Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 14211440 z celkového počtu 2815 vyhovujících záznamů.

náhled souboruVrak vozu na Veleslavíně
Dobrý den, posílám fotku vraku vozidla a jeho umístění. Prosíme o jeho odstranění. Děkujeme

oznámeno: 27.09.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
20.12.2016 » 08:40 • Vozidlo není vrakem ve smyslu zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (v platném znění).
náhled souboruZastávka autobusu Nemocnice Motol, směr Motol

oznámeno: 27.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
29.09.2016 » 09:03 • Úklid zmíněné zastávky provádí Dopravní podnik hl.m. Prahy, kterému Vašemu MMS zasíláme k vyřízení.
náhled souboruTrvalý nepořádek u zastávky autobusu Nádraží Podbaba směr Suchdol

oznámeno: 27.09.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
29.09.2016 » 09:01 • Úklid zmíněného prostoru a zeleně se provádí pravidelně v četnosti 2x týdně. Vyšší četnost není z finančních důvodu možná.
náhled souboruChybějící přechod pro chodce - Nádraží Podbaba
Dobrý den,
proč když někdo naplánoval, že zde bude očividně přechod pro chodce, jak
už svědčí nájezd pro kočárky z chodníku i nápis POZOR TRAM přechod zde není.
Faktem je, že zde přechazí každý kdo vystoupí z tramvaje i autobusu.
Prosím o případné vyznačení atd. než se stane malér.
Přechazejí zde takto nevhodně i menší děti bez doprovoudu rodičů,
navštěvují DDM za rohem - zájmové kroužky.
Děkuji za čas a ochotu tuto situaci řešit. L.K

oznámeno: 26.09.2016
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
19.07.2017 » 10:37 • Předmětné místo není přechodem pro chodce, ani tak nebylo nikdy plánováno. Jedná se o tzv. místo pro přecházení, kde neplatí pravidlo o přednosti chodců, ale naopak chodec dává přednost vozidlům.
náhled souboruPorouchaná lavička č2 na kulaťáku
Prosím o opravu.

oznámeno: 26.09.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
05.10.2016 » 17:32 • Děkujeme za upozornění na poškození lavičky, oprava je objednána.
náhled souboruPorouchaná lavička č 1 na kulaťáku.
Lavička v ostudném stavu hned vedle památníku- docela ostuda.
Prosím o opravu L.K.

oznámeno: 26.09.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
05.10.2016 » 17:31 • Děkujeme za upozornění na poškození lavičky, oprava je objednána.
náhled souboruPohozená značka již několik dní na kulaťáku.
Prosím může jí někdo uklidit nebo vrátit na místo určené? Děkuji L.K.

oznámeno: 26.09.2016
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruZastavka Divoka Sarka
Vyvezt a uklidit

oznámeno: 26.09.2016
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
27.09.2016 » 14:44 • Dle schváleného harmonogramu vývozu, byly nádoby na tříděny odpad vyvezeny.
náhled souboruNevhodné umístění nádob tříděného odpadu Čs. Armády 16
Dobry den, mohl by prosím někdo vyřešit toto nevhodné umístění nádob tříděného odpadu? Obyvatelé domu Čs. Armády 16, přímo proti budově Úřadu již cca deset let musi snášet tuto situaci. Nekulturni, nehygienicke, snad nejhorší v Praze 6. A takto vypadá situace po vyprázdnění tech. službami. Prosím o řešení, nebo přemístění na jiné místo. Děkuji. R. F.

oznámeno: 25.09.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
03.10.2016 » 13:36 • Na stanovišti tříděného odpadu Čs.Armády x Eliášova se papír i plast vyváží 7x týdně, doúklid kolem nádob probíhá každý všední den. Vzhledem k tomu, že doúklid provádí jiná posádka vozu než ta, která zajišťuje svoz odpadu, může dojít mezi svozem a doúklidem k výskytu nepořádku v prostoru kontejnerů. Stanoviště tříděného odpadu jsou v centru Dejvic rovnoměrně rozmístěna tak, aby uspokojila co nejvíce občanů třídících odpad ze svých domácností. Zároveň je za finanční účasti právnickým osobám umožněno zapojit se do systému města, čehož provozovatelé obchodů a restaurací konkrétně na tomto stanovišti velmi využívají. Centrum Dejvic je zastavěno činžovními domy s velkou hustotou obyvatel. Posunutí nádob tedy neřeší problém jako takový, pouze ho přesouvá před jinou nemovitost. Z výše uvedených důvodů o přesunu tohoto stanoviště na jiné místo neuvažujeme.
náhled souboruMODRÉ ZÓNY NESTAČÍ
COPAK JE TO ZA (KA)BRŇÁKA? 
Opět parkování v ulici Pod Marjánkou, opět vjezd do otřesného vnitrobloku pošty Břevnovská. Opět dlouhodobě nevyřešeno.
Návrh: Po zjištění totožnosti by mohl tento přespolní řidič v rámci přestupkového řízení například uklidit v pozadí stojící "zákoutí s odpadky".

oznámeno: 24.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
27.09.2016 » 09:22 • Městské části nejsou právně zmocněny k řešení přestupků v dopravě. Proto byl Váš podnět předán Městské policii hl.m. Prahy.
náhled souboruSKATEŘI NA LÁVCE PRO PĚŠÍ
POŠKOZOVÁNÍ CIZÍ VĚCI ZA BÍLÉHO DNE 

Opět skupina skaterů, opět Břevnov, opět sobota, čas 17:30 a dál... 24.9. 2016 

Výtržníci se přesunuli pouze ze schodiště před Poliklinikou Pod Marjánkou přímo na lávku pro pěší přes ulici Patočkova. 

Tedy nevyřešeno. Bus zastávka Břevnovská. Jaká rodinná příslušnost těchto výrostků jim drze dovoluje opakovaně ohrožovat zdraví a bezpečnost občanů? 

§ 171 - Omezování osobní svobody 

§ 181 - Poškození cizích práv 

§ 358 - Výtržnictví 

§ 257 - Poškozování cizí věci

oznámeno: 24.09.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
27.09.2016 » 14:43 • Jak jsme Vás již informovali v předchozí MMS, kdy obdobné vandalství probíhalo u zábradlí Pod Marjánkou, není možné s odstupem času postihnout viníky zachycené Vaším mobilním telefonem. Stejně jako v předchozí Vás prosíme, abyste ihned kontaktoval bezplatnou linku Městské policie na č. 156, která na místě může pachatele identifikovat, udělit na místě blokovou pokutu či věc předat správnímu odboru k dořešení.
náhled souboruParkování v zákazu zastavení a mimo modrou zónu - K Červenému vrchu
Dobrý den, v příloze posílám pár fotek ulice K červenému vrchu, a takto to tam vypadá každý den. Stání na chodníku, kde je zákaz zastavení a mimo modrou zónu. Obrázek č.1 - z toho malého parkovišťátka se opravdu blbě vyjíždí, kvůli těm stojícím autům...Mohla by tam zajíždět policie ?

oznámeno: 22.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
20.12.2016 » 08:42 • Předáno Policii ČR a Městské policii.
náhled souboruodtah vraku - K červenému vrchu
Dobrý den, v ulici K Červenému vrchu - boční parkoviště, stojí vrak auta, které postupně likvidují vandalové.  

Je možné jej odtáhnout. Nyní dokonce z modré zóny? 

děkuji.

oznámeno: 22.09.2016
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruparkování v ulici V Předním Veleslavíně
Takhle se denně parkuje v ulici V Předním Veleslavíně / křižovatka AlžírskáxKladenskáxV Před.Velesl./. Na zelené ploše stojí průběžně 6-8 aut, přitom Kladenská zeje prázdnotou...... 

Můžete prosím nějak zasáhnout, aby nedošlo ke zničení trávníku? 

Děkuji za Váš čas, J. K., Praha 6

oznámeno: 22.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
22.09.2016 » 13:17 • Dobrý den, děkujeme za Váš podnět, který jsme obratem předali na oddělení Městské policie Praha 6 s požadavkem o zvýšení kontrol neukázněných řidičů v těchto místech příslušnými strážníky MP. Tyto dopravní přestupky spadají do jejich kompetence.
náhled souboruOprava chodníku
Dobrý den, 

rád bych požádal o opravu chodníku za kostelem na Norbertově (mezi ulicemi Norbertov a Pod Kostelem). Chodník je v havarijním stavu. Děkuji za nápravu.

oznámeno: 20.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
21.09.2016 » 17:46 • Žádost o opravu předmětného chodnílku byla předána majetkovému správci, tj. TSK hl.m. Prahy.
30.09.2016 » 09:35 • TSK hl.m. Prahy sdělilo, že oprava zmíněného chodníku bude provedena do konce října. t.r.
náhled souboruÚklid v okolí výstupu z metra A Petřiny
Dobrý den, 

rád bych požádal o zvýšení frekvence úklidu v okolí výstupu ze stanice metra Petřiny - ideálně 1x denně. Jde zejména o uličku mezi Billou a metrem a o prostor za výstupem z metra. Projde zde velké množství lidí a vypadá to tam jako ulička hanby. Nepořádek zde také s oblibou zanechávají bezdomovci, kteří si chodí do Billy "pro pivo". Děkuji.

oznámeno: 20.09.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
20.12.2016 » 08:45 • Městská část Praha 6 bohužel může provádět úklid chodníků v rámci svých finančních možností. Z tohoto důvodu se v těchto místech provádí úklid v četnosti 2x týdně, na vyšší četnost úklidu nejsou finanční prostředky. S úklidem navíc vypomáhají i pracovníci organizační složka PRO 6.
náhled souboruParkování, ulice Na Hanspaulce 2
Dobrý den, 

Každodenní parkování na chodníku, špatně viditelné vodorovné značení, je třeba nutná oprava. K. B.

oznámeno: 20.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
19.07.2017 » 10:39 • K obnově dopravního značení vyzvána TSK; k dohledu nad kázní motoristů vyzvána MP.
náhled souboruUlice Pod Cihelnou, vozík zaparkovaný na chodníku u přechodu 20.9.2016
Dobrý den,  

dovolte mi prosím ještě doplnit tuto včerejší informaci - dnes, asi před hodinou jsem přistihla pana majitele vozíku, jak si ho připoutává za svou dodávku s SPZ ze středočeského kraje - šla jsem mu vysvětlit, jak nevhodně parkuje. Vyslechl si mě a sdělil mi, že ke mně bude úplně upřímný - dnes zaplatil 2 pokuty, ale i tak se mu u nás na chodníku vyplatí parkovat, protože nemá vozík kam dát a hodlá v tom pokračovat... 

V příloze jen tak pro interní informaci posílám foto SPZ dodávky, do které řidič následně nasedl a odjel i s vozíkem (řekla jsem mu, že si ho fotím). Jak je možné, že je pro majitele vozíku výhodnější parkovat "za pokuty na chodníku", než parkovat někde na parkovišti?  

Děkujeme za Vaši pomoc!

oznámeno: 20.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
21.09.2016 » 17:45 • Vážená paní, jak již bylo sděleno, městské části nejsou oprávněny k řešení přestupků v dopravě, proto bylo Vaše zjištění předáno městské policii.
náhled souboruUlice Pod Cihelnou, vozík zaparkovaný na chodníku u přechodu
Dobrý den, dovolím si znovu upozornit na vozík/přívěs zaparkovaný na chodníku v ulici Pod Cihelnou. Je řetězem připoután ke značce Přechod pro chodce. Toto jediný přechod v ulici, kudy míří školáci do ZŠ Dědina, přes zaparkovaný vozík je jim vidět pouze hlava, tedy je veliké riziko, že školáka stojícího na přechodu neuvidí přijíždějící automobil a hrozí kolize. Vozík zde stojí již asi 8 týdnů, opakovaně jsme na to upozorňovali zde i telefonáty na linku 156. Naposledy jsme na problém MP (156) upozornili dnes večer a dozvěděli jsme se, že s tím MP nemůže nic dělat, protože dle popisu vozík nebrání silničnímu provozu, a tudíž ho MP nemůže nechat odtáhnout (kdyby byl na silnici, to by byla jiná, tady se jedná pouze o chodce, tedy žádný problém!). Jedná se prý pouze o přestupek, mohou řidiče pouze kontaktovat - zda-li to již udělali je otázka. Můžete nám prosím poradit, co máme dělat? Jak je možné, že někdo takto vystavuje místní školáky nebezpečí a místním chodcům způsobuje potíže a ani MČ ani MP s tím nejsou schopni něco udělat? (Minulý týden vozík na 2 dny zmizel, tedy jsme se domnívali, že byl majitel MP kontaktován a přišel k rozumu, ale dnes se tu vozík v odpoledních hodinách opět objevil...) Děkujeme za Váš čas!

oznámeno: 19.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
21.09.2016 » 17:47 • Vážená paní, jak již bylo sděleno, městské části nejsou oprávněny k řešení přestupků v dopravě, proto bylo Vaše zjištění předáno městské policii.
náhled souboruulice U Ladronky , Praha 6
Dobrý den, 

od té doby co byly zavedeny Parkovací zóny se rapidně zhoršila možnost parkování v naší ulici. 

Rozhodně netrvám na možnosti, zastavit si přímo před domem kde bydlím, i když to dříve byl standard. Dříve byly stabilně 

obsazeny ulice Hošťálkova, Šlikova,... 

Tam je současně možné kdykoliv zaparkovat, (díky parkovací zóně) ale např. zaměstnanci firmy KODYS, parkují U Ladrony již pár let. 

(dříve neměli místo, dnes mají zónu) 

Ale nyní k nim přibyly i jakési Autobusy, Mikrobusy a v poslední době našel v naší ulici parkoviště i majitel přívěsu na transport aut.  

Přívěs odpojí, uzamkne ke sloupu veřejného osvětlení nebo ke stromu a bleskem zmizí. Dnes jsem měl v ruce fotoaparát a stihl jsem udělat jednu fotku. 

Jednalo se o modrý VW Transporter - číslo bohužel nevím. Zmizel tak rychle, že jsem foto nestihl. 

Takový přívěs nemá nikdo pro nic za nic, určitě s ním podniká a podle mého si má zaparkovat u sebe před domem, u sebe v místě bydliště, v sídle firmy, 

nebo na hlídaném parkovišti. 

U nás v ulici, kde už si lidé blokují místo k parkování motorkou, kusy zahradního nábytku nebo popelnicí nebo rozhodně nebydlí. 

U Ladronky parkovací zóna není, ale kvůli možnosti zaparkovat v Dejvicích nebo na Petřinách, jsem si oprávnění k parkování koupil. 

Nyní se bojím dojet si nakoupit , protože když se za 30 min. vrátím, nenajdu parkoviště, leda v Hošťálkové. 

Pokud by se uvažovalo o rozšíření parkovací zóny i na ulici U Ladronky - přičtěte prosím i můj hlas, jsem pro. 

Minimálně po křižovatku U Ladronky / Maštěřovského. Současná situace je celkem tragická. 

V neposledním místě jde také o bezpečnost. Minulý týden, po nočním parkování na odlehlém místě jsem zjistil údery nějakým kamenem na okně u spolujezdce. Naštěstí sklo vydrželo. 

Také se běžně stává, že se protijedoucí auta potkají a jedno z nich musí, - někdy desítky metrů couvat. Obávám se toho, kdy se potkají dvě blondýny  

s teréňáky a vozovku ucpou na věky. 

Již jednou jsem Vás oslovil, kvůli havarijnímu stavu oplocení a nebezpečí úrazu v ulici U Ladronky 30.  

Již asi během jednoho - dvou týdnů byla zjednána náprava, za což Vám velice děkuji / děkujeme.  S pozdravem J. S.

oznámeno: 19.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
19.07.2017 » 10:42 • Policie ČR a městská policie byly vyzvány ke zvýšenému dohledu v této lokalitě, se zaměřením na na dodržování platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích ze strany parkujících řidičů. Návrh na rozšíření zón placeného stání přijala rada městské části v usnesení č. 1621/16, kterým mmj. žádá Hl.m. Prahu o umožnění zavedení ZPS v celé Praze 6, tedy i v ulici U Ladronky. Je nutno zdůraznit, že souhlas hlavního města, ve formě jeho nařízení, je nutnou podmínkou pro rozšíření zón placeného stání v Praze 6.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?vynechat=1420&crc=7c1f973c614d198ef80e5ff055271c07 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz