Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 13211340 z celkového počtu 2869 vyhovujících záznamů.

náhled souborurozbitý chodník - Na Vlčovce 1960/9, Dejvice
Dobrý den,

6. prosince 2016 začala před vchodem do domu Na Vlčovce 1960/9 oprava vodovodního potrubí, což všichni obyvatelé přilehlých domů uvítali. Před vchodem do domu č. 1960/9 vznikl v důsledku opravy velký kráter, který byl 20. prosince zasypán a povrch chodníku "opraven" tak, že dělníci dlažební kostky spolu s pískem, další zeminou a kamením jen udusali. Předpokládám, že to bylo dočasné řešení a že pravděpodobně nebylo možné vzhledem k počasí chodník opravit pořádně. Nevím, zda je v plánu nějaká komplexní oprava celého chodníku v ulici Na Vlčovce, ale chodník před domem teď vypadá jako vykotlaná polní cesta - zimní údržba stav chodníku ještě zhoršila. Kostky, kamení a písek jsou rozmetané daleko od původní jámy - foto v příloze.

Můžeme se v dohledné době těšit na opravený chodník?

Děkuji mnohokrát, M. Š.

oznámeno: 13.02.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
15.02.2017 » 08:18 • Skutečně se jedná o provizorní řešení, definitivní povrchová úprava bude provedena  až to umožní klimatické podmínky.
náhled souboruAUTOVRAK PATOČKOVA/BŘEVNOVSKÁ
Žádost o odstranění autovraku, který již pět let zabírá a blokuje další parkovací místa, poškozuje životní prostředí a komplikuje řádné pravidelné čištění komunikací. Ulice Patočkova, před č.p. 89/1713. 

Vozidlo Mercedes-benz RZ SPZ ……. Nemá od srpna roku 2012 hrazeno povinné rušení-pojištění, sjednané u pojišťovny Kooperativa.

oznámeno: 11.02.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
15.02.2017 » 08:19 • Vozidlo v žádném případě není vrakem ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (v platném znění), nicméně možné přestupkové jednání dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je oprávněna řešit Městská policie hl.m. Prahy.
náhled souboruNEPOŘÁDEK V OKOLÍ KONTEJNERŮ II
Hlásím nepořádek v okolí kontejnerů na tříděný odpad (ul. Bělohorská 1643/90)-leží zde sklo, střepy, papíry, plasty, kartony... Žádáme o nějaké opatření! Odpad je pod zaparkujícími auty ale také na chodníku a před barákem-hrozí poranění psů, dětí....! Je to velmi neekologické, nehygienické a neestetické. Děkuji za vyřešení. S pozdravem P. J.

oznámeno: 11.02.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
20.02.2017 » 15:30 • Pokud máte na mysli stanoviště č. 228, vedené na adrese Bělohorská 1685/80, tak zde dochází ke svozu papíru 3x týdně a plastů 2x týdně. Doúklid kolem nádob se provádí každý den, kromě víkendu, kdy může docházet k nepořádku kolem nádob. Vzhledem k tomu, že se jedná v této lokalitě o poměrně nízkou četnost vývozu, je možno, za určitých podmínek, zažádat MHMP o navýšení četnosti vývozu papíru či plastů. K tomu je zapotřebí několik fotografií z různých období dokládajících oprávněnost požadavku. Stanoviště budeme nějakou dobu monitorovat, Vaše fotografie uložíme, pokud budete disponovat dalšími fotografiemi přeplněných nádob, včetně volně loženého odpadu kolem komodit, prosíme o jejich zaslání. Přiložíme je k žádosti o navýšení četnosti svozu.
náhled souboruNEPOŘÁDEK V OKOLÍ KONTEJNERŮ
Zdravím, opakovaně žádám a prosím o úklid v okolí kontejnerů na tříděný odpad v ulici Bělohorská 1643/90!! Odpad tu je na chodníku! Opakovaně nejsme spokojeni se službami které vykonávají pověření pracovníci úklidu chodníku (jsme ujištěni že práci neprovádí tak jak by měli). Děkuji P. J.

oznámeno: 10.02.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
20.02.2017 » 15:31 • Pokud máte na mysli stanoviště č. 228, vedené na adrese Bělohorská 1685/80, tak zde dochází ke svozu papíru 3x týdně a plastů 2x týdně. Doúklid kolem nádob se provádí každý den, kromě víkendu, kdy může docházet k nepořádku kolem nádob. Vzhledem k tomu, že se jedná v této lokalitě o poměrně nízkou četnost vývozu, je možno, za určitých podmínek, zažádat MHMP o navýšení četnosti vývozu papíru či plastů. K tomu je zapotřebí několik fotografií z různých období dokládajících oprávněnost požadavku. Stanoviště budeme nějakou dobu monitorovat, Vaše fotografie uložíme, pokud budete disponovat dalšími fotografiemi přeplněných nádob, včetně volně loženého odpadu kolem komodit, prosíme o jejich zaslání. Přiložíme je k žádosti o navýšení četnosti svozu.
náhled souboruohnutá dopravní značka + zničený a špatně umístěný kontejner na štěrk
Dobrý den. 

Prosím o opravu stabilizace dopravní značky. Značka je nakloněna a otočená. Všiml jsem si, že toto se již před několika měsíci opravovalo. Nešlo by umístit značku na lampu? Nebo prostě jen provést lepší uchycení v zemi. 

+ 

Umístění kontejneru na štěrk v zatáčce je nevhodné. Dochází ke střetu s kontejnerem při průjezdu větších vozidel. Kontejner je též zničený a již není uchycen k lampě kovovým lanem. Uchycené zůstalo pouze víko kontejneru. 

Děkuji 

M.K.

Je to zde: 

https://mapy.cz/s/1ogXP

oznámeno: 09.02.2017
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruzničený chodník
Dobrý den. 

Prosím o opravu rozbitého chodníku. Asfalt je v celé šířce rozdrolen a pokleslý. V důsledku toho se na místě označeném červenou šipkou sráží voda, která se při deštích rozlévá do trávy. Místo je tak neprůchozí. 

Chodník se nachází zde: 

https://mapy.cz/s/1ogCi 

Foto přikládám. 

Děkuji za opravu 

M.K.

oznámeno: 09.02.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
03.03.2017 » 12:09 • Dobrý den. Odbor dopravy a životního prostředí má v plánu provést úpravu chodníku a zajištění jeho bezproblémové schůdnosti. Rovněž se pokusíme najít vhodné řešení tak, aby parkující vozy nebránily chodcům v průchodu. Úpravy ale bude možné zajistit teprve po dokončení revitalizace potoka Brusnice, která by měla být realizována v průběhu tohoto roku.
náhled souboruparkovani na chodniku
Dobrý den,
již po několikáté žádám o umístění sloupků či jiné bariéry na chodník v ulici za Strahovem, kde i přes zákaz každý den (a to celý den i noc) parkuje několik aut (včetně parkování na přechodu pro chodce). Strážníkem městské policie mi bylo sděleno, že jiný postih než pokuty (např. botička nebo odtažení) možný není. Vzhledem k tomu, že tam těchto několik aut parkuje každý den již několik let, pokuta dostatečným postihem evidentně není.
Jediným možným řešením by tak tedy bylo umístění nějaké bariéry, která by parkování na chodníku zabránila.
Děkuji

oznámeno: 07.02.2017
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
02.03.2017 » 12:16 • Vzhledem k tomu, že se bez debat jedná o přestupky v dopravě, byl Váš podnět předán Policii ČR a městské policii, spolu s výzvou k častějšímu dohledu a výchovnému působení na řidiče. O instalaci sloupků neuvažujeme.
náhled souboruPrasklina u kanálu v Rozýnově ulici
Dobrý den,v Rozýnově ulici,mezi ulicemi U Ladronky a Hošťálkova, se u kanálu začala dělat prasklina a také se asfalt na vozovce začal zvedat. R.H.

oznámeno: 07.02.2017
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
08.02.2017 » 10:24 • Předáno TSK hl.m. Prahy.
náhled souboruPOŠTA BŘEVNOVSKÁ ZNEČIŠŤUJE VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
POŠTA BŘEVNOVSKÁ ZNEČIŠŤUJE VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ VELKOOBJEMOVÝM ODPADEM 

U odpadových nádob se objevují dokonce nedoručené balíky s kompletním obsahem. Česká pošta Praha 69, Břevnovská 1692/6, 16900 opakovaně a dlouhodobě znečišťuje pozemky Magistrátu hlavního města Prahy ve svěřené správě úřadu MČ Praha 6 (parcela č.164/2 KÚ Břevnov). Její personál místo třídění odpadu a jeho řádného uskladnění pro zajištění odvozu, tráví valnou část pracovní doby kouřením na expediční rampě a produkcí odpadu znečišťuje veřejný prostor a cizí pozemky. Ohrožuje tak bezpečnost, hygienu a zdraví občanů, komplikuje a zn emožňuje řádný svoz odpadu i dopravní situaci ve vnitrobloku.  

Situace s touto dlouhodobě neřešenou veřejnou skládkou a černým sběrným dvorem Prahy 6 je naprosto tristní a jakákoliv proklamovaná "řešení" se míjí účinkem. Dokud nedojde k radikálnímu řešení situace včetně stavebních úprav celého prostoru, bude se zdejší bezpečnostní a hygienická situace dále jen zhoršovat.

oznámeno: 06.02.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
24.07.2017 » 17:04 • Stav v okolí nádob je monitorován pracovníky odboru dopravy a životního prostředí. V září t.r. bude provedena kontrola odpadového hospodářství.
náhled souboruNebezpečný přechod
Dobrý den, 

chtěla bych upozornit na nebezpečný přechod v ulici Na Petřinách. Z pohledu přecházejícího chodce není do prostoru vozovky, kvůli zaparkovyným autům, dobře vidět. z pohledu řidiče je to to samé. Na tomto úseku, byť je zde ukazatel rychlosti, jezdí auta poměrně rychle. Domnívám se, že by zde měl být nějaký další bezpečnostní prvek (zpomalovací práh, světelná signalizace). Je to přechod, kde děti chodí do školy, lidé z autobusu, je dost frekventovaný. A mě jako matce se třemi dětm, s kočárkemi,se často nedaří ani přejít, až po pátém, šestém projíždějícím autu.  

K. K.

oznámeno: 06.02.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
02.03.2017 » 12:14 • Vážená paní, Váš názor na předmětný přechod bohužel nesdílíme. Naopak jsme přesvědčeni, že je dostatečně a zřetelně vyznačen. I v důsledku instalovaného dopravního značení zde vozidla parkují v zákonem předepsané vzdálenosti od přechodu, čímž ponechávají volný prostor pro rozhled jak řidičů, tak chodců. Vzhledem k výše popsanému považujeme předmětný přechod za bezpečný. Vaše upozornění na nedodržování nejvyšší povolené rychlosti ze strany řidičů jsme předali k prověření Policii ČR.
náhled souboruUklid silnice ze stavby AFI
Zadam o zajisteni uklidu silnice Africke na jejim slepem konci, ktera je vyrazne znecistena z probihajici stavby administrativni budovy. Dekuji.

oznámeno: 05.02.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
06.02.2017 » 17:04 • Dobrý den, silniční správní úřad ve spolupráci s odborem výstavby již delší dobu monitoruje staveništní dopravu akce AFI Vokovice. Subdodavatelé generálního dodavatele byli opakovaně poučeni o zákazu vjezdu do ulice Alžírské a dodržovali schválené přepravní trasy staveništní dopravy. Dodavatel sice provádí úpravu vnitroareálové staveništní komunikace ( čištění povrchů od zanesené zeminy a znovuobnovení oklepové zóny) a provádí s ohledem na klimatické podmínky alespoň suché čištění strojem, ale zcela s Vámi souhlasíme, že ani tato opatření nezamezení znečištění přilehlých komunikací. Silniční správní úřad proto předpokládá zahájení sankčního řízení.
náhled souboruOprava nefunkcniho kanalu
Zadam jiz opakovane o opravu zcela nefunkcniho kanalu u propadle silnice Africka u krizovatky s Alzirskou. Dekuji.

oznámeno: 05.02.2017
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
24.07.2017 » 17:01 • Opakovaná urgence u TSK hl.m. Prahy.
náhled souboruParkoviste P6-0411
Dobry den,
rad bych Vas upozornil na spatny stav parkoviste P6-0411 (prijezd z ul. Šantrochova, nachazejici se mezi domy Na Petrinach 31 a 29).
Povrch parkoviste je pokryt mnozstvim vytluku, jsou zde vyvracene obrubniky a vetve krovin zasahujici do prostoru pro parkovani.
Tyto skutecnosti omezuji parkovani v nekterych mistech parkoviste.
Dekuji za napravu.

oznámeno: 04.02.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
24.07.2017 » 17:02 • Požadavek na provedení opravu výtluků na předmětném parkovišti byl zaslán majetkovému správci komunikací. Úprava přesahujících keřů, zajistí pracovníci organizační složky PRO 6.
náhled souboruOPAKOVANĚ PŘEPLNĚNÝ KONTEJNER
Dobrý den, chtěl bych upozornit na velmi často přeplněný, nově přidaný, kontejner na kovové obaly v Bělohorské ulici mezi č.p. 110 a 120! Rádi bychom aby se tento kontejner dále rozšířil k ostatním kontejnerům na tříděný odpad v Bělohorské ulici! Lidé z celé Bělohorské shromažďují tento odpad do této nádoby, jež je však neustále přeplněná a i přesto že i my bychom rádi tento druh odpadu třídili, se bohužel zatím neradi zapojujeme, aby z naší strany nedošlo ke znečištění veřejného prostranství (viz samolepka na kontejnerech) ve stanovené pokutové výši až 50 000Kč při případném odložení tohoto shromážděného odpadu k této přeplněné nádobě! Děkovali bychom za případné vyřešení této, pro nás, nepříjemné situace. P. J.

oznámeno: 02.02.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
09.02.2017 » 14:24 • Vážený pane, kontejner na barevné kovy byl vyvezen. Jednáme se svozovou společností o možnosti přidání další nádoby na toto exponované stanoviště. Zároveň bychom rádi pokryli i další místa nejen v ul. Bělohorská. Všechny tyto změny podléhají schválení PČR a MHMP. Věříme, že se nám tuto službu podaří rozšířit v nejbližší době i na další stanoviště.
náhled souboruoznámení...
Dobrý den, 

mám pro Vás jedenu informaci, případně dotaz, nebo stížnost. 

Nejsou náhodou v registru hledaných vozidel tato vozidla :  

červený Opel Meriva SPZ ........ 

modrý VW Golf SPZ .......

červený SEAT ....... 

zelená Honda Civic ....... 

červený Renault Thalia ........ 

Jmenovaná vozidla jsou dlouhodobě odstavena ( dodnes až 5 týdnů ) v ulici U Ladronky , zhruba před domem č. p. 24, 28,30, ….. (je to jen část trvale zaparkovaných vozidel)  

 .......... - KODYS Hošťálkova ul. Před firmou mají dostatek místa na parkování. 

 ............ Šel jsem na Bělohorskou ulici a náhodou se za mě připojila paní, která právě zaparkovala své vozidlo a šla za mnou až na Kutnauerovo náměstí - 30 metrů od Bělohorské. Vozidlo zde parkuje stabilně již od zavedení parkovacích zón. 

Po zavedení „Parkovacích zón“ , kdy v ulici U Ladronky parkují všichni majitelé aut od Bělohorské, přes Kutnauerovo náměstí, Vodňanského, Šlikovi a Hošťálkovi ulice, včetně služebních vozidel firmy KODYS a jejích zaměstnanců, zde skutečně není místo pro Odstavné parkoviště vozidel ze Středočeského kraje. V úseku 100, někdy 200 metrů se nevyhnou dvě vozidla. Nemluvě o průjezdu nákladních vozů, mixů s betonem, popelářů, pošta, balíky, …. 

Pokud je v akci nějaká iniciativa obyvatel z přilehlých ulic na ZRUŠENÍ nebo ROZŠÍŘENÍ parkovacích zón, chtěl bych se připojit.  

Děkuji, s pozdravem J. S.

oznámeno: 02.02.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
28.02.2017 » 09:05 • Městská část Praha 6 požádala hlavní město Praha o rozšíření rozsahu zón placeného území na celé území Prahy 6. Rozšíření je možno ovšem realizovat pouze na základě podrobné analýzy dopravy v klidu a po provedení složitého schvalovacího řízení. Nelze tedy bohužel odhadovat, kdy k dalšímu rozšíření dojde. O zrušení stávajícího rozsahu zón Praha 6 rozhodně neuvažuje.
náhled souboruZanedbana udrzba podchodu Vypich
Podchod posprejovany, bez svetel a plny odpadku. Prosim o zjednani napravy a potrestani spravce.

oznámeno: 28.01.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
31.01.2017 » 08:02 • Vážený pane, městská část Praha 6 sice zajišťuje odstranění graffiti z předmětného podchodu, nicméně odstranění graffiti se provádí pouze při teplotách do 5 °C, což v zimním období dlouhodobě nelze. Jakmile to umožní optimální teploty, bude poškození tvorbou graffiti odstraněno. Stav nefunkční osvětlení bude rovněž prověřen.
náhled souboruJizda po chodniku
Dobry den, 

od zavedeni prakovacich zon a stim souvisejici zmenou dopravni situace projizdeji auta na krizeni ulic Junacka a Mladeze s ulici Pod Drinopolem po chodniku aby se vyhly objizdeni. 

Prosim o zvazeni instalace barier, aby zde automobily neprojizdely. 

S pozdravem J.H.

oznámeno: 27.01.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
08.03.2017 » 13:59 • Děkujeme za Váš zájem o bezpečnost silničního provozu, předmětné lokalitě se budeme věnovat a případnou instalaci fyzických bariér zvážíme.
náhled souboruParkování v ulici Na Rozdílu.
Dobrý den,

víkendová situace - 22.1. 2017. Toto se opakuje bohužel i ve všední dny. Zajímá mně, je-li v plánu řešení. Jsme ulice s vilkami -  se zavedením  modrých zón je situace již neúnosná.
Děkuji, Š.

oznámeno: 23.01.2017
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
26.07.2017 » 08:03 • Na konci srpna 2017 bude rozšířena zóna placeného stání i o předmětnou ulici.
náhled souboruMobilní WC na dětská hřiště
Prosím o umístění mobilních WC na dětská hřiště v Praze 6. Při dlouhých pobytech tam chybí. Na Praze 5 je mají a funguje to bezvadně. Díky.  

L. L.

oznámeno: 21.01.2017
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
24.07.2017 » 18:20 • MČ Praha 6 se rozhodla nejít cestou mobilních WC, ale postupným vybavením větších sportovišť, parků a dětských hřišť klasickými veřejně přístupnými WC. V letošním roce bude zrealizováno WC na sportovišti Baba, na příští rok se připravuje realizace WC v parku Maxe van der Stoela (Myslbekova) a v dalších letech se plánuje uskutečnit tento záměr například v parku Lotyšské náměstí.
náhled souboruČERNÁ SKLÁDKA BŘEVNOVSKÁ
OZNÁMENÍ 

Věc: Expandující divoká černá skládka v areálu vnitrobloku České Pošty pobočka Břevnovská, č.p. 1692/6, Praha 6, Břevnov 

Provozovatel: Pražské služby a.s. 

Nejvyšší podíl znečištění: Soukromý komerční bytový dům č.p. 126, ulice Bělohorská, Praha 6, Břevnov a další 

Dlouhodobě neutěšený stav divoké černé skládky v prostoru vedle oficiálního sběrného místa komunálního odpadu ve vnitrobloku objektu České Pošty pobočka Břevnovská. Otřesná hygienická i bezpečnostní situace v dané lokalitě. Skládka zasahuje do soukromého pozemku domu č.p.1114/5, ulice Slavníkova, Praha 6. V místě zvýšená koncentrace závadových osob s možností skládky jako úschovny zboží pocházejícího z trestné činnosti, nebo distribučního místa osob z okruhu narkomanů či dalerů drog a jejich pomocn&ia cute;ků z řad bezdomovců. Slouží jako veřejné wc. 

Odpovědný subjekt a vlastník odpadových nádob tříděného sběru kontaktován, bez výsledku a jakéhokoliv řešení situace. Zákaznické centrum Pražských služeb a.s. argumentuje neznalostí místopisu předmětné lokality a jako důvod uvádí neuhrazení plateb za tyto služby. Pokud Pražské služby nevládnou schopností zabezpečit výběr plateb za své služby od svých klientů, je tento experimentální přístup nepřípustný a organizace odpovědna za důsledky svého nefunkčního programu odpadového hospodářství.  

Postup řešení: Neprodlené odstranění celých nádob i s odpadem a kompletní úklid celého prostoru, bez dalšího opětovného umísťování odpadových nádob Pražských služeb a.s. v této lokalitě a zajištění dalšího neznečišťování místa.

S pozdravem M. T.

oznámeno: 19.01.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
31.01.2017 » 08:06 • Vážený pane, situaci kolem nepořádku u kontejnerového stání ve Vámi zmiňovaném vnitrobloku v ul. Pod Marjánkou jsme prošetřili a na základě několika provedených kontrol vyvodili tyto závěry: Pozemek, na kterém se nachází nádoby na odpad, je ve vlastnictví MHMP, ve správě městské části, zrovna tak většina kontejnerů patří k domům, které jsou ve správě městské části Praha 6. Úklid vnitrobloku zajišťuje firma, které se formou dodatku ke smlouvě přidá povinnost úklidu kolem kontejnerů. Nádoby na tříděný odpad jsou zde umístěny od začátku měsíce ledna, kdy začala platit povinnost živnostníků zajišťovat si tímto způsobem odvoz odpadu. Vzhledem k tomu, že nádoby na tříděný odpad patřící k provozovně v domě Bělohorská č. 122 jsou stále přeplněné, bude ze strany státní správy provedena kontrola z hlediska četnosti vývozu a doporučeno opatření nádob zámkem tak, aby nedocházelo k přeplňování nádob.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?vynechat=1320&crc=099e6177558c359440e93082632eeae5 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz