Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 22812300 z celkového počtu 2869 vyhovujících záznamů.

náhled souboruUrgence a reklamace (řešení trvá 2 měsíce
Již 2 měsíce probíhá řešení? Jaká je přesný termín?
===================
žádost o instalaci zábradlí

prosíme o instalaci zábradlí v ulici Nová Šarka, protože návštěvnici, protože zde na zelené ploše běžně a každý den arogantně a nezodpovědně parkují klienti Clubu Bublinka (plavecké centrum). Přitom místo k parkování je v ulici Vlastině, ale řidič jsou jen líní a parkují, kde chtějí, protože zde nebydlí!

Předem děkuji za instalaci zábradlí na místě viz fota.

oznámeno: 30.07.2011
stav:  probíhá řešení 
  postup řešení:
03.08. - 09:04 • Nízké zelené zábradlí podél okraje vozovky stanovíme, po projednání s PČR, ještě v tomto týdnu.


oznámeno: 29.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
04.10.2011 » 14:19 • Předmětné zábradlí stanovil ÚMČ Praha 6 dne 3.8. 2011 k vyhotovení Technické správě komunikací hl.m. Prahy. Termín realizace byl stanoven do 30.9. 2011. Příčinu zdržení TSK neznáme.
náhled souboruopětovná reklamace
A dál? Jak to dopadlo? Kanál je stále ucpaný? Termín vyřešení? (výsledek, termín, odpovědnost?)

reklamace
Ucpany kanal
na krizovatce Vlastina a Evropska je ucpany kanal.   oznámeno: 30.07.2011
====================
kanál je stále ucpaný. Foceno dnes (19.8.2011), voda je všude a nejde ani přejít přechod pro chodce. Je tam nový rybník, protože sklon vozovky nejde ani do kanálu.

oznámeno: 22.08.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
24.08. - 08:47 • Dnešního dne byla provedena urgence u Technické správy komunikací hl.m. Prahy. Bylo přislíbeno urychlené zjednání nápravy.
24.08. - 08:48 • Děkujeme za upozornění


oznámeno: 29.09.2011
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
04.10.2011 » 15:27 • ucpaný kanál se nachází o poznání dále, než uvádíte ve své MMS, nicméně i přes tuto skutečnost zajistila dodavatelská firma jeho vyčištění. Konkrétní vyjádření dodavatelské firmy, Vám zasíláme na Vaší emailovou adresu.
náhled souboruulice Litovická
Takhle se opravuje chodník. S prominutím pěkná prásárna a nehorázné vyhazování veřejných prostředků!


oznámeno: 29.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
05.10.2011 » 17:15 • Z přiložené MMS je zcela zřejmé, že oprava chodníku byla provedena velmi neodborně a neesteticky. Jednalo se však o dočasné provizorní řešení. V rámci probíhajících výkopových prací a plánovaného chodníkového programu, zde bude proveden definitivní, nový povrch chodníků v celé délce.
náhled souboruOpět Brodecká ulice
obrubník (podotýkám, že již bylo hlášeno dříve)

oznámeno: 29.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
17.10.2011 » 13:34 • Předáno Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruStavební práce - Brodecká?
v ulici Brodecká je tímto způsobem usklaďnovaná zemina? Kdo následné očistí komunikaci? Jak je zvykem, tak úklid do původního stavu nikdo kontrolovat nebude a bezpečnost osob a ochranu životní prostředí taky ne (viz složené betonové panely a hromada zeminy, které nejsou vůbec označeny nebo ohrazeny)


oznámeno: 29.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
04.10.2011 » 10:10 • Pozemky mezi ulicí Brodeckou a Ruzyňskou tedy pozemky č.parc. 26/14 - 26/23 k.ú. Liboc jsou ve vlastnictví fyzických osob ( členů společenství vlastníků přilehlých nemovitostí).Ty rozhodují o způsobu využití a údržbě pozemků. S případnými podněty a připomínkami je možné se obracet na jednotlivé výbory SVJ.
náhled souboruZarostle kere - odboru zivotniho prostredi Praha 6
rada bych upozornila na velke mnozstvi zarostlych keru a krovi mezi Kladenskou a Africkou ulici (hned pod nakupnim strediskem Billa - zastavka Sidliste Cerveny Vrch).

oznámeno: 28.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
05.10.2011 » 13:35 • Dobrý den, děkujeme za upozornění. Keře, které jsou na pozemcích spravovaných ODŽP ÚMČ Prahy 6 budou během období vegetačního klidu upraveny.
náhled souboruchodník
Dobrý den zasílám tři fotografie chodníku,který spojuje Radčinu ulici s Vlastinou.Takto to tu vypadá již několik let. Projet tudy s kočárkem je pro maminky utrpení a také pro staré lidi je chůze po tomto chodníku nebezpečná.

oznámeno: 27.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
05.10.2011 » 16:14 • Dobrý den, musíme Vás upozornit, že se nejedná o chodník, cestu nebo veřejnou komunikaci, ale o pozemek č.parc. 972/9 k.ú. Liboc, s charakterem využití zeleň, ve vlastnictví fyzických osob, na kterém je možné se pohybovat pouze se souhlasem vlastníků. Městská část Praha 6 nemůže zasahovat do vlastnických práv a měnit charakter využití tohoto pozemku.
náhled souboružádost
máme vyhražené invalidní stání v ulici Banskobystrická 3 a chtěli bychom si zažádat o obnovu vodorovného značení, jelikož však je v místě porušená vozovka ( viz přiložené fotografie ) nelze značení obnovit, navíc ani jeden z oslovených podniků, včetně TSK neprojevil o opravu vozovky zájem, jde o poškození tak 1,5 m krát 1 metr.

oznámeno: 27.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
05.10.2011 » 16:20 • Žádost o oopravu poškozené komunikace byla předána na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy.
10.10.2011 » 14:59 • vyjádření TSK hl.m. Prahy:Dobrý den, závada na komunikaci bude zařazena do plánu oprav běžné údržby komunikací. V současné době opravujeme pouze havárie a to v omezeném množství, dle přidělených finančních prostředků.
náhled souboruproblém
Dobrý den, v příloze zasílám fotografie cesty, po které denně chodím z
ulice Radčina do ulice Vlastina na autobus. Tato cesta vede kolem hotelu
Radegast a už nyní je zcela neschůdná pro kočárky, příp. starší či hůře
se pohybující lidi. V zimních měsících, když je pokryta sněhem, příp.
ledem, stává se cesta po ní velkým dobrodružstvím. Pokud by byla možná
náprava, byla bych velmi ráda. Děkuji


oznámeno: 27.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
29.09.2011 » 13:34 • Dobrý den, musíme Vás upozornit, že se nejedná o chodník, cestu nebo veřejnou komunikaci, ale o pozemek č.parc. 972/9 k.ú. Liboc, s charakterem využití zeleň, ve vlastnictví fyzických osob, na kterém je možné se pohybovat pouze se souhlasem vlastníků. Městská část Praha 6 nemůže zasahovat do vlastnických práv a měnit charakter využití tohoto pozemku.
náhled souboruUvolněná dopravní značka
Upozorňuji na uvolněnou dopravní značku (přechod pro chodce) v Matějské
ulici za křižovatkou se Šáreckou.


oznámeno: 27.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
04.10.2011 » 14:21 • Informace o poškozeném dopravním značení předána správci komunikace - Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruChodník v Ankarské ulici naproti benzince

oznámeno: 27.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
05.10.2011 » 16:15 • Lavičky budou v dohledné době opraveny.děkujeme za upozornění.
náhled souboruzábradlí
v ulici Wolkerova před nedávnem přestavovali dům na sídlo ČIŽP. Část rezavého lešení však nechali svařené na zábradlí tímto nevhodným způsobem. Mohl by s tím někdo něco udělat? Takto je to nebezpečné pro chodce i motoristy.

oznámeno: 23.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
04.10.2011 » 07:49 • Děkujeme za upozornění. Vzhledem k tomu, že již není prokazatelné, kdo takto pozměnil zábradlí, problém předáme vlastníkovi komunikace, kterým je TSK Praha .
náhled souboruulice Zaverka
Ulice Zaverka, travnate plochy u chodniku, prosime o udrzbu nebo o informaci komu nalezi sprava techto ploch. dekuji

oznámeno: 21.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
22.09.2011 » 10:13 • Údržbu travnaté plochy zajišťuje Technická správa komunikací hl.m. Prahy, která má bohužel na údržbu zeleně již velmi omezené finanční prostředky. I přes tuto skutečnost uvedenému subjektu předáváme MMS k vyřízení.
náhled souborudopravní značení
Značka informující o měření zakrývá značku hodnoty omezené rychlosti. Ulice Střešovická směr do centra v blízkosti U hradeb.vodojemu

oznámeno: 18.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
04.10.2011 » 15:25 • Viditelnost popisovaného dopravního značení byla prověřena při místním šetření a kontrolní jízdě. Šetřením bylo zjištěno, že instalované dopravní značení je z pohledu přijíždějících řidičů dostatečně zřetelné, je vidět včas a ponechává řidičům dostatečný časový prostor na případnou korekci rychlosti vozidla.
náhled souboruauto v pesi zone na Petrinach
muzete pozadat ridice, aby nejezdil pesi zonou pod ulici Krasneho? dekuji


oznámeno: 15.09.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
05.10.2011 » 13:38 • Městská policie byla požádána o zvýšenou kontrolu ve Vámi uváděné lokalitě.
náhled souboruJugoslávských partyzánů - chybějící přechod pro chodce
Prosím o vyjádření, zda Praha 6 chystá instalaci přechodu pro
chodce, spojující chodník s nově vzniklou tramvajovou zastávkou
Zelená v ulici Jugoslávských partyzánů.


oznámeno: 11.09.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
19.09.2011 » 14:53 • Dobrý den, přístup na tramvajovou zastávku "Zelená" je zajištěn přes signalizaci v křižovatce Jugoslávských partyzánů - Zelená a na druhé straně nástupních ostrůvků směrem k ul. Čínská je vytvořeno tzv. místo pro přecházení. K dnešnímu dni nemáme žádné nformace o tom, že by se mělo vytvářet další místo pro přecházení.
náhled souborudopravní značka
v příloze posílám fotografii zobrazující prohozené dopravní značky zákaz stání s dodatkovou značkou začátek a konec zákazu, umístěné v ulici V.P.Čkalova u školy, na křižovatce ulic Z.Wintra a V.P.Čkalova.  Žádám okamžitou nápravu uvedeného stavu. Městská policie totiž ihned začala rozdávat oznámení o přestupku za stěrače všech parkujících vozů.

oznámeno: 07.09.2011
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
09.09.2011 » 09:55 • Děkujeme za upozornění, dopravní značení bylo uvedeno do souladu se stanovenou úpravou silničního provozu.
náhled souboruhanspaulka
chtěl bych touto formou poděkovat pracovníkům ÚMČ Praha 6 za vzornou péči o zeleň v úseku okolí ZŠ Sušická a tzv.zámečku.Po jarním rozpačitém začátku nyní probíhá sekání travnatých ploch,ale i úklid a ostatní údržba zeleně v pořádku.Možná by se vyplatilo pořízení lepší zahradnické techniky aby sekání bylo efektivnější.

oznámeno: 27.08.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
31.08.2011 » 13:33 • V srpnu 2011 byl pořízen pro zajišťování těchto prací traktůrek z řady AMA. Není určen pouze pro seč trávy, ale i pro celoroční využití - například odklízení sněhu (systém umožňuje namontování radlice na sníh).
náhled souborureklamace
Ucpany kanal
na krizovatce Vlastina a Evropska je ucpany kanal.   oznámeno: 30.07.2011
====================
kanál je stále ucpaný. Foceno dnes (19.8.2011), voda je všude a nejde ani přejít přechod pro chodce. Je tam nový rybník, protože sklon vozovky nejde ani do kanálu.

oznámeno: 22.08.2011
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
24.08.2011 » 08:47 • Dnešního dne byla provedena urgence u Technické správy komunikací hl.m. Prahy. Bylo přislíbeno urychlené zjednání nápravy.
24.08.2011 » 08:48 • Děkujeme za upozornění
náhled souboruLikvidace ovocných stromů
využívám této možnosti, abych vás informovala, že opět někdo polil plochu okolo dvou ovocných stromků na obecním pozemku (za křižovatkou ulic Vostrovská-Na viničních horách) s cílem je zlikvidovat. Před více než 20 lety nájemníci domu osázeli bývalé hřiště 12 ovocnými stromky, které ale vždy byly někomu trnem v oku a byly proto častým cílem ničení. Loni se objevila kola zhnědlé trávy kolem 2 zdravých jabloní (v létě, v době, kdy byly plné jablek) a ty o několik dní později zcela odumřely. Firma, která se stará o zeleň, uschlé pahýly letos na jaře z pozemku odklidila. Před asi 14 dny se objevila nová kola zhnědlé trávy kolem dalších 2 stromků a ty už teď začínají odumírat. Takže z původních 12 zbývají na rovném pozemku už jen tři. Jak dlouhou dobu bude trvat, než přijdou taky na řadu? Pak už tomu, kdo zřejmě chce využívat rovnou travnatou plochu jako sportoviště, konečně nebudou žádné stromy překážet...

oznámeno: 19.08.2011
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
29.08.2011 » 13:53 • Dobrý den, děkujeme za Váš zájem o životní prostředí na Praze 6. Na základě Vašeho podnětu bylo provedeno místní šetření pracovníkem odboru dopravy a životního prostředí a bylo zjištěno, že ovocné dřeviny jsou skutečně poškozeny, zřejmě nějakou chemikálií. Na toto byla upozorněna Městská policie, která zde bude provádět zvýšený dozor. Aby mohlo být zahájeno správní řízení ve věci poškozování dřevin, je nutno chytit viníka "při činu", nebo dodat konkrétní důkazy (např. foto), proto pokuď nějaké takové podklady máte nebo získáte, dovolujeme si Vás požádat o jejich poskytnutí. Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, pokud budete přítomna opětovnému ničení dřevin, volejte Městskou policii, která vše zaprotokoluje a předá nám k dořešení.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?1&vynechat=2280&crc=bc6c4cac326b29514c4f618b5e8838f4 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz