Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 18211840 z celkového počtu 2883 vyhovujících záznamů.

náhled souboruNárust počtu narkomanů, bezdomovců a veřejných skládek v okolí ulice José Martiho.
Dobrý den

 
Tímto emailem Vás chci upozornit na narůstající problémy ve čtvrti Veleslavín a to zejména v okolí ulice Jose Martiho (především okolí hotelu Krystal) a ulice Pod Petřinami.
 
V těchto místech je mnoho proluk a zákoutí které si zvykají čím dal víc obývat bezdomovci. Mezi ulicí pod Petřinami  a hotelem Krystal jsou hluboká křoviska v kterých bivakují bezdomovci a narkomani. V celé výše zmíněné lokalitě nacházíme injekční stříkačky a jiné potřeby intravenozního vstupu po narkomanech (plastové ampule od fyziologického roztoku apod.). Jsou zde místa kde se hromadí odpadky (je zde absolutní nedostatek odpadkových košů a nulové uklízení veřejnými službami), katastrofální stav ulice Pod Petřinami dokládám přiloženými Fotografiemi, schodiště spojující tuto ulici se ZŠ Petřiny Sever je na tom mnohem hůř. V poslední době si všímáme lidí kteří se snaží pod různými záminkami dostat do domů a občas se jim to i podaří. Objevily se zde například krádeže prádla ze šňůr. Místo se tak stává nebezpečné a opravdu nechutné.
 
Tato lokalita je obydlena převážně důchodci a mladými rodinami s malými dětmi. Pro to Vás naléhávě žádám, abyste s touto situací začali co nejdříve něco dělat.


oznámeno: 01.09.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
08.09.2015 » 15:28 • Vážení, výskyt "lidí bez přístřeší" je v této lokalitě bohužel dlouhodobým problémem. Velká část pozemku podél železniční trati je totiž v majetku SŽDC, která nemá na pravidelnou údržbu dostatek finančních prostředků. Městská část Praha 6 proto pravidelně monitoruje tuto oblast a v případě zjištění jakýchkoliv mikroskládek různorodého odpadu, zajišťuje jejich odvoz. Děje se tak téměř každý měsíc. Veškerá Vámi uváděná místa jsme lokalizovali, proto úklid zajistí opět pracovníci organizační složky PRO 6. Pokud jde o výskyt injekčních stříkaček, pracovníci oddělení inspekce bohužel při kontrole nenašli žádnou. Pokud víte o místech, kde se nachází, prosíme Vás, abyste kontaktoval bezplatnou linku Městské policie na tel. č. 156, kteří zajistí jejich odvoz. Pokud jde o navýšení odpadkových košů, v tomto případě Vás nepotěšíme. V přechozích letech zde byly instalovány, vždy došlo k jejich opakovanému poničení. Z tohoto důvodu je ponechán pouze stávající v ul. Pod Petřinami na rozcestí se spojkou k železničnímu viaduktu. V dalších úsecích není možné koše instalovat z toho důvodu, že je k nim znemožněn příjezd vozidel obsluhujících odpadkové koše.
náhled souboruNájezd pro kočárky
Dobrý den, Chtěla  bych požádat o upravení nájedu pro kočárky  na schody u železničního přechodu v ulici Nad Bořislavkou tak, aby se dal používat i pro kočárky golfky (stačí jedno prkno rozšířit).. Velmi často jsou nájezdy koncipovány pro hluboké kočáry s tím, že golfky jsou lehké a žena je snadno vyzdvihne. To je však omyl. Váha golfek je kolem 7kg +15 kg dítě + min.3 kg další věci. Celková váha se tak dostane k 25 kg a více. Děkuji, ulehčíte a zrychlíte tak mnoha rodičům každodenní cestu přes koleje.

oznámeno: 31.08.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
08.09.2015 » 15:39 • Vážená paní,na základě Vašeho požadavku zajistíme úpravu nájezdu pro kočárky tak, aby byl plně funkční pro všechny typy kočárků. Předpokládáme, že úprava proběhne nejpozději do konce září t.r.
náhled souboručištění ulic 25.8.2015
Dobrý den, o víkendu jsem si pěkně zametl dvorek i chodník před naším domem. Včera jsem přišel z práce a nevěřil jsem svým očím. Je to již poněkolikáté!!! Špína z celé ulice hnaná motorovým fukarem pronikla pod vraty na můj zametený dvoreček. Tak to je příprava na páteční úklid? Já to vidím jako vyhozené peníze. Košťata by byla rozhodně lepší a levnější. A když už používat stroje, tak s rozumem. A poraďte mi, prosím, jak tomu zabránit? Anebo se příště přijďte podívat sami.
• Kopeckého 2287/35
oznámeno: 27.08.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
08.09.2015 » 14:51 • Velmi nás mrzí znečištění Vašeho dvorku, ke kterému došlu v důsledku použití motorových fukarů. Pracovníkům firmy provádějící úklid chodníků byl udělen zákaz používání fukarů v této oblasti. Nadále se bude chodník zametat koštětem.
náhled souboruVýmol
N¨˘m¨§st¨Ş Interbrig¨¤dy 4 Rozm¨§r cca:  60 x 30 cm, hloubka asi. 20 cm


oznámeno: 25.08.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
28.08.2015 » 10:36 • Předáno správci komunikací, kterým je Technická správa komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruPřekážející větve, ulice Vlastina před poštou směr Evropská
Ulice Vlastina před poštou směr Evropská, příliš nízké větve, za deště je to ještě horší.

oznámeno: 22.08.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
08.09.2015 » 15:41 • Úpravu přesahujících dřevin provedli pracovníci organizační složky PRO 6.
náhled souboruPřekážející větve
Ulice Vlastina před poštou, u přechodu příliš nízké větve, za deště je to ještě horší. Špatný rozhled. 

oznámeno: 22.08.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
08.09.2015 » 15:41 • Úpravu přesahujících dřevin provedli pracovníci organizační složky PRO 6.
náhled souborurozbitý nájezd na chodník
Dobrý den, zasílám snímek rozbitého ještě původního nájezdu (z 80-tých let) z 
vozovky na chodník ke garážovému stání  u řadového RD  ulici Moravanů 
2264/14. Dlažební kostky nájezdu jsou již zcela uvolněné, vypadávají a 
je třeba je vracet zpět. Prosím zdvořile o nápravu. Děkuji 

oznámeno: 22.08.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
09.09.2015 » 08:03 • Inspektoři odboru dopravy a životního prostředí pořídili na místě fotodokumentaci a věc předali správci komunikací, tj. Technické správě komunikací hl.m. Prahy k zajištění opravy.
náhled souboruNepořádek u kontejnerů na adrese Zelená 7
Nepořádek u kontejnerů na adrese Zelená 7

oznámeno: 22.08.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
08.09.2015 » 15:40 • Stanoviště necháme sledovat pracovníkem oddělení inspekce. Pokud se prokáže, že kapacita vývozu je nedostatečná, zažádáme o navýšení frekvence vývozu na Magistrátu hl.m.Prahy. Děkujeme za upozornění.
náhled souboruÚklid Parléřova
Dobrý den, přikládám dvě fotografie běžného stavu parku na ulici Parléřova - před poštou. Situace je o to smutnější, že lavičky denně využívají různá individua co by zahradní restauraci - jako WC slouží dětské hřiště, které tento, slušně řečeno  - nepořádek - obklopuje. O návštěvu městských strážníků v tomto koutu nezavadíte ani ve dne, natož v noci, kdy je tu velmi živo. Tuto situaci - teď mluvím hlavně o absolutní absenci úklidu  - pozorujeme téměř přesně od nástupu nového vedení radnice Prahy 6. Nedělám si iluze, že můj mail něco dlouhodobě změní - možná jeden úklid, ale spíš ani ten ne. Přesto Vám svůj podnět zasílám.

oznámeno: 12.08.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
13.08.2015 » 13:47 • Vážený pane Pelci, v období prázdnin dochází plošně na všech veřejných prostranstvích k enormnímu nárůstu "osob bez přístřeší" , kteří stejně jako "omladina" posedávají v parcích. Věřte, že se snažíme zajišťovat úklid po těchto osobách v co nejkratším možném termínu. V minulém týdnu byla pracovníky organizační složky PRO 6 provedena v této lokalitě úprava přerostlých dřevin, a to právě z důvodu omezení výskytu těchto osob. V rámci průklestu byl samozřejmě proveden i výsběr veškerých odpadků. Tento výsběr byl po dohodě s organizační složkou dohodnut v frekveci 1x týdně. Omlouváme se, ale kapacitně nejsme schopni zajistit, aby byl úklid prováděn denně. Vaši připomínku k práci strážníků Městské policie samozřejmě postupujeme řediteli MP k vyjádření.
náhled souboruStromy Parléřova
Dobrý den, Během srpna došlo za sucha k náhradní výsadbě dvou lip před MŠ Parléřova (č.2a). Vzhledem k trvajícímu suchu jsou stromy již nyní přischlé. Prosím o zajištění zálivky, aby měli šanci přežít. Děkuji,

oznámeno: 11.08.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
13.08.2015 » 13:48 • Podle vyjádření vedoucí oblastní správy TSK hl.m. Prahy ing. Pohludkové probíhá zálivka veškerých nových výsadeb denně. S ohledem na enormně vysoké teploty dochází i přes dostatečnou zálivku k sesychání stromů.
náhled souboruNebezpečné odbočování
Dobrý den, bude v souvislosti s plánovaným zrušením ulice Turkovská (propojení růžového sadu s loukou pod zámečkem Hanspaulka) upravena křižovatka Šárecká - Na Hanspaulce? Obočení ze Šárecké vpravo nahoru do ulice Na Hanspaulce je v ostrém úhlu do úzké ulice. Je potřeba si "najet" do 
protisměru, což je v zatáčce nebezpečné.

oznámeno: 10.08.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
28.08.2015 » 11:45 • Navrhovaná úprava, tj. rozšíření křižovatky, realizována nebude, neboť toto zúžení nutí řidiče ke zpomalení jízdy, což je v této oblasti jev veskrze žádoucí. Ostatně prověření pravého odbočení do ul Na Hanspaulce za pomoci vlečných křivek osobního vozidla jednoznačně prokázalo, že najíždění do protisměru při tomto manévru je zcela zbytečné.
náhled souboruDivoká skládka Šlikova
Situace na rohu ulic Šlikova a Heleny Malířové je neudržitelná. Neustálý 
nepořádek kolem nádob na tříděný odpad je stále větší a větší... Žádám 
jménem těch, kteří zde chtějí bydlet v hezkém prostředí, které tu dříve 
bývalo o okamžité zrušení tohoto místa pro sběr tříděného odpadu. 
Navrhuji jeho přemístění na začátek ulice Šlikova poblíž křižovatky s 
ulicí Gymnastická. Zde není tolik obytných budov, ze kterých by se lidé 
museli dívat na tuto stále divočejší skládku.

oznámeno: 03.08.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
24.08.2015 » 14:39 • Dobrý den, stanoviště tříděného odpadu na rohu ulic Heleny Malířové x Šlikova necháme sledovat inspektorem kontroly čistoty a pořádku. Pokud zjistíme nedostatky ve vývozu nebo v četnosti vývozu, zažádáme na magistrát hl.m.Prahy o navýšení četnosti. Navýšení četnosti závisí na výši finančních prostředků, které má MHMP k dispozici.
náhled souboruKrizovatka evropska a vlastina
Jak dlouho bude chodnik rozkopany? Je bezny, ze ho nechate rozkopat a pak tyden ticho a zadna aktivita? Tyto pidi projektiky se delaj za dva dny!  A nebo si chlapci vzali v srpnu dovolenou?

oznámeno: 03.08.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
21.08.2015 » 12:19 • Otevřený výkop v chodníku v křižovatce Evropská x Vlastina bude uzavřen do 17.09.2015, neboť v tomto místě bude docházet k napojování kabelů. Výkopy se vztahují k pokládce kabelů VN , která je SSÚ povolena. Dne 20.8.2015 byly instalována lávka mezi sondou a oplocením přilehlého objektu.
náhled souboruOprava chodníku Heleny Malířové 1
Dobrý den, musím poděkovat za rychlost vyřízení, podáno 14.07 opraveno dnes 31.07.2015 Chodník: Heleny Malířové 1 - opraveno viz foto

oznámeno: 31.07.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
13.08.2015 » 13:48 • děkujeme
náhled souboruTelevizor na chodníku
Ve stoupání z ulice Pod Petřinami na Petřiny do ulice Šumberovi je rozbitý televizor s doposud nerozbitou velkou skleněnou obrazovkou. Asi někde tady:
http://www.mapy.cz/s/k0jH Bylo by dobré ho odstranit, než někdo obrazovku rozbije.
Foto nemám.

oznámeno: 27.07.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
13.08.2015 » 13:49 • Pracovní oddělení inspekce lokalizovali odložený televizor a následně zajistili jeho odvoz pracovníci organizační složky PRO 6.
náhled souborurozbitý chodník
Dobrý den, prosím o opravení chodníku v ulici U Sadu mezi čísly 13 a 11. Děkuji

oznámeno: 22.07.2015
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
13.08.2015 » 13:50 • Pracovníci oddělení inspekce prověřili poškození chodníku na místě. Následně jsme požádali Technickou správu komunikací hl.m. Prahy o provedení urychlené opravy.
náhled souboruNadměrný hlukový odpad
Prosíme o pomoc při lokalizaci ventilátoru instalovaného před začátkem června v domě na rohu ulic Dejvická 21/ Kyjevská 6 nebo v sousedství, který permanentní hrubě porušuje hygienické normy hluku podle nařízení č. 272/2011 Sb. a obtěžuje ve dne v noci stovky obyvatel uvnitř bloku. Předem děkujeme za pomoc obyvatelé postiženého vnitrobloku

oznámeno: 14.07.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
13.08.2015 » 13:51 • Dobrý den, ohledně Vaši žádosti o pomoc při lokalizaci ventilátoru instalovaného pravděpodobně v domě na rohu ulic Dejvické 21/Kyjevské 6, Praha 6, jsme zjistili tyto skutečnosti: v případě uvedené budovy jde o č.p. 525, k.ú. Dejvice. Bytový dům je v podílovém spoluvlastnictví tří fyzických osob. Vzhledem k tomu, že se v nejbližším sousedství z obou stran uvedeného bytového domu č.p. 525 nachází bytové domy č.p. 526, 324 a 523 v k.ú. Dejvice, doporučujeme Vám , obrátit se s dotazem na instalaci nadměrně hlučného ventilátoru na vlastníky uvedených objektů, jelikož i kdyby si ventilátor nainstaloval některý u jejich pravděpodobných nájemců, jako vlastníci uvedených domů jsou za své stavby odpovědni, tudíž musí být i o instalaci ventilátoru informováni. Vlastníky jednotlivých nemovitostí je možné dohledat na stránkách: www.cuzk.cz
náhled souboruOprava chodníku Heleny Malířové 1
Dobrý den, poprosíme o opravu, než se to ještě více rozšíří. Chodník: Heleny Malířové 1 Děkuji 


oznámeno: 14.07.2015
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
15.07.2015 » 13:05 • Předáno správci komunikací, tj. Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruPark Charlotte Garrigue Masarykové
Dobrý den,   park Charlotte Garrigue Masarykové slouží bezdomovcům jako veřejné WC. Tisy nejsou prořezány a tvoří ideální útočiště pro udělání "velké" potřeby. Prosím o vyčištění a prořezání tisů. Děkuji.


oznámeno: 08.07.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
13.08.2015 » 13:53 • Dobrý den.O neutěšeném stavu v parku Ch.G. Masarykové víme. Již několikrát byl v podrostu tisů proveden generální úklid, bohužel situace se nikterak nezlepšila. Problémy s bezdomovci jsou s ohledem na současný právní systém v podstatě neřešitelné. Úpravu tisů nyní řešíme ve spolupráci s odborem památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy, protože park je nemovitou kulturní památkou. S vyvětvením keřů tak, jak bylo provedeno ve druhé části parku, památkáři zásadně nesouhlasí. Zvažujeme úplné odstranění již starých, nevzhledných a přerostlých keřů a jejich náhradu keři novými. Ty by byly vhodně zapěstovány a udržovány maximálně do výše koruny zdi bastionu. Věc je zatím ale ještě ve fázi jednání, takže nejsme schopni sdělit konkrétní termín, kdy a jakým způsobem k úpravě keřů dojde.
náhled souborurozbitý chodník Veleslavínská ul.
Dobrý den, u závor železničního přejezdu v ulici Veleslavínská u Nádraží Veleslavín je dlouhodobě rozbitý chodník. S kočárkem lze velmi težko překonat, 
skoro pokaždé zapadnu kolem. Děkuji.

oznámeno: 07.07.2015
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
09.07.2015 » 10:32 • Ve zmiňované části ulice Nad Stanicí x Veleslavínská je zámková dlažba často ničena koly nákladních automobilů, které vjíždí do ulice pod malým nájezdovým úhlem, oprava je zadána dodavatelské firmě a zámková dlažba bude předlážděna co v nejkratším možném termínu.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?1&vynechat=1820&crc=a5862fa948c02cbdaa504f0dba57f1a0 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz