Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 15411560 z celkového počtu 2883 vyhovujících záznamů.

náhled souboruDnešní ráno
Ulice Za Strahovem horní usek bez zón dnes ráno, vedlejší ulice se zónou jsou volné. P. N.

oznámeno: 06.09.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
27.09.2016 » 13:56 • Dohled nad kázní řidičů (jejich parkováním) je v gesci Policie ČR a městské policie. Oběma složkám bylo Vaše oznámení předáno. Na základě částečného vyhodnocení fungování zón a vyhodnocení změn v dopravě, v oblastech kde tyto zavedeny nebyly, přijala rada městské části usnesení č. 1621/16, kterým mmj. žádá Hlm. Prahu o umožnění zavedení ZPS ve zbylých částech Vokovic a Petřin a následně v celé Praze 6.
náhled souboruParkovani v zeleni U Ladronky 11
Dobry den, nekolika tydenni parkovani v zeleni U Ladronky 11 R.H.

oznámeno: 06.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
19.07.2017 » 12:23 • Městské části nejsou právně zmocněny k řešení přestupků v dopravě, toto ze zákona přísluší pouze Policii ČR a městské policii.
náhled souboruP+R ve vilove ctvrti
Dobry den, dovoluji si jako volic a danovy poplatnik Prahy 6 vyslovit velkou nespokojenost s dusledky parkovacich zon na prilehle oblasti. Prilehle vilove oblasti kolem Heyrovskeho namesti (zejm. ulice Stolbova a Na Okraji) a Vetrniku jsou momentalne vyuzivany jako P+R pro obcany Stredoceskeho a dale jako parkoviste rezidentu Prahy 6, kteri nechteji platit poplatek za parkovani za prvni ci druhe auto. Nekteri ridici stoji dokonce pred vjezdy do garazi a neni v mych silach pri odjezdu do zamestanani resit odtah policii CR. 
Fotodokumezaci prikladam v priloze. 
Prosim o navrh reseni v ramci uprav parkovacich zon. Dekuji, P. S.

oznámeno: 06.09.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
27.09.2016 » 13:44 • Vážený pane, na základě částečného vyhodnocení fungování zón a vyhodnocení změn v dopravě, v oblastech kde tyto zavedeny nebyly, přijala rada městské části usnesení č. 1621/16, kterým mmj. žádá Hlm. Prahu o umožnění zavedení ZPS ve zbylých částech Vokovic a Petřin a následně v celé Praze 6. Nutno podotknout, že to byli právě občané zmiňovaných ulic (Na Okraji, Štolbova...), kteří si prosadili nevyznačení, již naprojektovaných, ZPS v jejich ulicích.
náhled souboruZnemožnění zajíždění do garáže
Dobrý den, po zavedení placených parkovacích zón, se auta přesunula do míst před garáže v ul. Glinkova. Díky tomu je znemožněno vyjiždění/zajíždění do garáží. Dříve tam auta nestala! Normální řidič by tam nezaparkoval, potože je jasné, že do kolmé garáže nelze zajed pokud tam stojí jiný vůz! Prosím o zjednaní nápravy! Děkuji. Majitel jedné z garáží M.R.

oznámeno: 05.09.2016
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
27.09.2016 » 13:08 • Vážený pane, celá komunikace Glinkova, včetně Vámi popisovaného úseku, se nachází v zóně s dopravním omezením, spočívajícím, mimo jiné, v zákazu stání vozidel v místech, kde toto není povoleno dopravním značením. Z uvedeného plyne, že naproti zmiňovaným garážím je stání vozidel zakázáno. Vaše oznámení nesprávného parkování vozidel jsme předali Policii ČR a městské policii, spolu s výzvou k častějšímu, výchovnému působení na řidiče.
náhled souboruVrátka u dětského hřiště v ulici K Červenému Vrchu
Dobrý den, před cca 3 týdny jsem Vás informoval o utrženém pantu u vrátek na dětském hřišti v ulici K Červenému Vrchu. Mezitím vrátka zmizela úplně. Prosím o jejich nahrazení, na hřiště je volný přístup, občas sem zaběhne i pes na volno. 

Děkuji a prosím o informaci, kdy dojde k nápravě stavu. Zdraví J. P.

oznámeno: 03.09.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
06.09.2016 » 08:48 • Dobrý den, oprava vrátek a jejich navrácení zpět bude provedeno v dohledné době.
náhled souboruLibocký rybník
Dobrý den, dnes jsem šla s dětmi ze školky na vycházku k Libockému rybníku a u zdi, kde jezdí vlaky, jsme si všimli popadaného zdiva. (viz fotografie) Kousek dál od tohoto místa mi přišlo, že by se každou chvíli mohlo kus zdiva také odpadnout. (bohužel, to mě nenapadlo vyfotografovat) Kolem rybníka chodí spousta maminek s dětmi, školky, pejskaři. Děkuji za co nejrychlejší odstranění závady, u rybníka to mají děti velmi rády. Š. R.

oznámeno: 01.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
21.12.2016 » 09:21 • O opravu poškozeného zdiva byl vyzván vlastník, tj. Správa železniční a dopravní cesty.
náhled souboruVrak v ulici Gymnasticka
Dobrý den, ve střední části ulice Gymnasticka (ted již v placené zóně), stojí uz několik měsíců vrak bez SPZ. Bylo by možné jej odstranit. Děkuji

oznámeno: 01.09.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
06.09.2016 » 13:57 • Po marném uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty již byla výzva k odstranění vraku v uplynulých dnech předána Správě služeb hl.m. Prahy, která v zastoupení vlastníka komunikace (Hlavní město Praha) je oprávněna vrak odstranit. Odtah vozidla předpokládáme v nejbližších dnech.
náhled souboruOdpadky vedle popelnic Nová Šárka
Dobrý den, Někdo si nám před domem udělal vedle popelnic sběrný dvůr. Jak lze prosím v této situaci postupovat? Nová Šárka 509/3. Děkuji PG.

oznámeno: 01.09.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
12.09.2016 » 14:34 • Vážený pane, černé skládky obecně vznikají vlivem nezodpovědného chování občanů, kteří nerespektují zásady slušného chování. Bohužel, pokud nelze viníka přistihnout při činu, musí skládky odklidit na veřejném prostranství vlastník pozemku či ten, který pozemek užívá pro svou potřebu, a to dle § 29 odst. 3) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto ustanovení lze, právnické osobě nebo podnikateli, kteří neudržují čistotu a pořádek na pozemku, který užívají nebo vlastní, a naruší tím vzhled městské části, uložit pokutu až do výše 500 000,- Kč. Zároveň Vás upozorňujeme na to, že podle ust. § 6 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (dále jen „vyhláška o odpadech“) je vlastník objektu obligatorně povinen umístit nádoby na směsný odpad v domovním vybavení v souladu se zvláštními předpisy (blíže viz čl. 50 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze). Z výše uvedeného vyplývá, že kontejnery na odpad by vůbec na komunikaci neměly být. Vlastník objektu by měl zajistit jejich umístění v domovním zařízení, pak by nedocházelo ani k výskytu skládek kolem popelnic.
náhled souboruZapomenutí rezidenti Prahy 6
Takto začíná pracovní týden v ulicích Nad tratí a V Předním Veleslavíně - snímek křižovatky. Rezidenti této donedávna klidné části Vokovic byli jaksi opomenuti při zřízení zón placeného stání. Z ulic se stalo odkladiště nepoužívaných vozidel a vyhledávané parkovací bojiště "zadáčo" pro neplatící návštěvníky MČ Praha 6, zastupiteli zapomenutý a vozidly zadušený ostrov obklopený volnou zónou placeného stání. Pracující usedlíci ztrácí možnost zaparkovat po návratu ze zaměstnání či při vyložení nákupu, a postupně ztrácí i naději. Dočkáme se řešení nebo zůstaneme potrestáni svou rezidenční láskou k Praze 6, nyní "zónovou"?
DM

oznámeno: 30.08.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
19.07.2017 » 12:26 • Rozsah zavedených zón placeného stání plně odpovídá rozsahu, který byl povolen v nařízení Hl.m. Prahy. Návrh na jejich rozšíření přijala rada městské části v usnesení č. 1621/16, kterým mj. žádá Hl.m. Prahu o umožnění zavedení ZPS v celé Praze 6, tedy i ve Vámi zmiňované lokalitě. Je nutno zdůraznit, že souhlas hlavního města, ve formě jeho nařízení, je nutnou podmínkou pro rozšíření zón placeného stání v Praze 6, stejně jako byl nutnou podmínkou pro jejich zavedení.
náhled souboruPlacene zony
Bydlím v ulici Za Strahovem v části, která nemá zónu. Na prvním obrázku je Šlikova ul. po zavedení zón, na dalším ulice těsně za její hranicí. Chtěla bych mít stejné podmínky a prosím o rozšíření i do ul. Za Strahovem horní úsek. P. N.

oznámeno: 30.08.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
19.07.2017 » 12:25 • Návrh na rozšíření zón placeného stání přijala rada městské části v usnesení č. 1621/16, kterým mmj. žádá Hl.m. Prahu o umožnění zavedení ZPS v celé Praze 6, tedy i ve Vámi zmiňované lokalitě. Je nutno zdůraznit, že souhlas hlavního města, ve formě jeho nařízení, je nutnou podmínkou pro rozšíření zón placeného stání v Praze 6.
náhled souboruUcpaný kanál na křižovatce Brunclikova x Nad Alejí
Dobrý den. Po každém větším dešti je přechod pro chodce pod vodou.
Zřejmě o tom neví nikdo zodpovědný, prosíme o nápravu.. Díky

oznámeno: 29.08.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
29.08.2016 » 17:37 • Vážený pane, dne 31.8.2016 bude v této lokalitě provedena Komplexní údržba komunikací, v rámci které se provádí i čistění kanalizačních vpustí. Ve středu by proto měly být zanesené vpsuti vyčištěny.
náhled souboruVoda na náměstíčku
Dobrý den, rád bych informoval o tom, že na náměstíčku Wuchterlova se zasekává tlačítko vodovodního kohoutku, takže voda se nezastaví a pořád teče když člověk ho nezastaví rukama. Děkuji B. S.
 

oznámeno: 28.08.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
29.08.2016 » 15:07 • Děkujeme, za upozornění, pracovníci společnosti SNEO, a.s., která vykonává správu na náměstíčku, poškození prověří a stav napraví.
náhled souborunepojízdné auto v ulici Srbská
Dobrý den, v ulici Srbská stojí již několik měsíců (cca 4) nepojízdný automobil (má prázdné pneumatiky). Evidentně se k němu nikdo nehlásí a pouze zabírá parkovací místo. Prosím o řešení této situace. Děkuji 

S pozdravem O. B.

oznámeno: 27.08.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
31.08.2016 » 17:28 • Vozidlo není vrakem ve smyslu zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (v platném znění).
náhled souboruBez názvu oznámeno 27.8.2016

oznámeno: 27.08.2016
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruZnicena dopravni znacka
Dobry den, na ulici Belohorske u domu 238/85 nekdo vyvratil dopravni znacku, prosim o opravu. Dekuji Vam, P. N.

oznámeno: 26.08.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
26.08.2016 » 11:15 • Závada předána pověřenému správci komunikací, kterým je Technická správa komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruVýtluk v ulici Na Marně
Dobrý den, 

rád bych upozornil na dlouho neopravovaný výtluk v ulici Na Marně, blízko čísla 1070/4. Místem se téměř nedá porjet, aniž by člověk zapadl do vykotlané díry. Tato situace trvá již více než půl roku a náprava žádná. Koneckonců celá ulice Na Marně je zralá na kompletní opravu, stav je opravdu neúnosný. Zvláštní je, že ani pracovníci TSK, kteří nedávno malovali pruhy pro parkovací zóny nenahlásili na centrálu havarijní stav a nezajistili opravu. 

Prosím o zprávu, zda se plánuje nějaké řešení. Děkuji! S pozdravem, P. D.

oznámeno: 26.08.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
26.08.2016 » 09:55 • Závada byla předána pověřenému správci komunikací, kterým je technická správa komunikací hl.m. Prahy.
náhled souboruNad Závěrkou x Diskařská
Po zavedení parkovacích zón se život na Břevnově komplikuje. Ulice jsou
prázdné jako při blokovém čištění a jediné použitelné parkoviště zdarma
se někdo snaží blokovat betonovými bloky. Je možné tyto bloky nechat
odstranit?

oznámeno: 26.08.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
20.12.2016 » 08:19 • Betonové bloky se bohužel nacházejí na soukromém pozemku, nikoliv na pozemku v majetku města hl.m. Prahy.
náhled souboruParkovaci zony
Dobrý den, tak to vypadá po zavedení nesmyslu zvaného parkovací zony. Parkuje se mimo vyhrazené místo. Ze auta málem neprojedou, díky zúženému přechodu je jiná věc. Reklamní panel má předplaceno. S pozdravem J.P

Dobrý den.Dekuji za reakci na můj podnět týkající ce parkovacích zon a problematice parkování v místech kde jsou zaveden.Jen doufám že souvislost zon a nevhodného parkování nevidí pouze zpracovatel odpovědi a zodpovědni pracovníci OU si uvědomují, že zony tak jak jsou provozovány problematiku parkování nevyřešily, ale jen posunuly do jiných oblastí Prahy 6. S pozdravem

oznámeno: 25.08.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
26.08.2016 » 11:18 • K Vašemu příspěvku lze pouze uvést, že jste zaznamenal v obou případech protiprávní jednání (nedovolené zvláštní užívání komunikace a parkování vozidla v rozporu se zákonem). Souvislost se zavedením zón placeného stání nám poněkud uniká.
náhled souboruOznámení
Dobrý den, 

chtěla bych upozornit na zcela zakrytou dopravní značku Zákaz zastavení v ulici na Rozdílu před domem 808/24, kde je přerostlá vrba větvemi směrem do chodníku , zcela zakrývající dopravní značku a znemožňující průchod po chodníku .V důsledku toho se parkuje téměř v křižovatce ulice Na Rozdílu a ulice Za lány viz foto. S pozdravem V.H..

oznámeno: 24.08.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
24.08.2016 » 17:34 • Závada předána organizační složce PRO6 k odstranění
náhled souboruRasisticke a nacisticke sprejovani v parku
Dobry den,
Prosim odstranit rasisticke a nacisticke znaky nasprejovane na cesticce a lavicce v parku Jelení/Keplerova.

oznámeno: 24.08.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
29.08.2016 » 15:10 • Dobrý den, děkuji za specifikaci poškozeného místa. Bohužel se jedná o městský mobiliář na území Prahy 1. Hranici městských částí tvoří ulice Keplerova a Jelená po tramvajové trati. Váš podnět jsme předali příslušnému odboru Prahy 1.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?1&vynechat=1540&crc=e598e44027b5ccd1437fe702df7af16c ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz