Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 121140 z celkového počtu 2594 vyhovujících záznamů.

náhled souboruSchody spojující Šáreckou a Kolejní ulici
Dobrý den,

nebylo by, prosím, možné zařídit rekonstrukci schodů mezi Šáreckou a Kolejní ulicí? Již několik let jsou ve špatném stavu - viz přiložené fotografie. Zároveň se domnívám, že by zde starším spoluobčanům posloužilo zábradlí, aby bylo čeho se chytit, když se zatočí hlava nebo je náledí.

Děkuji,
TT.

oznámeno: 24.04.2019
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
02.05.2019 » 11:06 • Děkujeme za upozornění. Komunikace a schodiště nejsou ve správě městské části. Váš podnět předáme majetkovému správci komunikací, kterým je Technická správa komunikací a.s.
náhled souboruZbytečné sekání trávníku na Petřinách
Dobrý den, prosím zvažte současnou situaci: 

1. Celou republiku trápí silná sucha, Prahu nevyjímaje. 

2. Růst trávy je díky tomu minimální, a v současnosti opravdu není potřeba (konkrétně např. na sídlišti Petřiny). 

3. Sekání trávy je zátěž pro vše, co by v trávníku ještě mohlo přežít (hmyz, který v současnosti také vymírá, apod.) 

4. Sama posekaná tráva mnohem snáze podléhá suchu, což má za následek, že se z Prahy během letních měsíců stává ještě větší výheň, než by musela být. 

5. Nepotřebná údržba jistě něco stojí a navíc (stále zcela zbytečně) obtěžuje obyvatele vysokým hlukem (strunové i jiné sekačky, foukání posekané trávy, atd atd), jakožto i zvýšeným množstvím alergenů v místě sekání. 

Důrazně Vás prosím, vezměte tato fakta na vědomí a přehodnoťte přístup k údržbě zeleně na Praze 6. 

S pozdravem a s díky, 

J.Š.

P.S.: Takto to vypadá v praxi, hluk že při otevřeném oknu není slyšet vlastního slova - člověk by to chápal, kdyby to ovšem mělo nějaký účel:

oznámeno: 24.04.2019
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
25.04.2019 » 16:23 • Dobrý den. Seč trávníků ve správě odboru dopravy a životního prostředí je zajišťována standardním způsobem, tedy s ohledem na výšku travního porostu. V současné době byla provedana jedna seč. Další bude zajišťována s ohledem na vývoj porostu. V průběhu roku se počítá přibližně s osmi úkony. Chápeme Váš názor ohledně výše travního porostu a jistě je s ohledem na přírodu dobrý. Parkové plochy a zeleň v zástavbě se však udržují podle jiných pravidel než volné plochy mimo obec. Zde je potřeba přihlížet i potřebám nemalého počtu obyvatel. Pokud je travní porost příliš vysoký, přijímáme stížnosti na zvýšený výskyt klíšťat, alergie až po nekomfort při sbírání psích exkrementů. Z tohoto důvodu jsme nuceni udělat kompromis, abychom pokud možno vyhověli všem občanům. Byly vyčleněny méně vytížené plochy, kde se seč zajišťuje pouze 4x ročně nebo zkoušíme květinové louky. V letním období loňského roku byly seče pozastaveny na dobu dvou měsíců. Obdobným způsobem budeme postupovat i letos.
náhled souboruDokončení revitalizace potoka v Ruzyni
Dobrý den, loni jste nechávali odkrýt potok v Račické ulici. Udělali Nám nový můstek, ale na který se nedá jezdit kočárkem a ani invalidním vozíkem, protože je z obou stran vysypán hrubým štěrkem. Dále tu nechali odkrytý kabel od lampy veřejného osvětlení a ceduli Lávka pro pěší je uzavřena.
S pozdravem J. K.

oznámeno: 23.04.2019
stav:  probíhá řešení 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruNebezpecna zed
Ulice Sestupná , Praha 6. Jen cas kdy spadne a pripadne nekoho zabije, tak jako se tomu stalo pri padu stěny domu v pražské ulici Na Neklance

oznámeno: 22.04.2019
stav:  probíhá řešení 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruodpadky u zastavky Marjanka

oznámeno: 19.04.2019
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
23.04.2019 » 16:12 • Děkujeme za upozornění, nepořádek bude uklizen.
náhled souboruOdstranění parkovacího místa Verdunská 17
Dobrý den, 

prosím o sdělení, z jakého důvodu bylo odstraněno parkovací místo na adrese Verdunská 17. Jsem si jistý, že jste si vědomi obecného nedostatku parkovacích míst v lokalitě, kdy bývá běžné, že ve večerních hodinách člověk hledá volné parkovací místo desítky minut. 

Za takové situace mi přijde zrušení byť jen jednoho dalšího poměrně svévolné a komplikující situaci, nicméně chci věřit, že pro to existuje relevantní a oprávněný důvod. 

Pro ilustraci přikládám foto aktuální místní úpravy s označením o které místo se jedná. 

 

Děkuji a jsem s pozdravem 

L. K.

oznámeno: 18.04.2019
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
23.04.2019 » 16:11 • Vážený pane, důvod úpravy samozřejmě existuje. Obdrželi jsme opakované stížnosti uživatele vjezdu, že z důvodu častého parkování 3 vozidel v inkriminovaném místě není možné provést odbočovací manévr a to jak při vjezdu, tak při výjezdu. Byli jsme tedy nuceni stav ověřit. Dle ČSN 736056 je základní šíře kolmého parkovacího stání 2,5 m, u krajního (u překážky - např. u stromořadí) se přidává 0,25 m. Tj. pro 3 stání je potřeba 7,75 m, což platí pro případ, kdy je před parkovacím stáním prostor 6,0 m (šíře průjezdu). To však není případ Verdunské - jsou zde necelé 4 m a v takovém případě se uvažuje s rozšířením parkovacích míst (manévr při výjezdu lze začít dříve, resp. s větším natočením kol). Pro některé rozměry je zpracována tabulka, v jiných případech se ověří vlečnými křivkami, nicméně orientačně - s uvažováním manévru s 1 nadjetím je potřebná šíře manévrovacího prostoru (rozměr "c") při šíři průjezdu 4,25 m - 2,65 m, při 3,75 m - 2,8 m, tedy při cca 4 m - cca 2,7 m, tedy 2x2,7 + 1x(2,7+0,25)=8,35 m. Původně vyznačená šíře parkování byla cca 6 m, což odpovídalo 2 místům s malou rezervou, do potřebných 8,35 m naopak chyběly více než 2 m. Vlečná křivka také prokázala, že pokud vozidlo stojí až na samé hraně vyznačeného parkování, nelze provést odbočovací manévr. Nedostatečná šíře pro parkování 3 vozidel vedle sebe se v praxi také projevovala přesahem přes vyznačený parkovací pás, což situaci dále komplikovalo. Stěžovateli jsme tedy dali zapravdu a požádali správce komunikace a dopravního značení o uvedení stavu do souladu s ČSN. Jak tedy vyplývá z výše uvedeného, nedošlo k odstranění 1 parkovacího stání, nýbrž k redukci 2 nadstandardně širokých míst na normový rozměr (i když z fotografie se lze domnívat, že je stěží dodrženo normových 3,05+2,7 m, což však na situaci nic nemění).
náhled souboruuklid
Dobrý den,

dovoluji se na Vás obrátit s požadavkem. Chtěla bych Vás poprosit o zajistění úklidu na dětském hřišti na Dědině, v ulici Letecká., za rodinnými dvoudomky, vedle ulice Evropská. Již jsem to hlásila nějakému uklízeči před cca dvěma týdny, který se pobyhoval blízko nákupního centra Delta. Slíbil, že požadavek předá. Včera jsem to byla zkontrolovat, nic se nezměnilo.

Jde o obyčejné hřiště, s altánem a pískovištěm. Kolem altánu je skládka odpadu, většinou plasty. Chtělo by to vyhrabat a posekat, aby se maminky nebály tam pustit děti. Včera jsem tam zahlédla sklo i psí výkaly.

Byla bych Vám velice vděčná, kdybyste úklid co nejdříve zajistili, abychom místo mohli využívat k danému účelu.

Děkuji za pochopení a vstřícnost.

S pozdravem
D. B.

 

Dobrý den,
 
snad přiložené fotky Vám pomohou udělat si lepší představu o stavu objektu. Velice bych ocenila, kdyby se místo uklidilo, vyčistilo, posekalo, vyhrabalo. Hodilo by se i vyplít vyčistit pískoviště vedle altánu. Nedaleko místa, u chodníku, je odpadkovýb koš, zřejmě ale ne tak blízko, aby do něj odpadky někdo donesl. Možná by bylo dobré přidat jeden koš vedle altánu.
 
Snad kdyby se to uklidilo, by si někteří nedovolili místo nadále odpadky neznečišťovat a děti by měli kde si hrát.
 
S pozdravem a přáním hezkého dne
D. B.


oznámeno: 16.04.2019
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
17.04.2019 » 17:34 • Vážená paní B., stav ostatní plochy mezi ulicemi Letecká a Evropská (pozemků č.parc. 1378/1, 3, 5, 6 a 8 k.ú. Ruzyně) je nám znám. Jedná se o soukromý pozemek, kde bude probíhat výstavba polyfunkčního centra. V současné době se již nejedná o veřejnou zeleň, proto není možné provádět Vámi navrhované opatření.
náhled souboruOdpad (oznámeno 16.4.2019)
Když se vydáte po schodech ze zastávky Divoká Šárka přes parkoviště Mc`donalds a po prvních schodech se dáte uličkou doleva a obejdete stanici CNG ze spoda tak přímo na cestě se nachází odpad.

oznámeno: 16.04.2019
stav:  probíhá řešení 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruchybějící lavička
Dobrý den, 

Bylo by možné doplnit chybějící lavičku v ulici Nad Hradním vodojemem před dům 59/67? Již několik let zde schází. 

Děkuji V. Z.

oznámeno: 16.04.2019
stav:  probíhá řešení 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruVěc: ŽÁDOST O ODSTRANĚNÍ NOCLEHÁRNY PRO BEZDOMOVCE
Lokalita: Poliklinika Pod Marjánkou, pod můstkem plicního oddělení, vstup z ulice Pod Marjánkou
Od 28.2. 2019 pod můstkem plicního oddělení a oddělení kardiologie Polikliniky Pod Marjánkou opět přespává bezdomovec. 

Zdůvodnění: 


1. Osoba, která během všedních dnů teplých měsíců roku trvale sedí ve vestibulu polikliniky, který je tímto pro pacienty nepoužitelný a následně na všech okolních lavičkách. Poté dochází k jeho nákupům alkoholu, které doprovází i slovním napadáním personálu okolních prodejen, ve kterých alkohol nakupuje a v posledních letech bohužel přibylo bezdůvodné slovní i hlasité napadání a obtěžování občanů, zejména po neúspěšné žebrotě. 

2. Přítomnost této osoby pod trvalým vlivem omamných a návykových látek v prostoru zdravotnického zařízení je tudíž naprosto nepřijatelná již jen z hygienických důvodů. Personálu polikliniky je ostatně tato osoba velmi dobře známa. 

3. V době přespávání této osoby pod můstkem polikliniky a výskytu těchto dalších závadových osob, docházelo v letních měsících opakovaně i ke vloupání do přilehlého kontejneru na textil, poškozením zámku dveří a odcizováním jeho obsahu. 

P.S. Jelikož se jedná o osobu místní, vychytralou a znalou poměrů, velmi úspěšně se jí daří parazitovat na systému. Vstupy pod podpěry můstků by bylo třeba zcela zakrýt a zamezit tak přístupu. Veškeré kontrolní obchůzky bezpečnostní agentury ve večerních hodinách se míjí účinkem. Jsou příliš čitelné a v časech jejich provádění se zde pochopitelně nikdo nezdržuje.  

Děkujeme

oznámeno: 15.04.2019
stav:  probíhá řešení 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruOdpad
Zastávka busu Divoká Šárka z centra.Odpad se nachází pod stanicí CNG .

oznámeno: 15.04.2019
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
16.04.2019 » 13:46 • Bohužel v okolí zastávky nebyl odpad nalezen, prosím o bližší identifikaci.
náhled souboruRozbita prolezacka na dětském hristi
Rozbita prolezacka na dětském hřišti u Pisecke brany (utržené řetězy které drží mostek).

oznámeno: 14.04.2019
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
15.04.2019 » 13:56 • Dobrý den, děkujeme za upozornění, závada byla předána dodavatelské firmě k zajištění opravy.
náhled souboruRozbitý chodik
Rozbitý chodník,Tychonova ulice (horní část u skolky),Praha 6

oznámeno: 14.04.2019
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
15.04.2019 » 14:27 • Právě probíhá jeho oprava.
náhled souboruNevypadá to tak !!!
Černá skládka ve Vlastině ulici
naproti Britské škole v bývalém non stop bistru U kraba. Neuvěřitelná hrůza a děs uprostřed frekventované ulice!!! Majitele budovy lze snadno zjistit na katastrální mapě. Jak je možné, že stavební úřad nedohlédl na dodržení odstranění stavby do května 2017?!

oznámeno: 19.02.2019
stav: vzato na vědomí

postup řešení:
28.03.2019 » 15:13 • Rozhodnutí o odstranění stavby bylo stavebním úřadem z důvodu změny vlastníka nemovitosti prodlouženo. V současné době již nový vlastník započal s vyklízením.

Za dva měsíce po prvním upozorněním vše vypadá stejně! Objekt měl zbourat předešlý majitel už před dvěma lety. Jak je možné, že toto mohl prodat?! Jaké úmysly s tím má majitel nový??

JZ

oznámeno: 12.04.2019
stav:  probíhá řešení 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souborumobilni toalety pro ridice autobusu
Prosim mohl by nekdo odpovedny zajistit ridicim autobusu na docasne konecne v ulici Na Valech mobilni WC? I kdyz je to na chvili, je to minimalne nedustojne... Snad nemusim fotit detaily:). Diky.

oznámeno: 12.04.2019
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
15.04.2019 » 14:26 • Podle vyjádření DP hl.m. Prahy je dočasné WC umístěno na rohu ulic Na Valech a K Brusce od samého počátku akce. Řidiče řádně poučí, aby využívali výhradně tyto přenosné toalety.
náhled souboruZákoutí Prahy 6
Dobrý den, 

rád bych se podělil o „krásné“ zákoutí Prahy 6 v ulici Radčina 1. Už více jak dva roky se kocháme pohledem na tento stav. Společně s námi se tímto pohledem těší také rodiče i děti navštěvující Britisch School, kteří u tohoto objektu parkují, když odvádí děti do školy. Majitelem pozemku je společnost Residence Praha-město s.r.o., Hlubočepská 1190/38d, Hlubočepy, 15000 Praha 5.  

Protože vím, že pan starosta má rád fotografie (prezident Zemana na gumovém člunu) před svojí kanceláří, doporučuji některou z těchto fotografii před jeho kancelář umístit. Určitě by toto téma také ráda zveřejnila některá z TV stanic. Jak dlouho ještě bude tento stav trvat? 

S pozdravem P. K.

oznámeno: 12.04.2019
stav:  probíhá řešení 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruRe: Sportovní areál Hanspaulka (oznámeno 12.4.2019)
Dobrý den, 

reaguji na vaši odpověď na můj podnět ze dne 10.4. týkající se špatného technického stavu sportovního areálu na Hanspaulce. 

cituji: Dobrý den, odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6 není správcem areálu. Jedná se zřejmě o pozemky 3210/1 a 3208/9 k.ú. Dejvice, které jsou ve vlastnictví TJ Sokol Hanspaulka. 

Nezříkejte se prosím své zopdovědnosti za stav Sportovního areálu Hanspaulka - viz odpověď níže. 

Prosím o sjednání nápravy! 

Současný stav ohrožuje bezpečnost našich dětí. 

L. S.

Dobrý den,
pozemky 3210/1, 3208/9, 3211/3 (vše k.ú. Dejvice) má od nás v dlouhodobém pronájmu Městská část Praha 6, která Sportovní areál vybudovala a také je její povinností - dle platné smlouvy - zajišťovat správu, organizaci provozu a jednotlivá sportoviště udržovat. Jelikož také SAH navštěvujeme s našimi cvičenci, neustále MČ Praha 6 upozorňujeme na problémy, které se v areálu vyskytují. Městská část má provozovatele areálu, pana V. D., který již několikrát přislíbil, že vše dá do pořádku a že areál je provozuschopný.

Obraťte se prosím na příslušný odbor Městské části Praha 6 

V. M. 

jednatelka 

TJ Sokol Praha - Hanspaulka

oznámeno: 12.04.2019
stav:  probíhá řešení 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruNáměstí Svobody - auta a kontejner
Nějak se nám před pamatnikem letců vrší plechovky :-)

oznámeno: 11.04.2019
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
11.04.2019 » 14:55 • V restauraci Sakura v současné době probíhá rekonstrukce, Zhotovitel má po dobu rekonstrukce řádně vyřízené zvláštní užívání komunikace ( zábor veřejného prostranství ).
náhled souboruDivoké parkování Sklenak
Před Sklenakem na nám. Svobody dochází k divokému parkování.

oznámeno: 11.04.2019
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
11.04.2019 » 14:56 • Městská část není kompetentní k řešení dopravních přestupků. V případě, že zjistíte takové přestupkové jednání obraťte se prosím na městskou policii na linku 156.
náhled souboruZásobování Albert ulice Čs. armády
Nově otevřený Albert opět zásobuje z chodníku pro chodce.

oznámeno: 11.04.2019
stav:  probíhá řešení 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?vynechat=120&crc=90d56976c9560dede789cb820ff8afcf ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz