PRAHA 6: NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI VZNIKNE SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SCIO

Praha – 9. 9. 2015 – Soukromá základní škola Scio bude i v Praze 6. Jejím zřizovatelem bude společnost www.scio.cz, s. r. o., která se problematice vzdělávání intenzivně věnuje od svého založení.

První Scioškola zahájila provoz v Praze 11 už letos, v dalších letech bude společnost počet škol na území hlavního města zvyšovat na základě reálné poptávky. „V současné době se hledají vhodné prostory pro výuku v Praze 6. Během přípravy zahájení činnosti Scioškoly budou probíhat přednášky a semináře pro širokou veřejnost.“ říká místostarosta Prahy 6 zodpovědný za oblast školství a kultury Jan Lacina (STAN).

 

Scioškola bude úplnou základní školou a počet žáků se bude odvíjet od prostorových možností. Plánovaný pedagogický koncept nejlépe funguje při 100 až 200 žácích. Škola staví na nejnovějších poznatcích v oblasti vzdělávání a kognitivních věd (psychologie, filosofie, neurovědy, antropologie a další). Sbírá také zkušenosti z inovativních škol ve světě i v České republice a nechává se jimi inspirovat. Výuka bude probíhat mnoha způsoby, od různých projektů a přednášek, až po vrstevnické učení a samostudium, protože každé dítě se učí jinak. Důraz bude kladen na vzdělávání ve věkově smíšených skupinách.

Ředitelem Scio je Ondřej Šteffl, který je mimo jiné také zakladatelem první soukromé školy v České republice – gymnázia PORG.