PRAHA 6: NOVÝM PÁNEM USEDLOSTI LADRONKA BUDE SNEO

Praha – 10. 9. 2015 – Vedení radnice MČ Praha 6 se rozhodlo ukončit výběrové řízení na pronájem objektu Ladronka 1028/1, včetně přistavěné zimní zahrady. S usedlostí bude nově hospodařit Správa nemovitostí obce (SNEO), kterou plně vlastní městská část. Nájemní smlouvu dostane na dobu neurčitou za 83 500 Kč měsíčně (bez DPH). Současný nájemce platí prakticky o polovinu méně!

„Jde o krok, který se jeví nejen jako logický, ale především ekonomický. SNEO bude po celou dobu platnosti nájemní smlouvy bezúplatně spravovat veřejné přístupové komunikace, herní i zatravněné plochy v areálu“, říká radní pro ekonomiku Jaromír Vaculík (TOP 09).

MČ Praha 6 v objektu Ladronky plánuje provádět stavební práce, které by zohlednily některá přání návštěvníků i požadavků radnice. V současné době se diskutuje o jejich konkrétní podobě. Společnost SNEO by tak veškeré úpravy, které by se v areálu uskutečnily, pro městskou část vykonala.

„Rádi bychom vrátili usedlosti její původní charakter tak, aby sloužila sportu a volnočasovým aktivitám a ne jen jako luxusní restaurace“, dodává radní pro hospodářskou politiku a správu majetku Roman Mejstřík (ANO 2011).

Současným nájemcem bývalého statku, ve kterém je volnočasový areál a restaurace, je Tomáš Kodíček. Radnice mu vypověděla smlouvu z nájmu už v březnu tohoto roku (11. 3. 2015) kvůli nesplnění povinností vyplývajících nájemci ze smlouvy (podle čl. XII. Dodatku č. 2 v úplném znění smlouvy o nájmu, odstavec 3 písmeno b).

Už v roce 2005 upozornil ekonomický odbor úřadu městské části na to, že výše nájmu se právě od roku 2005, kdy byla řádně vysoutěžena, postupně snižovala z částky 1 800 000 Kč na 900 000 Kč ročně bez DPH. „Aktuální výše nájemného nepokrývá ani roční odpisy. Od ledna 2014 platí společnost Ladronka s. r. o. nájemné ve výši 510 000 Kč ročně. Areál Ladronky je i přesto stále ztrátový, pan Kodíček údajně prodělává zhruba 200 tisíc korun měsíčně“, upozorňuje Jaromír Vaculík (TOP 09).