 2016.

 

S pozdravem

PH

oznámeno: 03.04.2016
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
13.04.2016 » 17:53 • Na základě provedeného místního šetření bude odstraněno klepadlo, lavičky na DH budou opraveny a natřeny, nátěr bude proveden rovněž na obrubě pískoviště, v pískovišti bude vyměněn písek. Předpokládaný tremín realizace: do konce května 2016.
14.06.2016 » 11:31 • V současné době je klepadlo zlikvidováno, lavičky opraveny a neopravitekná lavička zlikvidována. Bohužel s oplocením dětského hřiště a ani s dalšími úpravami na hřišti nepočítáme, a to i vzhledem k tomu, že v docházkové vzdálenosti je hned několik dobře vybavených dětských hřišť ( Na Dlouhém lánu, U Dejvického rybníčku, Hadovka ).
náhled souboruDětské hřiště Puskinovo náměstí
Dobrý den,

dřevěná ohrada pískovište je rozbita a nebezpečná. Nejenže ti nejmenší se mohou o trcici kusy dřeva poranit, ale i já dospěla jsem si mezi rozbita prkna skripla ruku. Jak je možné, ze do takto neudržovaneho pískovište byl navezen pisek? Chodí sem jeslicky i školní děti. Je prováděna kontrola písku ? ( tak jak jsem to části videla v jiných částech Prahy). Proč se pískovište a hřiště neopravilo před tím než na nej začnou chodit děti. Bydlím přímo u nej a rozhodne nejde o něco nového - spis dlouhodobě zanedbaneho. M. B.

oznámeno: 31.03.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
18.05.2016 » 17:14 • Dobrý den, obruba pískoviště bude opravena v dohledné době. Co se týče písku v pískovišti, je vyměňován pravidelně 1 x ročně a dodavatel prací předkládá k písku certifikát o hygienické nezávadnosti v souladu s vyhláškou č.238/2011 Sb., o stanovení hygienických limitů v pískovištích venkovních hracích ploch.
náhled souborudosazení stromů
Dobrý den, v minulém roce došlo k rekonstrukci autobusového stanoviště na Vítězném náměstí. U tohoto stanoviště jsou v chodníku připravena místa na stromy. Stále jsou však prázdná. Plánuje se zde vysazení stromů?

Děkuji vám P. V.

oznámeno: 31.03.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
22.04.2016 » 08:57 • Žádost o dosázení nových stromů byla předána Technické správě komunikací hl.m. Prahy. Podle jejich vyjádření by rabátka měla být osazena v letošním výsadbovém období.
náhled souboruKácení vzrostlých stromů
Dobrý den,

chtěl jsem se zeptat, zda je normální a přípustné kácet takto vzrostlé stromy mimo období vegetačního klidu? 

Fotografie pořízena dnes na křižovatce ulic U Dejvickeho rybníčku a Na Rozdílu (naproti obchodu Second Hand). GPS 50.09685°N 14.37032°E. Z pařezu vytéká množství čerstvé myzy. 

Děkuji Vám za odpověď. 

S pozdravem 

R. M.

oznámeno: 27.03.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
30.03.2016 » 15:21 • Kácení stromu prováděla městská část Praha 6 na základě pravomocně vydaného rozhodnutí. Kácení bylo provedeno ještě v době vegetačního klidu. Náhradní výsadba bude samozřejmě provedena.
náhled souboruschody v Šárce
Takto vypadají po celé své délce schody vedoucí od konečné tramvají v Divoké Šárce směrem ke koupališti U Veselíka. A to již hodně dlouho.

S pozdravem, D. H.

oznámeno: 24.03.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
22.04.2016 » 10:24 • Předmětné schodiště se nachází na lesním pozemku č. parc. 1093 k.ú. Liboc, s druhem ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa, ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně. Vlastníky pozemku (10 fyzických osob, 1 právnickou osobu a úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) jsme opakovaně žádali o rekonstrukci schodiště. Na naše výzvy odpověděli, že chtějí zachovat druh a způsob ochrany pozemku a nebudou schodiště obnovovat. K pohybu osob je určena ostatní komunikace na pozemku č. parc. 1333/11 k.ú. Liboc ve vlastnictví Hlavního města Prahy, která vede okolo chráněného pozemku s bývalým schodištěm.
náhled souboruJednořadá ulice
Dobrý den, v ulici Jednořadá někdo "odložil" tento domácí nábytek i přes to, že nedaleko je sběrný dvůr. Bohužel vedle naší garáže tak, že téměř není možné do ní autem zajet. Dost často touto ulicí projíždí policie, ale pravděpodobně tento přestupek neřeší. Myslím si, že za nemalý poplatek, který státu za pozemek pod garáží platíme,si "zaslouzime" řádné užívání.

Mám také dotaz, zda se s pozemkem vedle kolejí bude dále něco dít? Jinak si myslím, že zde postupně vznikne skládka.

Děkuji za informaci a řešení.

S pozdravem, J. M.

oznámeno: 24.03.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
29.03.2016 » 15:44 • Děkujeme za upozornění. Skládku necháme odstranit. Co se týká pozemku podél trati ČD, vlastníkem je Správa železniční a dopravní cesty. O konečné podobě této lokality městská část s vlastníkem jedná, ale vše se odvíjí od finančních možností vlastníka.
náhled souboruObrubník v ulici Ruzyňská - Únětická, na druhé straně
Dobrý den,

včera jsem děkovala za opravený obrubník v ulici Ruzyňská - Únětická a nenapadlo by mě, že na druhé straně kde je také rozbitý, ho nespravili. Považovala bych to za automatické.

Děkuji.

oznámeno: 24.03.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
30.03.2016 » 15:17 • Dobrý den, opravu jsme znovu urgovali u Technické správy komunikací a.s. oblastní správa Severozápad, která pozemek č.parc. 1292/4 k.ú. Liboc ve vlastnictví TJ Sokol Liboc spravuje.
náhled souboruParkování na autobusové zastávce
Dobrý den,

žádám vás o řešení parkování.

Auta každodenně parkují na zastávce busu 131 Špitálka ve směru Hradčanská, dokonce i v prostoru zastávky označeného žlutou čarou. Jde jen o lenost majitelů přilehlého domu, v blízkém okolí je parkovacích míst dostatek.

Žádám o informování o způsobu řešení.

Děkuji.  Z. K.

oznámeno: 23.03.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
07.06.2016 » 09:10 • Požádali jsme Městskou policii hl.m. Prahy, aby zvýšila dozorovou činnost v této oblasti, zejména parkování na chodníku, které je zachycené na Vámi pořízené MMS.
náhled souboruChodník u garáží v ulici Brodecká a Pavlovská
Dobrý den,

děkuji za informaci. Jsem ráda, že plot na nikoho nespadne.

Chodník je u garáží v ulici Brodecká a Pavlovská. U železniční dráhy. Podle fotky je zřetelné, že bez vstupu do vozovky, nejde projít.

Děkuji

oznámeno: 23.03.2016
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruUlice Pelikánova k Libockému rybníku, bytový komplex Rybničná
Dobrý den,

když se jde ulicí Pelikánovou k Libockému rybníku je zde budován nový bytový komplex Rybničná. Nevím jestli má stavební firma za povinnost po dokončení stavby uklidit okolí, ale nyní to zde vypadá takto. Za stavbou teče Litovický potok.

A prosím o informaci jestli jsou pozemky u ulice Pod Rybničnou když se jde k Libockému rybníku Městské části? Je zde železná brána, která může na někoho spadnout. Je škoda, že pozemky jsou zarostlé a je zde maringotka s bezdomovci, jinak by to byl hezký park navazující na Litovický potok.

Děkuji

oznámeno: 23.03.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
22.04.2016 » 10:28 • Stavba bytového komplexu Rybničná probíhá na pozemku č. parc. 369/1 k.ú. Liboc . Tento a Vámi zmiňovaný sousední pozemek č.parc. 370/6 k.ú Liboc , kterým prochází Litovický potok, vlastní společnost Císařka s.r.o., kterou jsme o stavu informovali.
náhled souboruSilnice Ruzyňská navazující se z ulice Únětická, Mladotická u TJ Sokol Liboc
Dobrý den,

děkuji za opravu obrubníku

na rohu ulice Ruzyňská - Únětická. Je v plánu nahradit bezbariérovým sníženým, protože tento původní je dost vysoko, můžu říct podle vlastní zkušenosti při jízdě s kočárkem?

Přikládám fotku silnice Ruzyňská navazující se z ulice Únětická, Mladotická u TJ Sokol Liboc. Jak už jsem jednou psala není už moc poznat kde je chodník a kde silnice, zvláště odpolední časy, kdy rodiče vozí děti do Sokola na kroužky nejde po chodníku ani silnici projet. Jsou zde výmoly - velké kaluže. Na chodníku instalované velké květináče, které se často dostanou do půli chodníku.

oznámeno: 23.03.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
22.04.2016 » 10:48 • Žádost o opravu byla předána správci komunikací, tj. Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruŽádost o opravu chodníku před domem Vostrovská 46/484
Dobrý den,

prosím o opravu chodníku před vchodem do domu v ulici Vostrovská 46/484. Dlažební kostky se volně povalují po chodníku, díra je uprostřed chodníku . Od vchodu do domu jsou ještě schody a vzhledem k tomu, že v našem domě žijí malé děti hrozí zakopnutí a pád.

Nemluvě o tom, že kdokoli může volně povalující se kostky vzít a použít je k vandalismu.

Předem velmi děkuji, K. K.

oznámeno: 23.03.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
30.03.2016 » 15:19 • Žádost o opravu poškozené dlažby byla předána správci komunikací, tj. Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruulice Nova Sarka
Dobry den,

rozkopali, po tydnech zaasfaltovali (nikdo nevi co vlastne byl duvod), nasledne nechali bordel a zmizeli jako by se nechumelilo!

To si vazne , uz lidi musi sami vse organizovat, kdyz toto ma fungovat automaticky.

Rada: neplatte jim za provedenou praci a nebo strhnete premie oddeleni inspekce

oznámeno: 23.03.2016
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
29.03.2016 » 08:45 • Odložená prkna byla odvezena pracovníky organizační složky PRO 6. Nejednalo se však o "pozůstatek po výkopových pracech", nýbrž o odložený, rozebraný nábytek.
náhled souboruChodník v ulici Pod Marjánkou se stává parkovištěm
Dobrý den,

je nějaký posun v této věci?

Stav je spíše den ode dne horší.

Co kdyby se strážníci hlídající některý z nedalekých přechodů někdy prošli okolo?

S pozdravem,

M. S.

oznámeno: 21.03.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
07.06.2016 » 09:14 • Požádali jsme Městskou policii hl.m. Prahy, aby zvýšila dozorovou činnost v této oblasti, zejména parkování na chodníku, které je zachycené na Vámi pořízené MMS.
náhled souborurozbitý chodník, hlášeno 22.7.2015
rozbitý chodník

Dobrý den, prosím o opravení chodníku v ulici U Sadu mezi čísly 13 a 11. Děkuji

oznámeno:

22.07.2015

stav: předáno odpovědnému subjektu

postup řešení:

13.08.2015 » 13:50 • Pracovníci oddělení inspekce prověřili poškození chodníku na místě. Následně jsme požádali Technickou správu komunikací hl.m. Prahy o provedení urychlené opravy.

 

Dobrý den,

bylo by možné urgovat opravu u technické správy komunikací hl. m. Prahy? Na opravu zatím nikdo nedorazil.

Děkuji, s pozdravem P. S.

oznámeno: 20.03.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
23.03.2016 » 12:21 • Podle vyjádření TSK hl.m. Prahy, již byla zadána oprava chodníku dodavatelské firmě. Předpokládáme proto, že realizace proběhne v nejbližších dnech.
náhled souboruTerronská 8 vrak
Dobrý den, 

ráda bych nahlásila vrak v ulici Terronská, před č.p. 8, konkrétně zcela na rohu před Japa shopem. Auto zde stojí více jak dva roky aniž by vyjelo. Hlásila jsem to již na konci prosince 2015 na Správu služeb hl.m. Prahy, ale bez nějaké odezvy. 

Vzhledem k současné neutěšené situaci s parkováním v této oblasti Prahy 6 Vás prosím o vyřešení tohoto auta, které zde bohužel zabírá tolik vytížená parkovací místa. 

Předem děkuji za Vaši reakci

oznámeno: 15.03.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
16.03.2016 » 12:40 • Vozidlo nesplňuje podmínky pro označení za vrak ve smyslu zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (v platném znění).
náhled souboruParkování na chodníku
Dobrý den,

žádám vás o řešení parkování na chodníku, odporující vyhlášce.

Auta dlouhodobě parkují na zastávce busu 131 Špitálka ve směru Hradčanská, dokonce i v prostoru zastávky označeného žlutou čarou. Jde jen o lenost majitelů přilehlého domu, v blízkém okolí je parkovacích míst dostatek.

Žádám o informování, jak bude řešeno a o výsledku.

oznámeno: 15.03.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
07.06.2016 » 11:19 • Požádali jsme Městskou policii hl.m. Prahy, aby zvýšila dozorovou činnost v této oblasti, zejména parkování na chodníku, které je zachycené na Vámi pořízené MMS. O výsledek jsme požádali MP - jejich odpověd bude následně vložena.
náhled souboruVeřejný zábor, veřejné nebezpečí
Nahlasuji zábor chodníku, otevřený rozvadec elektrického proudu v ulici Stavitelská na křižovatce k Zelené ulici.

oznámeno: 10.03.2016
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?vynechat=1500&crc=5386b8e3336ba4fe514261b4a0e39c6e ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz