Zájem Prahy 6 o Veleslavínský zámek stále trvá

Městská část Praha 6 dlouhodobě usiluje o to, aby skončil neutěšený stav, v němž se zámek Veleslavín nachází a bylo možné dát prostoru novou náplň.

Cílem městské části bylo v první fázi otevřít park pro veřejnost a umožnit v areálu konání kulturních a komunitních akcí. Veleslavín totiž postrádá přirozené centrum pro trávení volného času. Navíc se jedná o vzácnou kulturní památku, která by měla zůstat zachována a přístupná i pro další generace.

V dlouhodobějším horizontu pak Praha 6 chtěla s dalšími partnery hledat udržitelný model budoucího využití zámku pro kulturní, sociální volnočasové a školské účely.

„Vzhledem k velikosti celého areálu a jeho aktuálnímu stavu bohužel není v kapacitách Prahy 6 řešit budoucnost Veleslavínského zámku samostatně, a proto jsme nabízeli hlavnímu městu spolupráci v úrovni správy a údržby parku, organizace akcí pro veřejnost i budoucí investice do rekonstrukce některých objektů v rámci areálu. Dlouhodobě jsme byli vrcholnými zástupci města ubezpečováni, že zájem Prahy na řešení situace Veleslavínského zámku trvá. V této věci jsem absolvoval řadu jednání a snažil jsem se zprostředkovat dohodu mezi státem a hlavním městem,“ říká místostarosta městské části Praha 6 Petr Prokop.

V závěru loňského roku bohužel hlavní město Praha přehodnotilo svůj postoj a závazek vůči veřejnosti získat zámek do svého majetku v rámci směn se státem. Zároveň hlavní město odmítlo dále prodloužit výpůjčku od státu a od nového roku budoucnost zámku přestalo, s odkazem na vysokou cenu, řešit. Tím se Praha 6 ze dne na den dostala nezaviněně do nečekané situace.

„Byli jsme nuceni ve velice krátkém čase reagovat na nabídku ÚZSVM k převzetí zápůjčky na bedra městské části včetně všech souvisejících nákladů v řádech milionů korun ročně. Tuto nabídku jsme museli v tuto chvíli bohužel odmítnout, protože zatím nemáme zpracovanou vizi ekonomicky udržitelného využití zámku v nové situaci bez účasti hlavního města Prahy, a bez této jasné vize nemůžeme vynakládat zodpovědně prostředky z rozpočtu MČ na údržbu a správu areálu,“ vysvětluje Petr Prokop.

Praha 6 má i nadále eminentní zájem podílet se na budoucnosti Veleslavínského zámku.

„Intenzivně jednáme s vedením ÚZSVM a budeme úřad i ministerstvo financí oslovovat s žádostí o pozdržení prodeje zámku, abychom získali čas na vytvoření jasné vize budoucího využití, které bude realistické a z hlediska městské části ekonomicky udržitelné,“ doplňuje Prokop.

V průběhu února se bude tématem budoucnosti Veleslavínského zámku zabývat komise územního rozvoje a v průběhu následujících měsíců by chtěla Praha 6 předložit státu návrh dalšího postupu.

Fotogalerie