Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 25612580 z celkového počtu 2798 vyhovujících záznamů.

náhled souborupoškozený přístřešek MHD - další urgence po 13 měsících od nahlášení

V dubnu 2007 jsem na odboru dopravy MČP6 oznámil poškození přístřešku autobusové zastávky Korek ve směru z Nebušic do Dejvic.
11. září 2007 jsem prostřednictvím MMS zaslal urgenci, 3. prosince 2007 opět prostřednictvím MMS druhou urgenci. Poté jste reagovali informací, že předpoklad dokončení opravy je do konce roku 2007.
Je květen 2008 - z přiložené fotografie je zřejmé, že žádné opravy provedeny dosud nebyly.oznámeno: 13.05.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
04.06.2008 » 11:10 • Oprava přístřešku se bohužel neuskutečnila v předpokládaném termínu pro komplikace s dodavatelskou firmou. Oprava bude provedena do konce června.
náhled souboruRoh ulice ČESKOMALÍNSKÉ A PELLÉOVÉ

Poničená ulice (křižovatka) Českomalínské a Pelléovéoznámeno: 12.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
26.05.2008 » 16:23 • Dnešního dne tj. 22.5.2008 odbor dopravy a životního prostředí prověřil stav komunikace Českomalínská x Pelléova, kde bylo zjištěno několik nerovností a výtluků. Na základě tohoto zjištění jsme požádali majetkového správce, kterým je TSK hl.m. Prahy o provedení opravy. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky jsou omezené, bude oprava provedena dle jejich možností.
04.06.2008 » 12:22 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
náhled souboruzastávka Jiviny
Posílám fotky zastávky MHD Jiviny na Drnovské ulici směr Hradčanská, která je v dezolátním stavu. Plánuje se v dohledné době její oprava?


oznámeno: 09.05.2008
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
28.05.2008 » 16:51 • O modernizaci zastávkového prostoru "Jiviny" (na Drnovské) bylo s dopravcem v uplynulém období opakovaně jednáno. Bohužel, v průběhu řízení se vyskytly neočekávané problémy, na základě kterých dopravce od obměny přístřešků prozatím ustoupil. O instalaci přístřešků jsme v letošním roce s dopravcem opět jednali, prozatím ale bezvýsledně. Dopravce, nicméně, o nevyhovujícím stavu těchto přístřešků ví a má jejich výměnu v zásobníku akcí (bez závazného termínu realizace).
náhled souboruParkování
Chodník začíná praskat, je samý flek od oleje a v neposlední řadě nedá se po něm chodit. O tomto kontraverzním areálu se na Hanspaulce vypráví hodně.

• SA Hanspaulka
oznámeno: 09.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
26.05.2008 » 08:38 • Oznámení o nesprávném způsobu parkování před nově zrekonstruovaným sportovním areálem jsme přeposlali městské policii. Podélné parkování na chodníku před sportovním areálem bylo řádně povoleno, odsouhlaseno Technickou správou komunikací a zřízeno tak, aby byl zabezpečen dostatečný prostor pro pěší – což je vidět i na snímku. Jsme rádi že se o zrekonstruovaném sportovním areálu mluví a ve velké většině se jedná o kladné ohlasy.
náhled souboruSoborská ulice
Na podzim loňského roku jsem Vám zasílala foto ze Soborské ulice, kde po rekonstrukci hřiště a výstavbě chodníku zůstal naprosto neupraven prostor mezi hřištěm (až na roh k tenisovým kurtům) a chodníkem. Celá zpráva se zřejmě dostala, kam měla, ale na celý dlouhý úsek byla přivezena pouze jedna fůra hlíny a zbytek zůstal tak, jak byl – jíl, kameny, plevel.

oznámeno: 01.05.2008uzavřeno: 11.06.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
26.05.2008 » 09:17 • Vyjádření TSK: O tomto problému jsme věděli, ale z důvodů  finančních jsme museli tuto záležitost odložit. V současné době je již práce zadána a v nejbližší době bude zjednána  náprava.
11.06.2008 » 15:13 • děkujeme za Váš podnět zaslaný do projektu Lokální MMS-ing ve věci neupravený prostor mezi dětským hřištěm v Soborské ulici a chodníkem. Nahlédnutím do katastrálních map jsme zjistili, že předmětný prostor není ve správě ÚMČ Praha 6, ale TSK hl.m. Prahy. Dopisem ze dne 26.5.2008, č.j. MCP6 037517/2008 byla požádána TSK hl.m. Prahy o zjednání nápravy v této věci. Dne 9.6. bylo ze strany TSK hl.m. Prahy potvrzeno, že bylo provedeno místní šetření a shledáno, že Vaše stížnost je oprávněná. Jedná se o nedodělek ze strany TSK hl.m. Prahy, který vznikl při opravě chodníku a bude v nejbližší době odstraněn.
11.06.2008 » 15:13 • přiděleno k řešení: Ing. Ludmila Aubrechtová
náhled souboruChodník ulice Kyjevská
Radnice Prahy 6 má nové rybníky?


oznámeno: 19.04.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Odbor dopravy ÚMČ Praha 6
  postup řešení:
28.04.2008 » 15:34 • Bude opraveno v rámci chodníkového programu Prahy 6 ještě v tomto roce, po opravě inženýrských sítí.
náhled souboruulice Pod Kaštany - nepořádek
v ulici Pod Kaštany ve směru na Vítězné nám.patrně vypadly z jedoucího auta role papírů. Na přiložených fotografiích vidíte výsledek.

oznámeno: 18.04.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruNepořádek v blízkosti čerpací stanice ESSO - Liboc
Nepořádek v zeleni nad čerpací stanicí ESSO - Liboc v Evropské ulici. Místo se nachází hned vedle odbočovacího pruhu k pumpě vedle průchodu do ulice Navigátorů. Na tomto místě se často zdržují osoby bez přístřeší a odpadky zde stále přibývají...

oznámeno: 11.04.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruKeř - parkoviště Anastázova
Keř je z poloviny uschlý, potřeboval by prořezat.
• 4.4.2008
oznámeno: 09.04.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
11.04.2008 » 09:37 • Proschlé větve u keře byly odstraněny.
náhled souboruKeře - parkoviště Anasázova
Nehezké místo, kam lidé hází odpadky, smrdí (často tam lidé chodí konat potřebu) pokud by to bylo možné prořezat, nebo nechat jen vzrostlé stromy.

oznámeno: 04.04.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
11.04.2008 » 09:38 • Skupina keřového porostu byla zmlazena.
náhled souboruChatrajici objekt Radimova 37
Jiz nekolik let opusteny ale v soucasne dobe jiz nezabezpeceny objekt, skytajici prostor k probihajicimu „rabovani“ zbyleho vybaveni nekterymi skupinami tzv. „spoluobcanu“. V objektu je také vymenik tepla pro okolni zastavbu a proto se nabizi otazka, jak dlouho jeste odolají jeho barevne kovy loupezivym najezdum…

oznámeno: 02.04.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
09.04.2008 » 14:47 • V případě objektu Radimova 37, Praha 6 došlo v loňském roce ke změně vlastníka dotčeného objektu. V současné době probíhá rekonstrukce výměníkové stanice v rámci stavebního řízení. Vzhledem k tomu, že je stanice umístěna vně objektu, bude nutné vybudovat podzemní přístavbu . Po vymístění výměníkové stanice bude provedena rekonstrukce objektu. Odbor dopravy a životního prostředí pravidelně monitoruje chátrající objekt. Od podzimu loňského roku došlo opakovaně k vniknutí nepovolaných osob do nemovitosti. Ihned po tomto zjištění byl kontaktován zástupce vlastníka nemovitosti, který vždy operativně zajistil zabezpečení objektu.
náhled souboruKemping ve hvezde

oznámeno: 02.04.2008uzavřeno: 11.06.2008
stav:  vzato na vědomí 
řeší: Magistrát hl. města Prahy
  postup řešení:
12.06.2008 » 07:55 • Děkujeme za Váš podnět zaslaný do projektu Lokální MMS-ing ve věci KEMPING VE HVĚZDĚ. Využívání prostoru parku Obora Hvězda neukázněnými občany a zejména bezdomovci je neustále se opakující problém tohoto místa. Řeší se nejen zvýšenou kontrolou prostoru Městskou policií, ale hlavně důslednou kontrolou správce parku – Lesy hl.m. Prahy. Iniciativní nápady a způsoby, jak tuto činnost omezit pokud možno na minimum jsou projednávány každý měsíc v rámci kontrolního dne v Oboře Hvězda, kterou organizuje Magistrát hl.m. Prahy.
12.06.2008 » 07:55 • přiděleno k řešení: Ing. Ludmila Aubrechtová
12.06.2008 » 07:57 • předáno: Magistrát hl. města Prahy
náhled souboruSkladka

v ulici pilotu na volnem nezastavenem pozemku je skladka viz foto vcetne nebezpecnych odpadu typu auto bateriioznámeno: 26.03.2008uzavřeno: 11.04.2008
stav:  vyřešeno 
řeší: Předáno odpovědnému subjektu
  postup řešení:
11.04.2008 » 10:41 • Soukromým vlastníkům pozemků byly zaslány výzvy a údržba pozemků ve vlastnictví hl.m. Prahy byla dohodnuta s odborem správy majetku MHMP. Oddělení inspekce odboru dopravy a životního prostředí bude sledovat předmětnou oblast.
11.04.2008 » 10:41 • přiděleno k řešení: Petr Gebrt
11.04.2008 » 10:41 • předáno: Předáno odpovědnému subjektu
náhled souboruChodnik na krizovatce Na Krutcí - Nad Jeneralkou

Chodnik na krizovatce Na Krutcí - Nad Jeneralkou je ve velmi spatnem stavu, a to kvuli stavebnim pracem ve arealu Krutec; nákladni auta se na teto krizovatce casto otácela.oznámeno: 09.03.2008zahájeno řešení: 28.03.2008
stav:  vzato na vědomí 
řeší: TSK hl. m. Prahy
  postup řešení:
28.03.2008 » 13:15 • předáno: TSK hl. m. Prahy
náhled souboruNeporádek v okolí restaurace Dransy

oznámeno: 09.03.2008uzavřeno: 14.03.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
14.03.2008 » 12:09 • přiděleno k řešení: Petr Gebrt
09.04.2008 » 09:24 • Úklid této plochy byl zajištěn. Vzhledem k tomu, že v této lokalitě přebývají občané bez přístřeší, bude tomuto prostoru věnována opakovaná pozornost.
náhled souboruUlice Na krutci -rychlosti

Cely chodnik mezi ulicemi Nad Jeneralkou a Ovalova potrebuje opravu. Take celá silnice Na Krutci,do krizovatky od ulice Ovalova smerem dolu k Sarce potrebuje opravit.oznámeno: 09.03.2008zahájeno řešení: 17.03.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: TSK hl. m. Prahy
  postup řešení:
13.03.2008 » 08:46 • Ulice Na Krutci a další v této lokalitě Vokovic jsou zařazeny k opravě včetně rekonstrukcí inženýrských sítí, připravuje Odbor městského investora magistrátu hl. m. Prahy.
17.03.2008 » 17:31 • předáno: TSK hl. m. Prahy
náhled souboruParkovani

Téměř každodenní parkoviště (v pracovních dnech) zobrazeného vozidla u křižovatky ulic Na Petřinách a Cílovy. Pozn1 - řidič jedoucí z Cílovy na hlavní do křizovatky kvůli autobusu nevidí, Pozn2 - pod svícnem tma - za rohem v ul Cílova 9 je služebna MP.oznámeno: 05.03.2008
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruParkování autobusu před přechodem pro chodce

Takto prosím parkuje řidič - profesionál autobus MHD před přechodem pro chodce. Porušil tak zákaz stání 5 metrů před přechodem. A přitom o pár metrů dál bylo místo na vyhrazeném parkovišti pro autobusy. Foceno ve stredu 5. března 2008 v 8:25 na konečné Na Petřinách.

Stejně bezohledně parkují řidiči u zastávky "Obchodní dům Petřiny" přímo na zákazu stání.

A stejně bezohledně se k občanům Prahy 6 chová městská policie, která toto trpí a nepostihuje.oznámeno: 05.03.2008
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruParkování

Posílám vám foto zrušeného parkoviště a zákazu stání a zastavení ve Václavkově ul.Chápu,že kvůli výstavbě městského okruhu je toto potřeba.Ale nechápu,proč se neřeší systém parkovacích karet jako je tomu na Praze 7 a jinde.Zbytek Prahy a středočeského kraje si zde udělal jedno velké parkoviště.Nikdo nemyslel na obyvatele Dejvic.Jediní kdo na nás myslí jsou městští strážníci,s bločky za stěračem.oznámeno: 05.03.2008
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruParkování

Tak to se vám povedlo. Povolené parkování na chodníku.oznámeno: 24.02.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
06.03.2008 » 10:39 • Jedná se o povolené parkování. V rámci zajištění možnosti parkování pro návštěvníky SK bylo povoleno podélné parkování na chodníku.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?1&vynechat=2560&crc=6f1e631c48fb687cd9b2d99fe6ee5356 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz