Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Zapojte se ›› Nahlásit problém ›› detail/podstránka

Vaším pohledem

Výpis záznamů 15211540 z celkového počtu 2883 vyhovujících záznamů.

náhled souboruOdpadky v Čílově
Dobrý den, už několik týdnů je u kontejnerů mezi Čílova 12 a Pizzerie Rimini hromada odpadu. Majitel to nejspíš neuklidí, takže bychom uvítali, kdyby se toho ujala obec.

Zdraví M. P., Praha 6

oznámeno: 13.09.2016
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruParkování v křižovatce
Tato černá Škoda opakovaně parkuje v křižovatce Na Hubálce x Za Hladkovem těsně za modrou čarou.

oznámeno: 13.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
20.12.2016 » 08:54 • Předáno Policie ČR.
náhled souboruNedostatečné označení frekventovaného přechodu pro školáky
Nedostatečně označený velice frekventovaný přechod v ulici Vlastina, ve Vokovicích./u nákup. sřediska BILLA/ Denně zde přechází velké množství žáků ze ZŠ Dědina , prvňáčky počínaje , kteří využívají zastávek autobusů v obou směrech./jediné možné dopravní spojení do školy. Zároveň zde přecházejí i občané se zbytky zraku z nedaleké chráněné dílny. Prosím proto o urychlené řešení tohoto problému, neboť zdraví našich dětí a postižených občanů by nám nemělo být lhostejné. !!!! Opravdu je to zde velmi nebezpečné.!!! Děkuji

oznámeno: 13.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
19.07.2017 » 11:22 • Předmětný přechod je pro potřeby zrakově nehendikepované většiny zcela řádně vyznačen a při zachování alespoň minimální míry respektování zákona o provozu na pozemních komunikacích ze strany pěších, je bezpečný. Vzhledem ke zvýšenému pohybu slabozrakých po předmětném přechodu, byl vlastník komunikace, zastoupený TSK, vyzván ke zprojektování změny, spočívající v instalaci semaforu.
náhled souboruÚprava dopravního značení v ulici V Středu
Dobrý den, 

prosím o doplnění značky zákaz stání či zastavení na ulici V Středu u jejího začátku že strany od vjezdu z ulice Vokovická. U ulici parkují vozidla mimo parkovací zónu a pokud někdo parkuje také v zóně, je problematický průjezd ulicí. 

Současně prosím i zvýšenou kontrolu parkování MP Praha. 

Děkuji. J. P.

oznámeno: 12.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
19.07.2017 » 11:20 • Policie ČR a městská policie byly vyzvány ke zvýšenému dohledu v této lokalitě, se zaměřením na dodržování platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích ze strany parkujících řidičů. Zákaz zastavení a stání zde vyplývá ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, zdvojení tohoto zákazu za pomoci dopravního značení by bylo nadbytečné a proto nebude realizováno.
náhled souborušpatný stav chodníku - ulice Lotyšská
Dobrý den, 

v příloze posílám velice špatný stav chodníku v celé ulici Lotyšská. Nejen, že chybí kostky, roste tam i tráva a když je po dešti, tak se tvoří neuvěřitelně velké louže, takže člověk pak musí spíš chodit po silnici než po chodníku. Chtěla jsem se zeptat, nebylo by možné prosím s tímto stavem chodníku něco udělat? 

Děkuji moc. 

Místo: ulice Lotyšská 

P. P.

oznámeno: 12.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
20.12.2016 » 08:24 • Předáno TSK hl.m. Prahy.
náhled souboruRozbité lavičky a málo laviček na dětském hřišti Lotyšská
Dobrý den, 

v příloze posílám fotky z dětského hřiště Lotyšská. Některé lavičky jsou rozbité – chybí dřevěná prkna. Zároveň jsou už i hodně nízko posazené do písku a špatně se na nich sedí. Byla by možná oprava? 

Dětské hřiště je jinak moc hezké a je tam vždy spoustu rodičů a dětí. Bylo by ještě možné doplnit lavičky na prázdné místo na hřišti. Hodně často se stává, že rodiče musí stát, že si nemají kam sednout. 

Děkuji moc za opravu laviček a případně i dodání dalších.  

Místo: Dětské hřiště v ulici Lotyšská 

P. P.

oznámeno: 12.09.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
23.09.2016 » 13:21 • Vážená paní, stav laviček v prostoru dětského hřiště na Lotyšském náměstí, který popisujete, je nám znám. Již před časem byl proveden soupis závad a pořízena fotodokumentace. V praxi však není dost dobře možné zadávat opravy každé jedné lavičky zvlášť. Pokud tedy závada neoohrožuje zdraví nebo život, soustřeďují se jednotlivé požadavky z celého území MČ Praha 6 a cca jednou za dva měsíce se sepíše hromadná objednávka. Na oprava laviček na Lotyšském náměstí již byla vystavena objednávka a v současné chvíli pobíhá schvalovací proces v rámci interních předpisů ÚMČ Praha 6. Po schválení bude předání dodavateli k realizaci.
náhled souboruPropadlá vozovka / schod do ul. U Třetí baterie
Dobrý den. 

Propadlá vozovka - schod neodpovídající výšky. Při odbočení do ulice U Třetí Baterie z ulice U Vojenské nemocnice, čeká na vozidla obruba, jejíž hrana je dnes výrazně výše než byla při kolaudaci rekonstrukce povrchu ulice U Třetí baterie. Nyní tento ke směru jízdy příčný schod dosahuje výšky až 7,5cm. To rozhodně není bezpečné. Velice často není možno se volbou jízdní stopy ani nejvyššímu místu vyhnout, protože až do hrany křižovatky parkují vozidla (na čemž nese vinu nedostatek parkovacích míst pro občany přijíždějící do ÚVN). Pro překonání takto vysoké překážky osobním vozidle m je třeba nečekaně značně zpomalit, což řidiče dalších vozidel překvapuje (včetně řidičů autobusové linky 108). 

Další platnou poznámkou je, že takovéto překážky údajně zklidňující provoz by měly být konstruovány tak, aby opravdu zklidnily dopravu – snížili rychlost projíždějících vozidel (VŠECH vozidel, nikoliv pouze některých). Namísto toho se lokalita baterií dočkala „schodů na silnici“, které některá vozidla diskriminují. Pro příklad postačí jistě uvést, že vozidla např. typu SUV nepotřebují ani zpomalit, zatímco vozidla, která mají výšku bočnice pneumatiky stejnou nebo nižší než je výška jednotlivých schodů, musí doslova zastavit a pomalu svá kola přes jednotlivé hrany převalit. Pokročíme-li v úvaze od motorových k nemotorov&y acute;m vozidlům, pak je zajímavé, že například silniční kolo s pláštěm 23-25mm (nejběžnější profil) – stroj už podle názvu daný pro provoz na silnicích, má problémy překonat tyto schody bez poškození ráfku(ů). Dále; v některých ulicích na Bateriích není šířkově možné, aby invalidní vozík jel stále po chodníku - je mi velice líto spoluobčanů invalidů, když je situace donutí se svým vozíkem skákat po těchto „schodech na silnici.“ Doporučuji takovéto řešení již na Praze 6 nepoužívat. 

Přeji hezký den a cesty bez překážek. V.Š. (chodec, cyklista, řidič, rodák a obyvatel Prahy 6)

oznámeno: 09.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
19.07.2017 » 11:26 • Oznámení o údajném propadu vozovky předáno majetkovému správci komunikace k prověření a zjednání nápravy.
náhled souboruPoškozený chodník v ul. U Páté baterie
Dobrý den. 

Bylo by možné prosím opravit poničenou dlažbu jižního chodníku v ulici U Páté baterie, přibližně naproti č. 46? Viz foto. 

Děkuji. Hezký den. V.Š.

oznámeno: 09.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
19.07.2017 » 11:24 • Předáno majetkovému správci komunikace k prověření a zjednání nápravy.
náhled souboruZeleň a tech. stav uličky Pod Bateriemi
Dobrý den. 

Obracím se na Vás se dvěma podněty ohledně uličky Pod Bateriemi (konkrétně úsek od schodů vedoucích z rohu Nám. Před Bateriemi po vyústění u Penzionu Chaloupka poblíž tramvajové stanice Baterie): 

1) Prosím o zásadní ořezaní zeleně tak, aby zůstal alespoň chvíli zachován průchozí profil nad povrchem uličky.. 

Soustavně je zde majiteli většiny přilehlých pozemků zanedbávána údržba zeleně, vede to k tomu, že tato úzká cesta je průchodná pouze v předklonu pod nízkou vegetací. Vyhýbání s protijdoucím člověkem je zde vzhledem ke zúžení cesty narostlou zelení dosti komplikované. V minulosti jsem zaznamenal prosbu o úpravu zeleně prostřednictvím lokálního MMS-ingu. Tehdy pracovníci zeleň ořezali, za což jim patří dík, ovšem ještě ve stejné sezoně křoviny narostly tolik, že se problém opakoval. Vzhledem ke stavu některých pozemků a zeleně zde obecně, si dovoluji doporučit místní prošetření pracovníkem OÚ. 

2) Technický stav (hl. povrchu) uličky je též dosti špatný. Místy je zásadně poškozen, nebo zcela chybí asfaltový povrch, zbývající část je dost úzká i pro jednu osobu. Zábradlí je tak místy zcela nedosažitelné. Značný příčný sklon (důsledkem ujíždění cesty ze svahu) je taktéž velmi nebezpečný. 

Před několika lety při rekonstrukci/přestavbě objektu (dům na adrese Nad Hradním Vodojemem 63/75) došlo podle pozemku domu k vybudování betonovými zídkami obehnaného chodníčku o výrazně užším profilu, než byl tehdy zbytek uličky. Tím byl znemožněn dříve prováděný zimní úklid vozidlem MultiCar s rotačním kartáčem. Dnes to zřejmě bude komplikovat jakoukoli rekonstrukci této uličky… Pozdější instalace ocelového stožáru lampy do tohoto úzkého koryta namísto do betonové zídky (viz foto) byla také prostorově dosti nešťastná. 

Je možné tuto uličku zařadit do nějakého současného „chodníkového programu“? 

Předem děkuji za odpověď. Přeji hezký den. V.Š. (chodec, cyklista, řidič, rodák a obyvatel P6)

oznámeno: 09.09.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
19.09.2016 » 15:36 • Odbor dopravy a životního prostředí vyzve vlastníky dotčených nemovitostí, aby provedli v co nejkratším možném termínu úpravu dřevin, přesahujících do profilu komunikace. O tristním stavu zmíněné cesty víme, pokusíme se opakovaně její opravu zaurgovat u správce komunikací.
náhled souboruParkovani voziku na chodniku
Dobry den,
 Na chodniku u prechodu v ulici Pod Cihelnou u domu cp 4 stoji jiz nekolik tydnu takto privazany vozik. Prechod je v tydnu vyuzivan detmi, ktere miri do blizke ZS Dedina a obzvlaste mensi deti nejsou pres vozik vubec videt. Muze s tim prosim MP neco udelat? Hezky den

oznámeno: 09.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
19.07.2017 » 11:41 • Policie ČR a městská policie byly vyzvány ke zvýšenému dohledu v této lokalitě. Bylo by vhodné obracet se rovnou na některou ze zmiňovaných složek ( tel.: 156, 158), což je poněkud operativnější.
náhled souboruPrakovani ulice Pod Cihelnou
Dobry den,
 V ulici Pod Cihelnou doslo v cervenci k uprave svisleho znaceni a s tim souvisejici omezeni parkovani na jedne strane ulice. Bohuzel ridici toto znaceni nerespektuji a i pres zadosti o vyreseni na MP se nic nedeje. Hezky den

oznámeno: 09.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
27.09.2016 » 14:53 • Městské části bohužel nejsou právně zmocněny k dohledu nad kázní řidičů, toto přísluší pouze Policii ČR a městské polici. Oběma těmto složkám Váš podnět předán.
náhled souboruchodník
Dobrý den ,již několik týdnů je poškozený chodník v ulici roh Svatovítské a Kafkovy před obchodem ŽABKA .Hrozí zlámání nohy .
S pozdravem H. Č.

oznámeno: 08.09.2016
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
14.09.2016 » 08:16 • Oprava zajištěna prostřednictvím dodavatelské firmy.
náhled souborupřesunutí modrého pruhu
Dobrý den, obyvatelé ulice 8. listopadu se probudili do této situace. Bude někdo organizovat hromadné přeparkování ještě včera legálně zaparkovaných aut? Co je teď vlastně legální? Také se ptáme, kdo je odpovědný za projekt s tolika chybami a kdo platí práci na odstraňování chyb a všechnu tu šedou barvu? 

Děkuji za odpověď na všechny otázky, za hlouček udivených sousedů Z. V.

oznámeno: 08.09.2016
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
19.07.2017 » 12:21 • Je plně na vlastnících (řidičích) vozidel, aby parkovali v souladu s instalovaným dopravním značením a nevystavovali se možnému postihu ze strany Policie ČR a MP. Vyznačení zón je plně v režii jejich vysoutěženého správce, firmy ELTODO a.s.. Není nám zřejmé, jaké chyby máte na mysli.
náhled souboruNad Bořislavkou - ulice se stala P+R po zavedení park. zón na Praze 6
Dobrý den, 

obracím se na Vás se žádostí o vyřešení nastalé dopravní situace v ulici Nad Bořislavkou, kde se residentům zhoršilo bydlení za více jak 50 let, co si pamatují.... 

Záměr zpříjemnit bydlení residentům na Praze 6 zavedením parkovacích zón se v této ulici stal opakem, lze jej nazvat terorem- proto prosíme o urgantní nápravu.! 

Zavedením parkovcích zón, a díky odklonění dopravy (již 3. týden, a to asi ještě asi nekončí - vzhledem k probíhající rekonstrukci plynoveho potrubí v této ulici a Na rozdílu/) 

si v této ulici učinili řidiči parkoviště P+R, auat stojí všude, kde je volno, před vjezdy, na chodníku a hlavně parkují v obousměrné ulici, takže nezbývá, než se při střetu dvou aut vyhýbat buď couváním či jízdou po chodníku. 

Samozřejmě, že nikdo z projíždějících řidičů nedbá, že ohrožují místní chodce, obyvatele při nakládce a vykládce zboží apod. 

Samozřejmě, že nikdo z projíždějících řidičů nedbá, že na chodníku jsou nové uzávěry plynu, takže můžeme očekávat opětovné opravy a kopání, pokud by došlo k destrukci a nové opravě uzávěrů plynu, nemluvě k přípdné havárii, ničí se chodníky, které se propadají, kudy protéká voda a nám obyvatelům tyto destrukce tu zůstanou na dlouho, než se učiní opravy, o které musíme samozřejmě žádat či sami si opravovat.... 

A samozřejmě neustálým zastavováním a rozjížděním aut se tu zhoršila hlučnot a smog z výfuků. 

Nemusíme asi moc zmiňovat, co zpusobila rekonstrukce plynu od 1.8. v této a okolní ulici - hluk, prašnost a omezení k poklidnému letnímu bydlení. 

Po té, kdy jsme akceptovali nutnost této opravy a s tím spojené zhoršení bydlení, jsme si sami museli vše uklidit, vč. chodníků abychom neměli prach všude. 

I z těchto důvodů chodcům nezbývá, než jít po silnici, neboť chdníky jsou v dezolátním stavu, jsou zde parkující auta, a také nepořezané přerostlé dřeviny. 

A právě na silnici jsou chodci ohrožování pospíchajícími řidiči, díky odkloněné dopravě do této "dříve" residenčí ulice Nad Bořislavkou, jedoucí rychlostí 70 km/h minimálně.. 

Není potřeba asi vysvětlovat, jak je nebezpečné či téměř nemožné zajíždění do garáží místních obyvatel v nelibost projíždějících a spěchajících aut. 

Žádáme vás tímto o učinění rychlé nápravy v ZAMEZENÍ PARKOVÁNÍ aut, jejiž majitelé zde v ulici nebydlí (je paradoxní, že většina spolubydlících si zaplatila garáže, aby před jejich domy parkovala cizi auta). 

zamezení PROJÍŽDĚNÍ aut, pokud jejich průjezd je zkracováním cesty v residenční čtvrtíi, která pro to není určena 

SNÍŽEN Ípovolené rychlosti pro všechny projíždějící auta - nerozumíme, proč v jiné části je omezená rychlo 30 a zde nikoliv 

a další profesionální OPATŘENÍ, která by vedla k nápravě - zavedení parkovacích zón apod. 

 

Děkujeme 

J. H.

oznámeno: 08.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
19.07.2017 » 11:44 • Policie ČR a městská policie byly vyzvány ke zvýšenému dohledu v této lokalitě, se zaměřením na dodržování platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích ze strany všech parkujících a projíždějících řidičů. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou komunikaci, může jí také široká veřejnost užívat obvyklým způsobem a bezplatně. Je evidentní, že po ukončení stavebních prací v této lokalitě se doprava opět vrátí do normálu, do té doby však tento diskomfort bude muset snést.
náhled souboruJiz 6 tydnu v ulici Pod Cihelnou takto zaparkovany prives
Jiz 6 tydnu v ulici Pod Cihelnou takto zaparkovany prives. MP po zavolani na 156 slibila napravu, nic se nestalo. Skolakum stojicim na prechodu je videt jen horni cast tela, velke nebezpeci, ze je prijizdejici ridic neuvidi... Dekuji za vyreseni.

oznámeno: 08.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
08.09.2016 » 15:37 • Dobrý den, zaurgovali jsme Váš podnět u Městské policie Praha 6.
náhled souboruohrada na Prašném mostě
Dobrý den, ohrada, která měla být podle vašich informací odstraněna, je
stále na svém místě. S pozdravem, MŠ.

oznámeno: 07.09.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
07.09.2016 » 16:57 • Omlouváme se za chybnou informaci, ale bohužel nedošlo k zprovoznění celé lokality na Prašném mostě, ale byla otevřena jen část parku. V současné době probíhají opravy bastionů v horní části plochy. Ve spodní části dosud nedošlo k předání stavby z důvodu nedodělků. Z tohoto důvodu jsou ohrady ponechány na místě.
náhled souboruPo nedomyslenem zavedeni modrych zon v Hošťálkově ul.
Po nedomyslenem zavedeni modrych zon v Hošťálkově ul.,kdy modra zona byla ukoncena s Rozynovou ul., se problem posunul vyse.Zatimco v modre zone se parkuje bez problemu, dale v ulici je nyni velky problem zaparkovat,bude rezidencni modra zona posunuta alespon o jeden blok? R.H.

oznámeno: 07.09.2016
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
27.09.2016 » 14:58 • Na základě částečného vyhodnocení fungování zón a vyhodnocení změn v dopravě, v oblastech kde tyto zavedeny nebyly, přijala rada městské části usnesení č. 1621/16, kterým mmj. žádá Hlm. Prahu o umožnění zavedení ZPS ve zbylých částech Vokovic a Petřin a následně i v celé Praze 6.
náhled souboruOhnuta dopravni znacka v ul. Rozynova R.H.

oznámeno: 07.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
27.09.2016 » 14:57 • Oznámení o poškozeném DZN bylo předáno Technické správě komunikací hl.m. Prahy, spolu s výzvou k prověření situace a zjednání nápravy.
náhled souboruOmezování vjezdu na parkoviště
Již týden parkuje u vjezdu na parkoviště v ulici Brunclíkova na zákazu parkování dodávka, která brání vjezdu na parkoviště. Zřejmě unikla pozornosti policie, protože toto by se mělo řešit okamžitým odtažením. Nebo se kontrolují pouze vozidla na parkovištích vyhrazených rezidentům? Děkujeme za řešení!

oznámeno: 06.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
07.09.2016 » 09:14 • Předáno Městské policii hl.m. Prahy k okamžitému řešení.
náhled souboruUlice Nigerijska, na leve strane(modra cara) stoji jedno auto.lh

oznámeno: 06.09.2016
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
  postup řešení:
27.09.2016 » 14:55 • Děkujeme za upozornění, předáno správci ZPS.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/mms/?1&vynechat=1520&crc=0b0eb9bd4f865afc384388da552f99dd ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz