Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 14411460 z celkového počtu 2876 vyhovujících záznamů.

náhled souboruZnečištěná ulice Africká od stavby
Žádám o zajištění uklidu ulice Africké, která začíná být velice znečištěna vozidly, která vyjíždějí ze stavby AFI Vokovice. Prosím příslušné orgány MČ Prahy 6 o dohled nad stavbou hlavně co se týká znečištění a hluku, aby došlo k co nejmenšímu zhoršení životnívh podmínek v okolních domech. Děkuji.
S pozdravem J. CH.

oznámeno: 19.10.2016
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
20.12.2016 » 08:56 • Odbor dopravy a životního prostředí projednal otázku výjezdu do slepého úseku Africké ulice s investorem akce. Po projednání došlo k maximálnímu omezení výjezdu vozidel a obdobná situace by se již neměla opakovat a tím ani způsobené znečištění vozovky.
náhled souboruPřípady nepojízdných aut, která na Praze 6 stojí
Dobrý den, 

ráda bych se zeptala, jak se nyní budou řešit případy nepojízdných aut, která na Praze 6 stojí. Po několika měsících, kdy byly zavedeny zóny placeného stání, se stav nijak nezměnil. 

Auto na fotografii je z ulice Terronská (č. or. 8), další stojí v ulici Uralská (to je již zde nahlášeno a v řešení) a další je v ulici dr. Zikmunda Wintera (bílá škoda octavia, před č. or. 19).  

Předem děkuji za odpověď M.O. 

oznámeno: 19.10.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
20.10.2016 » 10:52 • Upozornění na možné přestupky v dopravě dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, bylo předáno Městské policii hl.m. Prahy
náhled souboruPark Královka
Zajímalo by mě a myslím, že můžu mluvit za 99% obyvatel okolí parku
Královka, jak je možné, že se bez veřejné diskuse provádí změna ve velké
části oblíbeného parku? Kdo rozhodl a nesmyslnému vybudování megazáhonu
na kytky? Asi bylo potřeba utratit do konce roku nějaké dotace z
Bruselu... Byla vůbec vypsána soutěž na výběr prováděcí firmy? Žádám o
okamžité zastavení prací do veřejného projednání úprav v tomto místě!

oznámeno: 18.10.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
24.10.2016 » 11:51 • V parku Královka se v současné době zakládá tzv. květinová louka. Nejedná se o mega květinový záhon nýbrž o druhově bohaté společenství květin a trav, které po zapěstování bude vytvářet v průběhu roku esteticky atraktivní kvetoucí plochu a mimo vegetaci bude mít obdobný charakter jako okolní travnaté plochy. Jedná se v podstatě o rekultivaci plochy, která má kromě estetického hlediska přispět ke zlepšení biodiverzity, tedy obohacení rostlinných a živočišných druhů, v dané lokalitě. Záměr sice nebyl projednán s veřejností, ale byl delší dobu připravován a lokalita se vybírala s ohledem na dostatečnou velikost, přírodní prostředí, občanskou dostupnost a vzdálenost od okolní zástavby. Odbor dopravy a životního prostředí, který akci připravoval a v současné době realizuje, přistupoval k projektu revitalizace s péčí řádného správce plochy, který nemění způsob jejího využití pouze chce její zkvalitnění. Práce byly zadány dodavateli CDV služby s.r.o., se kterým má Městská část Praha 6 uzavřenou rámcovou smlouvu na zajišťování zahradnických prací, údržbu zeleně a úklid ploch. Na realizaci projektu se podařilo získat finanční dar od Letiště Václava Havla, který plně pokryje veškeré náklady.
náhled souboruŽádost o spolupráci při řešení příčiny opakovaně se propadajících chodníků v ulici Zelená
Vážená paní Charvátová,  

obracím se na vás jménem Bytového družstva Zemědělská 1572 s žádostí o spolupráci. Předmětem této žádosti je pomoc při hledání a řešení příčiny opakovaně se propadajících chodníků v ulici Zelená.  

Za zprávu o způsobu řešení vám budeme vděční.  

Srdečně M. W. 

Příloha: Žádost o spolupráci, 3 fotografie propadlého chodníku v ulici Zelená (roh Zelená a Zemědělská), stav 17. 10. 2016 

Na vědomí: Pražské vodovody a kanalizace (info@pvk.cz)

oznámeno: 18.10.2016
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
19.10.2016 » 17:51 • Závada byla 17.10. nahlášena pověřenému správci,kterým je Technická správa komunikací hl.m. Prahy. Místo bylo ihned zabezpečeno oplocenkou a 18.10. byla závada odstraněna.
náhled souboruPřerostlá zeleň v ulici Za Lány
Přerostlá zeleň v ulici Za Lány brání v chůzi po chodníku. Děkujeme za řešení.

oznámeno: 18.10.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
20.12.2016 » 09:51 • Vlastníci pozemků, jejichž zeleň zasahuje do profilu komunikace, budou vyzváni k úpravě přerostlých dřevin.
náhled souboruOřech se suchými větvemi nad chodníkem v ulici Za Lány
Ořech se suchými větvemi nad chodníkem v ulici Za Lány. Při silnějším větru padají větve na chodník a silnici. Děkujeme za řešení.

oznámeno: 18.10.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
19.07.2017 » 09:04 • vlastník stromu vyzván k prořezu
náhled souboruSkvělá práce!
Budiž milé Praze 6 dík za likvidaci plevele okolo domů, doufám, že se tato bohulibá činnost stane tradicí.  

S pozdravem J. S.

oznámeno: 17.10.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruKrálovka
Dobrý den,

v parku Královka došlo v uplynulých dnech k odstranění travního drnu na rozsáhlé ploše, viz fotografie. Nikdo z místních neví, o co se jedná, na místě není žádná vysvětlující cedule. Prosím o informaci, o jaké úpravy parku se jedná a co je jejich cílem.
Děkuji.

oznámeno: 17.10.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
18.10.2016 » 10:10 • Dobrý den, v parku Královka v současné době probíhá rekultivace travnaté plochy na tzv. květinovou louku. V místě, kde je nyní odstraněn travní drn bude založen záhon, který bude oset speciální druhově bohatou směsí květin, ve které jsou zastoupeny letničky, dvoulety a trvalky. Po zapěstování by měla vzniknout pestře kvetoucí plocha, která bude nejen výrazným estetickým prvkem parku, ale zároveň by tento kvetoucí porost měl příznivě ovlivnit rozvoj hmyzích druhů, zejména opylovačů a zlepšit tak biodiverzitu v městském prostředí. Po dobu zapěstování porostu bude potřeba zajistit ochranu nově založeného záhonu před poškozením, a proto zde budou po přechodnou dobu určitá omezení pro návštěvníky parku. Po zapěstování květinové louky bude plocha opět volně přístupná.
náhled souboruNepořádek v ulici Zelená 7 (oznámeno 16.10.2016)

oznámeno: 16.10.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
17.10.2016 » 18:02 • Jak jsme vás již dříve informovali, k vývozu dochází každý den a k doúklidu každý pracovní den, kromě víkendu. Vámi zaslané fotografie jsou pořízené o víkendu. Dnes, tj. v pondělí je stanoviště řádně uklizeno. Vaše opakované stížnosti jsou i nadále bezpředmětné.
náhled souboruParkování vs. parkovací zóny
Dobrý den,

po zavedení parkovacích zón se z plácku za domem (Vokovická 14) stává parkoviště. Bydlím zde v domě, sám místo za domem občasně využiji pro složení/naložení nákupu nebo zavazadel, ale někteří (možná sousedi?) to berou jako VIP parkoviště, pravděpodobně i z důvodu zavedení zón. Jak to řešit? Cedulka v domě upozorňující, že se nejedná o parkoviště, evidentně nestačí...

Děkuji, P. S.

oznámeno: 15.10.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
19.07.2017 » 09:55 • předmětná problematika byla řešena již v roce 2012, kdy byla odborem dopravy a životního prostředí stanovena instalace nízkého zábradlí, která by beze zbytku eliminovala možnost najíždění vozidel na plochu bývalého dětského hřiště. Tento záměr vyvolal výrazně negativní reakci tehdejšího vedení SVJ a od osazení zábradlí bylo prozatímně upuštěno. Při následném jednání se zástupci SVJ na místě samém, byly ze strany ÚMČ předloženy k vyjádření následující tři možnosti řešení: 1) vytěsnění všech vozidel za pomoci zmiňovaného zábradlí, či jiné fyzické překážky 2) zřízení veřejného parkoviště (za stávajícího stavu zřejmě zahrnutého do systému zón placeného stání) 3) zřízení vyhrazeného parkoviště pro SVJ (SVJ by bylo nuceno odkoupit od Hl.m. Prahy předmětnou plochu). Tyto možnosti řešení jsou stále aktuální, dejte tedy, prosím, vědět, kterou z nich Vaše SVJ preferuje. Předáno SVJ.
náhled souboruNepořádek v ulici Zelená 7 (oznámeno 15.10.2016)

oznámeno: 15.10.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
17.10.2016 » 18:01 • Jak jsme vás již dříve informovali, k vývozu dochází každý den a k doúklidu každý pracovní den, kromě víkendu. Vámi zaslané fotografie jsou pořízené o víkendu. Dnes, tj. v pondělí je stanoviště řádně uklizeno. Vaše opakované stížnosti jsou i nadále bezpředmětné.
náhled souboruPropadlý chodník...Stav ze 14.10.
Zelená 16, rohový dům. Fotodokumentace v příloze.

oznámeno: 15.10.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
17.10.2016 » 17:48 • Kaverna je již zabezpečena správcem komunikací, děkujeme za upozornění.
náhled souboruUpozornění
Vážení, už několik týdnů stojí před naším domem na vyhrazeném parkovišti mimopražské vozidlo. Buď se jedná o vozidlo ukradené, odstavený vrak nebo vozidlo tak bohatého majitele, že může tak dlouho parkovat na zpoplatněném parkovišti.  

S pozdravem SVJ U Petřin.

oznámeno: 14.10.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
31.10.2016 » 12:24 • Vážení, kontrola vozidel parkujících v zónách provádí správce ZPS (Eltodo a.s.) kontinuálně, v případě potřeby lze kontaktovat městskou policii, která provede prověření vozidla na místě.
náhled souboruFiremní parkoviště v ulici Nad Bořislavkou
Ulice Nad Bořislavkou se stává firemním parkovištěm Global assistance a to dokonce s využitím chodníků. Žádáme o řešení, snaha o domluvu s řidiči je neúspěšná.

oznámeno: 12.10.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
31.10.2016 » 10:15 • Vážená paní, městské části nejsou právně zmocněny k řešení přestupků v dopravě, toto přísluší pouze Policii ČR a městské policii. Oběma složkám jsme Vaše upozornění předali.
náhled souboruPoskozeny sloupek namesti Svobody
Vandal opakovane nici zabrany vjezdu. Ucinit vhodne opatreni pro jeho dopadeni a zabranu opravit. Dekuji.

oznámeno: 10.10.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
11.10.2016 » 10:37 • Dobrý den, o poškozeném sloupku víme, oprava je objednána.
náhled souboruNeporadek - Brodecka
Chumel drátů

oznámeno: 10.10.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
10.10.2016 » 16:37 • Požadavek na odstranění drátů v ochranném pásu železnice, byl předán Železniční dopravní cestě.
náhled souboruSARTORIOVA 2, NARKOBUFET : KANTÝNA PRO BEZDOMOVCE II
NARKOBUFET : KANTÝNA PRO BEZDOMOVCE II
Bývalé dětské hříště náležící k č.p. Sartoriova 2, sídliště Markéta, Břevnov.
Policejní sídliště MV. Místním dětem zřejmě slouží i nadále.
Ty jen s věkem změnily záliby a hračky. Území nikoho.
Odpad všeho druhu po celý rok.

oznámeno: 09.10.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
10.10.2016 » 16:38 • Úklid zajistí v co nejkratším možném termínu pracovníci organizační složky PRO 6.
náhled souboruZpusob vyvazeni papir a plast
Opet sobota 8.10.2016 dopoledne ulice Pod Cihelnou..
sel jsem z voleb z Dediny a nestacil se opravdu divit jak se v realu odvazi papir / plast! 
Vyklepnou kontejner. Co popada nechaji lezet. Co se valelo kolem, protoze kontejner byl plny, tak taky nechali lezet!!
A to popelarsky vuz plny nebyl. Jejich rychlo byla obdivuhodna, ale vysledek katastrofa a zalostny.
Prosim , aby radnice ci urad Prahy 6 poslal jejich firme "warning letter" a zadost o uklid vzdy kdyz kontejnery vyvazi
Dalsi jejich priklad viz druhy prispevek

oznámeno: 08.10.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
14.10.2016 » 09:35 • Doúklid kolem nádob probíhá každý pracovní den, tedy ne o víkendech, a provádí ho jiná posádka vozu než ta, která kontejnery vyváží. Z tohoto důvodu může dojít po vývozu nádoby k zanechání nepořádku v prostoru stanoviště do doby jeho doúklidu. V den doúklidu je stanoviště vždy řádně uklizeno, což potvrdila i provedená kontrola a pořízená fotodokumentace.
náhled souboruZpusob vyvazeni papiru
ulice Nova Sarka:
byl jsem svedkem jak v sobotu 8.10.2016 dopoledne popelari odvazi papir. Vubec neresi, co jim pada na zem a co se vali kolem kontejneru. Po mem primem upozorneni naskocil , zamaval na ridice a odjel. Jen zakricel, ze to posbira "uklid".

Tohlesi tedy platime? Poslu jeste jak vyresili pred chozi kontejner...!!!

oznámeno: 08.10.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
14.10.2016 » 09:34 • Doúklid kolem nádob probíhá každý pracovní den, tedy ne o víkendech, a provádí ho jiná posádka vozu než ta, která kontejnery vyváží. Z tohoto důvodu může dojít po vývozu nádoby k zanechání nepořádku v prostoru stanoviště do doby jeho doúklidu. V den doúklidu je stanoviště vždy řádně uklizeno, což potvrdila i provedená kontrola a pořízená fotodokumentace.
náhled souboruSituace s rozbitym a nepruchodnym chodnikem na slepem konci ulice Africke
Dobry den, zadam o vyreseni situace s rozbitym a nepruchodnym chodnikem na slepem konci ulice Africke (u trafostanice za krizovatkou s Alzirskou). Chodnik je poniceny, castecne starim, castecne vozidly, ktere na nej dennodenne najizdi. Auta blokuji pohyb po chodniku a po desti jsou na chodniku hluboke louze. Dekuji.

oznámeno: 08.10.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
20.12.2016 » 08:57 • Žádost o opravu byla předána majetkovému správci komunikací, tj. TSK hl.m. Prahy.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?vynechat=1440&crc=7c2f901dfdc628368885dcfe913faeca ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz