Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 16411660 z celkového počtu 2883 vyhovujících záznamů.

náhled souboru(Ne)legální reklamní poutač?
U usedlosti Ladronka se uhnízdil tento nevzhledný poutač. Jedná se o legálně povolenou reklamu ÚMČ? Pokud ne, prosím o odstranění.

oznámeno: 20.05.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
06.06.2016 » 16:38 • Reklamní poutač byl umístěn nájemcem bez souhlasu OSM ÚMČ 6. Celá záležitost je proto nyní v řešení.
náhled souboruOprava dlazby v ulici Za Strahovem
Dobry den,

prosim o opravu dlazby v ulici Za Strahovem.

Dekuji

oznámeno: 19.05.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
07.06.2016 » 08:56 • Požadavek na opravu poškozené mozaiky byl předán správci komunikací, tj. Technické správě komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruRozbitá houpačka na hřišti na ulici K Červenému Vrchu - opětovné upozornění
Dobrý den,

opětovně upozorňuji, že je na hřišti v ulici K Červenému Vrchu rozbitá houpačka a jeden prvek s tyčí (viz přílohy).

Rád bych se zeptal, kdy dojde k nápravě. Atrakce jsou rozbité více než 3 týdny. Vzhledem k pěknému počasí jsou atrakce na hřišti vytížené a houpačka velmi chybí. J. P.

oznámeno: 13.05.2016
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
17.05.2016 » 12:23 • Dobrý den, oprava bude provedena do 20.5.2016. Omlouváme se za prodlevu.
náhled souboruNepořádek okolo popelnice křižovatka Bechyňova a Kolejní - po návštěvě popelářů
Dobrý den, zasilám foto okolí popelnice, ktera byla vyvezena ovšem nepořádek kolem ni byl zůstal a ještě navíc byl rozšířen po okolí. P. M.

oznámeno: 13.05.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
18.05.2016 » 17:11 • Při kontrole okolí nádob bylo zjištěno, že nepořádek byl uklizen.
náhled souboruKoše - okolí metra Hradčanská
Dobry den,

takhle vypada kazdy den okoli metra Hradcanska,problem neni v kapacite kosu,ale ve vetru,ktery zde fouka. Byl by velky problem nainstalovat sem kose,ze kterych vitr odpadky nevyfouka? Podobne jsou na Praze 1,funguji na solarni energii a bez problemu. Diky za info J. N.

oznámeno: 12.05.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
07.06.2016 » 09:00 • Městská část Praha 6 v rámci uzavřeného smluvního vztahu nemůže instalovat jiné odpadkové koše, než které byly součástí vypsané veřejné zakázky. Další věcí je ta skutečnost, že koše, o kterých se zmiňujete, jsou poměrně drahé. Městská část provozuje nyní cca 1200 ks na celém území městské části, dle svých finančních možností.
náhled souboruzastavka Divoka Sarka

oznámeno: 11.05.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
06.06.2016 » 16:27 • Vážený pane, stále opakujeme, že pro stávající lokalitu je kapacita vývozu tříděného odpadu dostačující. V případě, že by v budoucnu kapacita nestačila, budeme samozřejmě žádat MHMP o navýšení četnosti. Jsme rádi, že občané odpad třídí, což je zřejmé z Vámi pořízené fotodokumentace.
06.06.2016 » 16:28 • Kontejner na papír se vyváží 5x týdně, četnost je dostačující. Při kontrolách bylo zjištěno, že problém se většinou týká způsobu odkládání odpadu, dochází ke vkládání celých krabic. Vlivem takového nezodpovědného chování zbytečně dochází k předčasnému zaplnění nádoby.
náhled souboruPodnět: dopravní opatření - lokální MMSing P6
Dobrý den, rád bych prostřednictvím rubriky „Vaším pohledem“ upozornil na podle mého názoru nešťastné řešení dopravních opatření v ulicích „U Střešovických hřišť“ a „Na Petynce“.

Umístění dalších zpomalovacích prvků (o Velikonocích) v provedení řad jednotlivých „talířů“ na této trase, kterou pochopitelně obyvatelé Střešovic/Baterií využívají k napojení se městský okruh a další pro dopravu určené ulice je naprosto nesmyslně obtěžující. Zajímavým srovnáním je, že dokud byly tyto ulice využívány k objíždění kolon, které jsme tu měli před otevřením komplexu Blanka, tak zpomalovací prvky instalovány nebyly. Na druhou stranu cca 1 po otevření tunelů již tyto ulice jsou opět využívány spíše jen domácími obyvateli a nikoli transitem, proč tedy obtěžov at „několik málo“ projíždějících soustavným přejížděním retardérů, případně soustav schodů (narážím na odstrašující provedení zvýšených křižovatek ve zrekonstruovaných ulicích na Bateriích).

- Proč jsou finanční prostředky investovány do zbytečných zpomalovačů, když ulice U Střešovických hřišť je sama ve hrozném stavu záplatované lochnesky se zapadlými poklopy (zřejmě díky propadajícímu se terénu)? Proč není raději alespoň část ulice zrekonstruována? Viz foto 1, 2.

- Proč raději není stavební úpravou znemožněno parkování vozidel bezprostředně u přechodu pro chodce (z pěší uličky s „koňskými“ schody naproti domu č.6 v ulici u Střešovických hřišť), ke kterému zde často dochází (a tedy několik málo zde přecházejících není z pohledu řidičů a cyklistů vidět)? Viz foto 2.

- Existuje nějaký skutečný důvod (nikoli jedna nehoda za 5 let), aby bylo čím dál četnější umísťování retardérů před banální křižovatky s předností dle pravé ruky? Viz foto 1.

- Proč jsou osazeny retardéry v nejpřísnější formě (z hlediska nutného zpomalení, respektive úderu pro vozidlo, respektive hluku pro rezidenty)? Viz foto 1, 3, 4.

- Proč není umožněn průjezd cyklistů – vynecháním jednoho talíře na pravé(-ých) straně(-nách) vozovky? Vždyť Praha 6 je přeci otevřená mimo jiných věcí i sportovním aktivitám občanů?! Viz foto 1, 3, 4.

- Vzhledem k přísnosti těchto opatření se musím zeptat, zda tato opatření nejsou reakcí na stížnost nějakého konkrétního obyvatele těchto dvou předmětných ulic?

Velice děkuji za odpovědi, s pozdravem V.Š. (Chodec, cyklista, řidič, rodák a obyvatel Prahy 6.)

oznámeno: 10.05.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
13.06.2016 » 11:46 • Vážený pane, Váš názor na provedená dopravní opatření na komunikacích Na Petynce a U Střešovických hřišť evidujeme, nicméně se neshoduje s naším náhledem na danou problematiku. Předmětné komunikace jsou bohužel v převážné většině využívány řidiči, kteří nejsou ochotni akceptovat omezenou rychlost jízdy na 30km/h, proto, v zájmu bezpečnosti provozu, došlo k instalaci zmiňovaných zpomalovacích prvků, které donutí řidiče zpomalit. Ostatně, pokud je pravda co píšete, že jsou tyto ulice využívány spíše jen domácími obyvateli, budou tito řidiči zajisté ochotně dodržovat nejvyšší povolenou rychlost jízdy, neboť nebudou chtít rychlou jízdou ohrožovat své sousedy. Podobné zklidnění bylo realizováno i v ulicích na Bateriích, na jehož vhodnosti i kvalitě provedení se opět neshodneme.
13.06.2016 » 11:46 • A teď k jednotlivým bodům:
13.06.2016 » 11:47 • - Městská část není ani majitelem, ani správcem komunikace U Střešovických hřišť, tím je hlavní město Praha, resp. Technická správa komunikací hl.m. Prahy. Tam je tedy nutno směřovat dotaz na případnou rekonstrukci.
13.06.2016 » 11:48 • - Je možné, že v budoucnosti dojde k vymezení pětimetrové hranice před přechodem za pomoci dopravního značení a zařízení, nutno však podotknout, že Vámi zaslaná fotografie nezachycuje přestupek „stání před přechodem ve vzdálenosti menší než 5m“.
13.06.2016 » 11:48 • - částečně zodpovězeno již výše; jde o zklidnění dopravy, resp. vynucení dodržování stanovené rychlosti jízdy a to minimálně v průsečících tahů motorové a pěší dopravy.
13.06.2016 » 11:49 • - Zvolený typ zpomalovacích prvků zcela odpovídá požadovanému záměru a charakteru lokality, bezesporu se nejedná o „nejpřísnější formu retardéru“ – srovnej např. s montovaným prahem. Zdá se, že občané raději riskují možné navýšení hlukové zátěže, než aby riskovali možnost střetu s rychle jedoucím vozidlem při přecházení vozovky.
13.06.2016 » 11:49 • - Vzhledem k prostorovému uspořádání zpomalovacích terčů je umožněn i bezproblémový průjezd cyklistů, což ostatně dokládají i Vámi přiložené fotografie.
13.06.2016 » 11:50 • - Ano, ÚMČ Praha 6 obdržel podněty na zajištění vyšší míry bezpečnosti pro pěší a usměrnění řidičů těmito ulicemi projíždějícími od svých občanů.
13.06.2016 » 11:50 • S pozdravem
náhled souboruPotěmkinova vesnice
Tohle fakt vypadá jako dobrá fušeřina. To fakt nebyly peníze na dokončení dlážděného chodníku těch 30 metrů k další křižovatce? L. J.

oznámeno: 09.05.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
13.05.2016 » 13:11 • Jedná se o provizorní napojení nové části na stávající. V ulici Šárecké je připravována celková oprava uličního prostoru, s ohledem na připravované změny nivelity chodníku není nyní smysluplné a efektivní provádět nové povrchy ve větším rozsahu.
náhled souboruAutovrak Gymnastická
Dobrý den,

V ulici Gymnastická je autovrak Ford Ka.

oznámeno: 06.05.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
09.05.2016 » 12:36 • Toto vozidlo bohužel stále nesplňuje podmínky pro označení za vrak ve smyslu novelizace zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (v platném znění) platné od letošního roku.
náhled souboruDětské hřiště Puskinovo
Stále horší a horší stav..čeká se na úraz dítěte nebo Českou televizi? Hřiště na Praze 6 začínají byt v dezolatnim stavu.

oznámeno: 04.05.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
09.05.2016 » 10:32 • Oprava je objednána a bude provedena v nejbližších dnech.
náhled souborubez komentare
Puškinovo náměstí/Uralská

oznámeno: 02.05.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
07.06.2016 » 09:04 • Na Vámi pořízené MMS je odpadkový koš, který je ve správě TSK hl.m. Prahy. Bohužel četnost vývozu odpadkových košů je nastavena dle finančních možností majetkového správce. TSK nezajišťuje denní vývoz všech košů, jako je tomu u košů spravovaných městskou částí Praha 6. V každém případě požádáme majetkového správce, zda by u tohoto koše nemohl zvýšit četnost jeho vývozu.
30.06.2016 » 09:03 • Majetkový správce komunikací vyhověl našemu požadavku a zvýšil četnost vývozu odpadkových košů v okolí Puškinova náměstí na 5x týdně. Věříme, že díky navýšení četnosti dojde ke zlepšení čistoty a pořádku v okolí těchto košů.
náhled souboruVÝTRŽNICTVÍ
Výtržnictví.

Park ve stráni před vchodem do kdysi špičkového zdravotnického zařízení Polikliniky Pod Marjánkou.

K opilcům, narkomanům, bezdomovcům a tradičním "břevnovským tuningovým automobilovým závodníkům" v okolí polikliniky, se tedy aktuálně připojují také skateři, sjíždějící za bílého dne schodiště a zábradlí k poliklinice. Díky absenci jakékoliv bezpečnostně-kriminální prevence si tak příště mohou výtržníci před poliklinikou vybudovat například skokanský můstek či U-rampu.

oznámeno: 01.05.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
11.05.2016 » 15:20 • Vážený pane, souhlasíme s Vámi, že není možné poškozovat veřejně prospěšná zařízení "nevhodnou zábavou mládeží". Prosíme Vás proto, abyste napříště kontaktoval Městskou policii hl.m. Prahy na bezplatné lince 156. Městská policie může na místě udělit blokovou pokutu a zamezit tak tomu, aby se obdobné "hrátky" napříště neopakovaly.
náhled souborurozbitý chodník
Prosíme o opravu rozbitého chodníku na rozhraní ulic Stochovská a Přílepská.Děkujeme.

oznámeno: 29.04.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
07.06.2016 » 09:07 • Dobrý den, žádost o opravu poškozeného chodníku byla předána majetkovému správci, tj. TSK hl.m. Prahy.
náhled souboruRozbitá houpačka a další zařízení na hřišti v ulici K Červenému Vrchu
Dobrý den,

na uvedeném hřišti je rozbitá jedna houpačka (viz foto) a utržená tyč z další atrakce, leží u plotu.

Děkuji za odstranění závad. Závady byly hlášeny dalším rodičem již 22.4.

J. P.

oznámeno: 25.04.2016
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
17.05.2016 » 12:26 • Dobrý den, oprava bude provedena do 20.5.2016. Omlouváme se za prodlevu.
náhled souborunebezpečný kanál
Dobry den, cca 10m od bus zastavky Pučálka smerem do centra je dlouhou dobu chybejici poklop od "kanalu". Vzhledem k tomu, ze zde chybi verejne osvetleni a vedou tudy turisticke stezky je tento chybejici poklop dost nebezpecny.

Prosim o napravu.

Dekuji.

oznámeno: 25.04.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
27.04.2016 » 17:01 • Děkujeme za upozornění, požadavek na osazení chybějícího poklopu jsme ihned poslali PVK a.s. Vzhledem k tomu, že po prověření bylo zjištěno, že není v jejich správě, probíhá dohledání vlastníka dotčené šachty.
náhled souboruŽádost o ještě jeden kontejner(žlutý) na plasty
Opětovná žádost o ještě jeden kontejner(žlutý) na plasty. Dne 1.3. byla zaslána žádost o ještě jeden kontejner pro sídliště v Břevnově ul. Sartoriova 66/6. Zmiňované místo se nachází nedaleko Kláštera Markéta. Jediný kontejner, je neustále přeplněn a obyvatelé jsou pak nuceni roztříděné plasty vyhazovat do normálních kontejnerů, což je nemotivuje k třídění odpadu. Bylo nám sděleno ,že na vzniklou situaci dohlédne inspektor čistoty a pořádku Prahy 6 a následně by se situace podle stavu řešila na Magistrátu Hl. m. Prahy. Zasílám tedy foto ze dne 24.3.2016. Děkuji

oznámeno: 24.04.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
16.05.2016 » 14:41 • Zažádali jsme Magistrát hl.m.Prahy o navýšení četnosti vývozu plastů na 5x týdně. Pokud dojde ke schválení, změna se uskuteční cca do jednoho měsíce.
náhled souboruRozbitá houpačka na dětském hřišti K Červenému vrchu
Dobrý den,

rád bych vás poprosil o zajištění opravy houpačky na dětském hřišti v ulici K Červenému vrchu.

Děkuji, L. P.

oznámeno: 22.04.2016
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
17.05.2016 » 12:26 • Dobrý den, oprava bude provedena do 20.5.2016. Omlouváme se za prodlevu.
náhled souboruparkovani na chodniku
Dobry den,

bylo by mozne umistit na chodnik v ulici Za Strahovem sloupky znemoznujici nepovolene parkovani aut na chodniku? Auta kazdy den parkuji po cele delce chodniku jak pod tak nad krizovatkou s ulici Zaverka.

Dekuji

oznámeno: 20.04.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
13.06.2016 » 11:29 • Vzhledem k tomu, že se bez debat jedná o přestupky v dopravě, byl Váš podnět předán Policii ČR a městské policii, spolu s výzvou k častějšímu dohledu a výchovnému působení na řidiče. O instalaci sloupků neuvažujeme.
náhled souboruRozbita prolézačka
Dobrý den,

Prosím o opravu prolézačky na dětském hřišti U Dejvického rybníčku.

Děkuji S. B.

oznámeno: 20.04.2016
stav:  vyřešeno 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruChybějící přechod pro chodce
Dobrý den,

ráda bych zadala podnět k domalování přechodu pro chodce v ulici Drnovská. Těsně nad přejezdem železniční trati končí chodník ústící právě na hlavní Drnovskou ulici, avšak bez přechodu :-( Je to tam celkem nebezpečné přecházení...

Děkuji, L. P.

oznámeno: 19.04.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
13.06.2016 » 11:25 • Státní správu ve věci dopravního značení, vykonává na komunikaci Drnovská Magistrát hl.m. Prahy. Proto jsme mu předmětný podnět postoupili.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?1&vynechat=1640&crc=cbc236ae373f070e44e566ae2a692cfc ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz